Hlavní obsah

Armáda proti klimatické změně. Vojáci začnou zachraňovat lesy

Foto: VLS

Ilustrační foto.

Reklama

3. 9. 2020 10:35

S obnovou lesů po kůrovci, suchu a vichrech ve všech čtyřech vojenských újezdech pomohou na podzim vojáci. Armáda se tak zapojí do přeměny skladby lesů ve vojenských lokalitách z převažujících smrkových na druhově pestré lesy.

Článek

„Chceme pomoci našim partnerům z Vojenských lesů a statků co nejrychleji obnovit stav přírody po rozsáhlých kalamitách z minulých let,“ řekl náčelník generálního štábu brigádní generál Aleš Opata. „Vojenské újezdy nejsou jen prostorem pro výcvik armády. Díky tomu, že se jim po desetiletí vyhýbal intenzivní civilizační rozvoj, jsou také domovem celé řady vzácných živočišných i rostlinných druhů – lokalitami, které patří k nejvzácnějším přírodním celkům. Armáda si to uvědomuje a chce tímto krokem převzít spoluzodpovědnost za obnovu vzácné symbiózy vojska a přírody, kterou narušily v posledních letech klimatické změny.“

„Díky jejich práci jde o fyzicky zdatné brigádníky, které můžeme využít k obnově lesních porostů v komplikovanějších podmínkách, kde například není možné nasadit strojovou techniku,“ podotkl Petr Král, ředitel organizace Vojenské lesy a statky.

Obnova lesů s podporou armády by aktuálně měla proběhnout o víkendech ve všech čtyřech aktivních vojenských újezdech v republice. Sázení odstartují v sobotu 5. září ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku příslušníci 153. ženijního praporu s kolegy ze 73. tankového praporu.

Vojáci se sázením stromů zapojí do probíhající přeměny druhové skladby lesů ve vojenských lokalitách z převažujících smrkových na druhově pestré lesy, které by měly lépe odolávat klimatickým změnám a zvýšit biodiverzitu těchto území.

„Do plánované obnovy lesů ve vojenských újezdech se zapojí příslušníci ozbrojených sil jak výsadbou nových dřevin, tak i přípravnými pracemi zalesnění, především úklidem klestu po kalamitních těžbách. Vojenské lesy a statky zajistí pracovní nástroje, sadební materiál a samozřejmě metodickou podporu. Zblízka tak uvidí, jak ve výcvikových prostorách probíhá obnova transformace na druhově pestré lesy, které budou lépe odolávat výkyvům počasí,“ připomněl výrobní náměstek Vojenských lesů a statků Ondřej Vybíral.

Převážnou část letošní výsadby totiž tvoří stejně jako v minulých letech druhově pestrá směs dřevin, v níž převládají listnaté stromy – především buky, duby, javory, olše a lípy, ale také duby červené, jasany, habry, jilmy, osiky a třešně. Listnáče tvoří v letošní výsadbě, která s pomocí armády na podzim bude finišovat, tři pětiny, dalších dvacet procent umělé obnovy pak budou reprezentovat borovice, modříny, jedle a douglasky. Smrk je zastoupen jen dvaceti procenty.

Druhová přeměna lesů postupně probíhá již 25 let, v posledních letech však kvůli kalamitě v daleko větším rozsahu. Jen v roce 2018 Vojenské lesy a statky vysadily 20 milionů sazenic dřevin, v loňském roce pak rekordních 23 milionů. Letos s pomocí armády plánují lesníci zalesnit bezmála dva tisíce hektarů počtem 12,5 milionu stromků.

Reklama

Doporučované