Hlavní obsah

Dezinfoservis: Opatření si vyžádala víc obětí než virus, tvrdí analýza. Nemá ale relevantní zdroje

Upozornění

Poslední aktualizace ve spolupráci s MZČR v rámci akce #StopCovidcz a linky 1221 (dříve 1212) byla provedena 19. 6. 2020. Informace v tomto článku už nemusí být aktuální.

Foto: Profimedia.cz

Dopady koronavirové krize a přijatých opatření na zdravotnictví zcela jistě budou, jen je zatím předčasné vyvozovat závěry.

22. 5. 2020 15:29

V souvislosti s novým koronavirem přibývá klamavých a poplašných informací. Ty analyzuje iniciativa c19 a její ověřený infoservis teď pravidelně najdete i na Seznam Zprávách. Co kolovalo po internetu v posledních dnech?

Článek

Planý poplach, hodnotí analýza situaci kolem koronaviru. Nepodíleli se na ní ale ani virologové, ani epidemiologové

O co jde? Zpráva na zpravodajském serveru Novinky.cz popisuje analýzu Stephana Kohna, zaměstnance německého ministerstva vnitra, týkající se dopadů opatření proti novému koronaviru. Kohn ve své analýze tvrdí, že opatření stála život více lidí než virus sám. Problematické je zejména to, že úředník analýzu rozeslal pod jménem oddělení, přestože se nejednalo o oficiální dokument schválený ministerstvem, a zpráva poté unikla na veřejnost. Kohn vychází z části ze zdrojů, které vzbuzují pochybnosti. V důsledku svého jednání byl okamžitě postaven mimo službu. Podrobně se kauze věnuje německý Der Tagesspiegel, který poukazuje na okolnosti vzniku analýzy, popisuje zapojení odborných expertů i slabiny uvedené analýzy. Zjednodušení a dezinterpretace výsledků zprávy nahrávají šíření spekulací a konspirací.

Fact-checking: Analýze se věnovala již německá média, která poukazují na její konspirační a spekulační charakter. Zpráva se šíří českými dezinformačními weby, například Arfa.cz, které Stephana Kohna označují za „Covid Rebela“, nebo v časopisu Šifra a na webu Aeronet. Zprávu přinesla i seriózní česká média, například Echo24, Lidovky nebo bulvární Extra.cz. Podrobněji se jejímu vzniku a souvislostem věnoval například i Český rozhlas. Pochybnosti, zda přijatá opatření nebyla přehnaná, se ozývaly v minulých týdnech nejen v Německu. Na to, jak významné mohou být „vedlejší škody“ v tuto chvíli nelze ještě odpovědět. Situací v Německu, současnými protesty proti vládním opatřením a šířením nepodložených a konspiračních teorií se detailně zabýval i A2larm.cz.

Článek uvádí, že zaměstnanec německého ministerstva vnitra Stephan Kohn vypracoval 192stránkovou analýzu, v níž tvrdí, že kvůli opatřením proti koronaviru v Německu zemřelo více lidí než na samotný virus. Největší problém Kohn spatřuje v odložení chirurgických zákroků. Situaci popisuje jako „planý poplach“ a nový koronavirus srovnává s chřipkou, na kterou na přelomu let 2017 a 2018 zemřelo v zemi 25 tisíc lidí, a žádná opatření se nepřijímala.

Informace o analýze se zakládají na skutečnosti, Kohn je opravdu zaměstnancem ministerstva, analýza, kterou vypracoval, opravdu unikla na veřejnost. Zabýval se jí podrobně německý Der Tagesspiegel, který mimo jiné uvádí, že mezi deseti odborníky, kteří se na dokumentu podíleli, nejsou virologové ani epidemiologové a analýza postrádá relevantní zdroje. Proti Kohnovi opravdu bylo zahájeno disciplinární řízení, jak se uvádí v článku.

Informace o vyšetřování kauzy a vyjádření německého ministra vnitra přinesla německá média, kromě Der Tagesspiegel také Sueddeutsche. Podle článku ohledně analýzy panují ve zdravotnictví neshody. Část odborníků ji tvrdě kritizuje, někteří ale připouštějí její relevanci. Podle článku lékaři například pozorovali pokles pacientů s kardiovaskulárními poruchami, což mohlo být způsobeno strachem pacientů dostavit se do nemocnice na vyšetření kvůli koronaviru. Podle našich zjištění část odborníků opravdu analýzu kritizuje, a to přesto, že dopady koronavirové krize a přijatých opatření na zdravotnictví zcela jistě budou – jen je zatím předčasné vyvozovat závěry. Například německý virolog Christian Drosten kritizuje vstup nespecializovaných vědců do oblasti virologie, což podle něj podporuje nebezpečné konspirace. Část odborníků ovšem napsala otevřený dopis ministerstvu vnitra, v němž poukazuje na důležitost analýzy. Pod dopis se podepsali i kontroverzní postavy jako je Prof. Dr. Sucharit Bhakdi (jeho vyjádření ke koronaviru často využívají konspirační weby) nebo Prof. Dr. Gunnar Heinsohn.

Text publikovaný na Novinkách uvádí, že Kohn získal pro své teze podporu ze strany experta na virus Petera Schirmachera, člena německé akademie věd Leopoldina, který také radí kancléřce Merkelové. Nicméně Schirmacher je jedním z nejvýznamnějších německých patologů, není přímo odborníkem na viry. Není také členem pracovních skupin vlády k epidemii nového koronaviru ani poradcem kancléřky v tomto ohledu, jak upozorňuje rozhlas BR24. K epidemii se vyjadřuje pouze jako spoluautor textu „Situation of the German University Pathologies Under the Constraints of the Corona Pandemic-Evaluation of a First Representative Survey“.

O dezinfoservisu iniciativy c19

Pravidelný infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ, jejíž součástí je i Seznam.cz. Skupina složená z odborníků z technologických firem i z organizací a nevládek, jako je Transitions, Zvolsi.info, Člověk v tísni nebo KISK FF MU, denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji SocialWatch společnosti Dataweps monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován, a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací. Aby bylo možné celý rozsah zvládnout, pomohli datoví vědci z firmy Profinit s vývojem nástroje, který automatizovaně třídí a prioritizuje nalezené zprávy. Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu.

Pokud chcete infoservis dostávat do svého e-mailu, přihlaste se k odběru na adrese c19@dezinfoservis.cz.

Foto: Profimedia.cz

Karanténními opatřeními chtějí židozednáři podle VK přivést k bankrotu německé (a potažmo české) podniky.

Za nastávající pokles ekonomiky mohou podle Vedoucího kolotoče židozednáři. Spojil ale dvě nesouvisející témata

O co jde? Šéfredaktor dezinformačního webu Aeronet Marek Pešl předkládá konspirační teorii, že strůjcem koronavirové krize jsou židozednáři. Karanténními opatřeními chtějí podle autora přivést k bankrotu německé (a potažmo české) podniky, které poté padnou do rukou bankám, které vlastní Židé. Teorii prý podporuje uniklá neoficiální studie zaměstnance německého ministerstva vnitra, který na základě ne zcela průkazných výpočtů tvrdí, že karanténní opatření zabila více lidí, než samotný virus. Tato studie však nemá s dalšími tvrzeními uvedenými už v titulku nic společného, autor ji využívá pouze k tomu, aby propojil nesouvisející témata a vyvolal dojem, že „věci jsou jinak“.

Fact-checking: Článek je kombinací nepodložených spekulací a chybně vyvozených závěrů, které mají za cíl podpořit antisemitskou konspirační teorii o uměle vyvolaném strachu z koronaviru, jakožto nástroji židozednářského spiknutí k získání moci nad světovou ekonomikou. Marek Pešl vychází ze studie sepsané zaměstnancem německého spolkového ministerstva vnitra Stephana Kohna, které jsme se věnovali v první dnešní zprávě. Analýza tvrdí, že opatření proti koronaviru měla na svědomí více lidských životů než samotný virus. Autor tak vyjadřuje názor, že kolem onemocnění COVID-19 vznikla zbytečná panika. Jak je však napsáno výše, jedná se o neoficiální a ministerstvem neschválený dokument, který nepracuje se zcela relevantními zdroji. Ačkoliv je prakticky jisté, že omezení dostupnosti zdravotnické péče skutečně přineslo oběti na životech, dle zdravotnických odborníků zatím není možné vyvozovat závěry o srovnáních mezi těmito dvěma příčinami smrti. Analýza je odborníky kritizována také za to, že ji vytvářel tým, ve kterém nebyli zastoupeni virologové nebo epidemiologové. Jedná se tedy spíše o spekulace a názory a nikoliv o odbornou a oficiální analýzu z oblasti veřejného zdraví.

V tuto chvíli je zjevné, že Evropa míří vlivem protiepidemických opatření do hospodářské recese. Kvůli provázanosti německého a českého průmyslu je nevyhnutelné, že kondice české ekonomiky se bude odrážet od stavu veřejných i soukromých financí u našich západních sousedů. Marek Pešl však závěry analýzy interpretuje jako důkazy židozdenářského spiknutí. Za studií podle něj stojí Svaz německého průmyslu a údajně i německá tajná služba BND. Zpravodajská služba BND je v celé analýze zmiňována jen jednou, a to jakožto zdroj podkladů, na základě kterých německá vláda vyhodnocovala nebezpečí spojené s nákazou. Z dokumentu tedy nevyplývá, že by se na tvorbě analýzy BND podílela. Marek Pešl pro své tvrzení nepředkládá ani žádné jiné důkazy.

Pešl dále uvádí, že v analýze se argumentuje vlivem „zahraničních sil“, které vyvolání ekonomické krize v Německu způsobily. V analýze nicméně nejsou uvedeny žádné zmínky o vlivu zahraničních sil. V závěru odstavce sám Pešl dokonce přiznává, že se jedná pouze o jeho spekulaci, že krize je v zájmu židovského spiknutí.

Ačkoliv je pravděpodobné, že státy přistoupí k vydávání státních dluhopisů, závěry o nesplatitelnosti dluhů a následném zavázání „sionistickým“ bankám, které z toho autor vyvozuje, nejsou ničím podložené.

V dalších odstavcích se Pešl pokouší dokázat, že protiepidemická opatření byla nastavena lidmi s vazbami na židovské organizace. Jedná se však spíše o pomyslné chytání se stébla tonoucím – spojnici mezi českou vládou a židovskou organizací B’nai B’rith vidí v osobě Jiřího Schneidera, ředitele české pobočky Aspen Institutu, který se v roce 2017 zúčastnil pražské konference pořádané spolkem. Na základě účasti na společenské akci Pešl usuzuje, že spolek řídí aktivity Adama Vojtěcha a Jana Hamáčka jakožto členů Aspen Institutu. Pro toto tvrzení opět nepřináší jakékoliv důkazy. Článek dále tvrdí, že členkou B’nai B’rith je Angela Merkel, což údajně dokazuje tento článek, který však pouze dokumentuje setkání kancléřky se zástupci organizace v roce 2012.

Pomyslné nitky antisemitské pavučiny Pešl spojuje s osobou Stephana Kohna, který je na základě svého židovského příjmení údajně propojen s celým spiknutím. Autor opět nepřináší jakýkoliv zdroj, kterým by své tvrzení podpořil.

Z výše uvedeného vyplývá, že Marek Pešl využívá spekulace kolem uniklé analýzy zaměstnance německého ministerstva vnitra k vystavění příběhu bez jakéhokoliv reálného základu, který má za cíl ve čtenáři vyvolat dojem, že pandemii onemocnění covid-19 vyvolalo židozednářské spiknutí. Server Aeronet tak využívá zcela nesouvisejících informací k podpoře antisemitských nálad a tím pádem i k vytváření dezinformační a konspirační mlhy kolem informací ohledně nového druhu koronaviru.

Další informace: Autorem článku je Marek Pešl, který pod pseudonymem Vedoucí kolotoče provozuje server Aeronet. Analýzu dezinformačních aktivit serveru přináší například tato reportáž Reportérů ČT, ve které Pešla vypátrali a oslovili.

Poté, co zmiňovaná neoficiální studie unikla na veřejnost, varovala německá média, že její nebezpečí spočívá zejména v potenciálu pro zneužití dezinformačními iniciativami (viz například Der Tagesspiegel).

Analyzovaný článek je zářným zhmotněním těchto obav - zjevně těží z toho, že studie na veřejnost „unikla“ a má tak punc utajenosti. Z důvodu, že analýza obsahuje kontroverzní (a v tuto chvíli těžko vyvratitelné) názory, je v článku prezentována jako „skrytá pravda“, kterou je pro dezinformátory snadné rámovat jako další z řady důkazů spiknutí mocných. Koronavirová krize zde tak slouží pouze jako zástěrka pro další z řady „důkazů“, který dezinformátorům zapadá do jejich antisemitské konspirační rétoriky - viz například přehled článků s tagem „Dům Sion“ na webu Aeronetu.