Hlavní obsah

Přehledně: Tyto chyby se u daňového přiznání každý rok opakují

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační fotografie.

Reklama

19. 2. 2021 12:35

Často z nepozornosti, někdy z nevědomosti. Daňoví poplatníci každý rok opakují u vyplňování daňového přiznání podobné chyby. Podívejte se na ty nejčastější.

Článek

Chybné osobní údaje

Většinou jde o chyby z nepozornosti, které se ale stávají často. Na úplném začátku si několikrát zkontrolujte, jestli jste správně vyplnili své osobní údaje. Nezapomeňte zadat také správné telefonní číslo a e-mailovou adresu, aby vás finanční úřad mohl snadno a hlavně rychle kontaktovat. V případě nesrovnalostí se tím vyhnete zdlouhavé komunikaci formou úředních dopisů.

Nedodržení lhůty

Jako každý rok by si měli dát poplatníci pozor na to, kdy daňové přiznání odevzdají. Pokud ho podávají v papírové podobě, mají na to čas do 1. dubna.

V letošním roce úřady prodloužily lhůtu podání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc. Poslat ho je tak nutné nejdéle do 3. května. V momentě, kdy s přiznáním pomáhá daňový poradce, se nejzazší datum podání odsouvá do 1. července.

Zapomenuté příjmy

V případě, že podáváte daňové přiznání, musíte do něj uvést všechny své příjmy. Například zaměstnanec, který si přivydělává podnikáním, musí uvést nejen příjmy z podnikání, ale také peníze ze zaměstnání (nezapomeňte na potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele). To samé platí, pokud má člověk příjmy z pronájmu nebo například z prodeje nemovitosti.

Chyby ve slevách

Živnostníci mohou uplatnit několik slev, díky kterým na daních ušetří. A právě v jejich uplatňování dělají také nejčastěji chyby.

Jde například o to, že poplatníci chtějí využít celou slevu, ale mají nárok jen na její poměrnou část. To se stává například u slev na studenta nebo na manžela/manželku. Tyto slevy je možné využít pouze za měsíce, kdy na ně vznikl nárok, ne automaticky za kalendářní rok. Za celých 12 měsíců bez ohledu na délku výkonu živnosti je možné získat jen slevu na poplatníka.

Často se také opakuje, že lidé chtějí využít maximální možnou hodnotu školkovného. Nárok na slevu ale mají pouze ve výši skutečně zaplacené částky.

Podrobně jsme o slevách na dani psali zde:

Neplatné zvýhodnění

Podobně jako u slev se chybuje také u daňových odpočtů a zvýhodnění. Stává se například, že zvýhodnění na děti chtějí uplatnit oba rodiče, získat ho ale může jen jeden z nich. Častokrát se také chybuje v odpočtu u úroků z hypoték, na který má nárok pouze ten, kdo úvěr čerpá.

Přílohy

Mezi další časté chyby patří i neodevzdání všech potřebných příloh. Před podáním daňového přiznání si proto pečlivě zkontrolujte, jestli máte všechny papíry, které jste vyplňovali nebo vyplnit měli.

Ke každé odečitatelné položce musíte doložit dokumenty, které dokládají, že na ně máte nárok. Jde například o již zmiňované potvrzení o zdanitelných příjmech, o darovací smlouvu, o potvrzení o zaplaceném školkovném a tak podobně. Pokud chcete nějakou slevu nebo odpočet využít, musíte to doložit v přílohách daňového přiznání.

Žádost o daňovou vratku

Může se také stát, že poplatníkovi vznikne na dani přeplatek. V takovém případě nesmí zapomenout vyplnit žádost o vrácení přeplatku. Současně s tím je nezbytné doplnit i způsob, kterým tyto peníze chce získat zpět (nejčastější je vyplnění účtu, na který mají peníze přijít).

Podpis

Zdá se to jako banalita, ale sama Finanční správa to uvádí jako jednu z nejčastějších chyb u daňových přiznání. Všechny formuláře, které odevzdáváte, musíte podepsat. Pokud se tak nestane, jsou neplatné. Při elektronickém podání je nutné je poslat buď datovou schránkou, nebo je opatřit elektronickým podpisem.

Jaké jsou vaše zkušenosti?

Měli jste problémy s podáním daňového přiznání? Setkali jste se s něčím neobvyklým? Sdělte nám své zkušenosti do diskuze pod článkem.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované