Hlavní obsah

Zdrcující zpráva NKÚ. Některé případy jsme předali policii, říká prezident

Foto: Profimedia.cz

„Orgány činné v trestním řízení potom postupují nezávisle na nás,“ říká prezident NKÚ.

Reklama

22. 3. 2021 10:22

Nejvyšší kontrolní úřad vydal zdrcující zprávu o tom, jak se během pandemie nakupovaly ochranné pomůcky. „Zodpovědnost za přípravu na potenciální ohrožení státu nese vláda. To je jednoznačné,“ říká prezident NKÚ Miloslav Kala.

Článek

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zveřejnil výsledky zkoumání nákupů a dopravy ochranných a zdravotních pomůcek, jež ministerstva zdravotnictví a vnitra nakoupila během prvních osmi měsíců minulého roku. Stát za to zaplatil 8,5 miliardy korun.

V 95stránkové zprávě úřad popisuje, že nejprve stát zaspal a následně selhal na mnoha úrovních. V nákupech byl chaos a byly netransparentní. Několik z nich vyšetřuje policie. V podezření je například i pokyn Jana Hamáčka, který rozdal statisíce respirátorů a nevykázal žádné doklady.

Vysvědčení je nelichotivé,“ říká prezident NKÚ Miloslav Kala.

„Nebudu známkovat jako ve škole, ale budu hodnotit slovně. Dám příklad. Tak třeba když víme, že respirátory FFP3 šly nakupovat od 60 korun do 424 korun za kus, ale ministerstva nakupovala o řád nižší, tedy FFP2, i za 777 korun za kus, tak z toho plyne, že stát rozhodně nepostupoval v souladu s finančními pravidly. Cena je ale jen jedna z věcí, na kterou kontrola poukázala.“

Jaké byly tedy ty další nedostatky?

Ukázalo se, že stát nebyl na pandemii připraven ani se na pandemii nepřipravoval. V roce 2009 proběhla na základě upozornění Světové zdravotnické organizace poměrně rozsáhlá revize pandemických plánů, ale potom se bohužel úkoly, které vláda sama sobě stanovila, nesplnily. To znamená, že od roku 2011 tu nebyla žádná další revize, prověrka, cvičení, prostě žádná příprava na pandemii. Od minulého ledna bylo zjevné, co se děje v Číně, měli jsme dostatek informací, že se blíží problém, ale Česká republika na to reálně zareagovala až koncem února, kdy se pokusila nakoupit ochranné pomůcky, ale už nebylo kde.

12. března loňského roku pak vyhlásila vláda nouzový stav a začalo horečné nakupování ochranných pomůcek. Jak to vypadalo?

Chaotická organizace nákupů, dva nákupní týmy (na ministerstvu vnitra a ministerstvu zdravotnictví, pozn. red.), které spolu nekomunikovaly, neznalost trhu, úředníci neprováděli žádné prověrky dodavatelů, zkrátka panoval ohromný zmatek.

Další věc byla doprava. Stát za ni zaplatil asi miliardu korun a podle našich zjištění víme, že zboží létalo často nevytíženými letadly, zajišťovala se doprava i pro nestátní subjekty a navíc nebyla smluvně dostatečně ošetřená. Ta nehospodárnost byla v některých případech ohromná.

Ostatně Seznam Zprávy o tom v průběhu roku referovaly. Myslíte si, že to byl spíš diletantismus, nebo záměrně nastavené prostředí?

Na to neumím odpovědět a k tomu ani nemáme oprávnění. Nejsme oprávněni kontrolovat konkrétní dodavatele a rozplétat jejich majetkové poměry. Od toho je tady Finanční analytický útvar, policie nebo bezpečnostní služby.

Hodně se diskutovalo o kvalitě respirátorů, které se z Číny dovážely. I tomu se váš úřad věnoval. K čemu dospěl?

Evropská unie sice povolila dočasnou výjimku k dovozu necertifikovaných ochranných výrobků, ale to nemělo znamenat, že by se sem mohlo dostávat jakékoliv zboží. Výsledkem našeho zjištění bylo, že značná část zboží neprošla testem kvality, a přesto byla uvedena do oběhu.

Chcete říci, že se ke zdravotníkům nebo zaměstnancům v sociálních službách dostaly bez jejich vědomí nekvalitní, možná nebezpečné ochranné pomůcky?

Je to tak. Mohly být i nebezpečné, protože zhruba polovina námi kontrolovaného vzorku neprošla testem kvality a dalších zhruba 20 procent nebylo testováno vůbec.

Ale polovina je velmi vysoké číslo.

Ano, s tím souhlasím. Proto nedostatečnou kvalitu ochranných pomůcek považuji jako jeden ze základních problémů, který popisujeme ve zprávě.

Plynou z vašich zjištění nějaká podezření na spáchání trestného činu?

Tak to jsme u otázky, kde se musím omezit jenom na velmi stručné vyjádření. My jsme v rámci této kontroly byli vyzváni k součinnosti s orgány činnými v trestním řízením. Tuto součinnost jsme určitou dobu poskytovali, což mimo jiné ovlivnilo i délku té kontroly. Orgány činné v trestním řízení potom postupují nezávisle na nás a neinformují o výsledku toho vyšetřování.

Lze aspoň nějak říci, na koho a na co jste policii upozornili?

Ne, bohužel nemohu.

Popisujete selhání státu na mnoha úrovních. Kdo nese tedy zodpovědnost?

Zodpovědnost za přípravu na potenciální ohrožení státu nese vláda. To je jednoznačné. Pak je ta zodpovědnost na mnoha nižších úrovních – zejména na jednotlivých ministrech – a dále na velmi široké skupině lidí. Nevím, jestli výsledek našich zjištění povede k nějakému trestnímu stíhání. To není naše role. Naší rolí je, aby se stát z toho poučil a aby přijal taková opatření, aby se ta situace neopakovala.

Ve zprávě je pasáž týkající se daru ochranných pomůcek, které věnoval podnikatelský subjekt českému státu. Na přímý pokyn ministra vnitra Jana Hamáčka byl ale tento dar předán soukromé společnosti, která ochranné pomůcky distribuovala. Podle zprávy NKÚ není jasné, kolik a komu to bylo. Jak si mám tuto pasáž vysvětlit?

NKÚ zjistil, že tento pokyn ministra neobsahuje číslo pokynu, což je v rozporu s pravidly, a přesto s ním bylo jako s pokynem ministra nakládáno. Jedná se o dar, který dostal stát, ale byl předán zmíněné soukromé společnosti. Nad rámec kontrolního závěru víc ale komentovat nemohu. Každopádně za tím, co je tam napsáno, si stojíme, to jsme dokázali, doložili doklady a ty věci už mají k dispozici jiné orgány.

Takže tento případ jste policii předali, nebo teprve budete předávat?

Předali.

A jak důležitá je tato pasáž?

Pokud by nebyla důležitá, nepsali bychom ji do kontrolního závěru. Dovolte trochu to odlehčit.

Prosím.

Já se tady nechci teď dostávat do toho, co je významnější, co ne. Těch sporných věcí je celá řada, takže prostě ano, je to závažná věc, proto je takhle detailně popsána, a víc bohužel k tomu nemohu říci, protože jsem vázán mlčenlivostí.

Zprávu jste nyní zveřejnili, co bude následovat dál?

S výsledkem kontroly se seznámí vláda a Poslanecká sněmovna. Vláda vyzve příslušné ministry, aby napsali ke zprávě své stanovisko, ale hlavně aby sjednali opatření k nápravě, která budou realizovat. My se pak k těmto nápravným opatřením budeme vyjadřovat a hodnotit, zda jsou dostatečná, nebo ne.

Před několika dny, tedy před zveřejněním této zprávy, jste měl schůzku s prezidentem Zemanem. O čem byla?

To byla náhoda. Bavili jsme se zejména o zajištění kongresu EUROSAI, který bude probíhat videokonferenčně a pan prezident nad ním převzal záštitu. Pak byla řeč o fungování úřadu nebo o tom, jak jde spolupráce s vládou a podobně. O zprávě nepadlo ani slovo. Ani bych vzhledem ke své funkci nic říci nemohl.

Reklama

Doporučované