Hlavní obsah

Tisíce lidí mohou získat příspěvek na bydlení, ale nežádají o něj. Jak na to?

Foto: Profimedia.cz

O příspěvek na bydlení žádá asi jen třetina lidí z těch, kteří na něj mají nárok

Reklama

19. 11. 8:41

Nejen kvůli vysokým cenám energií se tisíce lidí mohou v těchto dnech dostat do finančních problémů. Stát dlouhodobě nabízí pomoc přes příspěvek na bydlení. Využije ho ale jen zlomek lidí. SZ Byznys přináší přehled, jak na to.

Článek

Co se v článku dočtete?

  • Co je to příspěvek na bydlení?
  • V jakých případech můžete o příspěvek zažádat?
  • Jaká je výše příspěvku?
  • Jak doložit, že na příspěvek máte nárok?
  • Kde o peníze zažádat a na co nezapomenout?
  • Jak se příspěvek počítá a kolik činí?
  • Jak by se mohl příspěvek zvyšovat?

Co to je

„Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy,“ uvádí na svém webu Úřad práce.

Dávku státní sociální podpory je možné získat až tři měsíce zpětně od data podání, peníze pak můžete dostávat opakovaně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyplatilo letos v září 142 tisíc příspěvků na bydlení. Podle odborníků to ale představuje asi jen 30 procent domácností, které na tento příspěvek mají nárok. Zbytek o peníze nežádá, i když může. Jedná se přitom hlavně o seniory.

Stát na tento příspěvek vydává průměrně asi 600 milionů měsíčně.

Počet vyplacených příspěvků na bydlení (v tisících)
20202021
Červen172,5163,7
Červenec171,8161,8
Srpen101,9103,3
Září148,6142,1
Zdroj: MPSV

Kdy o příspěvek můžete žádat

Mnoho lidí si myslí, že na příspěvek má nárok jen v případě, že bydlí ve vlastním. Tak to ale rozhodně není. Nezáleží na tom, jestli máte vlastní nemovitost, nebo bydlíte v nájmu, pouze na tom, kde máte trvalý pobyt.

Hlavní podmínky pro získání příspěvku na bydlení

Na příspěvek máte nárok v případě, že 30 procent příjmů vaší domácnosti nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Pokud máte trvalé bydliště v Praze, jde o 35 procent.

Na příspěvek máte dále nárok v případě, že „těchto 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení,“ uvádí MPSV. Co jsou to normativní výdaje a jak jsou vysoké se dočtete v další části textu.

Příspěvek může získat jednotlivec nebo rodina. Do rodiny počítá ministerstvo rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manžele, partnery, rodiče a zaopatřené nezletilé děti, rodiče a zletilé děti, pokud s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami. Dále i jiné osoby, které společně užívají byt s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a nehradí náklady.

Žádost lidé podávají jednou za rok. Každého čtvrt roku je ale nutné doložit náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející tři měsíce. Úřady si tím ověřují, že na příspěvek stále máte nárok.

Kolik příspěvek činí

Jak už jsme v textu dříve zmiňovali, klíčové jsou pro výpočet příspěvku na bydlení tak zvané normativní náklady. Ty každoročně určuje vláda. Liší se podle toho, kolik osob v rodině je a v jakém městě či obci žijí.

Normativní náklady na nájemní bydlení v roce 2021 (podle počtu obyvatel obce v Kč)
Počet osob v rodiněPrahavíce než 100 000 obyvatelOd 50 000 do 99 999 obyvatelOd 10 000 do 49 999 obyvatelDo 9 999 obyvatel
18 7756 9656 6375 6535 476
212 2059 7299 2797 9347 689
316 33713 09912 51110 75210 432
4 a více20 07716 17215 46313 34112 955
Zdroj: MPSV

Odlišné jsou pak částky u družstevních bytů nebo v nemovitostech v osobním vlastnictví.

Normativní náklady na družstevní a vlastnické bydlení v roce 2021 (podle počtu obyvatel obce v Kč)
Počet osob v rodiněPrahavíce než 100 000 obyvatelOd 50 000 do 99 999 obyvatelOd 10 000 do 49 999 obyvatelDo 9 999 obyvatel
14 9324 9324 9324 9324 932
27 0457 0457 0457 0457 045
39 6059 6059 6059 6059 605
4 a více11 94411 94411 94411 94411 944
Zdroj: MPSV

Výše příspěvku za měsíc činí rozdíl mezi normativními náklady a rozhodným příjmem rodiny, který je nutné vynásobit koeficientem 0,30 (30 procent příjmů), v případě Prahy 0,35. Pojďme si to ukázat na příkladu.

Výpočet příspěvku na bydlení

Pan Novák bydlí v Plzni se svou manželkou a pětiletou dcerou v pronajatém bytě. Měsíčně dá za nájem a ostatní výdaje celkem 20 tisíc korun. Čistý příjem rodiny je 30 tisíc korun. Podmínka vyšších nákladů na bydlení než je 30 procent je tedy splněna.

Dvacet tisíc korun je více, než jsou normativní náklady, které použijeme pro výpočet. Příjmy ve výši 30 tisíc pak vynásobíme koeficientem 0,30, čímž získáme devět tisíc. Tuto částku odečteme od normativní nákladů (viz tabulka), tedy 13 099 minus 9 000 a získáme výši příspěvku na bydlení, která činí 4 099 Kč.

Co se počítá do nákladů, příjmů a jak je doložit

Mezi náklady počítáme logicky v případě nájemního bydlení nájem. U družstevních bytů a bytů vlastníků jde o takzvané srovnatelné náklady. Pro rok 2021 jsou srovnatelné náklady následující:

Počet osob v rodiněČástka za kalendářní měsíc
12 128 Kč
22 912 Kč
33 808 Kč
4 a více4 592 Kč
Zdroj: MPSV

Mezi náklady MPSV počítá u všech bytů také výdaje na plyn, elektřinu, dodávky tepla, poskytování teplé vody z vodovodů a vodáren či odvádění odpadních vod. Mezi náklady můžete započítat také náklady, které vznikají ve společných prostorách bytového domu - například jejich úklid nebo odvoz komunálního odpadu.

Všechny tyto výdaje je nutné podrobně vypsat. Jejich kompletní výčet, včetně krytých nákladů na pevná paliva, je dostupný zde.

Specifická je pak situace, pokud jste se v poslední době stěhovali. Jestliže jste nežili celé minulé čtvrtletí, které je pro výpočet příspěvku na bydlení klíčové, ve stejném bytě, započtou vám úřady 80 procent tak zvaných normativních nákladů na bydlení.

Jestliže jste příspěvek na bydlení pobírali už v předchozím bytě, příspěvek zůstane stejný i po přestěhování se jinam.

Mezi příjmy patří zejména měsíční plat či mzda. Do příjmů ale počítáme také důchod, rodičovský příspěvek či příspěvek na děti.

„Za příjem se nepovažuje příjem ze závislé činnosti (zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr) u nezaopatřených dětí,“ uvádí na svém webu Úřad práce.

Kde o příspěvek zažádat

O příspěvek můžete žádat na úřadu práce. Jsou dvě varianty. Tou první je klasický dokument v papírové podobě. Druhou možností je vyplnit formulář online přes MPSV. Pro vyplnění si nezapomeňte připravit osobní doklady, dokumenty o vašich příjmech a výdajích a podobně. Pokud žijete s nezaopatřeným dítětem starším 15 let, připravte si také například potvrzení o studiu.

Nezapomeňte vyplnit také doklad o výši nákladů na bydlení. MPSV také nabízí již vyplněný vzor jak základního formuláře, tak dokladu o nákladech.

Budoucnost

Kvůli již zmiňované energetické krizi navrhuje vláda příspěvek na bydlení zvýšit. K normativním nákladům by se připočetl zvláštní přídavek, který by zahrnoval růst cen energií.

Pokud by novela zákona prošla, začala by platit pravděpodobně od začátku roku 2022. Normativní náklady by vzrostly o několik stovek korun, což by následně zvýšilo také výši příspěvku na bydlení. Rozšířil by se také okruh lidí, který by na příspěvek mohli dosáhnout.

Ale i v případě, že by zvláštní příspěvek neprošel, se normativní náklady od ledna zvýší podle zákonné valorizace.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované