Hlavní obsah

Přehledně: Za jakých podmínek můžete vyjet do zahraničí

Foto: Pixabay

Ilustrační fotografie.

Reklama

24. 9. 2021 0:00
aktualizováno • 7. 1. 2022 15:44

Kam a za jakých podmínek je možné cestovat v době koronavirové? Seznam Zprávy přinášejí přehled aktuálně platných podmínek vstupu pro turisty, které zavedly jednotlivé evropské země.

Článek

Co v článku naleznete?

Oblíbené destinace Čechů a podmínky cestování do nich

  • Chorvatsko
  • Slovensko
  • Itálie
  • Rakousko
  • Řecko
  • Španělsko

Co dělat po návratu do Česka

  • Cestovatelský semafor
  • Pravidla po příjezdu ze zahraničí do ČR

V zemích Evropské unie platí evropské digitální certifikáty, takzvané covidové pasy, a to jak v digitální, tak v papírové podobě. Certifikáty jsou dostupné na portálu ocko.uzis.cz nebo v mobilní aplikaci Tečka.

Do některých států mohou Češi stále ještě cestovat bez omezení. Momentálně žádné potvrzení o bezinfekčnosti nevyžaduje už jen Andorra, Severní Makedonie a pro cestující pozemní dopravou Maďarsko.

Některé státy naopak zpřísnily vstupní podmínky a i po očkovaných cestujících a těch, kteří onemocnění covid-19 prodělali, požadují negativní výsledek testu. Jde o Bulharsko, Černou Horu, Itálii, Irsko, Island, Kypr, Rakousko, Rusko, Řecko, Švédsko a také Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Dánsko a Portugalsko nepožaduje test pouze po lidech, kteří mají potvrzení o prodělaném covidu-19.

Aktuální semafor pro návrat z evropských zemí najdete na konci článku. Nově se například Rumunsko přesune mezi země se středním rizikem nákazy a Polsko s Německem k zemím s vysokým rizikem nákazy. Naopak Finsko a Lotyšsko se zařadí do „tmavě červené“ kategorie.

Oblíbené destinace Čechů

Chorvatsko

Nejoblíbenější destinací Čechů je dlouhodobě Chorvatsko, jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Až do konce června mohli turisté do země cestovat bez omezení, od začátku července však Chorvatsko pravidla změnilo.

Cestující se na hranicích musí prokázat evropským digitálním certifikátem nebo výjimečně samostatným potvrzením. Bezinfekčnost mohou doložit negativním výsledkem PCR testu ne starším než 72 hodin, nebo antigenního testu, který nesmí být starší více než 48 hodin od odběru. Cestující mohou předložit také potvrzení o očkování (podrobnosti v infoboxu níže) nebo o prodělání onemocnění covid-19 v časovém intervalu 11 až 365 dní. Bezinfekčnost nemusí prokazovat děti mladší 12 let, pokud jejich rodiče nebo opatrovníci splňují podmínky vstupu.

Stále je doporučené, aby lidé před cestou vyplnili formulář EnterCroatia.

Podrobné podmínky pro příjezd očkovaných do Chorvatska

- U očkovacích látek od společností Pfizer/BioNTech a Moderna musí uplynout minimálně 22 dní od první dávky, maximálně pak 42 dní.

- U očkovací látky od společnosti AstraZeneca musí uplynout minimálně 22 dní od první dávky, maximálně pak 84 dní.

- U jednodávkové očkovací látky od společnosti Johnson & Johnson musí uplynout minimálně 14 dní od vakcinace.

- Potvrzení o ukončeném očkování nesmí být starší více než 365 dní.

- V případě prodělání onemocnění covid-19 a zároveň po aplikaci alespoň jedné dávky vakcíny (v průběhu osmi měsíců od počátku nemoci) také nesmí uplynout více než 365 dní od očkování.

Slovensko

Na Slovensku platí stále nouzový stav a do 9. ledna také noční zákaz vycházení (od 20:00 do 5:00). Od 17. prosince musí cestující dokládat potvrzení o bezinfekčnosti (test, očkování nebo prodělání nemoci) při cestách dálkovou hromadnou dopravou.

Slovensko vyžaduje po cestujících dokončené očkování (podrobnosti v infoboxu níže). Všichni neočkovaní cestující musí po příjezdu nastoupit do desetidenní karantény, kterou lze ukončit nejdříve pátý den absolvováním PCR testu a obdržením negativního výsledku. Děti do 12 let (a dvou měsíců) se musí řídit stejnými podmínkami jako dospělí, kteří s nimi cestují.

Všichni cestující starší 12 let (a dvou měsíců) se také musí před příjezdem registrovat prostřednictvím elektronického formuláře. Lidem s ukončeným očkováním stačí provést registraci jednou za šest měsíců.

Podrobné podmínky pro příjezd očkovaných na Slovensko

Výjimku z povinné karantény budou mít očkovaní lidé, kteří doloží, že:

- v případě dvoudávkových vakcín uplynulo minimálně 14 dní od aplikace druhé dávky vakcíny, maximálně pak 12 měsíců;

- v případě jednodávkové vakcíny uplynulo minimálně 21 dní od aplikace vakcíny, maximálně pak 12 měsíců;

- v případě prodělání onemocnění covid-19 a zároveň obdržení alespoň první dávky vakcíny uplynulo minimálně 14 dní, maximálně pak 12 měsíců.

Itálie

Itálie od 16. prosince zpřísnila podmínky vstupu do země. Všichni cestující bez ohledu na očkování nebo prodělanou nemoc se musí prokázat negativním výsledkem testu. Mohou doložit buď negativní antigenní test, který nesmí být starší více než 24 hodin, nebo PCR test, jenž může být maximálně 48 hodin starý. Výjimku z testování mají děti do 6 let.

Neočkovaní a ti, kteří covid-19 neprodělali, musí po příjezdu do Itálie nastoupit do pětidenní karantény a na jejím konci podstoupit další test. Děti ve věku od šesti do 17 let nemusí do karantény, pokud jsou v doprovodu očkovaného nebo „uzdraveného“ rodiče.

Povinnost vyplnit příjezdový formulář zůstává pro všechny cestující. Na stránkách italského ministerstva zdravotnictví si zodpovězením několika krátkých otázek můžete ověřit, jaké podmínky pro vás aktuálně platí.

V období od 6. prosince do 9. ledna platí v Itálii pro vstup na veškeré společenské, kulturní a sportovní akce, ale i do restaurací a barů pouze certifikát potvrzující očkování nebo vyléčení z prodělané nemoci covid-19. Od 10. ledna musí lidé stejný certifikát doložit pro ubytování v hotelech, vstup do lyžařských areálů a pro cestování dálkovými spoji MHD. Podrobnosti k lyžařské sezoně jsou na stránkách českého konzulátu v Miláně.

Rakousko

Rakousko od 20. prosince zpřísnilo podmínky pro cestující. Pro vstup do země musí lidé předložit certifikát o ukončeném očkování (platí po dobu 270 dní) nebo prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Zároveň musí mít negativní výsledek PCR testu, který nesmí být starší více než 72 hodin.

Test nemusí podstupovat lidé, kteří již obdrželi posilující dávku vakcíny, nebo ti, kteří covid-19 prodělali a zároveň mají ukončené základní očkovací schéma, nebo lidé, kteří onemocnění prodělali v posledních 90 dnech. Výjimku z předkládání potvrzení o bezinfekčnosti mají děti do dvanácti let.

V Rakousku platí momentálně takzvaný částečný lockdown. Například pro vstup do restaurací, pro pobyt v ubytovacích zařízeních, na sportovištích i na sjezdovkách musí návštěvníci předkládat potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci.

Řecko

Od 19. prosince do 10. ledna platí přísnější podmínky pro vstup do Řecka. Všichni cestující musí doložit bezinfekčnost negativním výsledkem testu, přičemž PCR test nesmí být starší více než 72 hodin, antigenní maximálně 24 hodin. Výjimku z předkládání potvrzení o bezinfekčnosti mají děti do 5 let.

Stejně jako většina zemí i Řecko požaduje po cestujících vyplnit příjezdový formulář, a to nejpozději 24 hodin před příjezdem do země. Cestující pak obdrží QR kód, jenž mimo jiné slouží k namátkovému testu, který mohou řecké úřady požadovat při vstupu do země. Pokud by výsledek testu byl pozitivní, musí cestující nastoupit do desetidenní karantény.

Španělsko

Česko je na španělském seznamu rizikových zemí. Cestující letecky nebo po moři tak musí při příjezdu do země kromě příjezdového formuláře doložit i potvrzení o bezinfekčnosti. Španělsko jako většina států uznává doklad o ukončeném očkování, kdy od poslední dávky vakcíny musí uplynout minimálně 14 dní, nebo potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech, nebo negativní výsledek testu, kdy PCR nesmí být starší více než 72 hodin, antigenní maximálně 48 hodin.

Cestující pozemní dopravou tato potvrzení předkládat nemusí, pokud nepřijíždějí z některé z rizikových oblastí Francie. Stejně tak nemusí potvrzení o bezinfekčnosti předkládat děti do 12 let, ale vztahuje se na ně vyplnění příjezdového formuláře.

Podmínky pro vstup do jednotlivých zemí si můžete prohlédnout v následující mapě. Jedná se o pravidla pro cestování bez udání důvodu nebo za účelem turismu. Podmínky se mohou lišit v případě pracovních cest a jiných neodkladných záležitostí, tranzitu nebo pokud do dané země plánujete cestu z jiného státu než ČR. Podrobné informace jsou i na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo na informační lince ministerstva: 222 264 222. Pro letní turistickou sezonu spustilo MZV také speciální web: dovolena2021.cz.

Informace průběžně aktualizujeme.

Červená barva: země, které při příjezdu vyžadují potvrzení o testu, očkování nebo prodělání onemocnění covid-19.

Růžová barva: země, které mají jiné podmínky příjezdu pro cestující letecky a pozemní dopravou.

Žlutá barva: země, které pro vstup vyžadují test.

Hnědá barva: země, které také vyžadují test a následnou karanténu, ale mají jiné podmínky pro očkované nebo ty, kteří prodělali onemocnění covid-19.

Oranžová barva: země, které bez dalších podmínek umožňují vstup pouze těm, kteří prodělali covid-19.

Fialová barva: země, které po cestujících vyžadují certifikát o očkování nebo prodělané nemoci a zároveň negativní výsledek testu.

Světle modrá barva: země, které mají výjimky pouze pro očkované, po ostatních vyžadují karanténu.

Tmavě modrá barva: země, které umožňují pouze vstup s negativním testem nebo potvrzením o očkování.

Zelená barva: země, které po cestujících nepožadují žádné potvrzení o bezinfekčnosti.

Co dělat po návratu do Česka?

Pro vstup do Česka platí takzvaný cestovatelský semafor, který Ministerstvo zdravotnictví pravidelně aktualizuje na základě míry rizika nákazy v jednotlivých zemích. Rozděleny jsou do čtyř kategorií, od začátku září nejsou žádné země v kategorii s extrémním rizikem nákazy.

Většina evropských zemí je momentálně na semaforu v kategorii s velmi vysokým rizikem. Od pondělí 10. ledna se k „tmavě červeným“ zemím připojí Finsko a Lotyšsko. V kategorii zemí se středním rizikem nákazy bude pouze Rumunsko. Naopak Německo a Polsko se přesunou z velmi vysokého rizika mezi země s vysokým rizikem nákazy.

„Zelenou“ barvu má z evropských zemí opět pouze Vatikán. Z mimoevropských států a území pak Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Jižní Korea, Kanada, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Peru, Spojené arabské emiráty, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Jaké jsou vaše zkušenosti s cestováním během pandemie?

Cestovali jste v nedávné době do zahraničí a chcete se podělit o zkušenosti s omezeními a komplikacemi, které vás v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 potkaly? Zaskočilo vás v cizině něco, co v oficiálních materiálech nenajdete? Nebo se teprve chystáte vyrazit a už musíte řešit neobvyklé problémy, se kterými jste nepočítali, a chcete na ně upozornit ostatní cestovatele?

Pište nám své zkušenosti a postřehy do diskuze pod článkem.

Před návratem do Česka veřejnou dopravou musí cestující vyplnit příjezdový formulář a až na výjimky podstupovat testy. Příjezdový formulář nemusí vyplňovat lidé cestující individuální dopravou. Testování ani vyplňování příjezdového formuláře se nevztahuje také na děti mladší dvanácti let.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává ale povinnost vyplnit příjezdový formulář, pokud cestují veřejnou dopravou.

Reklama

Doporučované