Hlavní obsah

Dezinfoservis: Prezident Madagaskaru neřekl, že by mu WHO nabídla úplatek za přidání jedu do léku na covid-19

Upozornění

Poslední aktualizace ve spolupráci s MZČR v rámci akce #StopCovidcz a linky 1221 (dříve 1212) byla provedena 19. 6. 2020. Informace v tomto článku už nemusí být aktuální.

Foto: Tanzania Perspective

Primárním zdrojem nepravdy ohledně úplatků WHO je deník Tanzania Perspective, který si informaci vymyslel a vědomě ji šířil.

4. 6. 2020 20:43

V souvislosti s novým koronavirem přibývá klamavých a poplašných informací. Ty analyzuje iniciativa c19 a její ověřený infoservis teď pravidelně najdete i na Seznam Zprávách. Co kolovalo po internetu v posledních dnech?

Článek

WHO nezařídila jed v madagaskarském léku na covid-19, sama jeho používání pozastavila

O co jde? Český dezinformační portál taktosorry.cz, jehož provozovatelem je známý dezinformační server AC24, publikoval článek, podle kterého prezident Madagaskaru Andry Rajoelina prohlásil, že Světová zdravotnická organizace nabídla jeho zemi částku 20 mil. USD jako úplatek za to, že přidají jed do údajného léku proti Covid-19. Autor článku přímo odkazuje na slovenský dezinformační web zemavek.sk a nepřímo na deník Tanzania Perspective, který o události napsal. Článek zveřejněný na serveru taktosorry.cz lze na základě dostupných informací s jistotou označit jako nepravdivý.

Fact-checking: Článek zveřejněný na serveru taktosorry.cz částečně vychází z rozhovoru prezidenta Madagaskaru Andry Rajoelina, který dne 12.5.2020 poskytl pro prestižní francouzskou televizi france24.com. Prezident v rozhovoru mluvil o novém madagaskarském léku proti covid-19, známém jako Covid-Organics. Vůči používání přípravku se ovšem postavila WHO, protože chybí jakékoliv spolehlivé důkazy o tom, že se skutečně jedná o účinnou a bezpečnou léčbu covid-19, reálně tak hrozí poškození zdraví pacientů. Ačkoliv kvůli tomu prezident v rozhovoru WHO kritizoval, na základě dvou (zde a zde) zahraničních fact-checkingů v žádné pasáži neprohlásil, že WHO nabídla jeho zemi částku 20 mil. USD jako úplatek za to, aby země do údajného léku přidala jed.

Primárním zdrojem nepravdy ohledně úplatků WHO je deník Tanzania Perspective (viz. fotografie), který si informaci vymyslel a vědomě ji šířil. Deník publikoval dezinformace již v minulosti, když zveřejnil, že Světová banka chválí Tanzanii za anti-covidovou politiku. Světová banka vyjádření následně popřela.

Dezinformační slovenské médium zemavek.sk i další cizojazyčné zdroje tedy pracují se skutečně provedeným rozhovorem prezidenta Madagaskaru pro televizi France24 a odkazují tak na důvěryhodné zdroje. Do článku ovšem přidávají nepravdivé a zcela smyšlené informace a článek je v celkovém vyznění dezinformační.

O dezinfoservisu iniciativy c19

Pravidelný infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ, jejíž součástí je i Seznam.cz. Skupina složená z odborníků z technologických firem i z organizací a nevládek, jako je Transitions, Zvolsi.info, Člověk v tísni nebo KISK FF MU, denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji SocialWatch společnosti Dataweps monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován, a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací. Aby bylo možné celý rozsah zvládnout, pomohli datoví vědci z firmy Profinit s vývojem nástroje, který automatizovaně třídí a prioritizuje nalezené zprávy. Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu.

Pokud chcete infoservis dostávat do svého e-mailu, přihlaste se k odběru na adrese c19@dezinfoservis.cz.

Foto: Profimedia.cz

vysílač 5G

Není prokázán vliv 5G sítí na lidskou imunitu

O co jde? Článek na webu EMF smog uvádí, že 5G sítě pomáhají šíření koronaviru tím, že snižují lidskou imunitu. Autor předkládá množství tvrzení, která ukazují buď na neznalost pracovních pásem 5G sítí nebo se jedná o záměrné lhaní. Svá tvrzení obhajuje citováním akupunkturisty Dr. Marka Sircuse, anti-radio aktivisty Arthura Firstenberga či více než sto let zesnulého neurologa George Miller Bearda. Z jediné relevantní uváděné peer-review studie se autor odvolává na dvě věty z abstraktu, které jsou zcela vytržené z kontextu a informace předkládané v článku mohou potvrzovat pouze v případě, budeme-li ignorovat celý zbytek studie. Článek lze označit za nepravdivý.

Fact-checking: Sítě 5G operují ve třech pásmech, nízkém (0.6 GHz - 0.7 GHz), středním (2.5 - 3.7 GHz) a vysokém (24 - 39 GHz). Nízké pásmo je shodné se současně používaným pásmem GSM a v případě ČR jen s televizním kanálem 48. Využívání tohoto pásma je všeobecně považováno za bezpečné. Střední pásmo odpovídá pásmu využívaném WIFI, taktéž bezpečné. Vysoké pásmo je též považováno za bezpečné, avšak vliv milimetrových vln na zdraví je předmětem vědeckého zkoumání.

Autor v článku uvádí, že šíření koronaviru klesá téměř na nulu nakažených po 70-ti dnech bez ohledu na místo a opatření. Dané tvrzení ve studii od Izraelského specialisty Isaaca Be-Israel, na kterou autor odkazuje, bylo skutečně řečeno. Autor studie poukazuje na to, že vládní opatření nemají vliv na dobu šíření viru, ale na množství nakažených, a v případě Izraele doporučuje, aby na místo tvrdých opatření, které mají dopad na ekonomiku, se stát připravil na nárůst pacientů v nemocnicích, aby nedošlo ke zhroucení zdravotní péče tak, jak se stalo ve Španělsku a Itálii. Jedná se tedy o tvrzení vytržené z kontextu.

V článku je dále uvedeno, že studie podkopává důvod pro dalekosáhlé a neúměrné taktiky totálního uzamčení dopadající na lid. Důkazy prý nasvědčují tomu, že „promořenost je podstatně větší, než je indikována počtem potvrzených případů“, ve skutečnosti 50 až 85 krát větší. Tato studie byla ovšem provedená na vzorku pouhých 200 lidí náhodně vybraných na ulici v předměstí Chicaga. Autor původního zdroje sám uvádí, že takto malý vzorek nelze považovat za reprezentativní.

U tvrzení „Osmdesát procent studií in vivo prokázalo odpověď na expozici, zatímco 58% studií in vitro prokázalo účinky,“ autor předkládá pouze část dané studie. V této review studii ze září 2019 byly porovnávány výsledky 94 studií o vlivu frekvencí v rozmezí 6 - 100GH. Na rozmezí 0-27GHz, kde je provozovaná 5G, připadají jen 3 studie. Ve výsledcích 94 studií také nebyl nalezen jednoznačný vztah mezi odpovědí studovaného organismu na použitou frekvenci, dobu expozice, výkon a nelze tedy jednoznačně posoudit zdravotní rizika.

Informace o žhářství a vandalismu u bezdrátových telekomunikačních věží a dalších zařízení v Británii je pravdivá. Někteří Britové věřící konspiracím o 5G sítích zařízení skutečně ničili. Pravda je také to, že slovinská vláda pozastavila výstavbu 5G sítě, dokud nebude oficiálně posouzen její vliv na zdraví.

Ruskou studii z roku 2002, která měla prokazovat škodlivé účinky sítě, nelze dohledat, jelikož autor neuvedl řádný zdroj. Tvrzení, že 42 GHz je blízké středu spektra 5G sítí, je lež. Jiná studie, kterou sám autor také citoval, uvádí, že spektrum do 30GHz žádné drastické snížení imunity či poškození buněk nezpůsobuje.

Informaci, že hasiči v San Franciscu hlásili problémy s pamětí poté, co poblíž stanice byla nainstalována 5G síť, nelze ověřit, jelikož se šíří pouze po webech s anti-5G tematikou.

Ke konci článku autor podsouvá myšlenku, že nedostatek kyslíku v krvi pacientů s covid-19 souvisí s absorpcí kyslíku při frekvenci 60 GHz kterou má používat 5G síť, a tedy 5G síť zhoršuje onemocnění covid-19. Při frekvenci 60 GHz opravdu dochází k absorpci energie kyslíkem a poklesu dosahu signálu. Nicméně, nejvyšší alokované pásmo 5G v evropě je 27,5 GHz. Autor také opomíjí fakt, že onemocnění covid-19 napadá plíce a omezuje jejich funkčnost.

Další zdroje k tématu najdete zde a zde.

"Varování" Dr. Cowana

O co jde? České weby (například zde a zde) šíří virální video od Dr. Thomase Cowana, amerického holistického lékaře, u něhož nyní probíhá disciplinární řízení z důvodu nelicencovaného prodeje léku. Video šíří také známý aktivista prokremelské dezinformační scény Jiří Černohorský. Dr. Thomas Cowan ve videu předkládá několik vlastních teorií o tom, co je to vir obecně, jak vzniká a jaké jsou reakce lidského těla na elektromagnetické záření. Hrubě přitom manipuluje s poznatky biologie a fyziky. Dle Cowana virové onemocnění vzniká jako reakce těla na nový druh elektromagnetického záření, se kterým se setkává. Tvrzení byla již ověřena CBC a byla shledána nepravdivými.

Fact-checking: Autor uvádí, že viry jsou výměšky toxické buňky, k jejichž úniku dochází při její otravě, tím popírá už podstatu biologie. Viry jsou ve skutečnosti nebuněčné organismy na pomezí živé a neživé hmoty. Skládají se z virové kapsidy, ve které je uložena genetická informace viru ve formě DNA nebo RNA. Virus je inertní pro živé organismy, dokud se nenaváže na specifickou buňku. Pokud k dojde k navázání, uvolní svůj genetický materiál a využije buněčné mechanismy hostitelské buňky ke své reprodukci. Informace tak popírá základy virologie a buněčné teorie.

Autor dále spojuje zavedení rádiových vln s otravou biologických systémů, a tím se dopouští hrubých spekulací. Zavedení rádiových vln v roce 1917 spojuje se španělskou chřipkou. Při vlivu elektromagnetického záření na živý orgagnismy je nutné posuzovat jak expozici záření, tak jeho frekvenci, což se reálně při vyhodnocování případných zdravotních rizik ze strany státních úřadů i vědeckých institucí děje. Veřejné rádiové vysílání bylo zavedeno až v roce 1920, tedy dva roky po vypuknutí epidemie Španělské chřipky. Navíc samotný lidský organismus je velký elektromagnetický systém.

Autor dále uvádí, že jsme do Van Allenova pásu umístili satelity, které vyzařují radioaktivní frekvence. Umístění satelitu do tohoto pásu ale neznamená, že satelit bude vysílat na zem ionizující záření. Anténa satelitu bude vysílat zpět na pracovní frekvenci. Pracovní vlnová délka telekomunikačních satelitů se pohybuje v rozmezí cetimetru (cca 3-30 GHz). I kdyby tomu tak bylo, složení zemské atmosféry odstiňuje ionizující záření. Autor také nesprávně uvádí, že kolem země je nyní 20 tisíc satelitů, ve skutečnosti Zemi k dnešnímu dni obíhá 2 218 satelitů.

Nepravda je také to, že koronavirová epidemie je nejhorší v zemích, které zavedli 5G sítě. Například Írán, který patří k jedněm z epidemií nejpostiženějších zemí, nemá žádný 5G vysílač. V Brazílii se vysílače nacházejí jen na pár místech. Autor tak navazuje na velmi široce rozšířenou dezinformaci o tom, že příčinou úmrtí není covid-19, ale právě síť 5G. V tomto ohledu se tak pouze připojuje k řadě dalších šiřitelů konspiračních teorií.