Hlavní obsah

Přehledně: Co a kdy půjde na úřadu zařídit on-line? Pět bank už to umí

Foto: Shutterstock.com

Stát by měl podle šéfa eGovernmentu na Ministerstvu vnitra Romana Vrby občanům nabízet různé agendy sám podle toho, v jaké životní situaci se budou nacházet. Ilustrační foto.

Reklama

3. 3. 11:16

Bankovní identita usnadnila dálkový přístup ke službám státu. Plán digitalizace úřednických úkonů má ale zpoždění. SZ Byznys přináší přehled agend, jejichž plánovaná digitalizace už má konkrétní datum.

Článek

Od ledna lze od počítače vyřídit kontakt s úřady snadněji. K elektronické občance a dalším prostředkům ověřujícím na dálku identitu člověka, totiž přibyla bankovní identita. S ní se dají kompletně řešit daně, nahlížet do katastru nemovitostí, požádat o sociální dávku či se přihlásit na Úřad práce. Můžete si prohlédnout svoje eRecepty, založit na několik kliknutí datovou schránku a propojit ji s Portálem občana, zkontrolovat si platnost dokladu nebo stav bodového konta řidiče.

Zatím mohou prostřednictvím bankovní identity na úřad na dálku jen klienti České spořitelny a ČSOB. Komerční banka službu v ostrém provozu spustila toto pondělí, kvůli chybě v datech ale Ministerstvo vnitra (MV) ztotožňování jejích klientů s informacemi v základních registrech dočasně pozastavilo. „K opětovnému spuštění služby by mělo dojít v pondělí 8. března,“ uvedl pro SZ Byznys mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

O získání akreditace MV dnes informovala také Moneta Money Bank, která začne své klienty propojovat postupně od zítřka tak, aby mohli všichni službu využívat nejpozději na konci dubna. Zelenou dalo MV čerstvě také AirBank. Podle její mluvčí Jany Pokorné by měli být její klienti schopni bankovní identitu využít už koncem března, aby se mohli nechat na dálku sečíst u Českého statistického úřadu.

„Pro přihlášení do online sčítacího formuláře bude zapotřebí číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou - občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům - a datum narození. Použít půjde také elektronická identita nebo datová schránka fyzické osoby,“ popsal mluvčí ČSÚ Tomáš Chrámecký.

V dalších měsících pak půjde na dálku požádat o nový řidičský průkaz. V polovině roku pak zobrazit si údaje z registru vozidel. V dalších letech počítá Ministerstvo dopravy také například s digitalizací agend autoškol a získávání řidičských oprávnění.

Ministerstvo práce a sociálních věcí letos k současným 77 zprovozní dalších 38 elektronických interaktivních formulářů, které lidem ušetří cestu na Úřad práce.

Stavební řízení kompletně online

V přípravě je i digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Podle mluvčího Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Viléma Frčka bude možné od července 2023 provést celý proces stavebního řízení, včetně předkládání všech nezbytných dokumentů, elektronicky.

Letos v létě chce MMR spustit tři služby v pilotním provozu. Půjde o hromadnou podatelnu - uživatel vyplní formulář na stránkách ministerstva a elektronický systém sám určí tzv. povinné subjekty a zajistí rozeslání žádostí o vyjádření a stanoviska jednotlivým správcům. Zatímco dnes musí každý stavebník jednotlivě oslovovat desítky správců sítí.

Dál půjde o funkci elektronických formulářů – vybrané formuláře využívané v rámci stavebního řízení bude možno vyplnit elektronicky a zaslat na vybrané stavební úřady. Poslední bude funkce notifikace, což má být služba zasílající uživatelům informace o průběhu jejich stavebního řízení.

Služeb a úkonů, které lze i díky bankovní identitě provést, bude přibývat. Základní rozcestník služeb a úkonů, které jde prostřednictvím bankovní identity provádět, najdete na webu e-identita.cz v záložce Seznam poskytovatelů služeb.

Digitalizace státu ale neznamená jen jedna ku jedné překlopit papírové formuláře do elektronických. Nebo umožnit vyřídit úřední záležitosti prostřednictvím datové schránky - tento způsob je totiž sice digitální, ale někdy ne úplně komfortní.

„Je to o jiném strukturování služeb a aktivitě ze strany státu. Ten by měl různé agendy nabízet sám podle toho, v jaké životní situaci se občan bude nacházet,“ vysvětluje ředitel odboru eGovernmentu na Ministerstvu vnitra Roman Vrba. „Můj osobní cíl je snížit počet úkonů, ne všechny překlopit do digitálu. Neobtěžovat občana ani digitální cestou. Ale jít spíš cestou automatizace procesů, která bude fungovat na sdílení dat mezi úřady.“

Například svatba, po které si zpravidla žena mění příjmení. „Je fajn, že se změna příjmení propíše do všech systémů díky základním registrům. Ale lepší by bylo, kdyby se některé procesy jako výměna řidičáku nebo technického průkazu spustily automaticky na základě změny, která nastala dnem svatby,“ přibližuje svou vizi Vrba.

Nebo prokázání nároku na přídavky na děti. „Proč mám Úřadu práce sdělovat své příjmy, když stát o mých příjmech ví? Třeba ze správy sociálního zabezpečení, kde můj zaměstnavatel platí odvody. Lidí, jejichž příjmy jsou hůře prokazatelné a kteří by je tedy měli zvlášť dokládat, je minimum,“ pokračuje vysoký státní úředník.

Katalog služeb je naplněný z poloviny

Ministerstvo vnitra dává dohromady Katalog služeb veřejné správy, ve kterém budou uvedeny všechny situace a úkony, kdy může nebo musí občan přijít do kontaktu se státem. Zároveň se připravuje plán digitalizace úkonů, které je z podstaty možné vyřídit na dálku. Původně měla vláda kompletní plán digitalizace stanovit do letošního prvního února, aby do 1. 2. 2025 šlo všechny služby (které lze) vyřizovat digitálně. To se ale nestihlo, proto další aktualizaci plánu digitalizace vláda dostane na stůl 15. září 2021.

Přehled agend, jejichž plánovaná digitalizace už má konkrétní datum, najdete v následující tabulce.

K prvnímu březnu byla v katalogu z celkového počtu 375 úředních agend zpracována přesně polovina. „Do konce března se dostaneme na 70 %. Nějakou dobu nám trvá, než to zpracujeme. I tak nám ale jednotlivé resorty dosud neposlaly zhruba pětinu agend,“ podotýká Vrba.

Které úřady musí přidat

Premianty, již už do katalogu dodali informace o všech agendách, které zpracují, jsou Český úřad zeměměřický a katastrální, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Ministerstvo zahraničních věcí, Národní bezpečnostní úřad a Český telekomunikační úřad. Vysoko se s 88 procenty umístilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Na úplném chvostu ohledně přispění k digitalizaci státu je Úřad pro ochranu osobních údajů s 0 procenty a Ministerstvo kultury se 3 procenty. Ministerstvo zdravotnictví dosud dodalo ke zpracování 15 svých agend, Ministerstvo financí 17 procent a resort spravedlnosti 20 procent. Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství „splnily plán“ zatím jen ze třetiny.

„Po dohodě na Radě vlády pro informační společnost (RVIS) posíláme každý měsíc všem gestorům agend aktuální naplněnost katalogu služeb za jejich resort,“ konstatuje šéf eGovernmentu na Ministerstvu vnitra Roman Vrba.

Pod 375 státními agendami se skrývá 2265 služeb, které se dál dělí na 7761 úkonů. Například: Pokud chce pár uzavřít manželství, „spadnou“ pod agendu Uzavírání manželství a určování otcovství, kterou vyřizuje Ministerstvo vnitra. Služba se jmenuje Uzavření manželství a úkon Zápis do matriční knihy a vydání matričního dokladu.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované