Hlavní obsah

Přehledně: Jaké sankce hrozí při pozdě nebo špatně podaném daňovém přiznání?

Foto: Seznam Zprávy

Na podání daňového přiznání je čas do 1. dubna, případně do 2. května.

Reklama

9. 3. 2021 12:55
aktualizováno • 21. 1. 2022 10:04

Buď začátek dubna, nebo května. Tyto termíny by si měli vyznačit v kalendáři všichni, kteří musejí podávat daňové přiznání. I pokud podáte přiznání pozdě nebo třeba ve špatné formě, můžete se ještě vyhnout pokutám. Jak na to?

Článek

Chybné podání

Až do roku 2020 museli podnikatelé, kteří měli zpřístupněnou datovou schránku, podávat daňové přiznání pouze tímto způsobem. Pokud tak neučinili, čekala na ně pokuta ve výši 2000 korun.

Přes datovou schránku musejí už druhým rokem daňové přiznání vyřizovat ale jen subjekty, které ji mají zřízenou ze zákona. Typicky se jedná o firmy nebo lidi určitých profesí. Lidé s dobrovolně zřízenou datovou schránkou se nově sankce nemusejí bát. Tato pokuta se navíc snížila o polovinu. Místo 2000 korun zaplatíte v případě této chyby tisícovku.

Pozdní podání a toleranční lhůta

Na klasické odevzdání daňového přiznání za rok 2021 máte letos čas do 1. dubna. Pokud se ho rozhodnete podat elektronicky, získáte tím o měsíc více času a nemusíte se obávat žádných pokut. Nejvíce času získáte v případě, že vám daně vyřizuje poradce.

Daňové přiznání lze podat i pět pracovních dní po uvedené lhůtě. Stále také platí stejná výše pokut v případech, že člověk přiznání podá i po toleranční lhůtě.

Konkrétně jde o 0,05 procenta stanovené daně nebo odpočtu (nejvýše do pěti procent stanovené daně) za každý následující den prodlení a o 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení (také nejvýše do pěti procent).

Pokuta pod 1000 Kč se nemusí platit

Stejně jako v loňském roce platí, že pokuta musí dosáhnout nejméně 1000 korun, abyste ji museli platit. Pokud jsou napočítané sankce menší, nemusíte pokutu řešit. Pro srovnání, v dřívějších letech byl tento limit 200 korun. Pokud jste tedy měli v minulých letech pokutu vyměřenou na 600 korun, museli jste ji zaplatit. V současnosti nemusíte platit nic.

Při pozdním doplacení daně se lhůta zkrátila ze čtyř na tři pracovní dny. Stejně jako u sankcí za pozdní podání ale musí tato pokuta přesáhnout tisíc korun, aby ji poplatník měl povinnost řešit.

Opozdilci mohou požádat o prominutí pokuty za pozdní podání a je na správci daně, jestli jim vyhoví. Pro odpuštění sankce musí mít poplatník samozřejmě omluvitelný důvod, jakým je například vážná nemoc a podobně.

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení se odvíjí od úroku z prodlení podle občanského zákoníku.

Dříve musel poplatník platit repo sazbu stanovenou Českou národní bankou pro první kalendářní den pololetí, ve kterém došlo k prodlení. To bylo 14 procentních bodů, nově jde o 8 procentních bodů.

Aktualizace: Článek jsme aktualizovali o data související s podáním přiznání za rok 2021.

Reklama

Doporučované