Hlavní obsah

Co je chytrá karanténa / inteligentní karanténa?

Článek

Cílem chytré / inteligentní karantény je omezit šíření nákazy mezi lidmi. Základem je rychlé vyhledání (trasování) kontaktů nakaženého s cílem izolovat ty, kteří se mohli nakazit. Výhodou chytré karantény je výrazně menší dopad na běžný život, v karanténě jsou pouze nemocní lidé a lidé s vysokou pravděpodobností nakažení. Součástí chytré karantény je dobrá dostupnost ochranných pomůcek, rychlé trasování, efektivní testování, dodržování izolace nakažených. Úspěch chytré karantény je závislý na spolupráci veřejnosti.

V čem je chytrá karanténa lepší?

V běžné karanténě jsou izolováni všichni v určité oblasti, v tuto chvíli se omezení týkají celé naší země. Díky chytré karanténě mohou být izolováni jen lidé, kteří jsou potenciálně nakažení, mohou být rychle testováni a v případě negativního testu, tedy zjištění, že nakažení nejsou, mohou zase zpět mezi ostatní.

Součástí chytré karantény je dobrá dostupnost ochranných pomůcek, rychlé trasování, efektivní testování, dodržování izolace nakažených. Úspěch chytré karantény je závislý na spolupráci veřejnosti.

Co brání tomu, aby se řešení používalo?

Technologické řešení je hotové a máme plnou podporu ministra zdravotnictví a hlavní hygieničky. Nyní se pracovníci v místních hygienických stanicích učí systém používat a důvěřovat mu. Děláme pro to ze strany COVID19CZ maximum a máme i podporu vlády.

Co je a jak funguje lokalizační call centrum?

Lokalizační call centrum kontaktuje na základě informací pracovníků hygieny nakažené jedince. Pracovník call centra s nimi konzultuje, kde všude se v hygienou stanovené době nacházel a s kým se potkal. Stanovená doba je zhruba 14 dní před prvními příznaky nemoci. Cílem je vytvořit seznam potenciálně nakažených kontaktů, následně je obvolat, zjistit jejich stav a požádat je o izolaci nebo testování, aby nemoc dále nešířili.

Jak pracuje operátor call centra s daty?

Operátor lokalizačního centra dostane kontakt nakaženého od pracovníka hygienické stanice. Telefonicky ho kontaktuje a požádá o výslovný souhlas využití lokačních dat jeho SIM karty a místa plateb platební kartou.

Nakažený je upozorněn na vygenerování těchto dat za pomoci SMS. Tato data se automaticky vloží do tzv. vzpomínkové mapy v systému CleverMaps.

Poté operátor znovu zavolá nakaženému a pomocí této vzpomínkové mapy se snaží společně sestavit seznam lidí, se kterými přišel nakažený do rizikového kontaktu. Identifikace totožnosti lidí, se kterými se nakažený setkal, je plně na něm – nevyužívají se k tomu žádná data s výjimkou dobrovolného využití aplikací.

Díky tomu, že nakažený vidí, že byl v úterý večer v ulici Pražská, vzpomene si například, že tam byl v hospodě na večeři s Láďou a Filipem nebo že na zastávce po cestě domů potkal Boženu.

Neprodleně po ukončení telefonátu je vzpomínková mapa nakaženého smazána, nejpozději do 6 hodin od telefonátu. Seznam rizikových kontaktů je dále zpracován v rámci hygienické stanice.

K čemu je tedy třeba dat o poloze telefonu nebo údajů z banky?

Jako pomůcka pro dohledávání ohrožených kontaktů nakaženého může sloužit mapa pohybu dotyčného nakaženého, která je sestavená z polohových dat jeho mobilního telefonu a údajů o tom, kde využil svoji platební kartu. To celý postup zpřesňuje a urychluje, což je klíčové – čím rychleji seznam call centrum sestaví, tím více telefonátů zvládne, tím lépe se daří virus dostat pod kontrolu a tím dříve je možné uvolnit plošnou karanténu a soustředit se jen na opravdu nemocné či ohrožené osoby.

Využití polohových dat je možné jen se souhlasem nakaženého, zpracována jsou data dle doporučení hygieny zhruba 14 dní před prvními příznaky nakaženého a po sestavení seznamu call centrem okamžitě mazány. Pokud nakažený souhlas neposkytne, pracovník call centra pracuje bez této pomůcky.

I tak je ale ze zákona povinností nakaženého sdělit hygienické stanici, kde se pohyboval – souhlas s využitím dat je jen digitalizací a zjednodušením této povinnosti.

Jakým způsobem se do chytré karantény přesně zapojují Mapy.cz?

Aplikace Mapy.cz obsahuje podporu dobrovolného ukládání polohy a ověřeného sebeprohlášení za nakaženého. Servery Seznamu, který provozuje Mapy.cz, pravidelně zkontrolují, zda uživatel nemohl přijít do rizikového kontaktu s nakaženým jedincem, a pokud ano, doporučí uživateli další postup.Tato data nejsou automaticky dále předávána.

V případě, že se s vámi spojí pracovník hygieny za účelem trasování vašich kontaktů, je možné údaje z vaší aplikace Mapy.cz využít s vaším aktivním souhlasem pro obohacení vaší vzpomínkové mapy za účelem přesnějšího seznamu ohrožených kontaktů.

Chytrá karanténa mě upozornila na blízkost nakažené osoby. Musím jít k lékaři na odběry a zahájit karanténu, i když nepociťuji příznaky? Pokud ji nepodstoupím, co porušuji?

Chytrá karanténa zatím nebyla plošně spuštěna. Je na uvážení, jestli byl občan s někým v těsném kontaktu či nepoužívá ochranné pomůcky. Zatím se jedná pouze o možnost kontaktu bez striktních opatření, doporučujeme sledovat zdravotní stav (teplota, dušnost) a používat ochranné pomůcky a zvýšenou hygienu, jak je ostatně všude nařízeno.

V aplikaci Mapy.cz je uvedeno: Technologie mají své limity, proto se jedná o pravděpodobný kontakt. Polohová data nemusí přesně fungovat v budovách, v metru atp. Proto prosíme, abyste sami zvážili, jestli opravdu mohlo ke kontaktu dojít. Pokud ano, doporučíme kontaktovat odborníky a izolovat se.

Jak jste řešili ochranu osobních údajů a jak je nakládáno nadále s daty?

Hovor s operátorem je nahráván. Nakažený i jiný volající musí výslovně souhlasit se zpracováním a předáním informací. Operátoři call centra i pracovníci hygienické stanice jsou poučeni o tom, že pracují s osobními daty. Po předání seznamu kontaktů hygienikům jsou veškerá lokační data smazána, a to nejpozději do 6 hodin od ukončení hovoru. Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislá firma PwC (PricewaterhouseCoopers), která celý proces audituje.

Zneužíváte data a soukromí lidí?

Data a soukromí lidí jsou v bezpečí. Veškeré činnosti v rámci chytré karantény a trasování probíhají dle zákona, zásad GDPR a pod přísným dohledem společnosti PwC (PricewaterhouseCoopers).

Dbáme na to, aby naše řešení nesbírala data, která nejsou potřeba, aby byl uživatel důsledně informován, a veškeré zpracování dat probíhá jen s jeho výslovným souhlasem, který lze kdykoliv odvolat.

Jak to bylo s daty o kreditních kartách? Jak jste se dozvěděli, že lidé, kteří se vrátili z Itálie, porušili karanténu? Situace mě velmi znepokojila

Rozumím vašim obavám a rád je rozptýlím. V případě této informace došlo k nedorozumění ohledně interpretace dat.

Využitá data byla anonymní a nebylo z nich možné vyčíst identitu majitele karty. Vaši kartu opravdu nikdo nesleduje. Data byla připravena společností Dateio na základě jejích anonymních statistických dat o platbách v Itálii jeden týden oproti platbám v ČR další týden. Jde o velice hrubý výpočet jen na agregátních datech. Platí už dříve mnohokrát uvedené – přistupujeme velmi zodpovědně, citlivě a přísně k ochraně soukromí a dat. Je to klíčové a nedovolíme jejich zneužití v rámci boje s koronavirem.

Kde berete ta data? Operátoři, banky a obchody přece jen tak nebudou a ani nesmějí s někým sdílet svá data o zákaznících, jejich pohybu a platbách. A jak se vypořádáváte s GDPR?

Data jsou získávána na základě výslovného a informovaného souhlasu nakaženého uživatele. Banky a operátoři tato data poskytují jen v případě, že nakažený poskytne souhlas. Další aplikace si uživatelé instalují sami a v průběhu instalace dávají výslovný souhlas s využitím dat. Souhlas je možné neudělit a také kdykoliv odvolat.

I při neudělení souhlasu je ovšem nakažený povinen ze zákona informovat pracovníky hygienické stanice o svém pohybu a sestavit seznam potenciálně nakažených kontaktů.

Na dodržování pravidel a GDPR dohlíží nezávislá společnost PwC (PricewaterhouseCoopers).

Co je COVID19CZ a proč se pouští do aktivit, jako je chytrá karanténa nebo linka 1212?

COVID19CZ vzniklo jako neformální uskupení odborníků. Základ iniciativy položili čeští podnikatelé a technologičtí odborníci, kteří k sobě postupně nabalují komunitu dobrovolníků a nadšenců ochotných pomoci. Společnými silami se věnují různým projektům, které naplňují jednotlivé cíle. Ukazují, jak data a technologie pomáhají šíření nákazy zpomalit a minimalizovat její následky. Kromě chytré karantény nebo linky 1212 je projektem COVID19CZ také CoroVent, rezervace na testování v nemocnicích Reservio.cz, Dobrovoz a DámeRoušky.

Proč vám mám věřit?

Využití technologií a inovací se v boji s koronavirem ukázalo efektivní v řadě zemí, např v Jižní Koreji.

Všichni, kdo na projektu COVID19CZ pracujeme, se v prostředí technologií a internetu pohybujeme celý svůj profesní život. Využít technologie pro boj s koronavirem jsme se rozhodli z vlastní iniciativy. Předáváme naše řešení státu, který je dále využívá pro boj s koronavirem. Proto je budujeme tak, aby poskytovala co nejvyšší ochranu soukromí. Dbáme na to, aby naše řešení nesbírala data, která nejsou potřeba, aby byl uživatel důsledně informován, a veškeré zpracování dat probíhá jen s jeho výslovným souhlasem, který lze kdykoliv odvolat. Využíváme také dohledu třetích stran, např. společnosti PwC.

Chceme pomáhat této zemi, společnosti a každému z nás, kteří tady žijeme. I my tady žijeme a máme to tady rádi. Přijde nám automatické, že v době krize je čas na pomoc. Rozumíme moderním technologiím a vidíme v současné krizi celou řadu příležitostí, jak ji za pomoci technologie lépe zvládat.