Hlavní obsah

Devět milionů zmizelo. Finanční správa i žalobce to „přikryli“

Reportáž přináší důkazy o tom, jak se Finanční správa dívala na mizející majetek z jedné firmy do druhé, a přišla tak o miliony.Video: Seznam Zprávy

 

Reklama

9. 8. 2020 18:00

Seznam Zprávy rozkryly další případ nekalých praktik při výběru daní ve zlínském regionu. V kauze ze série Ve stínu daňového pekla se objevil nový důkaz o tom, jak úředníci svými chybami připravují stát o peníze.

Článek

„Měli jsme dlužníka, který dlužil miliony a nebyl u něj ze strany finančního úřadu udělán jediný úkon. Dlužil od roku 2009 a za celou dobu tam prostě nikdo nebyl ani na místním šetření,“ popisuje dnes už bývalá pracovnice finančního úřadu ve Valašském Meziříčí Silvie Viktorinová.

Jednalo se o firmu GEP, s. r. o., zabývající se logistikou a pronájmem obřích skladovacích prostor nedaleko Valašského Meziříčí. Firmě byly už v letech 2011 a 2012 doměřeny milionové daňové nedoplatky (v součtu přes šest milionů korun), berní úřad uvalil zástavní právo na skladovací areál firmy.

Původní pohledávka: 10,7 milionu korun

Během let nevymáhání dlužná částka rostla o úroky, ale ani ty nikdo nevymáhal, a to přesto, že na majetku firmy visela zástava finančního úřadu. Teprve když z podnětu úřednice Viktorinové nadřízený finanční úřad pro Zlínský kraj udělal kontrolu, která odhalila nečinnost vymáhacího oddělení ve Valašském Meziříčí, daly se věci do pohybu.

Následně se ale ukázalo, že pro vymožení celé dlužné částky bylo pozdě.

„Návrhem doručeným soudu se žalobce (finanční úřad pro Zlínský kraj, pozn. red.) jako zástavní věřitel domáhá nařízení soudního prodeje zástavy proti žalovanému jako zástavnímu dlužníkovi pro pohledávku ve výši 10 680 060,23 Kč s příslušenstvím s odkazem na zřízená zástavní práva k zajištění daňových nedoplatků dlužníka žalobce GEP, s. r. o. v likvidaci,“ uvedla soudkyně okresního soudu ve Vsetíně Kateřina Punčochářová v usnesení z 18. září 2018.

Díky tomuto rozhodnutí, které získaly Seznam Zprávy od soudu na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, vyplula na povrch podstatná informace, která z dosavadních vyjádření Finanční správy nebyla známá. A to, že dlužná částka se při soudním jednání rapidně snížila.

Nová verze: 1,7 milionu korun

„Žalobce na podaném návrhu trval, s ohledem na námitky žalovaného změnil svá skutková tvrzení stran výše zajištěné pohledávky, když se domáhá prodeje shodného rozsahu zastavených k uspokojení daňových pohledávek dlužníka v celkové výši 1 726 411,89 koruny s příslušenstvím,“ stojí dál v usnesení soudkyně.

Dluh, který finanční úřad předtím dlouhá léta vůbec nevymáhal, se tedy snížil o téměř devět milionů korun.

To je přitom v případu jen jednou z mnoha podivných okolností.

Generální finanční ředitelství, které o chybách vymáhacího oddělení ve Valašském Meziříčí ví už déle než dva roky, na první reportáž Seznam Zpráv k firmě GEP, s. r. o. reagovalo slovy: „Finanční správa vydala několik rozhodnutí o zřízení zástavního práva na majetek dlužníka a zástavní práva nezanikla. V současné době probíhá soudní řízení ve věci prodeje nemovité věci.“

O pochybeních a snižování dlužné částky před soudem pomlčeli.

„Jsme vázáni mlčenlivostí“

Na dotazy Seznam Zpráv, jak je možné, že se pohledávka při soudním líčení snížila o téměř devět milionů, a zda je to potvrzením, že úředníci ve Valašském Meziříčí evidovali dluh vůči firmě GEP nesprávně a kdo za to nese zodpovědnost, přišla následující odpověď: „V souladu s ustanovením daňového řádu jsou úřední osoby vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly. Vzhledem k tomu, že se zde jedná o informace z konkrétního daňového řízení, nelze je tedy s odkazem na výše uvedené ustanovení daňového řádu poskytnout.“ Podepsán: Karel Skoumal, vedoucí oddělení sekretariátu ředitele finančního úřadu pro Zlínský kraj.

Finanční úřad tedy nekomentuje ani dlouholetou nečinnost ve vymáhání, ani závěrečné rapidní snížení dluhu.

Když k tomu přidáme vyjádření okresního státního zástupce ve Vsetíně Petra Bareše z letošního května, pak je zřejmé, že případ firmy GEP ilustruje dosavadní neschopnost či nechuť odkrýt chyby v postupu Finanční správy.

„Nic se nepotvrdilo,“ řekl Petr Bareš k trestnímu oznámení, které podala v roce 2018 bývalá úřednice Silvie Viktorinová pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. „Ona třeba mluví o tom GEPu… Ten spis jsme měli, ten spis jsme přezkoumávali, tam finanční úřad opravdu nepochybil vůbec v ničem,“ dodal před kamerou vsetínský státní zástupce.

Co státní zástupce neviděl

Přitom z rekonstrukce příběhu dluhu firmy GEP, jak ji provedly Seznam Zprávy díky informacím z veřejně dostupných databází, vyplynula velmi podivuhodná rošáda, která se několik let odehrávala před zraky úředníků Finanční správy.

Ve zkratce: ve chvíli, kdy firmě GEP, s. r. o. berní úředníci doměřili v letech 2011 a 2012 daňové nedoplatky přesahující šest milionů korun a na skladovací areál firmy bylo kvůli dluhu uvaleno zástavní právo, firma se začala majetku zbavovat.

Zjednodušeně řečeno – dva dny po poslední zástavě, konkrétně 28. listopadu 2012, zakládají majitelé firmy Radovan Dvorník a Michal Gryc novou firmu: Skladovací areál Branky. Majitelé stejní, sídlo stejné, podobný je i předmět podnikání.

To hlavní ale přichází v květnu 2013. Půl roku poté, co se jejich dluh u finančního úřadu přehoupl přes šest milionů korun, převádí pánové Dvorník a Gryc svůj skladovací areál ze zadlužené společnosti GEP, s. r. o. na novou firmu. Zadlužená firma GEP se tak stala nemajetnou.

A jako k takové se k ní začal finanční úřad chovat.

Zástavní právo na skladovacím areálu na částku šest milionů korun, které se převodem dostalo na novou firmu, stále trvá. O převodu majetku finanční úřad nemohl nevědět: příslušný katastrální úřad jej o tom písemně vyrozuměl.

Přesto se vymáhací oddělení v čele s Taťánou Zmydlenou k zadlužené společnosti začalo chovat jako k nemajetné a zaplacení dluhu nevymáhalo, byť mělo zastavený její majetek.

Dlužná částka se díky rostoucímu penále z neplacení v dalších letech vyšplhala až na dvojnásobek.

Policie případ znovu otevírá

Přesný popis celé operace i s následným finále, které při svém rok a půl trvajícím působení na finančním úřadu iniciovala Silvie Viktorinová, najdete ve videoreportáži, umístěné nahoře v tomto textu.

Silvie Viktorinová se už před časem rozhodla z finančního úřadu ve Valašském Meziříčí odejít, vedoucí vymáhacího oddělení Taťána Zmydlená dodnes zůstává ve své funkci.

Po zveřejnění červnové série reportáží Seznam Zpráv Ve stínu daňového pekla se případy znovu začíná zabývat policie pod dohledem krajského státního zastupitelství v Olomouci. Potvrdilo se totiž, že státní zástupce Bareš původní oznámení Silvie Viktorinové odložil předčasně, aniž by věc pořádně prozkoumal.

„Předmětná trestní věc se takzvaně otevírá, v jejím prověřování se bude pokračovat. Státnímu zástupci také ukládám konkrétní pokyny k doplnění šetření, které nebylo úplné,“ uvedla v oficiálním dokumentu krajská státní zástupkyně Jana Brančíková a dále uvádí: „Ve věci činnému státnímu zástupci udílím závazný pokyn, aby prostřednictvím policejního orgánu zajistil řádné došetření věci za účelem jejího objasnění a přijetí odpovídajícího rozhodnutí.“

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované