Hlavní obsah

Ať mě zavřou, jestli v tom byla chyba, hájí Hamáček dar od miliardářů

Foto: vláda.cz

K žádné škodě nedošlo, říká vicepremiér.

Reklama

23. 3. 2021 6:00

Zdrcující kritika postupu státu při zvládání pandemie má následky. Policie má prověřit příběh, v němž Ministerstvo vnitra přivezlo jako dar od společností J&T a EPH ochranné pomůcky a předalo je k distribuci soukromé firmě.

Článek

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil zdrcující zprávu, jak vláda loni zvládala první hektické měsíce koronavirové pandemie.

Kritika mířila především na podcenění koronavirové krize ze strany vlády anebo na nákupy ministerstev vnitra a zdravotnictví, avšak strany 50 a 51 se bezprostředně dotýkají jednoho z ministrů. Nejvyšší kontrolní úřad tu popisuje, jak Ministerstvo vnitra přivezlo v době hektických nákupů z Číny respirátory deklarované jako dar. Jeho osud je však podle kontrolorů nejasný – nenašli pro něj odpovídající dokumentaci.

„NKÚ zjistil, že ministerstvo vnitra předalo 1,8 milionu kusů ochranných pomůcek podnikatelskému subjektu pro jeho další distribuci, aniž by smluvně stanovilo podmínky pro zachování veřejného zájmu,“ stojí ve zprávě NKÚ zveřejněné v pondělí.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Seznam Zprávám řekl, že tento případ, v němž NKÚ píše o pochybení ministra vnitra Jana Hamáčka, předal policii.

Seznam Zprávy ověřily, že 1,8 milionu kusů ochranných zdravotních pomůcek bylo darem, který České republice věnovali v březnu minulého roku miliardáři Patrik Tkáč z finanční skupiny J&T a Daniel Křetínský z Energetického a průmyslového holdingu.

Nakoupili v Číně respirátory, roušky, ochranné rukavice a obleky a českému státu je předali ve skladu v Šanghaji. K předávce je vyhotoveno 12 darovacích smluv mezi Českou republikou zastoupenou ministrem vnitra Janem Hamáčkem a společností KPRHT 4 s.r.o., jejíž jednatelkou je Andrea Tkáčová, sestra Patrika Tkáče.

V darovacích smlouvách stojí, že dárce poskytuje zdravotnický materiál, který bude využit ve veřejném zájmu pro potřeby obdarované České republiky a jejích obyvatel. Což je v kontextu celého příběhu velice důležitá podmínka.

Ministerstvo vnitra dar v Číně přijalo, podle Nejvyššího kontrolního úřadu ho za bezmála sedm milionů korun přivezlo do České republiky a pak došlo k několika závažným pochybením.

Za prvé nebylo minimálně 400 tisíc kusů ochranných pomůcek po příletu řádně zaevidováno ve skladu v Opočínku.

Za druhé: celý dar byl předán soukromé firmě Termonta Praha, která v té době patřila miliardáři Danielu Křetínskému, aby zboží rovnou i distribuovala.

Za třetí neexistuje podle NKÚ mezi firmou Termonta Praha a státem smlouva, která by firmu zavazovala, aby ochranné pomůcky rozdala „ve veřejném zájmu“, jak je v darovací smlouvě napsáno.

Za čtvrté NKÚ zjistil, že toto vše se odehrálo 23. 3. 2020 na přímý pokyn ministra vnitra Jana Hamáčka. Tento pokyn však není podle kontrolorů právně závazný a neobsahuje číslo pokynu a číslo jednací, což je podle kontrolorů v rozporu s ustanovením článku 10 spisového řádu Ministerstva vnitra. Navíc na vědomí byl dán pouze zmíněné soukromé společnosti.

A konečně za páté Ministerstvo vnitra jen částečně doložilo, že prostředky byly z velké části distribuovány do nemocnic a sociálních zařízení na území ČR. Současně NKÚ píše, že část zboží byla podle předložených protokolů předána lidem i mimo sociální a zdravotnická zařízení.

Suma sumárum NKÚ má za to, že část ochranných prostředků nebyla převedena ve veřejném zájmu, jak určovala darovací smlouva.

Řadu zjištění z osm měsíců trvající práce předali kontroloři policii. Prezident NKÚ Miloslav Kala byl v rozhovoru pro Seznam Zprávy velmi opatrný, aby komentoval, o jaká zjištění pasáže šlo. „Nevím, jestli výsledek našich zjištění povede k nějakému trestnímu stíhání,“ uvedl obecně.

V případě nesrovnalostí kolem respirátorů darovaných miliardáři se však přímé odpovědi nevyhnul. „Předali,“ odpověděl na otázku, zda případ popisovaného daru byl už policii předán, nebo teprve bude.

Ministr vnitra Jan Hamáček v konfrontaci s tím dává najevo přesvědčení, že vše proběhlo pořádku. „My máme předávací protokoly, když to přebírali ti distributoři,“ řekl Seznam Zprávám.

Námitku ohledně platného nebo neplatného přímého pokynu odbývá s tím, že v dané situaci postupoval tak, jak uznal za vhodné za účelem zajistit zásobování ochrannými pomůckami.

„Já to chápu tak, že oni mi vytýkají to, že jsem to převzal, tím pádem se to stalo majetkem státu, a pak mi vytýkají, že ten majetek státu jsem nedistribuoval já, ale že jsem to nechal distribuovat dárce. K žádné škodě státu nedošlo,“ říká Jan Hamáček.

Jestli to bylo správně, nebo nebylo, má podle ministra vnitra určit autorita k tomu určená: policie. „Ideální je, ať se to prošetří. Pokud jsem něco porušil, ať mě policie zavře. A je vyřešeno. Já jsem připravený nést následky,“ uzavírá Jan Hamáček diskusi.

Také společnosti J&T a EPH se proti zjištěním NKÚ ohradily. Vydaly společné prohlášení, v němž namítají, že NKÚ nebral v potaz kontext dané doby.

„Formalistický přístup kontrolorů NKÚ lze označit za tragikomický a povede jen k tomu, že v případě příští krizové situace bude ochota soukromých subjektů podílet se na humanitární pomoci limitně blízká nule,“ píše v odpovědi pro Seznam Zprávy mluvčí EPH Daniel Častvaj.

Firmy si stojí za tím, že stát byl plně a detailně informován o evidenci konečných příjemců pomoci a že byla bez výjimky určena k veřejně prospěšným účelům.

V příloze odpovědi pak poslal Daniel Častvaj Seznam Zprávám „pro představu“ dvě excelové tabulky (respirátory_distribuce a rousky_distribuce), kde je asi šestnáct set firem a jejich adres, kam byly podle něj ochranné pomůcky distribuovány.

Množství a doklady, po nichž volají kontroloři, to ale nejsou.

Reklama

Doporučované