Hlavní obsah

Čeští vědci dokončují zařízení k dočištění odpadních vod

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

2. 10. 2020 22:41

Testy zařízení k dočištění odpadní vody pro její opětovné využití dokončují čeští experti. Poloprovozní jednotka dočišťuje odtok z Ústřední čistírny odpadních vod Praha od září loňského roku.

Článek

Kombinací různých typů filtrací je podle vědců možné odpadní vodu upravit do takové kvality, aby nahradila pitnou vodu při zavlažování městské zeleně, sportovišť či čištění ulic. Projekt má pomoci zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody. ČTK o tom dnes v tiskové zprávě informovala mluvčí Technologické agentury ČR (TA ČR) Ivana Drábková. TA ČR počin podpořila téměř pěti miliony korun.

Recyklace odpadní vody je jedním z nejšetrnějších způsobů boje proti nadměrné spotřebě pitné a povrchové vody. Odpadní voda se zpracovává především v městských čistírnách odpadních vod, které však podle TA ČR nedokážou zajistit potřebnou kvalitu vyčištěné vody, zejména po mikrobiologické stránce, nutnou k opětovnému využití. Podle Andrey Benákové z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), která se na projektu podílí, tak bylo třeba se zaměřit na novou fázi čištění. Dodala, že v Česku dosud neexistuje lokalita s přímým a cíleným opětovným využitím těchto vod.

„Po laboratorních zkouškách jsme navrhli kombinaci procesů, které využívají pískovou filtraci, membránovou filtraci a filtraci přes granulované aktivní uhlí,“ popsala princip zařízení. „Hygienické zabezpečení se provádí pomocí UV záření a chlornanu sodného. Takto vyčištěná odpadní voda plně odpovídá požadavkům pro klasifikační třídu A podle nového nařízení Evropské unie pro recyklaci odpadních vod,“ řekla Benáková.

Výzkumníci při testování sledují vybrané mikrobiologické a chemické ukazatele v jednotlivých stupních úpravy a množství významných mikropolutantů. Podle výsledků pak upravují provozní parametry jednotky. „Doposud získané výsledky ukazují, že v technologii dochází k postupnému snižování výskytu mikroorganismů, které jsou ve velké míře zachyceny zejména na membráně,“ uvedla Drábková s tím, že nynější účinnost je přibližně 98 procent.

Modul provozuje VŠCHT a společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Zástupci TA ČR zdůraznili, že přínos projektu je i v příspěvku k trvale udržitelnému rozvoji. „Cílem projektu tak není jen najít vhodné technologie pro nejlepší kvalitu dočištění odpadní vody, ale vyčíslit i ekonomické náklady a najít ideální poměr mezi cenou za recyklovanou vodu a její potřebnou kvalitou pro jednotlivé účely využití,“ uvedla Drábková. Upozornila, že bude nutná i úprava legislativy a osvěta, která sníží pochybnosti ohledně recyklace.

„Věříme, že ověření dlouhodobého a ekonomicky efektivního provozu jednotky přesvědčí potenciální investory, že recyklace vyčištěné odpadní vody není sci-fi, ale vyplatí se být k vodě tímto způsobem šetrní jak v České republice, tak v Evropské unii,“ dodal Martin Srb z Útvaru technologie vod PVK.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené