Hlavní obsah

ČR a COVID-19

Článek

Jak je ČR na šíření epidemie COVID-19 připravena?

Česká republika zavedla celou řadu preventivních opatření, která patří v tomto směru k nejpřísnějším v zemích EU. Na nákazu COVID-19 jsme tedy dobře připraveni. Všechny orgány, které mají na starost ochranu veřejného zdraví, Národní referenční laboratoř, nemocnice, zdravotnická záchranná služba a další, jsou v pohotovosti. Zdravotnická zařízení jsou na nákazu také připravena, ministerstvo vydalo doporučení pro lékaře. Situaci kolem koronaviru řeší Bezpečnostní rada státu a Ústřední epidemiologická komise a krizová komise..

Kolik má ČR k dispozici infekčních lůžek?

Celkem je možné využít přes 1 000 lůžek na infekčních odděleních po celé České republice. Mezi nimi je specializované pracoviště Nemocnice na Bulovce. Dále lze aktivovat specializovanou vojenskou nemocnici v Těchoníně. Pokud by tyto kapacity byly překonány, tak bude aktivováno zařízení či více zařízení, které se primárně nevěnují péči o infekční pacienty, a budou upravena za tímto účelem.

K čemu jsou umělé plicní ventilátory? Má jich ČR dostatek?

Ventilace je klíčová pro přežití asi pětiny nemocných s nejtěžším průběhem nemoci. České zdravotnictví těchto lůžek má dostatek, stačila by pro 2 500 nemocných.

Jsou nařízení vlády dostatečná?

Česká republika má pro tyto situace stanoveny přesné postupy. Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje vedoucí pracovníky v oboru ochrana veřejného zdraví, praktické lékařství a infektologie o aktuálním vývoji epidemiologické situace. Dále resort zdravotnictví informuje také lékaře a všechny pracovníky ve zdravotnictví. V pohotovosti je rovněž Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu, která umí odhalit výskyt koronaviru.

Kolik je u nás nakažených?

Celkový počet osob s prokázanou nákazou COVID-19 je aktualizován 2× denně okolo 9.00 a 18.00 hod. na speciálních stránkách ke koronaviru: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Kde v ČR je nejvíc nemocných?

Výskyt nemocí v jednotlivých krajích najdete na speciálních stránkách ke koronaviru: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Kolik je u nás vyléčených?

Celkový počet vyléčených osob najdete na speciálních stránkách ke koronaviru: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Jaký je aktuální stav šíření koronaviru ve světě?

Infekce virem SARS-CoV-2 již byla prokázána ve většině zemí světa. Aktuální stav šíření nákazy můžete sledovat na našich stránkách, na webu: www.worldometers.info/coronavirus/ či na stránkách Světové zdravotnické organizace.