Hlavní obsah

Aktualizovaná analýza Brna poslouží k přípravě územního plánu

Foto: wikimedia

Brno.

Reklama

12. 1. 20:45

Tým Kanceláře architekta města Brna zpracoval analýzu, která poslouží například pro přípravu územního plánu, studií či k rozhodování o stavebních záměrech. Aktualizované analytické podklady shromažďují data za poslední čtyři roky.

Článek

„Týkají se například nejčastějších typů zástavby či kapacity nemocnic,“ uvedla mluvčí městské firmy Jana Běhalová.

Z analýzy vyplývá například to, že průměrný věk obyvatel Brna je 42,9 let, průměrná roční teplota vzduchu je 9,4 stupně Celsia, IBM patří k nejprogresivnějším firmám a od ledna 2015 do července 2020 vzrostla průměrná cena za jeden metr čtvereční bytu téměř o 70 procent.

Aktualizace podkladů zpracovávala KAM poprvé. „Data jsou totiž úzce provázaná s přípravou nového územního plánu, jehož návrh teď po loňském projednávání a připomínkování dokončujeme. Podklady jsou v podstatě výstupem průběžného monitoringu města, ukazují, kde má město své limity a na co by se Brno mělo přednostně zaměřit. Pomáhají tak kvalitněji rozhodovat o dalším rozvoji města,“ řekl ředitel kanceláře Michal Sedláček.

Dokument se skládá z map, grafů a doprovodných textů popisujících stav a vývoj různých tematických oblastí, od krajiny a životního prostředí, způsobu využití a fungování města, skladby obyvatel až po dopravní a technickou infrastrukturu. Zabývá se také ekonomickými podmínkami či dostupností obchodů a služeb.

Nově se tam objevila témata jako veřejná prostranství nebo výškové uspořádání zástavby ve městě. „Rozšířili jsme také sociodemografická a socioekonomická data, sledovali jsme například jaký přírůstek obyvatel můžeme v budoucnu v Brně očekávat a jak se proměňuje podnikatelská infrastruktura města,“ upřesnil sociální geograf KAM Jiří Malý.

Data jsou na rozdíl od předchozích let nově zpracovávána v systému GIS, ve kterém kancelář připravuje i návrh nového územního plánu. Podklady jsou veřejně přístupné na webových stránkách města. KAM se snaží je co nejvíce otevřít veřejnosti a do budoucna plánuje převést jejich část do webových mapových aplikací. Poslední úplná aktualizace Územně analytických podkladů města Brna byla v roce 2016, další bude třeba pořídit do konce roku 2024.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované