Hlavní obsah

PŘEHLED: Kdy a kam můžete cestovat

Foto: Seznam Zprávy

Hranice se postupně otevírají.

Reklama

25. 5. 2020 11:50
aktualizováno • 7. 7. 2020 13:04

Slovinsko nově změnilo epidemiologické hodnocení České republiky a vyjmulo ji ze zeleného seznamu bezpečných zemí.

Článek

Švédsko a Portugalsko zůstávají mezi rizikovými státy. Své hranice země sice otevřely, při návratu zpět do ČR je ale potřeba prokázat se negativním testem.

Nově je možný také vstup na území Španělska. Přestává platit povinnost čtrnáctidenní karantény při vstupu do země a ukončeny jsou také pasové kontroly na hranicích.

Přehledně

Německo: Země umožňuje vstup občanům ČR bez udání důvodu a bez předložení negativního testu na COVID-19.

Rakousko: Občané ČR mohou bez omezení vstoupit do země a vrátit se zpět.

Polsko: Občané zemí Evropské unie a dalších oblastí mohou od 13.6. překračovat hranice do Polska bez omezení. Prakticky se tak vrátil stav před zavedením opatření. V případě návštěvy Slezského vojvodství se musí občané ČR při návratu prokázat negativním testem.

Slovensko: Ve čtvrtek 4.6. se stav hranic mezi oběma zeměmi vrátil do původního stavu před omezeními. Češi tak mohou cestovat na Slovensko bez omezení.

Chorvatsko: Občané ČR mají volný vstup do země a nemusí prokazovat důvod cesty. Ke vstupu do Chorvatska se nevyžaduje předchozí ani následné testování na přítomnost viru.

Francie: Od 15.6. platí stejné podmínky pro vstup do země, jako byly před 18.3., neboli před vyhlášením restriktivních opatření. Výjimkou jsou francouzská zámořská území.

Itálie: Země otevřela 3. června hranice pro občany zemí Evropské unie, Velké Británie, Norska a Švýcarska, kteří už tak nebudou muset po vstupu do Itálie do dvoutýdenní karantény.

Řecko: Vstup není pro občany EU uzavřen. Kontroly probíhají pouze namátkově.

Slovinsko: Slovinsko vrátilo Českou republiku mezi země, které považuje za bezpečné. Výjimkou je Moravskoslezský kraj. Pro jeho obyvatele cestující do země to znamená 14denní karanténu nebo negativní test na covid mladší 36 hodin.

Španělsko: Je možný volný vstup z/do zemí EU a plná volnost pohybu po zemi. Pasové kontroly na hranicích byly ukončeny a při vstupu již neplatí povinnost čtrnáctidenní karantény. Cestující musí na letišti podstoupit měření teploty a nechat na sebe osobní a kontaktní údaje.

Velká Británie: Cestování do Anglie se od 10. července pro Čechy vrátí do stavu před zavedením opatření. Ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku zatím dále platí povinná karanténa.

Švýcarsko: Od 15.6. mohou čeští turisté cestovat do a ze Švýcarska bez omezení. Tedy bez testu a karantény.

Maďarsko: Občané ČR mohou bez omezení vstoupit do země.

Albánie: Dne 1.6. byly ze strany Albánie otevřeny pozemní hranice se všemi sousedními zeměmi - Černou Horou, Severní Makedonií, Kosovem a Řeckem.

Švédsko: Země své hranice neuzavřela. Při návratu zpět do ČR je nutné se prokázat negativním testem.

Portugalsko: Vstup není zakázán, je ale regulován. Země své hranice otevře 1. července. Při návratu je nutné se prokázat negativním testem.

Malta: Země své hranice otevře 1. července.

Belgie: Umožňuje obousměrné cestování bez udání důvodu z/do EU Schengen (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Velká Británie) od 15. června 2020, kdy lze přicestovat i za účelem turistiky. Nově je návrat z Belgie zpět do ČR možný i bez prokázání negativního testu.

Do Rakouska a Maďarska teď mohou Češi od pátku cestovat bez jakéhokoliv omezení tedy tak, jako to bylo dříve. Ve středu navíc otevření hranic se Slovenskem oznámil na návštěvě Prahy premiér Igor Matovič. Lidé tak mohou mezi zeměmi cestovat již bez omezení. Německo a Polsko však stále zcela neupustilo od přísných pravidel a do zemí se tak nedá cestovat jako před pandemií.

Česká vláda navíc v pondělí přišla s takzvaným semaforem, který rozdělil evropské státy do tří skupin (s nízkým, středním a vysokým rizikem), přičemž ze zemí spadajících do prvních dvou kategorií je možné se vrátit bez jakéhokoliv omezení. Návrátivší ze zemí nejrizikovější skupiny se musí prokázat negativním testem na covid-19 ne starším než čtyři dny, nebo podstoupit karanténu.

Německo

Německo zavedené kontroly na svých vnitřních hranicích zrušilo a kontroly probíhají pouze namátkově na vnitrostátních dálnicích. Vstup do země je však stále povolen pouze v nezbytných případech a to pouze: osoby s legálním pobytem, přeshraniční pracovníci (musí se prokazovat potvrzením), přeprava zboží, rodinné důvody, zdravotní zákrok a další. Není možno do Německa přicestovat za turistickými účely. Podle ministra Petříčka by se mohly hranice s Německem otevřít k 15. červnu. Vzhledem k tomu, že se situace rychle mění, některé spolkové země mohou mít opatření volnější.

Rakousko

Rakousko zrušilo kontroly na všech svých hranicích a od 5. června od 12 hodin tak Češi mohou do Rakouska cestovat bez jakéhokoliv omezení, jako dříve. Negativní test na koronavirus, ani karanténa již není potřeba.

Polsko

Od 13. června fungují hranice země prakticky stejně jako před opatřeními zavedenými v osuvislosti s koronavirou pandemií. Výjimkou je Slezské vojvodství. Po návratu z této oblasti se budou muset Čeští občané prokázat negativním testem na koronavirus, nebo podstoupit karanténu.

Slovensko

Ve středu otevření hranic se Slovenskem oznámil na návštěvě Prahy premiér Igor Matovič. Lidé mohou mezi zeměmi proudit bez omezení od středeční půlnoci, ve čtvrtek se pak vyjasnilo, že stejná pravidla platí i pro autobusové a vlakové spoje dopravců.

Chorvatsko

Země zrušila 10. dubna nutnost čtrnáctidenní izolace po přicestování. Občané České republiky a dalších vybraných států EU, ve kterých panuje uspokojivá situace ohledně šíření COVID 19, nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky nadále prokazovat důvod cesty (osobní, obchodní, atd…). Zůstává stále povinnost řídit se pokyny epidemiologů a nahlásit údaje o místě a délce pobytu a kontaktní údaje.

Francie

Francie v rámci třetí vlny uvolňování restrikcí změnila i podmínky pro vstup do země a pohybu v ní. Od 15.6. platí prakticky stejná pravidla, jako před začátkem restriktivních opatření. Míra uvolňování vychází z mapy Francie, ukazující stav šíření epidemie. Přísné podmínky však dále platí pro zámořská území země.

Itálie

Země otevřela 3. června hranice pro občany zemí Evropské unie, Velké Británie, Norska a Švýcarska, kteří už tak nebudou muset po vstupu do Itálie do dvoutýdenní karantény. Stejně tak skončilo i omezení pohybu mezi regiony.

Řecko

Od poloviny června je možné do Řecka přicestovat bez udání důvodu. Nejsou potřeba ani negativní testy na koronavirus. Testování probíhá namátkově a do vyhodnocení testu mohou být příchozí ubytováni v karanténním hotelovém zařízení. Odmítnutí testu může být důvod pro odepření vstupu do země.

Slovinsko

Slovinsko vrátilo Českou republiku mezi země, které považuje za bezpečné. Výjimkou je Moravskoslezský kraj. Pro jeho obyvatele cestující do země to znamená 14denní karanténu nebo negativní test na covid mladší 36 hodin.

Španělsko

Pro vstup na španělské území se musí cestující prokázat dokumentem potvrzujícím trvalý pobyt v zemi. Od 16. 5. do země mohou také partneři španělských občanů. Pro všechny osoby, které na území vstoupí, však platí 14denní karanténa, která umožňuje jen nejnutnější opuštění bytu, jako jsou nezbytné nákupy nebo návštěva zdravotnických zařízení.

Ministr dopravy José Luis Ábalos naznačil, že by země mohla znovu otevřít hranice koncem června.

Velká Británie

Cestování do Anglie se od 10. července pro Čechy vrátí do stavu před zavedením opatření. Ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku zatím dále platí povinná karanténa.

Švýcarsko

Od 15.6. uvolnilo Švýcarsko veškerá hraniční opatření pro občany zemí EU/EFTA.

Albánie

Dne 1.6. byly ze strany Albánie otevřeny pozemní hranice se všemi sousedními zeměmi - Černou Horou, Severní Makedonií, Kosovem a Řeckem. Vstup do země je možný bez nutnosti 14denní karantény a předkládání testů.

Portugalsko

Ačkoliv portugalská vláda vstup cizinců na území Portugalska nezakázala, existující omezení v pozemní i letecké dopravě takovou regulaci de fakto zajišťují, píše se na stránkách Velvyslanectví ČR v Lisabonu. Po příjezdu do země se doporučuje domácí izolace po dobu 14 dní. Překročení pozemních hranic ze Španělska do Portugalska osobním vozem není podle aktuálně platných pravidel umožněno občanům třetích zemí (včetně zemí EU), pokud nejsou rezidenty v Portugalsku.

Reklama

Doporučované