Hlavní obsah

Kdy platit jaké daně a co se letos všechno mění

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační fotografie.

Reklama

29. 1. 13:00

Ministerstvo financí odložilo lhůtu, po kterou můžete odevzdat přiznání k dani z nemovitosti a k silniční dani. Jak je to ale s dalšími daňovými povinnostmi v průběhu roku?

Článek

SZ Byznys vám přináší souhrn těch nejdůležitějších dat a informací spojených s daněmi v roce 2021. Kompletní seznam všech daňových povinností včetně dnů, do kdy je nutné je splnit, je uveden na webu Finanční správy.

Únor

Na začátku února měli původně podnikatelé odevzdávat přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí. Ministerstvo financí ale rozhodlo, že obě tato přiznání posune o dva měsíce.

Pro zaměstnance je důležité datum 15. února. Do tohoto dne musí podepsat u zaměstnavatele žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020. Do stejného dne je také nutné dodat všechny materiály k uplatňovaným daňovým slevám a zvýhodněním.

Podnikatelé, kteří se přihlásili k nové paušální dani, musí nejpozději 22. února zaplatit lednovou a únorovou splátku. V dalších měsících se už daň platí pravidelně nejpozději dvaadvacátý den v měsíci.

Důležitá data v únoru

Pondělí 15. 2. – Daň z příjmů

- Učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020

- Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

Pondělí 22. 2. – Daň z příjmů

- Splatnost paušální zálohy za leden a únor 2021

Březen

V třetím měsíci roku už by měla většina podnikatelů začít vyplňovat daňové přiznání, které je možné podat do 1. dubna.

Poplatníci, kteří v roce 2020 zaplatili na dani z příjmu více než 150 tisíc korun, musí v polovině března odvést první z celkově čtyř záloh ve výši 25 procent z poslední zaplacené daně z příjmu.

Podnikatelé v režimu paušální daně platí poprvé samostatnou měsíční částku, v následujících měsících postupují stejně.

Lidem, kteří podají přiznání k dani z příjmů elektronicky například prostřednictvím bankovní identity, se prodlužuje lhůta pro podání i zaplacení daně o měsíc do 1. května.

Důležitá data v březnu

Pondělí 1. 3. – Daň z příjmů

- Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

Pondělí 15. 3. – Daň z příjmů

- Čtvrtletní záloha na daň

Pondělí 22. 3. – Daň z příjmů

- Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

- Splatnost paušální zálohy za březen 2021

Duben

První dubnový den je důležitý pro podání několika daňových přiznání. Nejpozději do tohoto dne lze podat přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani.

Do stejného dne musí také podnikatelé podat daňové přiznání v případě, že ho vyplňují bez daňového poradce. Pokud využíváte pomoc poradce, do stejného data o tom musíte informovat finanční úřad. Poté se vám lhůta pro odevzdání posune o tři měsíce.

Do 8. dubna musí podat přehled o příjmech a výdajích ty OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání. Jestliže zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí OSVČ tuto skutečnost doložit zdravotní pojišťovně do 30. dubna 2021. To odsune podání přehledu OSVČ na 2. srpen.

Důležitá data v dubnu

Čtvrtek 1. 4. – Daň z příjmů

- Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020

- Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Čtvrtek 15. 4. – Daň silniční

- Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021

Květen

Do 3. května musí OSVČ, které odevzdávají daňové přiznání bez daňového poradce, podat přehled pro zdravotní pojišťovnu. Stejný den platí také jako standardní termín pro podání přehledu správě sociálního zabezpečení.

Rovněž první pracovní den v květnu je nejzazším termínem pro ty, kteří podávají daňové přiznání elektronicky.

Do 31. května je nutné zaplatit daň z nemovitosti, pokud její výše nepřekročila pět tisíc korun. Pokud ano, zaplatíte pouze její první polovinu a druhou část až na podzim.

Důležitá data v květnu

Pondělí 3. 5. – Daň z příjmů

- Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

Pondělí 31. 5. - Daň z nemovitých věcí

- Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

- Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Červen

Jestliže podává OSVČ daňové přiznání po 1. dubnu elektronicky, posouvá se nejzazší termín pro podání přehledu na OSSZ na 1. červen 2021.

V polovině června je potom nutné zaplatit buď pololetní, nebo druhou čtvrtletní zálohu na daň z příjmu.

Důležité datum v červnu

Úterý 15. 6. – Daň z příjmů

- Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Červenec a srpen

Jestliže zvolíte pro vyplnění daňového přiznání služby daňového poradce, dokument musíte odevzdat nejpozději do 1. července.

Pokud tak učiníte, je nutné podat nejdéle do 2. srpna přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Důležitá data v červenci a srpnu

Čtvrtek 1. 7. – Daň z příjmů

- Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

Čtvrtek 15. 7. – Daň silniční

- Záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021

Září až prosinec

Obecně v druhé polovině roku čeká na poplatníky méně daňových povinností. Jinak tomu bylo například v loňském roce, kdy Ministerstvo financí několikrát odložilo lhůtu pro podání daňového přiznání kvůli koronavirové situaci.

Na podzim je nutné zaplatit další čtvrtletní zálohu na daň z příjmů nebo silniční daň. V prosinci pak přichází na řadu buď poslední čtvrtletní, nebo druhá pololetní záloha daně z příjmů.

Důležitá data ve zbytku roku

Středa 15. 9. – Daň z příjmů

- Čtvrtletní záloha na daň

Pátek 15. 10. – Daň silniční

- Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

Středa 15. 12. – Daň z příjmů

- Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

V průběhu roku je samozřejmě nutné (pro podnikatele, kteří tuto povinnost mají), platit pravidelně spotřební daň a daň z přidané hodnoty. Jak už bylo uvedeno na začátku článku, kompletní seznam daňových povinností je dostupný na webu Finanční správy.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené