Hlavní obsah

Dezinfoservis: SARS-CoV-2 původem z laboratoře? Nepodložená spekulace

Foto: Profimedia.cz

Dezinformační servis Covid19CZ.

21. 5. 2020 15:19

V souvislosti s novým koronavirem přibývá klamavých a poplašných informací. Ty analyzuje iniciativa c19 a její ověřený infoservis teď pravidelně najdete i na Seznam Zprávách. Co kolovalo po internetu v posledních dnech?

Článek

Není jasné, jestli byl prvním nositelem viru člověk. Musíme ale zjistit, jak se na člověka adaptoval, říkají vědci

O co jde? Dezinformační web Arfa vydal 17. 5. 2020 článek oživující již známé konspirační a dezinformační teorie o původu viru. Už v titulku autor odkazuje na dřívější tvrzení o koronaviru jakožto biologické zbrani. Své teze opírá o článek zveřejněný na Daily Mail a o dosud nevydanou odbornou studii, z jejíchž závěrů prý vyplývá, že prvním nositelem viru byl člověk, nikoliv zvířata z trhu ve Wu-chanu. V textu se rovněž objevují spekulace o vlivu USA na vznik viru a údajném „zametání stop“ Čínou. Na rozdíl od článku na Daily Mail autor nezasazuje uvedené informace do souvislostí a jednotlivá tvrzení používá v odlišném kontextu a dopouští se rovněž nepřesností v překladu. Samotná tvrzení, která pak autor čerpá z odborné studie, jsou do značné míry překroucena. Studie, na kterou se odvolává, mimo jiné dosud neprošla recenzním řízením a na její výsledky bychom se tedy neměli prozatím spoléhat.

Fact-checking: Článek na webu Arfa vychází ze zatím nevydané odborné studie a článku Daily Mail. Uváděné informace ovšem autor značně překrucuje a přidává další manipulativní a dezinformační tvrzení. Informace potvrzující umělý vznik viru jsou nepravdivé. Autoři studie netvrdí, že by virus byl vytvořen uměle ani cíleně. Stejně tak autoři odborné publikace neuvádí, že by virus měl být biologickou zbraní, jak píše autor článku na webu Arfa. Tato informace je pouze nepodloženou spekulací.

Ve studii, na kterou je odkazováno, se na straně 9 uvádí, že je potřeba zvážit, zda se virus adaptoval na člověka při jeho zkoumání v laboratoři. Avšak vzápětí na straně 12 autoři píší, že pro potvrzení ani vyvrácení této možnosti prozatím není dostatek důkazů.

Ani informaci o tom, že prvním nositelem viru byl člověk, není možné považovat za pravdivou. Studie na straně 1 pouze tvrdí, že se virus nejspíše přenesl na wuchanském tržišti z člověka na člověka a ne ze zvířete na člověka. Jak ale nakažený člověk, který virus přenášel na tržišti, virus sám získal, není známo.

Věta „Byli jsme šokováni zjištěním, že virus byl předběžně přizpůsoben přenosu člověka“, je jen nepřesnou parafrází, navíc s chybou. Původní věta, taktéž na straně 1, zní: „We were surprised to find that SARS-CoV-2 resembles SARS-CoV in the late phase of the 2003 epidemic after SARS-CoV had developed several advantageous adaptations for human transmission.“ Vědci uvádějí, že byli překvapeni (nikoli šokováni), že současný virus SARS-CoV-2 byl už hned při svém objevení přizpůsoben k přesunu na člověka, na rozdíl od podobného viru SARS-CoV z roku 2003, který tyto vlastnosti získal až po nějaké době.

Ani tvrzení „podle verze USA vznikl ve wuchanské laboratoři“ není zcela přesné. Jedná se pouze o jeden z výroků Donalda Trumpa, pro který ale americký prezident neuvedl žádné zdroje.

Když autor článku uvádí, že „Čína odpověděla obviňováním amerických vojáků ze sportovní soutěže“, jedná se o neobratný překlad věty z článku Daily Mail: „China responding by blaming American soldiers at a sports contest.“ Přesnější překlad zní: „Čína odpověděla obviněním amerických vojáků na sportovní soutěži.“ Američtí vojáci tedy měli rozšířit virus během světových vojenských her, které se minulý rok konaly ve Wu-chanu. Jde o skutečné tvrzení představitelů Číny, jeho pravdivost ovšem byla vyvrácena.

Tvrzení, že výzkum netopýrů v laboratoři ve Wu-chanu financovaly USA, je částečně pravdivé. Spojené státy skutečně laboratoři přispívaly, ovšem ne výhradně. V textu je však tato informace uvedena v souvislosti s teorií úniku viru z wuchanské laboratoře a cílem uvalit na USA podezření. Aby se podezření posilovalo, hned za ní následuje informace o vyšetřování hlavního virologa USA Anthony Fauciho, které měl nařídit Donald Trump. Nic takového se podle našich informací nestalo, naopak Kongres nařídil vyšetření reakce Bílého domu na koronavirus. Fauci měl v této věci před Kongresem svědčit, ale prezidentský úřad to zamítl. Více zde a zde.

O Dezinfoservisu iniciativy c19

Pravidelný infoservis zpracovává skupina lidí, která vznikla na nové platformě COVID19CZ, jejíž součástí je i Seznam.cz. Skupina složená z odborníků z technologických firem i z organizací a nevládek, jako je Transitions, Zvolsi.info, Člověk v tísni nebo KISK FF MU, denně monitoruje a ověřuje informace, které se v souvislosti s novým koronavirem objevují. Díky analytickému nástroji SocialWatch společnosti Dataweps monitoruje iniciativa dobrovolníků veškerý dostupný obsah na sociálních sítích, který je o koronaviru produkován, a denně tak prověřuje desítky hoaxů, fake news a konspirací. Aby bylo možné celý rozsah zvládnout, pomohli datoví vědci z firmy Profinit s vývojem nástroje, který automatizovaně třídí a prioritizuje nalezené zprávy. Infoservis obsahuje nejrozšířenější nebo nejzávažnější dezinformace, součástí každé zprávy je obsah, zdroj, základní fact-checking a odkazy na další relevantní zdroje usnadňující následnou investigativu.

Pokud chcete infoservis dostávat do svého e-mailu, přihlaste se k odběru na adrese c19@dezinfoservis.cz.

Foto: Profimedia.cz

Socha Čachtické paní vyřezaná ze tří srostlých topolů.

Báchorka o stejné závislosti elit na krvi dětí, jako měla hraběnka Báthoryová

O co jde? Dezinformační web Českoaktuálně.cz přináší přeložený článek, který napsala ruská blogerka, propojující několik nesouvisejících jevů ze současné koronavirové krize a vzdálené minulosti. Podle autorky, uvedené jako Tatiana Peachblossom, má prý světová elita stejně zvrácenou závislost na krvi, jako měla hraběnka Báthoryová, tedy tzv. Čachtická paní. Světová elita podle ní vytvořila rozsáhlou satanskou síť a unáší děti, aby následně vyráběla elixír z jejich krve a obchodovala s jejich orgány. Elixírem autorka myslí látku „adrenochrom“, což je podle ní zjednodušeně dětská krev s co nejvyšší mírou adrenalinu. Kvůli karanténním opatřením bylo podle autorky obtížné si elixír zajistit, protože děti byly pod dohledem. V článku je uvedeno, že pokud elixír přestane být podáván, dojde k bolestivé smrti. Situaci údajně řeší pouze americký prezident Donald Trump, který „otevřel sršní hnízdo a vyhlásil lov na všechny, kteří se této trestné činnosti účastnili“. Autorka také vysvětlila slovo „COVFEFE“, které Donald Trump použil ve svém tweetu, a píše: „Nikdo nejdříve nechápal, co je to za podivnou zkratku. Ale stoupenci Q-Anon začali dešifrovat a nalezli překvapivou informaci: COV = COVID / FEFE = ŽELEZO, CORONAVIRUS + ŽELEZO.“ Navzdory zřejmé bizarnosti tohoto článku jsme jej ověřili.

Fact-checking: Autorka v článku nejdříve popisuje legendu o Alžbětě Báthoryové, která žila před více než 400 lety, a snaží se vzbudit dojem, že onen vyhledávaný elixír mládí existuje, ačkoliv tedy nepochází z krve panen, jak praví legenda o vražedkyni Báthoryové, ale dle autorky z šišinek dětí. Příběh Čachtické paní tedy byl použit jako tajemný úvod, neboť tato legenda nikterak nepodporuje dále probírané téma adrenochromu. Co se týká adrenochromu, spojení epifýzy a nadledvinek, které produkují adrenalin, není jasný. Tato informace je ostatně uvedena i v článku. Nedává tedy smysl, proč by pro získávání adrenochromu bylo využíváno vyděšených dětí, jak uvádí autorka. Adrenochrom se jako chemická látka vyrábí synteticky v laboratořích a lze jej koupit online.

Jednoduchým přepočtem miligramů na kilogramy lze zjistit, že cena za 1 kg adrenochromu je 1 384 000 $. To je tedy řádově nižší cena, než je uvedena v textu - 1,5 miliardy dolarů.

Adrenochrom C9H9NO3 je pigment získávaný při oxidaci adrenalinu. Jeho derivát adrenochrom monosemikarbazonu (nebo také carbazochromu) se využívá jako hemostatikum pro snížení kapilárního krvácení u otevřených ran či hemeroidů.

Zatím bylo provedeno jen velmi málo studií, které by prokázaly psychologické změny u sledovaných subjektů. Jedna z prvních byla představena v roce 1954. Je to asi nejpopisnější studie s normálním subjektem, který vykazoval introverzi, zvláštní imaginaci a mírnou vizuální aberaci. Další následovaly v 60. a 70. letech minulého století na pacientech trpících schizofrenií či na neurotických nebo psychotických případech. Závěr citované studie zmiňuje nutnost obšírnějšího výzkumu v této oblasti.

Jednu z prvních zmínek o látce vyrobené z adrenalinu lze najít v eseji Aldouse Huxleyho Dveře do vědění z roku 1954. Píše zde primárně o svých zkušenostech s meskalinem (získaným z kaktusů) a popisuje chemickou podobnost meskalinu a adrenochromu, který si každý syntetizuje sám ve svém těle. Velkou popularitu získal adrenochrom díky glorifikaci ve filmu Terryho Gilliama Strach a hnus v Las Vegas inspirovaném knihou Huntera Thompsona z roku 1971.

Gonzo žurnalistika, jíž byl Thompson představitelem, se vyznačovala subjektivním zpravodajstvím, zapojením autora do děje, osobním prožitkem a často byla psaná v první osobě. Terry Gilliam prozradil, že si Thompson účinky adrenochromu vymyslel pro svou knihu.

Článek zmiňuje web https://exposingpedovore.wordpress.com/, který je bezplatnou WordPress stránkou obsahující různé divoké teorie. Tvrzení uvedená na stránce nejsou nijak podložená a celkově působí velmi nevěrohodně. Okolo mocných lidí v USA se rozvinulo hned několik konspiračních teorií, nejznámější z nich je pizzagate.

Článek dále odkazuje na příspěvek zpěvačky Lady Gaga, který umělkyně vložila na svůj Instagram dne 20. 12. 2014. Je ovšem mylně uváděn do souvislosti s jejím veřejným přiznáním k vampýřím sklonům. Ve skutečnosti tehdy Lady Gaga oznamovala svým fanouškům, že se objeví v 5. sérii seriálu American Horror Story: Hotel, kde ztvárnila hlavní roli. Její angažmá v seriálu bylo potvrzeno v únoru 2015. Lady Gaga za tuto svou roli získala Zlatý Globus pro herečku v hlavní roli minisérie nebo televizního filmu.

Autorka v článku uvádí další teorie, které doporučujeme pro pobavení přečíst.

Další informace a zdroje:

Navzdory tomu, o jak bizarní teorii se jedná, své publikum si nachází. Za dva dny byla sdílena 342krát, mimo jiné také FB stránkou „Přátelé Miloše Zemana“.

Sdílejte článek