Hlavní obsah

Biskup Kročil lituje a omlouvá se… Sexuální kauzy odkrývají pokrytce

Jiří Kubík
šéfredaktor
Foto: Biskupství českobudějovické

Biskup Vlastimil Kročil se s případem kněze V. Z. seznámil už v roce 2016. Na policii se tehdy neobrátil.

7. 2. 2020 11:15

Za měsíc to bude rok, kdy jsme se Sabinou Slonkovou v pořadu Zvláštní vyšetřování popsali případ několika žen, které dlouhá léta marně svědčily na biskupství v Českých Budějovicích o sexuálním zneužívání knězem V. Z. Vatikán teď kněze takzvaně laicizoval neboli zbavil kněžství. A pokrytectví českobudějovického biskupství se znovu ukázalo v celé nahotě.

Článek

„Mons. V. Kročil, Th.D. vyjadřuje hlubokou omluvu všem, kterým bylo jednáním V. Z. ublíženo: Cítím bolest a lítost. Jménem místní církve prosím oběti za jeho jednání o odpuštění. Uděláme vše proto, aby se již podobná věc v naší diecézi neopakovala,“ uvádí českobudějovické biskupství ve svém čtvrtečním tiskovém prohlášení, na které článkem upozornil web Hlídací pes.

Prohlášení je o to překvapivější, že ukazuje další z biskupových veletočů v jednom případu a odkrývá tak bezradnost některých představitelů katolické církve stavět se přímo a jasně ke kauzám sexuálního zneužívání. Byl to Kročil, kdo se – po dvou svých nečinných předchůdcích – seznámil s případem V. Z.: minimálně od jedné ženy znal svědectví o mnohaletém znásilňování knězem.

„Přiznám se, že já jsem tenkrát vůbec nevěděla, co se mnou ten kněz dělá. Já jsem v těch letech prostě nevěděla, co to je sex, co to je vzrušení. Jenom si pamatuji bolest. Pak mi řekl, že takhle jsme chválili Boha a že se můžu obléct a že můžu jít domů,“ líčila ve Zvláštním vyšetřování Hana, kterou podle jejích slov začal farář V. Z. z českobudějovické diecéze zneužívat v jejích patnácti letech. V reportáži o svých zkušenostech se stejným knězem promluvily další tři ženy, další se nám přihlásily po zveřejnění reportáže.

Biskup Kročil se podle písemné dokumentace seznámil s případem na podzim 2016. Jeho kancléř tehdy paní Haně napsal: „Mohu vás ubezpečit, že to hodlá vyřešit v brzké době a s cílem, aby nastolil spravedlnost a zabránil šíření zla.“

Utekly další tři roky. Není známo, jak biskup Kročil po tu dobu zabraňoval šíření zla, policii případ nepředal, kněz V. Z. byl dál aktivním knězem. Zoufalá Hana se v roce 2018 obrátila do Vatikánu na Kongregaci pro nauku víry a koncem roku 2018 byl z rozhodnutí Vatikánu kněz suspendován. Teď, po dalším roce, jej Vatikán zbavil kněžství.

A biskup Kročil? Ten po zveřejnění naší reportáže v březnu 2019 vyjadřoval údiv nad případem: „Od roku 1990 Biskupství českobudějovické obdrželo na dotčeného kněze řadu pochval, ale i řadu stížností. Nikdy však žádná jakkoliv nenaznačila, že by došlo ke spáchání sexuálního trestného činu.“ Haniny opakované výpovědi na biskupství se tedy dostaly do kategorie „žádné stížnosti“.

Reportáž vzápětí spustila policejní vyšetřování, které sice na jednu stranu skončilo tak, jak se po uplynutí tak dlouhé doby od zneužívání dalo očekávat – případ byl z důvodu promlčení odložen, nicméně policie na základě výpovědí mnoha svědkyň i samotného kněze V. Z. došla k závěru: skutky se staly.

„Při posouzení jednání V. Z. došel policejní orgán k závěru, že vykazuje znaky trestného činu pohlavní zneužívání,“ uvedl státní zástupce loni v říjnu.

Jenže pro českobudějovického biskupa byla podstatnější ta pasáž, že případ byl odložen. A vydal navíc zcela nepravdivé prohlášení, kterým se de facto stavěl za kněze V. Z.

„V reportážích Seznamu zazněla velmi trýznivá svědectví, která byla Policií ČR shrnuta následovně: …bylo shledáno, že jednání V. Z. v daných případech nevykazuje znaky trestného činu ani toho, že by ke spáchání trestného činu mohlo směřovat.“

K této větě biskupství došlo zmanipulováním policejního dokumentu, kdy větu o „nevykazování znaků trestného činu“, která se týkala několika svědectví žen o sexuálním obtěžování (nevhodné hlazení či líbání), přiřadilo k „trýznivým svědectvím“ o znásilňování. U tohoto svědectví totiž policie napsala něco jiného („Jednání V. Z. vykazuje znaky trestného činu.“). To ale biskupství v prohlášení neuvedlo.

Teď, když má případ V. Z. jasnou tečku od Vatikánu, se biskup rozhodl přidat k „vítěznému“ proudu a hlásí: „Celou záležitost v minulosti vyšetřovala i policie, která věc odložila. Církevní kanonické právo je však založeno na přísnějších standardech ochrany a v některých případech umožňuje zasáhnout i za situace, kdy to zákony České republiky neumožňují.“

O tom, že on sám případ policii před lety nenahlásil, pomlčel. Kdo tedy chce, ať mu slova o bolesti a lítosti věří.

Naše roční mapování situace ohledně dlouholetého církevního našlapování kolem svědectví o sexuálních kauzách ukázalo v celé nahotě bezradnost církevních představitelů, včetně kardinála Dominika Duky, kteří reprezentovali církev už v dobách, kdy se považovalo takzvaně za správné o těchto věcech mlčet (a tím spíš se predátorům otevíraly příležitosti), a reprezentují ji i dnes, kdy papež František zavelel, že oběti jsou vždy na prvním místě a církev před sexuálním násilím nebude nikdy zavírat oči.

Asi to bude ještě dlouhá cesta.

Nejlepší zprávou je, že paní Haně – a snad nejen jí – se po letech opravdu ulevilo. Díky tomu, že našla odvahu a na případ v naší reportáží veřejně upozornila. „Zhruba dva měsíce po policejním závěru se dostavil vytoužený klid. Teď už je to asi opravdový konec našeho příběhu a vašeho úspěchu v boji proti zlu.“

Doporučované