Hlavní obsah

Zeman zavařil berňákům. Umožnil lidem vybrat si, kolik zaplatí na daních

Foto: hrad.cz

Prezident Miloš Zeman nebude vetovat nové nastavení daní. Nechá uplynout „marnou“ lhůtu, zákon pak podepíše předseda Sněmovny.

Reklama

21. 12. 2020 16:37

Lidé, kteří podávají daňové přiznání sami, si vyberou, jestli chtějí příjmy z roku 2021 danit ponovu, nebo postaru. Podle toho, co jim vyjde lépe. Lidé s příjmy jen ze zaměstnání budou danit ponovu, bude to pro ně vždy výhodnější.

Článek

Prezident Miloš Zeman podle svého včerejšího prohlášení nebude vetovat daňový balíček, ale nepodepíše ho. V praxi to znamená, že se budou příští rok uplatňovat stávající i nová daňová pravidla. Platí totiž, že pokud není zákon účinný do 31. 12. 2020, daňoví poplatníci (s výjimkou zaměstnanců, kteří nemají jiné příjmy) si mohou v příštím roce vybrat. Pokud pro ně bude stávající úprava výhodnější, mohou danit podle ní.

Čeká se ještě na zítřejší jednání Sněmovny. Ta může schválit senátní verzi, původní sněmovní verzi, nebo nic.

„Po 30 dnech od doručení prezidentské kanceláři po marném uplynutí lhůty k podpisu se vrací návrh zákona do Poslanecké sněmovny k podpisu předsedou Poslanecké sněmovny. Očekáváme, že v tomto případě bude daňový balíček zveřejněn ve Sbírce zákonů v lednu 2021 a účinný bude od 1. 2. 2021,“ uvedla daňová specialistka Jana Janoušková ze společnosti Kodap.

Možnost volby se však nebude týkat zaměstnanců, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti a roční zúčtování daně za ně provádí zaměstnavatel. V lednu se sice zálohy na daň budou počítat podle dosud platných pravidel a od února podle nových, v ročním zúčtování se ale vše vyrovná.

Tedy každému se daně budou počítat nikoli ze superhrubé mzdy jako dosud, příjmy do 141 tisíc korun měsíčně se budou danit 15procentní sazbou, příjmy nad tuto hranici sazbou 23 procent. Zároveň bude vyšší základní daňová sleva na poplatníka.

Ostatní fyzické osoby, tedy lidé s jinými příjmy než ze zaměstnání nebo zaměstnanci, kteří mají navíc třeba i příjmy z pronájmu, kteří podávají daňové přiznání, si vyberou. Nedá se paušalizovat, pro koho bude výhodnější danit ponovu a pro koho postaru. Každý by si měl obě varianty propočítat a zvolit tu výhodnější.

„Předpokládá se, že zejména v případně významných příjmů z pronájmu a významných ostatních příjmů (například neosvobozený prodej nemovitostí) bude zdanění příjmů roku 2021 podle právní úpravy roku 2020 velmi využíváno,“ konstatuje Pavel Rom, daňový poradce společnosti Kodap.

Ti, kdo se rozhodnou pro paušální daň, to musí do 11. ledna 2021 oznámit svému finančnímu úřadu. Pro ně postoj prezidenta k daňovému balíčku důležitý není, paušální daň již vyšla ve Sbírce zákonů. Pozor, žádné slevy na dani ani odčitatelné položky od základu daně totiž nebudou u paušální daně uplatňovat.

Firmy

Pokud jde o firemní daně, pro stravenkový paušál bude platit obdobné pravidlo, pokud bude úprava kvůli kroku Miloše Zemana účinná až od února, firmy budou v lednu postupovat dle stávajících pravidel. Tedy dají zaměstnancům stravenky. Peněžitý příspěvek místo stravenek jim mohou dát až od druhého kalendářního měsíce.

Nová pravidla pro odepisování nehmotného majetku podle účetních předpisů lze použít i pro rok 2020. U nehmotného majetku pořízeného po účinnosti zákona (předpokládejme po 1. 2. 2020) se bude postupovat vždy podle nových pravidel.

„Obdobné platí i pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení, tedy změna limitu pro odepisování z 40 000 Kč na 80 000 Kč, jinak rovnou do nákladů. Rozhodující je datum pořízení ve smyslu účetních předpisů, tedy uvedení do užívání,“ vysvětluje Janoušková.

Zrychlené odepisování lze uplatnit na nový majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 (1. skupina místo třech roků pouze jeden rok odpisy; 2. odpisová skupina místo pěti let odepsat lze za dva roky).

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované