Hlavní obsah

Bojové podmínky testují školství: Nečeká nás nic lehkého, říká Plaga

Foto: Profimedia.cz

Ministr školství věří, že se studenti vrátí do škol v polovině května.

Reklama

23. 3. 2020 15:00

Maturity a přijímací zkoušky se posunou. Prázdniny zůstanou a návrat do škol nejdřív v půlce května. Ministerstvo školství oznámilo nový plán, jak si představuje kvůli riziku šíření koronaviru výuku. Hostem Výzvy Seznam Zpráv byl ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga.

Článek

Nestíháte číst? Poslechněte si audioverzi rozhovoru.

Je tenhle školní rok ztracený?

Já si myslím, že tento školní rok není ztracený, ale je nutné se podívat na konkrétní předpovědi Ministerstva zdravotnictví, které před 14 dny řeklo, že do 14 dnů, tedy doteď, přijde s nějakým plány na to, jak by mohla karanténní situace, respektive ten omezený pohyb pokračovat a kdy bychom se mohli vrátit k nějakému alespoň trošku normální stavu. Z něj vycházíme v našich návrzích.

Nebylo by lepší poslat děti opakovat ročník příští rok?

Školy jsou zavřené, ale jsou zavřené budovy těchto škol, to znamená, výuka nadále probíhá, byť je to složité pro rodiče, je to složité pro učitele, ale nějakým způsobem probíhá v rámci možností výuka i v druhém pololetí. Takže opakování celého ročníku skutečně není v tuto chvíli namístě.

A podle čeho jste se rozhodli, že tou hranicí u maturit bude datum 1. červen?

My jsme vycházeli z toho, že je nutné přijímací zkoušky předřadit těmto maturitám, protože obě dvě tyto zkoušky probíhají na středních školách a aby to bylo stihnutelné v průběhu měsíce června, tak skutečně jsme ten návrat a nouzový scénář v případě maturit, o kterém se teď bavíme, cílili na prvního června. Je to určeno tak, aby skutečně bylo do konce června jasno a studenti si odnesli i v nouzovém scénáři maturitní vysvědčení na základě předchozích vysvědčení, a mohlo se tak dále navazovat přijímacími zkouškami na vysoké školy, kde také bude nutná zákonná úprava. Samozřejmě ti, kteří chtějí do praxe a do práce, tak mohou.

Vy jste určitě jako ministr školství v kontaktu s krizovým štábem, jaká reálná je šance, že maturity vůbec nebudou a známky budou nakonec uděleny na základě posledních pár vysvědčení. Je tohle něco, s čím reálně počítáte?

Ne, ten plán je proto, že je to legislativní úprava, tak jsme tam včlenili i tu nouzovou variantu, kdyby ten scénář byl horší, než je v tuto chvíli předpoklad. A to významně horší, než je v tuto chvíli předpokládáno, ale pokud vezmete aktuální předpovědi Ústředního krizového štábu, tak hovoří o květnu letošního roku, nejpozději začátku června. A tím, že ten scénář poloviny května, druhé poloviny května, je podle mého názoru a podle mých informací, které mám v tuto chvíli, reálný.

Robert Plaga

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy za ANO. V letech 2015 až 2017 působil na resortu ministerstva jako náměstek ministra. Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně, na stejné vysoké škole později vyučoval a pracoval jako ředitel Centra pro transfer technologií. V letech 2014 až 2018 byl zastupitelem města Brna.

Přijímací zkoušky mají být pak 14 dní poté, co se otevřou školy, obsah a testy by měly zůstat stejné jako v těch předešlých letech, dokážou se ale studenti v těch domácích podmínkách na takový obsah testů připravit?

Co se týká jednotných přijímacích zkoušek, tak tam je holým faktem, že na osmiletá, šestiletá gymnázia ta příprava skutečně neprobíhá primárně ve školách, ale probíhá doma, probíhá na různých kurzech a ti žáci se připravují nadstandardně pomocí přípravných kurzů a testů a dalších věcí. A samozřejmě my nechceme natahovat ten čas, protože vnímáme a zvažovali jsme také to, že děti jsou pod stresem, a proto také začínáme jednotnými přijímacími zkouškami do 14 dnů po návratu dětí do škol.

Co budete dělat v případě, že školy vůbec neotevřou a počítáte i v nějakém krizovém scénáři s variantou, že by školy mohly zůstat zavřené i příští školní rok, třeba jen část?

Vůbec, tyto scénáře skutečně ani neodpovídají scénářům, které jsou komunikovány Ústředním krizovým štábem, a pokud pozorně posloucháte scénáře Ministerstva zdravotnictví, tak žádná z těchto variant vůbec není na stole. To znamená: Vycházíme z toho, jaká je predikce, a pevně doufám, že když všichni budeme zodpovědní v České republice, byť to nebudou lehké týdny, tak že se s tou pandemií vypořádáme. A skutečně bude možné samozřejmě v nějakých hygienických režimech, to znamená s rouškami a tak dále, otevřít naše školy v druhé polovině května.

Jsou školy a vzdělávací systém vůbec na takové domácí vzdělávání připraveny, protože počítač je něco, co nemusí být v každé škole, třeba v menších městech, vesnicích. Jde to v takových podmínkách vůbec zvládnout?

Je to naprosto individuální a tady bych chtěl vyseknout poklonu všem učitelům, kteří bez ohledu na to, jestli používají ten či onen nástroj pro zadávání úkolů, komunikaci se studenty, je to neočekávaná situace, žádný systém ve světě není nachystaný na to, že uprostřed prezenční výuky na třeba šest nebo osm týdnů ty studenty budete muset vzdělávat různými formami a dálkově.

Vy mluvíte o tom, že na to není úplně připravený systém nebo že ne všichni učitelé mají takovéto možnosti, tak se ptám na to, jestli je třeba i tohle pro Ministerstvo školství jakýsi zlomový bod, aby více zapojilo moderní technologie do výuky?

Samozřejmě, že je potřeba se na to také podívat z pohledu těch příležitostí a potom v těchto bojových podmínkách je také situace, kdy nástroje pro zadávání úkolů na dálku, pro komunikaci s žáky na dálku, nabývají významu. Také proto jsme hned pár dnů po vypuknutí tohoto stavu vytvořili rozcestník Ministerstva školství na dálku, MŠMT.cz, který právě dává na jednu adresu dostupné nástroje pro online komunikaci i dobré rady a zásady, jakým způsobem školy mají postupovat. Samozřejmě, že Ministerstvo školství není tím, kdo řídí jednotlivé školy. Máme v České republice decentralizovaný systém a jediné, co Ministerstvo školství může dělat a dělá to, tak je podpora těmto školám.

Jsme ale v roce 2020, neměly by mít školy potřebné nástroje a technologie, aby něco takového podobného mohly zvládnout?

Školy a řada škol má potřebné technologie, potřebné vybavení, ale ještě než vypukla tato krize, tak jsme komunikovali, že máme velký problém v českém školství, a to je různá kvalita škol a vzdělávání v nich a je to ostatně jeden z cílů Strategie 2030+, který jsme měli a na který jsme se připravovali před vypuknutím tohoto nouzového stavu. Takže samozřejmě srovnání těch podmínek, ale ne nějaké normování, standardizace není možné. Nelze, aby všechny školy používaly jeden nástroj. V takové situaci se nenacházíme, ale podpora nástrojů vzdělávání na dálku, tak ta samozřejmě musí, a digitalizace, musí nabýt do budoucna většího významu.

Řekl jste, že ministerstvo může školám jen dělat podporu. To přece ale není úloha samotného Ministerstva školství.

Já si myslím, že poskytnout podporu naší vzdělávací soustavě je rolí Ministerstva školství, ale nejenom Ministerstva školství.

Bez změny zákonů to nepůjde

Ale co by konkrétně Ministerstvo školství mělo udělat, mimo té podpory?

Věci, které ministerstvo dělá, spočívají v tom, že musí v tuto chvíli změnit legislativu. Ostatně dnes to bylo na tiskové konferenci zmíněno, protože jakákoliv úprava, která se týká jednotných přijímaček, maturitních zkoušek nebo uzavírání ročníku anebo úpravy přijímaček na vysoké školy s sebou nese i potřebnou změny legislativy.

Jsou to nejenom maturity, ale také posunuté přijímačky, zkoušky, státnice, opakujete, že všechno se to rozhodne podle toho aktuálního dění, se zkrácením letních prázdnin zatím nepočítáte, dokážete ale říct, jestli tento výpadek ve vzdělání kvůli výjimečnému stavu může nějakým způsobem ovlivnit současnou generaci žáků a studentů?

Já se pokusím na tuto situaci podívat pozitivně. Přestože ta situace je a v následujících týdnech bude složitá, nejenom co se týká vzdělání, ale celé společnosti, tak nás skutečně nečeká nic lehkého. Z mého pohledu to, že vzdělávání probíhá v tuto chvíli v komplikovaných podmínkách a na dálku, tak může přinést to pozitivní, které se podle mého názoru dá zhmotnit v tom, že je to výchova k nějakým hodnotám. Když si vezmu, jak spousta dětí pomáhá svým rodičům a vidí svoje rodiče pracovat z domova. Zároveň je tu spoustu dobrovolnické práce a děti v tuto chvíli mohou vidět, jak vypadá mezigenerační solidarita, jak vypadá zodpovědnost, tím, že musí nosit roušky, a vidí, jak má vlastně fungovat rodina. To si myslím, že jsou věci, které možná jdou nad rámec vzdělávání nebo minimálně jsou stejně důležité jako vzdělání samo.

Na kvalitu jejich vzdělávání to nedopadne?

Já si myslím, že pokud se bavíme o tom, že se děti budou vracet v květnu tohoto roku zpátky do škol, a když vidím úsilí učitelů, jak se snaží, aby děti aspoň procvičovaly, a teď jsem je vyzval, aby se soustředili převážně na profilové předměty, tak pevně věřím, že to kvalitu vzdělávání našich dětí rozhodně nezasáhne negativně.

Já se na to ptám i proto, že spousta rodičů si stěžuje, že jejich děti jsou přehlceny domácími úkoly. Přitom oni sami mají těžkou situaci, musí chodit do práce, musí se třeba starat ještě o své příbuzné a pak se musí věnovat dětem a domácím úkolům, tak co byste jim vzkázal?

Právě proto já jsem dnes poděkoval rodičům za to, jak se svojí nové role zhostili, a zároveň jsem vyzval ředitele škol a učitele, aby, pokud tak ještě nečiní, lépe plánovali zadávání úkolů a především, aby zohlednili, že to není v tuto chvíli jenom nárazová, jednotýdenní, dvoutýdenní záležitost. Ale že řadu dalších týdnů v tomto stavu musíme fungovat a musí fungovat rodiny, kde častokrát je několik dětí v různých stupních vzdělávání a rodiče mají práci z domova. Takže je potřeba, a to doporučení je, aby se učitelé soustředili pouze na profilové předměty, na to opakování. Protože, jak jsem říkal před chvílí, ta samotná situace podle mého názoru dává vklad dětem do budoucna tím, že se budeme vyrovnávat všichni s touto nelehkou situací.

Jaký vklad nebo doporučení si z toho bere váš resort? Vy zatím mluvíte o tom, že nepočítáte s tím, že by příští rok mohly zůstat zavřené školy, ale mluví se i o tom, že by se epidemie mohla vrátit na podzim a udeřit ještě více.

Já si myslím, že to není v těchto scénářích. Ale pokud se ptáte na to, co si z toho bereme na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, tak já bych především chtěl říct, že si vážím toho, že mí kolegové na Ministerstvu školství, z nichž řada má malé děti a má školáky doma, jsou ve stejné situaci jako ti ostatní rodiče, a v posledních 14 dnech intenzivně pracovali právě na tom, abychom se s těmi neodkladnými úkoly vypořádali co nejlépe. A samozřejmě v těch dalších týdnech to před nás staví výzvu, abychom vyřešili přijímací řízení společně s rektory na vysoké školy. Abychom v případě, že se to bude vyvíjet podle některého z těchto scénářů, rozhodli i o způsobu klasifikace za druhé pololetí tohoto roku. A pokud by samozřejmě do budoucna tato pandemie přinesla změnu nějakých paradigmat, toho, jakým způsobem přistupovat ke vzdělávání, tak samozřejmě z mého pohledu to má vést k posílení nástrojů distančního vzdělávání, respektive vzdělávání na dálku, pokud by nastal jeden z nejčernějších scénářů, který jste naznačila vy.

Jak to bude s platy zaměstnanců ve školství, co třeba asistenti, zaměstnanci školních družin, školníci, kuchaři?

V tuto chvíli platí to, co platí od začátku vyhlášeného stavu, to znamená, že v případě, že pro ně práci ředitelé mají, tak pracují normálně. V případě, že nemají, tak jsou na překážkách a náleží jim plný plat.

Pane ministře, proč jste se objevil na tiskové konferenci až dnes, nebylo by lepší pro rodiče a pro žáky, kdybyste vystoupil už dříve a řekl, jak na tom Ministerstvo školství je, kdy by mohlo mít nějaký konkrétní plán?

Já jsem na tiskové konferenci, která následovala po uzavření našich škol pro studenty a žáky, v souladu s Ministerstvem zdravotnictví avizoval, že vyčkáme, jakým způsobem se bude pandemie vyvíjet, abych každý den neříkal jiný scénář. To znamená: Počkali jsme tak, jak jsme avizovali, na scénář Ministerstva zdravotnictví a Ústředního krizového štábu, ale zároveň jsme průběžně komunikovali jako ministerstvo jak na telefonických linkách, na Facebooku, na Twitteru, na webových stránkách. Co se týká třeba zápisů do základních škol, tak jsme rozeslali informaci, jak to má být řešeno v tomto stavu přímo ředitelům škol. Takže mám za to, že ministerstvo pracovalo, a jestli jsem byl v době, kdy se řešily závažnější věci, prezenčně přítomen na tiskovce, nebo ne, pro mě není důležité. Pro mě je důležité, že ministerstvo celých 14 dní nezahálelo, pracovalo a informovalo prostřednictvím kanálů, které má.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované