Hlavní obsah

Bohumín chystá nový systém nakládání s odpady

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

20. 4. 2021 18:35

Bohumín na Karvinsku připravuje nový systém nakládání s odpady. Cílem je přimět obyvatele města k co největšímu třídění odpadů. Lidé, kteří budou více třídit, by za odpady měli zaplatit méně.

Článek

Město proto nyní zahajuje novou kampaň se sloganem „Ušetříš, když vytřídíš“. „Cílem je, aby lidé separovali v místě bydliště biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty, sklo, jedlé tuky a textil, a využívali také v maximální míře stabilní i mobilní sběrný dvůr, kam mohou odkládat objemný či nebezpečný odpad. S přijetím obecně závazných vyhlášek, které nastaví obecní systém a stanoví místní poplatek za komunální odpad v Bohumíně, se počítá v červnu letošního roku, kdy se opět sejde městské zastupitelstvo. Poplatek bude vycházet z množství odloženého odpadu z každého domku či domu podle sjednaného objemu vyvážených popelnic,“ uvedla mluvčí radnice Jana Končítková.

S podobným typem kampaní už má město zkušenost. „Před osmi lety jsme v Bohumíně zavedli sběr rostlinného biologického odpadu do hnědých popelnic. Současně jsme spustili kampaň, která poskytovala finanční zvýhodnění za svoz pro ty, kteří se zavázali k výměně starých kotlů, třídění odpadů a dalším aktivitám v oblasti životního prostředí. Po osmi letech se hnědé kontejnery staly neodmyslitelnou součástí prakticky všech domků na území města. Jen loni se vytřídilo 1470 tun biologicky rozložitelného odpadu a z původních dvou stovek nádob se jich letos sváží už 1600,“ uvedl místostarosta Lumír Macura (ČSSD).

Příští rok podle mluvčí čekají domácnosti výrazné změny. Města totiž musí postupně přejít od odpadového hospodářství k oběhovému, jak to vyžaduje nový zákon o odpadech. „Proto přicházíme už v předstihu s novou kampaní. Ta má obyvatele Bohumína motivovat, aby snižovali objem směsného odpadu. Systém postavíme na principu, že platí více ten, kdo netřídí. Lidé tak zaplatí skutečně jen za to, co vyhodí do obyčejné popelnice. Chceme dosáhnout toho, že se postupně bude navyšovat množství vytříděných a využitelných složek,“ uvedl Macura.

Město od příštího roku plánuje přidat do systému svozu hnědých nádob minimálně jeden termín v zimním období. Chce tak umožnit domácnostem třídit rostlinné zbytky z kuchyní celoročně. Další novinkou bude rozmístění popelnic na bio odpad také do bytové zástavby, pokud se na tom nájemníci dohodnou. Rozšířit chce i počet nádob na plasty a papír. Zvažuje také individuální svoz plastů a papíru přímo od rodinných domů. „Tady bude záležet především na zájmu domkařů. Majitele rodinných a bytových domů, družstva a společenství vlastníků město plánuje během prázdnin oslovit prostřednictvím dotazníků,“ doplnil místostarosta.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované