Hlavní obsah

Válka profesorů. Špinavý boj může vědce připravit o stovky milionů korun

Foto: Vojtěch Veškrna, Seznam Zprávy

Vědci „sundali rukavice“ a rozpoutali boj kolem vznikajícího vědeckého supercentra v Olomouci. Ilustrační snímek

Reklama

22. 1. 2020 10:10

Anonymní udání, pomluvy, kvantum auditů, konspirace. To vše je součástí války na Univerzitě Palackého, jakou česká akademická půda dlouho nezažila.

Článek

Psal se začátek loňského června a Pavel Tuček se vydal do jedné z kaváren v centru Olomouce. Nešel ale posedět, čekala ho mnohem nepříjemnější záležitost. Přišel dohlédnout na svého bratra Jiřího, předního českého badatele, který se před časem psychicky zhroutil. Bratra čekala schůzka s děkanem Přírodovědecké fakulty, kterou před nedávnem s psychickými problémy opustil. Pavel Tuček měl o sourozence strach, a tak se rozhodl, že si nepozorovaně přisedne vedle ke stolu. A především, že si bratrovu schůzku s děkanem nahraje.

O půl roku později tento tajný záznam spustil válku, jakou akademická obec dlouho nezažila. Ve hře jsou stamilionové granty, odchod předních světových vědců a renomé našeho druhého nejstaršího učení – Univerzity Palackého v Olomouci. Spor se vyhrotil natolik, že éterem létají tajné nahrávky.

Rektor univerzity Jaroslav Miller proto svolal na středeční odpoledne mimořádné zasedání akademického senátu, který se vyhrocenou situací na Přírodovědecké fakultě bude zabývat.

„Zasedání senátu má prodiskutovat povahu déletrvajícího napětí mezi vedením fakulty a výzkumnými centry. Doufáme, že zasedání přispěje k nalezení konsenzuálního řešení. Pro univerzitu, stejně jako i pro vedení Přírodovědecké fakulty, je absolutní prioritou úspěšné dořešení velkých projektů, které univerzita ve vysoké konkurenci získala,” řekl Seznam Zprávám nejvýše postavený muž univerzity, založené v roce 1573.

Kdo uzme Catrin

Předmětem sváru se stal vznik supervědeckého centra neboli vysokoškolského ústavu s názvem Catrin (Czech Advanced Technology and Research Institute). Ten má pod jednou střechou propojit badatelské aktivity tří excelentních výzkumných celků na Univerzitě Palackého; jde o Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM). Vznik ústavu, který se propojením jednotlivých sekcí má stát elitním vědeckým centrem ve střední Evropě, již schválil akademický senát.

Zřizovatelem Catrin má být rektorát. A právě tady nastává problém. Dosud jednotlivá výzkumná centra spadala pod Přírodovědeckou fakultu. Ta si ale nyní připadá jako matka, která přichází o své dítě. Činnost vědců v daných centrech fakultě dodávala jak prestiž, tak hlavně peníze – a to z grantů, které ústavy na své bádání získávají. Jde o stovky milionů korun. Vznikem Catrin by o tyto výhody fakulta do značné míry přišla, z činnosti nového ústavu by naopak profitovala univerzita jako celek.

Atmosféra na univerzitě před jednáním akademického senátu houstne. „Úspěchy center, jejich vysoká autonomie a objem peněz, se kterými hospodařila, se vedle potlesku setkávaly s kritikou, narůstající nevraživostí a nepochopitelnou, až paranoidní podezřívavostí. Mezinárodně konkurenceschopné prostředí znamenalo i vyšší mzdy, což u mnohých vzbudilo závist. Celý spor mi hodně připomíná rozpad vztahu a následný rozvod. Známý film Válka Roseových pak ukazuje, kam až lze zajít, když rozum nahradí emoce,” řekl Seznam Zprávám vedoucí jednoho z výzkumných center (RCPTM) Michal Otyepka.

S takovým pohledem šéf Přírodovědecké fakulty nesouhlasí. „Nejsem děkan, který by seděl ve slonovinové věži, se studenty i zaměstnanci se normálně bavím, ale spíše informativně. Odmítám, že bych na kohokoliv z nich činil nějaký nelegální nátlak nebo se dopouštěl nějaké šikany,” řekl Seznam Zprávám Martin Kubala.

Kdo by čekal, že vědci povedou spor v „badatelském“ duchu, je na omylu. Pracovníci univerzity shodili rukavice a rozjeli bitvu nedůstojnou akademického prostředí. Anonymní udání, pomluvy, kvantum auditů, konspirace, kritika vyplácení vysokých odměn. To vše je součástí této univerzitní války.

Vzduchem létá kompro

Na jedné straně stojí tábor děkana Přírodovědecké fakulty Martina Kubaly, který na některé zástupce inkriminovaných center útočí zpochybňováním kvality jejich vědecké práce. Pod lupou se zhruba před rokem ocitl v úvodu článku zmiňovaný fyzik Jiří Tuček, který se měl údajně dopustit chyby v článku z roku 2016 publikovaném v časopisu Nature Communications. Rozsáhlé šetření díla však zásadnější pochybení neshledalo. „Jak interní přeměření, tak externí nezávislá přeměření i odborná vyjádření zahraničních expertů v souhrnu potvrzují, že závěry článku Tuček et al., Nat. Comm. 2016, jsou validní.”

Tučka ale tlak spojený s kontrolou jeho díla poznamenal zdravotně, a tak fakultu loni v září opustil. „Důvodem výpovědi jsou opakující se a navracející se zdravotní problémy s těžko odvratitelnou hospitalizací, spojené s psychickými stavy podněcovanými atmosférou neklidu, obav a nedůvěry na půdě Přírodovědecké fakulty ze strany jejího vedení,” napsal rektorovi Jiří Tuček v září 2019 v dopise, který mají Seznam Zprávy k dispozici.

K radikálnímu kroku jej přiměla i v úvodu zmiňovaná schůzka v kavárně se šéfem fakulty, která se uskutečnila v červnu loňského roku. Jak vyplývá z tajného záznamu tohoto setkání, který mají Seznam Zprávy k dispozici, děkan se nelibě vyjadřoval o jedné z hlavních postav chystajícího se ústavu Catrin, profesorovi Radku Zbořilovi.

I na něho se našla metla v podobě kritiky za jeho třináct let starý článek (jehož byl spoluautorem) publikovaný v časopise Journal of the American Chemical Society (JACS). Pochybení v jednom z grafů loni v červnu potvrdila univerzitní etická komise, což Zbořil, třetí nejcitovanější vědec v Česku, důrazně odmítá. Vyzbrojil se i kriminalistickým znaleckým posudkem. „Celá kauza je jednoznačně účelově spojená s vášněmi kolem vzniku vysokoškolského ústavu. V komisi je řada členů, kteří vznik nepodporují. Veškeré závěry komise se opírají o výpovědi exkolegů, naopak znalecké posudky z oboru kriminalistiky nebyly vzaty v potaz. Budu rozporovat téměř všechna usnesení komise právní cestou,“ řekl loni v červnu Zbořil, bývalý šéf RCPTM, Lidovým novinám.

Znechucení profesora Schmukiho

Na jeho místo v čele chemického centra loni v červenci – v rámci uklidnění sporů – stanul Michal Otyepka, který pro Univerzitu Palackého před týdnem získal prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC) na podporu přenosu výsledků výzkumu do praxe. Bitva o nový ústav podle něho práci vědců výrazně komplikuje, což může mít za následek ztrátu stamilionových grantů. „Aktuálně se pracovníci RCPTM podílejí na řešení řady projektů v celkovém objemu přesahujícím půl miliardy korun. Ztráty se těžko odhadují a ne vše lze vyčíslit penězi, například dobré jméno, důvěra, spolehlivost. Nicméně v případě neúspěšného řešení strukturálních projektů hrozí vrácení až celé dotace a finanční úřad může vyměřit pokutu až do výše vrácené dotace. Mluvíme tedy o možných ztrátách v objemu až několika stovek milionů korun,” varuje Otyepka.

Jeho obavy vycházejí z toho, že univerzitu kvůli vyhrocené atmosféře mohou opustit její klíčoví vědci. Jedním z nich je i chemik Patrik Schmuki z univerzity v německém Erlangenu, který patří do seznamu nejcitovanějších vědců světa. Před několika dny se k němu dostal obsah nahrávky děkana Kubaly, který se kriticky zmínil i o Schmukim. Profesora nahrávka šokovala, vedení univerzity následně pohrozil odchodem z Olomouce. „Nepřidal jsem se k projektu Univerzity Palackého, abych se stal přímo či nepřímo součástí nějakého interního boje. Pokud má být činnost našeho projektu vnímána univerzitou negativně, jsem připraven rezignovat a spolupráci ukončit,” napsal Schmuki v lednu rektorovi Univerzity Palackého Jaroslavu Millerovi a předsedovi akademického senátu Jiřímu Langerovi.

Schmukiho dopis byl poslední kapkou. Rektor Miller světoznámého badatele ujistil, že univerzita si jeho služeb váží a situaci se pokusí vyřešit. „Přijměte, prosím, moji omluvu. Osobně se cítím zodpovědný za váš komfort v Olomouci. S předsedou akademického senátu jsme se domluvili, že do 14 dnů se uskuteční mimořádné jednání senátu. Jak asi víte, mezi lidmi z fakulty a RCPTM panují dlouhodobé tenze. To, co naznačuje pořízená nahrávka, zní hrozně a neakceptovatelně,” napsal rektor Miller v dopise, který mají Seznam Zprávy k dispozici.

Vedoucí univerzity se snaží spory uklidnit. „Pozval jsem pana profesora na kávu a rád bych s ním celou záležitost probral. Chtěl bych zdůraznit, že profesor Schmuki je vědcem světového renomé a univerzita je ráda, že je členem naší akademické obce,” napsal rektor Seznam Zprávám. Akademický senát se případem začne zabývat dnes. Součástí podkladů pro jednání bude řada dokumentů (včetně inkriminované nahrávky), kterými zástupci vědeckých center chtějí podložit údajné prohřešky děkana Přírodovědecké fakulty Martina Kubaly.

Senát by se měl zabývat jeho chováním vůči podřízeným. „Řada zaměstnanců centra cítí ohrožení ze strany děkana a mají obavy o svá pracovní místa. Vážnost situace dokládá vyhlášení stávkové pohotovosti (v srpnu 2019) a usnesení odborářů z ledna letošního roku, v nichž se hovoří o šikaně a nerovném přístupu ze strany děkana,” řekl Seznam Zprávám šéf chemického centra Michal Otyepka.

To děkan Kubala je přesvědčený, že badatelé z výzkumných center se ho snaží cíleně zdiskreditovat. Kritizuje zejména tajně pořízenou nahrávku jeho rozhovoru s Jiřím Tučkem v olomoucké kavárně, jednotlivé pasáže jsou podle něho vytržené z kontextu. „Domníval jsem se, že tyto praktiky patří do dob dávno minulých a je příznačné, že autor nahrávky odmítá poskytnout její plné znění. Mou hypotézou je, že účelem tohoto masivního útoku na děkana je pokus o odvedení pozornosti od prošetřování závažných podezření na manipulace s daty v publikacích profesora Zbořila,” míní Kubala.

Neúprosná bitva svírá druhou nejstarší univerzitu v České republice už více jak rok.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované