Hlavní obsah

Redlovi hrozí další stíhání. Blažek chce oživit jeho případ z éry Krejčíře

Foto: Seznam Zprávy

Policie stíhá lobbistu Michala Redla v případu Dozimetr. Od letošního června je vyšetřován ve vazbě.

Reklama

15. 9. 2022 11:55

Seznam Zprávy získaly dopis, ve kterém ministr spravedlnosti Pavel Blažek navrhuje žalobcům, aby se pokračovalo v přerušeném trestním stíhání Michala Redla v kauze „M5“. Ta spadá do éry Redlovy spolupráce s Radovanem Krejčířem.

Článek

Zlínskému podnikateli Michalu Redlovi, hlavnímu obviněnému v kauze Dozimetr, hrozí další trestní stíhání.

Nijak se netýká aktuální právě vyšetřované korupční aféry, ale dvacet let starého případu kolem daňových podvodů jihlavské firmy M5. V té byl Redl původně trestně stíhán ještě s dalšími lidmi v čele s hlavním organizátorem Radovanem Krejčířem, z případu jej však dostala deklarovaná duševní choroba.

Seznam Zprávy získaly kopii dopisu, který zaslal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v minulých dnech pražské vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové. Dopis obsahuje i podnět, aby Redlovo stíhání ve zmíněné kauze pokračovalo.

Vrchní státní zastupitelství už potvrdilo, že Blažkův podnět obdrželo a že se jím začalo zabývat.

Nechápe smysl trestního řízení

Michal Redl byl společně s Radovanem Krejčířem před patnácti lety stíhán ve dvou kauzách. Jednak v souvislosti s nezákonným podnikáním společnosti Technology Leasing a pak také zmíněné firmy M5, v níž šlo o nezdaněný dovoz a prodej pohonných hmot.

Před soudem nakonec Redl nestanul, stíhání bylo v roce 2007 přerušeno poté, co jeho tehdejší advokáti předložili znalecké posudky, že trpí duševní chorobou, která mu brání chápat smysl trestního řízení.

Jak Seznam Zprávy už dříve uvedly, znalci hovořili o „periodické depresivní poruše“. V roce 2008 Redlův duševní stav poprvé posuzoval i civilní soud v Plzni a potvrdil částečnou nesvéprávnost.

Zatímco v případu Technology Leasing pro Redla učinila tečku amnestie prezidenta Václava Klause vyhlášená k 1. lednu 2013, u kauzy M5 zůstalo trestní stíhání přerušené i po amnestii a tento právní stav trvá až do dnešních dnů.

Ministrovy pochyby: Stav se zlepšil

Z kontextu Blažkova dopisu na pražské vrchní státní zastupitelství vyplývá, že ministr spravedlnosti není přesvědčen o přetrvávajících psychických problémech zlínského podnikatele, které by měly bránit v jeho stíhání.

Blažek v dopise Bradáčové poukazuje na možnost, že se Redlův zdravotní stav zlepšuje, jak vyplývá z květnového přezkumného řízení před Okresním soudem Plzeň-město. Tento civilní soud částečné omezení svéprávnosti přitom potvrdil na dalších pět let.

Květnový rozsudek, který mají Seznam Zprávy v anonymizované podobě k dispozici, nehovoří o tom, jakou přesně duševní nemocí Michal Redl trpí. Příslušné pasáže jsou v textu začerněny. Z některých popsaných symptomů lze ale dedukovat, že by se mělo jednat buď o bipolární afektivní poruchu, případně o schizoafektivní poruchu. Tak alespoň usuzují odborníci z oboru psychiatrie, s nimiž Seznam Zprávy údaje v rozsudku konzultovaly.

Blažkovo Ministerstvo spravedlnosti nad postupem plzeňského soudu už v červnu zahájilo tzv. dohled, jelikož mělo o verdiktu zásadní pochybnosti. Stejně tak o předložených posudcích znalců.

Sám Michal Redl před soudem podle květnového rozsudku uvedl, že poslední dva až tři roky jej žádná významná ataka nemoci nepostihla. „Domnívá se, že za poslední období má své onemocnění v podstatě pod kontrolou,“ stojí v textu. I Redlova partnerka uvedla, že za 2,5 roku jejich vztahu se nestalo, že by u něj rozpoznala blížící se ataku.

„Zlepšující se zdravotní stav v rámci jednání před soudem konstatoval i sám obviněný, jeho partnerka a přizvaná znalkyně,“ upozorňuje nyní v dopise Bradáčové ministr Blažek.

„Byť je zřejmé, že otázka posouzení svéprávnosti není totožná s otázkou posouzení, zda obviněný chápe smysl trestního řízení, mám za to, že výše uvedené skutečnosti zjištěné v řízení o omezení svéprávnosti nasvědčují tomu, že důvody, pro které bylo trestní stíhání obviněného v roce 2013 přerušeno, již nemohou trvat a pominuly,“ píše šéf resortu spravedlnosti k možnosti obnovení trestního stíhání v kauze M5.

Předstíraná choroba?

Seznam Zprávy se v celé věci snažily získat i stanovisko obhájců vazebně stíhaného Michala Redla. Advokát Vladimír Turek na otázku zaslanou v úterý doposud nereagoval.

Vrchní státní zastupitelství v Praze však už potvrdilo, že podnět od ministra Blažka řeší.

„Podnět byl vyhodnocen a věcí se bude Vrchní státní zastupitelství v Praze dále zabývat. S aktuálně stíhanou trestní věcí toto nesouvisí,“ napsal Seznam Zprávám ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Marek Bodlák.

V praktické rovině může mít Blažkův podnět ten výsledek, že psychický stav Michala Redla se bude posuzovat po dvou liniích. Jednak i nadále v rámci civilního řízení (jelikož příslušná plzeňská státní zástupkyně se proti rozsudku místního soudu odvolala) a následně i v rámci trestního řízení.

Až po nových posudcích znalců bude patrně jasné, zda Redlovo trestní stíhání v kauze M5 může být skutečně obnoveno.

Policisté, kteří v minulých dvou letech tajně monitorovali korupční jednání Michala Redla kolem pražského dopravního podniku v rámci prošetřované kauzy Dozimetr, si žádných psychických obtíží u hlavního obviněného nevšimli. Jsou přesvědčeni, že Redl duševní chorobu před úřady jen předstírá.

„Byly zaznamenány desítky telefonních hovorů Michala Redla, které svědčí o tom, že fakticky vykonával podnikatelskou činnost spojenou s nákupem a prodejem nemovitostí v řádech desítek a stovek milionů korun. V této souvislosti komunikoval s advokáty, bankéři či vrcholnými zástupci nadnárodních společností. Žádná z osob, se kterými Michal Redl jednal, neprojevila pochybnosti o jeho duševním stavu,“ napsali detektivové do usnesení o zahájení trestního stíhání v kauze, kde je Redl označován za hlavu zločinecké skupiny.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované