Hlavní obsah

Přehledně: Nová občanka, neschopenka, daně. Co lze řešit datovou schránkou?

Foto: Seznam Zprávy

Daně, přehledy, poštovní zásilky. Datové schránky nabízejí mnoho služeb. Ilustrační foto.

Reklama

19. 3. 2021 15:20

Její založení nic nestojí a můžete díky ní komunikovat s úřady takřka výhradně online. Datovou schránku už má více než milion Čechů a počet jejích uživatelů pořád roste. Na co ji lze využít?

Článek

Daňové přiznání

Přes datovou schránku je možné řešit různá daňová přiznání. Stačí navštívit daňový portál Finanční správy ČR a zvolit, jaké přiznání chcete vyplnit. Podle návodu na stránkách pak vyplníte daňové přiznání a na pravé straně obrazovky klikněte na možnost Uložit k odeslání do datové schránky.

Následně se stačí přihlásit do své datové schránky, zvolit finanční úřad, kterému přiznání odevzdáváte a nahrát soubor s vyplněným dokumentem. Následně zprávu odešlete, čímž máte hotovo.

Jaká daňová přiznání lze podat přes datovou schránku?

- Daň z přidané hodnoty

- Daň z příjmů fyzických osob

- Daň z příjmů právnických osob

- Daň z nemovitých věcí

- Daň silniční

- Přiznání k pojistnému na důchodové spoření

- Daň vybíraná srážkou

- Odvod z loterií a jiných podobných her

Zdroj: datoveschranky.cz

Do datové schránky je také možné nahrát dokumenty, které si stáhnete z webu Finanční správy a následně je vyplníte. Přes datovou schránku jde řešit i formuláře, které nejsou v interaktivní formě. Pokud k některému tiskopisu Finanční správa nezveřejnila formát a strukturu datové zprávy (neexistuje v takzvané formě EPO), nevztahuje se na něj povinnost podat ho přes datovou schránku. Klasickou formou tedy můžete podat například přiznání k dani z převodu nemovitostí.

Kompletní seznam všech dokumentů, které potřebujete k daňovým přiznáním, najdete zde.

Zdravotní pojišťovna

Datovou schránku lze také využít pro určitou komunikaci se svou zdravotní pojišťovnou. Prostřednictvím datové schránky můžete bezplatně vyřídit vyúčtování záloh zdravotního pojištění za OSVČ. Dále lze také poslat své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok. Přes datovou schránku můžete také obdržet od své zdravotní pojišťovny přehled plateb a penále.

Nezapomeňte se také podívat, jaká má vaše zdravotní pojišťovna konkrétní podmínky pro podávání různých dokumentů prostřednictvím datové schránky (například v jakých formátech dokumenty posílat a podobně).

Česká správa sociálního zabezpečení

Prostřednictvím datové schránky mohou lidé komunikovat i se správou sociálního zabezpečení. Při otevření ePortálu ČSSZ máte na výběr dvě možnosti přihlášení - buď přes eIdentitu (nově v ní lze zvolit například možnost přihlášení přes Bankovní identitu), nebo právě přes datovou schránku.

Pokud se přes tyto způsoby do portálu přihlásíte, systém vám sám předvyplní identifikační údaje. Přes datovou schránku pak můžete posílat několik různých dokumentů.

Co lze vyřídit s ČSSZ přes datovou schránku?

- Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

- Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

- Potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění

- Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti

- Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

A další…

Pošta

Komunikovat díky datové schránce můžete navíc i s poštou a posílat jejím prostřednictvím různé zásilky. Příjem poštovních datových zpráv je zdarma.

Poštovní datovou zprávou můžete posílat například faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty. Poštovní datové služby navíc v poslední době zlevnily.

Katastrální řízení

Datová schránka se bude hodit i v případech, pokud musíte řešit některé záležitosti s katastrálním úřadem.

Prostřednictvím datové schránky můžete obdržet vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí a následně odeslat daň z převodu nemovitosti.

Možné je i zřídit službu sledování změn údajů o nemovitostech bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. Služba uživatele automaticky informuje o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Informace o změnách úřad zasílá podle preferencí uživatele. Buď právě datovou schránkou, případně e-mailem či SMS.

Osobní doklady

Přes datovou schránku můžete zažádat i o vydání občanského průkazu. Dále můžete zažádat o vydání voličského průkazu nebo třeba zjistit informace o přestupcích, které jste spáchali na silnicích.

Kompletní seznam možností využití datových schránek je k dispozici na webu datoveschranky.info.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované