Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Co je karanténa?

Článek

Karanténa je držení osob nebo zvířat na izolovaném místě za účelem pozorování, zda se u nich projeví příznaky nějaké nemoci.

Jsem v nařízené či dobrovolné karanténě

Jak mám postupovat?

Zůstaňte doma, vyhýbejte se kontaktu s lidmi ve veřejných prostorách i vaší domácnosti. Opouštět domácí karanténu můžete pouze za účelem návštěvy lékaře, se kterým je ale nutné toto předem telefonicky domluvit. Dodržujte základní hygienická pravidla, myjte si často ruce, ústa a nos při kýchání a kašli si kryjte loktem, nebo kapesníkem na jedno použití, který následně ihned vyhoďte. S ostatními členy rodiny nesdílejte žádné domácí vybavení, potřeby a společné prostory. Nezvěte si domů návštěvy.

Jak mám dodržovat karanténu - co nákupy, co rodina, co třeba opravář topení u mne doma?

Domácí karanténu byste měli opouštět pouze v případě lékařského ošetření. I to je potřeba předem telefonicky konzultovat s ošetřujícím lékařem, zda je opravdu nutné. Nechoďte na veřejná místa, nepoužívejte hromadnou dopravu ani taxi jen pokud je to nezbytné. Omezte kontakt s jinými lidmi, i ve vlastní domácnosti. Nesdílejte s nimi prostory ani domácí potřeby. Pro zajištění nákupu využijte pomoc jiné osoby, případně donáškové služby. V instrukcích pro donáškovou službu musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku, neměli byste přijít do kontaktu s doručovatelem. Pokud vás někdo potřebuje nezbytně navštívit, konzultujte to se svým ošetřujícím lékařem a návštěvu vždy informujte o svém zdravotním stavu.

Jsem sám, nikdo mi nemůže nakoupit, co mám dělat, když musím být v karanténě?

Pro zajištění nákupu využijte pomoc donáškové služby. V instrukcích pro donáškovou službu musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku, neměli byste přijít do kontaktu s doručovatelem.

Co když pro nemocného nemůžeme vyčlenit jeden pokoj?

Pokud to není možné, lůžka by měla být umístěna nejméně jeden metr od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Vycházet do dalších společných prostor doporučujeme ideálně v roušce a jen v nezbytných případech. Po použití společných toalet je nutné je řádně dezinfikovat. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou. Také je potřeba mýt nádobí horkou vodou s čisticím prostředkem a na usušení použít vlastní utěrku.

Jak moc velká má být izolace od ostatních členů domácnosti?

Doporučená je v případě karantény důsledná izolace od ostatních lidí, včetně rodiny. Nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou a důsledně dodržovat zavírání dveří v domácnosti.

Co nesmím v karanténě dělat?

Navštěvovat práci, školy, veřejná místa.

Jak mám prát prádlo s podezřením na kontaminaci?

Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, vyperte ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C. Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.

Jak nakládat s oblečením a ložním prádlem, když jsem v karanténě?

Textilie a náčiní, kterého se v domácnosti dotýká osoba v izolaci, by se už neměli dotýkat další lidé. Ať už jde o ručníky, nebo skleničky. Po použití těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.

Mohu pracovat v karanténě?

Jde o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanec o tom musí neprodleně informovat zaměstnavatele. Prvních 14 dní karantény zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Od 15. dne karantény vyplácí zaměstnanci příslušná OSSZ nemocenské. Nemocenské od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti odpovídá 60 % denního vyměřovacího základu, od 31. dne jde o 66 % a od 61. dne se jedná o 72 %. Pokud byl před karanténou zaměstnanec na dovolené, karanténou se dovolená nepřerušuje. Pokud karanténa po návratu zaměstnance z dovolené trvá, začíná překážka v práci na straně zaměstnance. Pokud dojde ke karanténě během pracovní cesty (PC), není to důvod k ukončení PC.

Moji zaměstnanci či celá firma je v karanténě nebo dobrovolné izolaci, jaké to má pracovně právní dopady?

MPSV vydalo aktualizovaný dokument Koronavirus a pracovněprávní souvislosti, který informuje o postupu v případech, kdy zaměstnanec nemá nařízenou karanténu, ale je obava, že je infikován; nachází se v nařízené karanténě v cizině nebo v nařízené karanténě na pracovní cestě.

Dokument nalezneze na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti

Mohou občané vyjíždět na chaty po dobu omezení pohybu?

Pokud občané nemají nařízenou domácí karanténu na konkrétní místo mohou vycestovat na chaty, za podmínek, že se nejedná o objekty v uzavřené lokalitě a tyto osoby zde plánují setrvat a nesetkávat se s ostatními lidmi.

Pokud jsem doma v karanténě a mám mírný průběh onemocnění, jak se mohu léčit? Co mohu použít na snížení horečky?

Léky na horečku lze použít na snížení teploty při onemocnění Covid-19. Můžete použít běžně dostupné léky, ale reakce každého je individuální, proto byste postup měli konzultovat se svým lékařem. Následně můžete zvýšit příjem vitamínu C, dalších vitamínů a minerálů.

Jsem v karanténě, mohu si dojet pro dítě z Brna do Prahy (střídavá péče)? Neporuším karanténu?

Ano, karanténu porušíte, vycházení z bytu je povoleno pouze na co nejkratší dobu ve výjimečných případech za použití ochranných pomůcek. Člověk v karanténě smí sám chodit do přírody, venčit psa apod., pokud tomu nebrání nějaké speciální ustanovení nebo omezení.

Mám dítě ve střídavé péči a jsem v nařízené karanténě, mohu se o něj starat?

Ne, když to není skutečně nezbytné.

Jste-li v karanténě, máte omezit sociální kontakty. Což znamená, že styk s rodinou ve skutečně nezbytných případech a za použití náležitých ochranných pomůcek je možný, je třeba však všechny náležitě poučit o riziku a potřebných hygienických opatřeních. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickým dotekům.

Jsem Čech a mám nařízenou karanténu. Kde ji mám absolvovat? V místě trvalého bydliště nebo přechodného, kde reálně bydlím?

Praktický lékař vám vystaví neschopenku, kde se uvede místo, kde se budete během karantény zdržovat. Vybírejte s ohledem na minimalizaci rizika nakažení dalších osob. Neschopenka bude sloužit pro kontrolu dodržování karantény.

Co má dělat člověk v karanténě, který byl v kontaktu s infekcí a přitom je subjektivně zdravý?

Člověk v karanténě se nesmí stýkat s jinými lidmi, zejména ne s těmi, kterým by hrozil těžší průběh infekce (senioři, osoby s poruchou imunity). Musí-li vyjít z domova, např. na nezbytný nákup, měl by mít ústenku. Člověk v karanténě smí sám chodit do přírody, venčit psa apod., pokud tomu nebrání nějaké speciální ustanovení nebo omezení.

Testovat se v karanténě, když jsem subjektivně zdravý?

Nemá cenu v této fázi usilovat o vyšetření na přítomnost koronaviru. Případný pozitivní výsledek pouze potvrdí, že člověk má v sobě infekci; dokud je však subjektivně zdráv, je jeho režim stejný jako v karanténě, nic se nemění. Jestliže bude výsledek testu negativní, znamená to, že v danou chvíli člověk virus nevylučuje; nicméně inkubační doba běží.

Jak poznám, že musím být v karanténě?

Karanténa se vztahuje na občany, kteří přicestovali ze zemí s rizikem nákazy a také na všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženým člověkem.

Kdo mi může nařídit karanténu?

9. března Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění způsobené novým koronavirem v České republice. Hygienické stanice budou hlásit praktickým lékařům všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženými pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.

Vrátil jsem se ze zahraničí. Co mám dělat?

Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.

Zůstaňte v domácím prostředí

- s výjimkou lékařské péče a obstarání potravin, nejlépe požádejte jinou osobu nebo objednejte on-line (upozorněte dovoz)

Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti

-dobře větratelná místnost s oknem

-zavírejte dveře

-vyhněte se sdílení domácích potřeb

-pokud možno používejte oddělenou koupelnu a WC, pokud není používejte jako poslední a pak úklid

-při jakémkoliv nezbytném kontaktu s ostatními noste obličejovou roušku

Myjte si ruce a nezvěte si domů návštěvy.

Jak je to s řidičem kamionu a pendlerem, který ukončí pracovní povinnosti v rizikové zemi a vrátí se na delší dobu zpět do ČR? Musí do karantény?

ANO. Při návratu do ČR z rizikové země je povinná karanténa 14 dní, nahlášení návratu svému lékaři a ten určí další postup (např. dostavení se na odběrné místo na testy).

Byl jsem v úzkém kontaktu s nakaženou osobou. Co mám dělat?

Nejdříve je třeba vyhodnotit, zda šlo o rizikový kontakt. K tomu je důležité zjistit, zda jste byli v kontaktu s osobou žijící ve stejné domácnosti jako pacient s Covid-19, zda proběhl fyzický kontakt (například potřesení rukou) s pacientem s Covid-19 či nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety pacienta s Covid-19.

Dále pak mohlo jít o osobní kontakt, pobyt v uzavřeném prostředí (místnost, vozidlo, čekárna) s osobou s Covid-19 na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut, nebo také se zdravotnickým nebo sociálním pracovníkem poskytující péči o pacienta s Covid-19 apod.

Pokud ano, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.

Jak mi bude vystavena neschopenka, když jsem v karanténě?

Využijte e-neschopenku, kterou vám na základě telefonátu vystaví váš praktický lékař.

Pendleři, karanténa po návratu do ČR

Po návratu do ČR musí pendleři absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dnů, doklad o jejím absolvování vystaví ošetřující lékař a při zahájení nového turnusu ho musí předložit policii.

Styk s osobami v karanténě

Styk s jinými osobami by měl být omezen na nezbytné minimum.

Osoba, s kterou se stýkám, je v karanténě, jak mám postupovat?

Omezit kontakt na nezbytné minimum, dodržovat hygienické zásady a vzdálenost min. 1 m, nesdílet žádné předměty.

Mohu navštívit lékaře, když jsem v karanténě?

Protože je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi, všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. V případě, že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.

Žiji v domácnosti s více lidmi, jak se v tomto případě řeší karanténa?

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.

Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak pro účely hygieny rukou.

Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.

Mohu přijímat návštěvy u sebe doma, pokud jsem v karanténě?

Po dobu karantény určitě ne, starší a chronicky nemocné osoby vůbec. Ve skutečně nezbytném případě je potřeba konzultovat tuto skutečnost s ošetřujícím lékařem, použít roušku a udržovat bezpečnou vzdálenost.

Vztahuje se na všechny členy domácnosti karanténa po příjezdu člena rodiny z rizikové oblasti?

Ne. Za podmínky že osoba která přijela do společné domácnosti bude nutně izolovaná od zbytku rodiny.

V případě, že v rizikových oblastech byla pouze část rodiny a ostatní členové nikoli, platí, že karanténa bude na základě mimořádného opatření stanovena pouze těm členům rodiny, kteří byli v rizikových oblastech.

Podstatou karantény, která musí být dodržena, je oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Jak se kontroluje dodržování karantény?

Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi Policie ČR, jelikož je nemoc COVID-19 zařazena do katalogu lidských nakažlivých nemocí, jejichž zavlečení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření, ať již ve formě úmyslného nebo nedbalostního jednání, je trestné.

Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví, to znamená neopouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také své okolí a celou společnost. Nedodržení karantény může být postihováno také zpětně, a to až pokutou do výše 3 miliónů Kč.

Vrátil jsem se ze zahraničí a nemám zde lékaře. Co mám dělat?

Neprodleně kontaktovat (telefonem/jakýmkoliv vzdáleným způsobem) jakéhokoliv praktického lékaře. Dodržovat karanténu.

Kdo určuje pravidla karantény pro české občany, pracující a žijící v SRN, se zdravotním a sociálním pojištěním odváděným tamtéž, které jsou po vstupu do ČR povinny absolvovat karanténu?

Platí pro ně nařízení české vlády o povinné karanténě. SRN patří mezi rizikové země.

Komu mám informaci o karanténě nahlásit?

Obraťte se na praktického lékaře, nejlépe prostřednictvím SMS či telefonu.

V případě negativního výsledku testů na koronavir je karanténa ukončená a může jít osoba do práce nebo to musí někde nahlásit?

Ne, nemůže. Karanténu ukončuje osoba, která ji nařídila (praktický lékař, epidemiolog nebo infekcionista.

Zpátky na informační rozcestník >>>