Hlavní obsah

Kvůli drahým energiím se mění příspěvek na bydlení. Jak o něj požádat?

Foto: Profimedia.cz

O příspěvek na bydlení žádá asi jen třetina lidí z těch, kteří na něj mají nárok.

Reklama

19. 11. 2021 8:41
aktualizováno • 6. 1. 2022 12:58

Vláda kvůli vysokým cenám energií plánuje zvýšit příspěvek na bydlení. O něj přitom tradičně žádá jen zlomek lidí, kteří na něj mají nárok. SZ Byznys přináší přehled, kolik příspěvek činí a jak o něj zažádat.

Článek

Co se v článku dočtete?

 • Co je to příspěvek na bydlení?
 • Jaké vláda plánuje změny?
 • V jakých případech můžete o příspěvek zažádat?
 • Jaká je výše příspěvku?
 • Jak doložit, že na příspěvek máte nárok?
 • Kde o peníze zažádat a na co nezapomenout?
 • Jak se příspěvek počítá a kolik činí?

Co to je

„Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy,“ uvádí na svém webu Úřad práce.

Dávku státní sociální podpory je možné získat až tři měsíce zpětně od data podání, peníze pak můžete dostávat opakovaně.

Podle odborníků vyplácí ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) příspěvek asi jen 30 procentům domácností, které na něj mají nárok. Zbytek o peníze nežádá, i když může. Jde přitom hlavně o seniory.

Stát na tento příspěvek vydává průměrně asi 600 milionů měsíčně.

Novinky pro rok 2022

„Vláda schválila bleskovou pomoc pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou. Na příspěvek na bydlení dosáhne více lidí, kteří mají potíže s vysokými cenami energií,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Novou výši příspěvku by mělo být možné získat zpětně od 1. ledna 2022. Vláda totiž chce zákonem zvýšit takzvané normativní náklady, které jsou pro výpočet příspěvku klíčové.

Jaké změny ministerstvo chystá?

Normativy by se měly zvyšovat následujícím způsobem:

 • Pro lidi, kteří bydlí sami: o 1120 korun v nájmu, o 1180 korun ve vlastním či družstevním bydlení
 • Pro 2 lidi: o 1130 korun v nájmu, o 1219 korun ve vlastním či družstevním bydlení
 • Pro 3 lidi: o 1607 korun v nájmu, o 1733 korun ve vlastním či družstevním bydlení
 • Pro 4 a více lidí: o 1974 korun v nájmu, o 2147 korun ve vlastním či družstevním bydlení

Právě o takovou částku by se měl příspěvek na bydlení zvýšit.

Kdy o příspěvek můžete žádat

Mnoho lidí si myslí, že na příspěvek má nárok jen v případě, že bydlí ve vlastním. Tak to ale rozhodně není. Nezáleží na tom, jestli máte vlastní nemovitost nebo bydlíte v nájmu, pouze na tom, kde máte trvalý pobyt.

Hlavní podmínky pro získání příspěvku na bydlení

Na příspěvek máte nárok v případě, že 30 procent příjmů vaší domácnosti nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Pokud máte trvalé bydliště v Praze, jde o 35 procent.

Příspěvek může získat jednotlivec nebo rodina. Do rodiny počítá ministerstvo rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manžele, partnery, rodiče a zaopatřené nezletilé děti, rodiče a zletilé děti, pokud s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami. Dále i jiné osoby, které společně užívají byt s výjimkou osob, které prokážou, že spolu trvale nežijí a nehradí náklady.

Žádost lidé podávají jednou za rok. Každého čtvrt roku je ale nutné doložit náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející tři měsíce. Úřady si tím ověřují, že na příspěvek stále máte nárok.

Kolik příspěvek činí

Jak už jsme v textu dříve zmiňovali, klíčové jsou pro výpočet příspěvku na bydlení takzvané normativní náklady. Ty každoročně určuje vláda. Liší se podle toho, kolik osob v rodině je a v jakém městě či obci žijí. Takto vypadají normativy ještě před změnou, kterou připravil ministr Jurečka.

Normativní náklady na nájemní bydlení v roce 2022 (podle počtu obyvatel obce v Kč)
Počet osob v rodiněPrahavíce než 100 000 obyvatelOd 50 000 do 99 999 obyvatelOd 10 000 do 49 999 obyvatelDo 9 999 obyvatel
19 0017 1516 8155 8095 626
212 4499 9679 5078 1317 880
316 70513 39312 79210 99210 664
4 a více20 52116 52815 80313 63213 237
Zdroj: MPSV

Odlišné jsou pak částky u družstevních bytů nebo v nemovitostech v osobním vlastnictví.

Normativní náklady na družstevní a vlastnické bydlení v roce 2022 (podle počtu obyvatel obce v Kč)
Počet osob v rodiněPrahavíce než 100 000 obyvatelOd 50 000 do 99 999 obyvatelOd 10 000 do 49 999 obyvatelDo 9 999 obyvatel
15 0525 0525 0525 0525 052
27 2137 2137 2137 2137 213
39 8289 8289 8289 8289 828
4 a více12 22112 22112 22112 22112 221
Zdroj: MPSV

Na příspěvek máte nárok, pokud 30 procent (v případě Prahy 35 procent) příjmu rodiny není vyšší než normativní náklady na bydlení podle tabulek výše.

Výše příspěvku za měsíc činí rozdíl mezi normativními náklady a rozhodným příjmem rodiny, který je nutné vynásobit koeficientem 0,30 (30 procent příjmů), v případě Prahy 0,35. Pojďme si to ukázat na příkladu.

Výpočet příspěvku na bydlení

Pan Novák bydlí v Plzni se svou manželkou a pětiletou dceroupronajatém bytě. Měsíčně dá za nájem a ostatní výdaje celkem 20 tisíc korun. Čistý příjem rodiny je 30 tisíc korun. Podmínka vyšších nákladů na bydlení než je 30 procent, je tedy splněna.

Dvacet tisíc korun je více, než jsou normativní náklady, které použijeme pro výpočet. Příjmy ve výši 30 tisíc pak vynásobíme koeficientem 0,30, čímž získáme devět tisíc. Tuto částku odečteme od normativní nákladů (viz tabulka), tedy 13 393 minus 9 000 a získáme výši příspěvku na bydlení, která činí 4 393 Kč.

Tak vypadá příspěvek v současné době. Jak by ale mohla jeho výše vypadat po vládní novele?

Výpočet nového příspěvku na bydlení

Rodina se dvěma malými dětmi bydlí ve vlastním domě v Praze, matka je s menším dítětem v domácnosti a čerpá rodičovský příspěvek ve výši 10 tisíc Kč, otec má příjem 28 tisíc Kč a rodina má také nárok na přídavek na děti ve výši dvakrát 1 130 Kč.

Rodina používá přímotopy nebo tepelná čerpadla, ročně zaplatí za elektřinu až o polovinu více. Skutečné měsíční náklady na bydlení v roce 2021 byly 16 500 Kč, nově dosáhnou 17 833 Kč. Výše příspěvku na bydlení dosáhne 5 111 Kč – dávka je o 2 147 Kč vyšší, než by byla bez mimořádného navýšení.

Zdroj: MPSV

Co se počítá do nákladů, příjmů a jak je doložit

Mezi náklady počítáme logicky v případě nájemního bydlení nájem. U družstevních bytů a bytů vlastníků jde o takzvané srovnatelné náklady. Pro rok 2022 jsou srovnatelné náklady následující:

Počet osob v rodiněČástka za kalendářní měsíc
12 240 Kč
23 065 Kč
34 008 Kč
4 a více4 834 Kč
Zdroj: MPSV

Mezi náklady MPSV počítá u všech bytů také výdaje na plyn, elektřinu, dodávky tepla, poskytování teplé vody z vodovodů a vodáren či odvádění odpadních vod. Mezi náklady můžete započítat také náklady, které vznikají ve společných prostorách bytového domu – například jejich úklid nebo odvoz komunálního odpadu.

Všechny tyto výdaje je nutné podrobně vypsat. Jejich kompletní výčet, včetně krytých nákladů na pevná paliva, je dostupný zde.

Specifická je pak situace, pokud jste se v poslední době stěhovali. Jestliže jste nežili celé minulé čtvrtletí, které je pro výpočet příspěvku na bydlení klíčové, ve stejném bytě, započtou vám úřady 80 procent takzvaných normativních nákladů na bydlení.

Jestliže jste příspěvek na bydlení pobírali už v předchozím bytě, příspěvek zůstane stejný i po přestěhování se jinam.

Mezi příjmy patří zejména měsíční plat či mzda. Do příjmů ale počítáme také důchod, rodičovský příspěvek či příspěvek na děti.

„Za příjem se nepovažuje příjem ze závislé činnosti (zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr) u nezaopatřených dětí,“ uvádí na svém webu Úřad práce.

Kde a jak o příspěvek zažádat

O příspěvek můžete žádat na úřadu práce. Jsou dvě varianty. Tou první je klasický dokument v papírové podobě. Druhou možností je vyplnit formulář on-line přes MPSV.

Pro vyplnění si nezapomeňte připravit osobní doklady, dokumenty o vašich příjmech a výdajích a podobně. Pokud žijete s nezaopatřeným dítětem starším 15 let, připravte si také například potvrzení o studiu.

Nezapomeňte vyplnit také doklad o výši nákladů na bydlení. MPSV také nabízí již vyplněný vzor jak základního formuláře, tak dokladu o nákladech.

Aktualizace: Článek jsme aktualizovali o nové hodnoty pro rok 2022, přidali jsme také návrh na novelu příspěvku na bydlení podle MPSV.

Reklama

Doporučované