Hlavní obsah

Část důležitých vzorků v kauze Bečva odmítla inspekce použít

Foto: ČTK

„Na základě neúplných informací vynášejí od stolu své soudy, domněnky a závěry a zviditelňují své jméno ve zpolitizované živé kauze,“ řekl na adresu odborníků, kteří se ke katastrofě vyjadřují, šéf České inspekce životního prostředí Erik Geuss.

Reklama

22. 1. 2021 8:30

Rybáři se nyní s inspekcí dohadují o první vzorky odebrané po ekologické katastrofě v Bečvě. Česká inspekce životního prostředí je laboratořím nedodala, podle odborníků přitom mohly pomoci k určení viníka.

Článek

Ryby se v Bečvě točily kolem své osy, trhaně plavaly s tlamou nad hladinou a hromadně hynuly. Bylo dvacátého září, krátce po půl jedné odpoledne. Právě v té době, kdy řeku za Valašským Meziříčím otrávily toxické jedy, rybáři z Hustopečí nad Bečvou odebrali vzorky vody a mrtvých ryb. „Koncentrace jedovaté látky byla nepochybně vyšší než kdykoli poté. To byly nejrelevantnější vzorky, které mohla inspekce použít,“ sdělil nyní Seznam Zprávám předseda rybářů z Hustopečí nad Bečvou Stanislav Pernický.

O „nejranější“ vzorky vytažené po ekologické havárii teď vedou rybáři s Českou inspekcí životního prostředí slovní válku. Kontroloři totiž tento materiál do laboratoře neposlali a z vyjádření inspekce dlouho nebylo jasné, jestli se k ní důležité vzorky vůbec dostaly. Ředitel Erik Geuss nyní pro Seznam Zprávy popsal osud vzorků. „Nebyly nijak popsané, zapečetěné. Nebyly uchované v chladu a ani k nim nebyly žádné další informace. S ohledem na nedůvěryhodnost takových vzorků, které byly navíc inspektorovi nabídnuty zprostředkovaně, rozhodl, po konzultaci s laboratoří, že takové ‚neověřené‘ vzorky nepřevezme,“ řekl.

Například biochemik Marek Petřivalský z Univerzity Palackého však postup inspektora považuje za chybu. „Nebyl žádný důvod takto na začátku tyto vzorky vyloučit,“ namítl už dříve.

Ve světle nově zjištěných informací k případu se zároveň ukazuje, že právě tento materiál mohl kriminalistům poskytnout důležité informace. Hlavně o koncentraci kyanidů a případných dalších toxických látek ve vodě. A to bezprostředně po znečištění. „Nemáme vzorky z období od úniku látky do řeky v dopoledních hodinách a časem ve 13:30, kdy byl odebrán první vzorek u Hustopečí,“ postěžoval si pro Seznam Zprávy odborník na toxické látky v životním prostředí Ivan Holoubek. Pro inspekci vyhodnocuje přes 150 vzorků, které z různých úseků řeky odebrali hasiči, zaměstnanci inspekce nebo vodoprávních úřadů. Postup odběrů z vody bezprostředně po havárii označil za „totální diletantství“. Navíc podle něj bude těžké určit viníka úniku, protože k tomu chybějí důkazy, včetně relevantních vzorků poblíž „podezřelých“ výpustí.

Podle ředitele inspekce Geusse ale se vzorky v PET lahvích od rybářů pracovat nešlo. „Ad absurdum to také mohlo být přesně naopak. Někdo mohl ty vzorky nastražit, někoho to mohlo poškodit a inspekce by čelila závažnému nařčení, že takové vzorky vzala,“ namítl.

Ač postup inspekce životního prostředí kritizují rybáři, odborníci i politická opozice, Geuss trvá na tom, že vše bylo v pořádku. „Politici pouze čerpají z manipulativních reportáží a z médií obecně. Znovu opakuji, že svoji práci odvedla inspekce profesionálně a podle platných zákonů,“ uvedl.

Havárie se stala na pomezí Zlínského a Olomouckého kraje. Každý z regionů je v působnosti jiné pobočky inspekce, konkrétně brněnské a olomoucké. Podle informací Seznam Zpráv se její zaměstnanci v den havárie dohadovali, kdo na místo v neděli dorazí. „Ne, takové informace nemám. Nikdo se s nikým nedohadoval, zaměstnanci inspektorátů spolu konzultovali situaci, a i s ohledem na proběhlou komunikaci s vodoprávním úřadem dohodli postup a podle něho konali,“ odmítl Geuss takové informace.

Rybáři se s inspekcí neshodnou ani na čase, kdy kontroloři na místo dorazili. V oficiálním protokolu je čas krátce po druhé odpoledne, podle rybářů to bylo až o další dvě hodiny později. A policie ani po čtyřech měsících nezná viníka kontaminace. Jako zdroj znečištění označila juřinskou výpusť, která přivádí do Bečvy odpadní vody z průmyslového areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Podle rybářů a chemika Holoubka u tohoto potrubí ovšem odebrali vzorky až den po havárii.

Šéf inspektorů Geuss se ohradil vůči názorům odborníků v médiích. „Na základě neúplných informací vynášejí od stolu své soudy, domněnky a závěry a zviditelňují své jméno ve zpolitizované živé kauze, aby kritizovali práci zaměstnanců inspekce, se kterou nemají dostatečné zkušenosti,“ doplnil. Podle něj nejsou vzorky jedinou součástí důkazního materiálu a odborníci se neorientují v povinnostech jednotlivých orgánů státní správy v těchto případech.

Jenže jak je patrné ze svědectví od Bečvy, sami úředníci a další aktéři netušili, jak při havárii postupovat. Starostové z okolních obcí si stěžovali, že nedostali potřebné informace o havárii. O úniku jedovatého kyanidu se veřejnost dozvěděla až čtyři dny od havárie. „Vzorky odebíralo sedm institucí. Bylo to velmi chaotické,“ řekla například senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

Politici a odborníci kritizují absenci přehledné metodiky, jak při takovém incidentu postupovat. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) už avizoval, že je ve vodním zákoně třeba zpřesnit kompetence mezi zasahujícími složkami. „Tato havárie ukázala, že na obcích s rozšířenou působností a jejich vodoprávních úřadech logicky nejsou takové lidské kapacity, aby byly schopny řídit takhle složitou situaci,“ řekl před časem.

Policie tak stále pokračuje ve vyšetřování, nyní čeká na vyhotovení odborného posudku soudního znalce. Měl být hotový před Vánoci, autor však požádal o posunutí lhůty.

Reklama

Doporučované