Hlavní obsah

Kam se posune váš BMI, když o Vánocích přiberete? Kalkulačka na míru

Podíl obézních Čechů stále roste.

Reklama

24. 12. 2020 10:00

Každý pátý Čech trpí obezitou. V nadváze patříme společně s obyvateli Malty, Chorvatska a Řecka k absolutním rekordmanům. Podíl Čechů, kteří se perou s vyšší váhou, je rok od roku vyšší. Jak jste na tom vy osobně?

Článek

Ačkoli mnoho Čechů usiluje o to, aby pro ně Vánoce byly obdobím klidu a míru, spousta z nich je zároveň často chápe i jako příležitost k nezřízenému přejídání. Pak přijdou novoroční předsevzetí o hubnutí a pravidelném sportování, která se naplňují jen s obtížemi, a Češi se tak řadí k jednomu z nejobéznějších národů v Evropě. Při současné pandemii onemocnění covid-19 je přitom obezita přitěžujícím faktorem.

Spočítejte si svůj BMI

Do předepsaných políček vyplňte svou váhu a výšku, kalkulačka vám podle toho spočítá body mass index. Na škále pod kalkulačkou se zobrazí predikce na míru: Kam se posunete, pokud se vaše hmotnost změní. (Autor kalkulačky: Michal Škop)

Index tělesné hmotnosti

Zkratka BMI (Body mass index) označuje index tělesné hmotnosti a používá se jako měřítko obezity. Tento index se vypočítá vydělením tělesné hmotnosti v kilogramech výšky daného člověka umocněné na druhou. BMI tak umožňuje statisticky porovnat různě vysoké lidi.

Ideální hodnoty BMI se pohybují mezi 18,5 a 25 a cokoliv, co přesahuje tyto cifry směrem nahoru, se považuje za nadváhu či obezitu. Směrem dolů se naopak jedná o podvýživu.

Český statistický úřad (ČSÚ) provádí pravidelné výběrové šetření o příjmech a životních podmínkách českých domácností. Tazatelé jich od února až do května 2019 navštíví téměř 11,5 tisíce. Součástí je i dotazování se na zdravotní stav a s ním související normální váhu či obezitu.

Fyzický pohyb je bližší mužům, kteří mu věnují průměrně 3,6 hodiny týdně, zatímco ženy 3,2 hodiny. Ženy zase dbají spíše na stravování než na cvičení; více než 21 % žen jí ovoce dvakrát i vícekrát denně. V takové míře si jej dopřává jen 12 % mužů. S velkým rozdílem ženy předhánějí muže i v konzumaci zeleniny.

V nadváze vede Olomoucký kraj, v obezitě Karlovarský

Nejvyšší podíl lidí s nadváhou je podle údajů Eurostatu v Olomouckém kraji (40,9 %), zatímco podíl obézních je v kraji Karlovarském (25,2 %). Nejlépe je na tom ve všech parametrech Praha, kde žije třetina lidí s nadváhou a 12,2 % obézních osob.

Podle posledních dostupných srovnatelných dat evropského statistického úřadu Eurostat z roku 2014 je podíl Čechů s vyšší než ideální hmotností 55,4 % a hůře je na tom pouze Řecko (55,5 %), Chorvatsko (55,8 %) a Malta, kde se nad touto hranicí nachází až 59,6 % tamního obyvatelstva.

Skoro polovina Čechů nemá žádný pohyb

Obezita ohrožuje 18,5 % Čechů, z toho téměř 20 % mužů a 18 % žen, mírnou nadváhou trpí 47 % mužů a 33 % žen. Průměrná hodnota BMI (indexu tělesné hmotnosti) obyvatel České republiky dosáhla 25,2, což je těsně nad horní hranicí normální zdravé váhy. Hmotnost souvisí se zdravým pohybem i vyváženou stravou. Vliv na kondici každého z nás mají mimo jiné i volnočasové fyzické aktivity, jako jsou sport a fitness.

Výsledky výběrového šetření byly v tomto ohledu alarmující: 40 % dospělých Čechů se nevěnuje žádné sportovní ani rekreační pohybové aktivitě. Fyzický pohyb je bližší mužům, kteří mu věnují průměrně 3,6 hodiny týdně, zatímco ženy jen 3,2 hodiny. Ženy dbají spíše na stravování než na cvičení. Pozitivní je, že více než 21 % žen jí ovoce dvakrát i vícekrát denně. V takové míře si jej dopřává jen 12 % mužů. S velkým rozdílem ženy předhánějí muže i v konzumaci zeleniny.

(ČSÚ)

Obezita a covid-19

Obezita je při onemocnění covid-19 přitěžujícím faktorem. Může vést k těžkému stavu pacienta nebo dokonce k úmrtí, shodují se odborníci. Ukazují to i zahraniční studie, zejména ze Spojených států nebo Velké Británie. Stejné výsledky přinášely i první výsledky z Číny hned na jaře.

Hlavním důvodem, proč je covid-19 pro obézní pacienty větším rizikem, je spojení nadváhy s dalšími nemocemi (tzv. komorbiditami), jako jsou kardiovaskulární nemoci, cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Průběh ztěžuje ale také snížená funkce plic, která se rovněž pojí s obezitou. Hrozí také riziko zánětu tukových tkání kolem orgánů – to může přispět k výskytu takzvané cytokinové bouře (tj. nadměrné reakci imunitního systému, která vede k těžkým průběhům onemocnění covid-19 a někdy i k úmrtí pacientů).

„Obezita je z hlediska hospitalizace důležitější než to, že máte vysoký krevní tlak nebo cukrovku, přestože se často vyskytují společně. A je mnohem důležitější než koronární onemocnění nebo rakovina či nemoc ledvin, ale dokonce i plicní onemocnění,“ citují The New York Times hlavní autorku studie Leoru Horowitzovou.

BMI nad 30 → vysoké riziko úmrtí na covid-19

Britští lékaři a vědci z Konsorcia klinické charakterizace koronaviru, kteří zkoumali projevy onemocnění na téměř 17 tisících pacientech s koronavirem, došli k závěru, že riziko úmrtí v důsledku onemocnění covid-19 je o 37 procent vyšší, pokud má pacient tělesný index hmotnosti (BMI) nad hodnotou 30.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované