Hlavní obsah

Přehledně: Sankce za špatně či pozdě podané přiznání jsou letos mírnější

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační fotografie.

Reklama

9. 3. 12:55

I pokud podáte přiznání pozdě nebo třeba ve špatné formě, můžete se ještě vyhnout pokutám. Jak na to?

Článek

Chybné podání

Až do loňského roku museli podnikatelé, kteří měli zpřístupněnou datovou schránku, podávat daňové přiznání pouze tímto způsobem. Pokud tak neučinili, čekala na ně pokuta ve výši 2000 korun.

Přes datovou schránku musejí nově daňové přiznání vyřizovat jen subjekty, které ji mají zřízenou ze zákona. Typicky se jedná o firmy nebo lidi určitých profesí. Lidé s dobrovolně zřízenou datovou schránkou se nově sankce nemusejí bát. Tato pokuta se navíc snížila o polovinu. Místo 2000 korun zaplatíte v případě této chyby tisícovku.

Pozdní podání a toleranční lhůta

Na klasické odevzdání daňového přiznání máte letos čas do 3. května. Pokud se ho rozhodnete podat elektronicky, získáte tím o měsíc více času a nemusíte se obávat žádných pokut. Nejvíce času získáte v případě, že vám daně vyřizuje poradce.

Daňové přiznání lze podat i pět pracovních dní po uvedené lhůtě. Zákonodárci sice o zrušení tak zvané toleranční lhůty debatovali, nakonec ale zůstala v platnosti. Stále také platí stejná výše pokut v případech, že člověk přiznání podá i po toleranční lhůtě.

Konkrétně jde o 0,05 procenta stanovené daně nebo odpočtu (nejvýše do pěti procent stanovené daně) za každý následující den prodlení a o 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení (také nejvýše do pěti procent).

Pokuta pod 1000 Kč se nemusí platit

Novinkou nicméně je, že pokuta musí dosáhnout nejméně 1000 korun, abyste ji museli platit. Pokud jsou napočítané sankce menší, nemusíte pokutu řešit. Pro srovnání, v dřívějších letech byl tento limit 200 korun. Pokud jste tedy měli v minulých letech pokutu vyměřenou na 600 korun, museli jste ji zaplatit. Letos nebudete platit nic.

Při pozdním doplacení daně se lhůta zkrátila ze čtyř na tři pracovní dny. Stejně jako u sankcí za pozdní podání ale musí tato pokuta přesáhnout tisíc korun, aby ji poplatník měl povinnost řešit.

Nově také opozdilci mohou požádat o prominutí pokuty za pozdní podání a je na správci daně, jestli jim vyhoví. Pro odpuštění sankce musí mít poplatník samozřejmě omluvitelný důvod, jakým je například vážná nemoc a podobně.

Úrok z prodlení

V letošním roce klesl také úrok z prodlení. Ten se týká právě lidí, kteří podají přiznání později. Ten se nově odvíjí od úroku z prodlení podle občanského zákoníku.

Dříve musel poplatník platit repo sazbu stanovenou Českou národní bankou pro první kalendářní den pololetí, ve kterém došlo k prodlení. To bylo 14 procentních bodů, nově jde o 8 procentních bodů.

Ministerstvo financí zatím o promíjení dalších sankcí ani o prodlužování lhůt pro podání přiznání neuvažuje.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované