Hlavní obsah

Volební kalkulačka pro města: Zjistěte, kdo má dostat váš hlas

12. 9. 19:18
aktualizováno • 19. 9. 20:24

Plánujete jít k obecním volbám? S volební kalkulačkou Seznam Zpráv a sdružení KohoVolit.eu zjistíte, které strany či hnutí budou nejlépe reprezentovat vaše názory a postoje.

Reklama

Článek

Odpovězte na 42 otázek a dozvíte se, která strana či koalice ve vašem městě má pro vás nejlepší volební program a která nejlépe reprezentuje vaše zájmy.

Volební kalkulačku si můžete spustit právě teď.

Všechny kandidující strany a hnutí dostaly celkem mezi 48-62 otázkami, z nichž byl proveden výběr 42 otázek do kalkulačky.

Proč se počet otázek pro jednotlivá města lišil? Hlavní blok tvoří otázky společné, typické pro komunální úroveň politiky v České republice. Část se jich týká například bytového fondu, cyklistiky ve městě, daně z nemovitosti, ale také podpory rodin s malými dětmi, úspory energií či podílů developerů na veřejné výstavbě.

Kalkulačku plánujeme spustit pro 35 měst České republiky s počtem obyvatel nad 30 tisíc, tedy od Prahy, přes Brno, Ostravu, Plzeň až po Příbram, Cheb či Písek.

Nabídka měst se bude postupně rozšiřovat. Kliknutím na město v mapě (pokud si ji prohlížíte na desktopu) se navíc dozvíte, které strany a hnutí na otázky do volební kalkulačky odpověděly, a které nikoli. Přehledy stran jsou vidět i ve městech, kde se kalkulačku chystáme spustit.

V rámci každého města dostaly stejné otázky všechny kandidující subjekty. Vaše odpovědi se pak porovnají s odpověďmi stran, hnutí a dalších volebních uskupení. Na závěr se vám zobrazí jejich seznam podle toho, v jaké míře se s vámi shodují.

Otázky v plném znění a originální odpovědi stran najdete v závěru kalkulačky. Soubor obsahuje také záložku, kde se zobrazí originální poznámky a komentáře všech stran k položeným otázkám.

Proč některé strany chybí

Seznam Zprávy oslovily bez výjimky všech 388 kandidujících subjektů, které se ucházejí o posty v městských zastupitelstvech 35 měst. Některé strany do uzávěrky nezareagovaly a své odpovědi neposlaly. I v těchto dnech ještě mají možnost se připojit.

Volební kalkulačka jako průvodce

Výsledky, které se ukazují, neznamenají nutně, že by člověk měl volit stranu s největší shodou. Z praxe víme, že kandidáti sami odpovídají minimálně podle dvojího principu: 1. jak by to podle nich bylo v ideálním světě, 2. co je podle nich reálně průchozí například s ohledem na specifické podmínky v daném městě, limity městského rozpočtu a podobně.

Hlavní důvod, proč kalkulačka vznikla, byla služba veřejnosti: nabídnout pomocnou ruku a vyznat se v nabídce stran (některé ani nezveřejňují své programy pro obecní volby). Nejasnosti v tom, co strany nabízejí, přetrvávají i dnes, kdy se kandidující osobnosti i celé politické subjekty přesunuly z webových stránek a mailů především na sociální sítě.

Volební kalkulačka pro senátní volby 2022

Volí se ve vašem obvodu letos do Senátu? S volební kalkulačkou Seznam Zpráv a sdružením KohoVolit.eu zjistíte, kteří kandidáti či kandidátky budou nejlépe reprezentovat vaše názory a postoje.

Jak poznat, že kalkulačka funguje

Občas uživatelé kalkulaček namítají, že nevědí, jestli jejich výsledky nezkresluje algoritmus pro jejich výpočet. Nebo že jsou výsledky předem nastavené a zvýhodňují vybrané strany. Funkčnost si přitom může každý vyzkoušet: co se stane, když odpoví nejdřív na všechny otázky ano, následně odpoví na všechny otázky ne. Dostane dva seznamy stran, jejichž pořadí bude přesně opačné. Kdyby algoritmus kohokoli zvýhodňoval, byl by dotyčný subjekt samozřejmě vždy na předních pozicích.

Co je to volební kalkulačka

🟢 Volební kalkulačka je dnes pro voliče jedním z podstatných předvolebních nástrojů napomáhajících rozhodování. V různých podobách ji využívají voliči v řadě zemí světa (konkrétně tuto pak na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a dalších evropských zemích).

🟢 V Česku ji v závislosti na typu voleb využívá desetina až čtvrtina voličů.

🟢 Jedná se o online aplikaci, v níž odpovídáte na otázky, které byly zároveň položeny všem kandidátům a kandidujícím subjektům. Vámi zvolené odpovědi pak aplikace porovnává s odpověďmi jednotlivých kandidátů, vyhodnocuje jejich blízkost a zobrazuje, s kým se shodujete nejvíce a s kým nejméně.

🟢 Příprava probíhá tak, že jsou osloveny všechny kandidující osoby a subjekty se soubory otázek relevantními pro dané volební období. Jejich odpovědi jsou zaznamenány v aplikaci a v závěru se všem zájemcům při vyhodnocení zobrazí. Pokud strana či někteří kandidáti neodpovědí, jsou na to voliči upozorněni.

🟢 Autorem kalkulačky je matematik, statistik a demograf Michal Škop, zakladatel občanského sdružení KohoVolit.eu, jež dlouhodobě využívá data pro veřejnou kontrolu.

Jak se tvoří otázky?

Podkladem pro výběr témat do volební kalkulačky jsou nejčerstvější průzkumy agentur CVVM a STEM, která témata považují potenciální voliči za důležitá. Dále se pro inspiraci využívají témata, s nimiž pracují zahraniční kalkulačky (například pro letošní volby v Německu a Nizozemsku) a která mají společný přesah pro voliče bez ohledu na jejich státní příslušnost. Probíhají rovněž konzultace s experty například z neziskových či profesních organizací.

Inspirací jsou také evropská města, jejichž politika odráží aktuální dění. Například Vídeň, která kvůli úspoře energií mimo jiné plánuje zkrátit dobu, po kterou bude v centru svítit vánoční osvětlení. Řada evropských měst plánuje také různá další opatření: od snížení vytápění v městských budovách až po zpřístupnění veřejných budov lidem jen pro zahřátí. Evropská města inspirují také podporou výstavby zelených střech zejména na nových či rekonstruovaných budovách, dále tím, jak pomáhají s instalací solárních panelů, nebo dostupností menstruačních pomůcek, tak jako je nyní dostupné mýdlo a toaletní papír.

Historie kalkulačky

Sdružení KohoVolit.eu vytváří volební kalkulačky již od roku 2006 téměř pro každé volby na všech úrovních politické soutěže (evropské, prezidentské, parlamentní, krajské i komunální) v České republice a na Slovensku a pro volby osob a orgánů na veřejných vysokých školách.

Celkem připravilo již zhruba 100 aplikací. KohoVolit.eu je lídrem na poli volebních kalkulaček v obou zemích a postupně zavedlo pojem „volební kalkulačka“ (resp. „volebná kalkulačka“) jako obecné označení pro tento druh aplikace do českého a slovenského jazyka.

Koncept volební kalkulačky již zakotvil v politickém myšlení občanů, médií i samotných politických aktérů.

Velká aktualizace v roce 2022

Díky několikaměsíční spolupráci s neziskovou platformou Česko.Digital a nasazení několika desítek dobrovolníků letos prošla kalkulačka velkými technickými a designovými změnami. Všem zúčastněným patří upřímný obrovský dík.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované