Hlavní obsah

Co schválila Sněmovna pro firmy: rychlejší a větší odpisy majetku

Pokud firma koupila letos auto, bude jej nově moci odepsat během dvou let místo původních pěti. Ilustrační foto.

Reklama

20. 11. 2020 14:43

Sněmovna v noci schválila i změny týkající se firemního majetku: rychlejší odpisy, možnost jednorázově si odepsat dražší majetek, sladění daňových odpisů s účetními. Ve výsledku by se firmám mělo v tomto krátkodobě daňově ulevit.

Článek

Daňový balíček firmám přináší zásadní změny v oblasti odpisování hmotného a nehmotného majetku. U nehmotného majetku se mají pravidla pro odepisování sjednotit pro účetní a daňové účely.

Dál by mělo být možné uplatnit mimořádné odpisy u některých majetků pořízených letos a příští rok, třeba zemědělské stroje, osobní auta, počítače nebo spotřební elektronika. Do hmotného majetku by se navíc zařazovaly věci v hodnotě od 80 tisíc korun namísto současných 40 tisíc.

Firmám, které jsou v plusu, návrh pomůže: sníží se jim díky tomu základ daně a výsledná daň bude nižší. „Pro podnikatele, kteří jsou ve ztrátě, či mají malý daňový základ, to však žádná výhoda nebude,“ hodnotí změny daňový poradce ze společnosti Bredford Consulting Jan Bonaventura.

„Například u některých živnostníků totiž může být výhodnější neuplatnit odpisy příliš rychle – ztrátu si sice odečtou od základu daně v budoucích letech, ale neodečtou si ji od vyměřovacího základu – přijdou tak o úsporu na pojistném,“ doplnil.

Kromě toho ztráta prodlužuje lhůtu, kdy může finanční úřad přijít na kontrolu – ze tří let až na devět, a to i za následující roky. „Ztráta tak nakonec může přijít dost draho a určitě doporučuji se jí v mnoha případech vyhnout,“ radí Bonaventura.

Novela může zrychlit rozhodnutí firem nakoupit vybavení, protože to bude daňově výhodné. Tím pomůžou ekonomice.

„Na druhou stranu, rychlé odepsání neznamená, že mám majetek zdarma. Dostanu od státu v podstatě jen takovou slevu ve výši daně, kterou bych jinak zaplatil. Pokud daně v důsledku ztrát neplatím, žádnou ‚slevu‘ nedostanu,“ vysvětluje Bonaventura. A například nové auto ztrácí rychle hodnotu, takže kupovat jej jen kvůli daním se nemusí vyplatit každému.

Mimořádné odpisy

Sněmovna rovněž umožnila podnikatelům mimořádné odpisy majetku sloužícího k podnikání. Vztahovat se to má na majetek pořízený od letošního 1. ledna do 31. prosince příštího roku. Novela tak oživuje ustanovení, které bylo doplněno do zákona o daních z příjmů Fischerovou vládou v roce 2009 a platilo pro majetek pořízený v letech 2009 a 2010.

Majetek, zařazený do první, respektive druhé odpisové skupiny, bude možné odepsat během jednoho roku místo tří let, respektive dvou místo pěti let.

„Pokud tedy například někdo koupil letos auto, bude jej moci odepsat během 24 měsíců: v prvních dvanácti měsících 60 procent, v dalších 40 procent,“ upřesňuje Bonaventura. Pokud někdo koupí auto ještě letos v prosinci, daňař ho doporučuje začít odepisovat v tomto režimu až v lednu. „Nemá tedy cenu nakupovat vůz v tomto roce, se základem daně za rok 2020 to nepomůže a začátkem dalšího roku vozy zřejmě jako každý rok zlevní,“ míní.

V důsledku změny bude možné i zkrátit dobu leasingu.

Režim je dobrovolný a nemusí být pro každého výhodný. Pokud bude mít firma nízké hospodářské výsledky, může se díky tomu dostat do ztráty.

Zvýšení hodnoty majetku pro odepisování

Stávající hranice je 40 000 tisíc korun. Majetek s nižší pořizovací cenou se dá uplatnit do nákladů jednorázově, případně odepisovat kratší dobu. Po změně tak bude možné uplatnit v nákladech rychleji majetek s pořizovací cenou do 80 000 Kč včetně. Nové pravidlo bude možné použít už na majetek nakoupený letos.

Podle daňového poradce společnosti Kodap Jana Kašpara je důvodem změny to, že současný limit platný od roku 1998 nereflektuje aktuální poměry na trhu.

Nehmotný majetek se odepíše daňově stejně jako účetně

Pro odpisování nehmotného majetku dosud platila v daních z příjmů a v účetnictví rozdílná pravidla. Nově by mělo být možné výdaje související s pořízením nehmotného majetku uplatnit v základu daně stejně jako výdaje v účetnictví. Pravidlo lze použít i na majetek pořízený v roce 2020.

„Prakticky by tedy byly účetní odpisy daňově účinným nákladem,“ vysvětluje Kašpar. „Nově by však již daňové odpisy prakticky neexistovaly a výše daňově účinných nákladů by odpovídala odpisům uplatněným v účetnictví,“ dodal.

To může znamenat zkrácení daňových odpisů, protože účetní předpisy neobsahují přesně daná pravidla. Například software se nyní odepisuje 36 měsíců, nově jej bude možné bez ohledu na pořizovací cenu odepsat například za 18 měsíců, případně i jednorázově.

Neutrální dopad na veřejné rozpočty

Důsledek souboru daňových změn, které v noci na dnešek schválila Poslanecká sněmovna, bude podle Národní rozpočtové rady (NRR) mimo jiné nárůst zadlužení České republiky na 44 procent HDP na konci roku 2021. K dosažení hranice dluhové brzdy tak dojde dříve, než se dosud čekalo, a to již v roce 2025.

Dopad změn u daňových odpočtů firem je však podle mluvčího NRR Janise Aliapuliose dlouhodobě neutrální.

„Co odepíšete rychleji v roce 2021, neodepíšete pak na konci období, kde by ještě odpisy ‚dobíhaly‘, pokud by byly pomalejší,“ vysvětluje. „Smysl to ale dává z hlediska stimulace ekonomiky, tu potřebujete podpořit ideálně teď v krizi, klidně i za cenu toho, že naopak za pár let, kdy už odpisy nepoběží, o to odepisování podnikatelé přijdou,“ doplnil.

Daňový balíček nemá zatím definitivní podobu, musí ho ještě posoudit Senát a podepsat prezident.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované