Hlavní obsah
Veronika Krátká
zpravodajská směna

Na Univerzitě Karlově absolvovala magisterský obor Soudobé dějiny. Současně vystudovala i mediální studia a žurnalistiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Několik let působila v České televizi jako produkční ve zpravodajství. Díky stáži na filmové škole v Dánsku se aktivně věnuje kameře a střihu. Nyní jako redaktorka může všechny tyto aktivity a zkušenosti skloubit dohromady. Je pro ni důležité, že může lidem zprostředkovávat zajímavé zprávy ze zahraničí.