Hlavní obsah

Zemědělci zvažují kvůli hrabošům návrat k chovu zvířat

Foto: wikimedia

Ilustrační snímek.

Reklama

7. 10. 2020 8:30

Aktivita přemnoženého hraboše polního na Chomutovsku neustává. Vyřizování výjimek k použití přípravků na hubení hlodavců je podle zemědělců zdlouhavé. Řeší proto možnost návratu k chovu zvířat.

Článek

Výnosy obilovin v okrese byly kvůli kalamitě hraboše polního nízké, oproti předchozím letům klesly o víc než polovinu. Ohroženy jsou nyní podle komory porosty řepky ozimé, ozimých ječmenů a časně setých pšenic. „Mnohde situace vygradovala do obrovských rozměrů. Na řadě polí různých zemědělských subjektů došlo k totální decimaci porostů řepky, jež bude nutné přesít,“ uvedla komora, která požádala o pomoc stát.

Pěstitelé se nyní budou rozhodovat, zda vůbec a které plodiny zasít. „S velkou pravděpodobností můžeme říci, že mnohem větší procento ploch, než je obvyklé a efektivní, bude oseto jarními obilovinami,“ uvedla komora.

Představenstvo konstatovalo, že na zdejších polích byla místy až desetinásobně překročena kritická kalamitní mez výskytu hrabošů. Lokálně zjištěný a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) potvrzený počet až 12 tisíc nor na hektar se po sklizni snížil na zhruba 4000 až 6000. „Ovšem po zasetí ozimých plodin atakoval již počet nor původní hranici,“ uvedlo představenstvo.

S použitím přípravků na hubení hlodavců musí souhlasit příslušné úřady. „Zkušenost je taková, že úřady žádosti vyřizují v horizontu týdnů, kdežto hraboš pracuje velmi rychle, kdy řádově v několika dnech je schopen zlikvidovat vše, co zemědělec na podzim zasel,“ uvedla agrární komora. Vedle aplikace přípravků zvýšenou dávkou do nor výjimečně ÚKZÚZ povolil i rozhoz, ale pouze na konkrétních pozemcích.

Česká společnost ornitologická na konci září ve své zprávě uvedla, že z terénního průzkumu v severních Čechách vyplynulo, že zemědělci aplikují jed na hraboše i na místech, kde žije a loví kriticky ohrožený sýček. „Sýček je kvůli tomu ve velkém ohrožení,“ uvedl Martin Šálek z České společnosti ornitologické. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje vydal následně informaci k podmínkám aplikace těchto prostředků z hlediska zákonné ochrany sýčka obecného a sovy pálené.

Řešením podle představenstva chomutovské agrární komory je větší různorodost rostlinné výroby spolu s důrazem na oživení výroby živočišné. Ta byla u velké části zemědělsky hospodařících subjektů v oblasti buď zrušena, nebo velmi výrazně potlačena. Nutná je podle představenstva také efektivnější spolupráce státní správy, zemědělců, ale třeba i silničářů. „V příkopech a náspech kolem silnic se hraboš totiž také nerušeně množí,“ uvedla chomutovská agrární komora.

Reklama

Související témata:

Doporučované