Hlavní obsah

„USA má chránit vládu, obce přijdou o majetek.“ Ověřili jsme výroky poslanců

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Nejhlasitěji proti dohodě s USA vystupuje SPD a její předseda Tomio Okamura.

Reklama

28. 6. 15:09
aktualizováno • 28. 6. 16:53

Obranná dohoda se Spojenými státy prošla prvním čtením a míří do výborů. Opoziční hnutí SPD neprosadilo zamítnutí dokumentů. Seznam Zprávy ověřily faktické výroky, který v debatě zazněly.

Článek

Poslanci po dlouhé rozpravě posunuli k dalšímu projednání obrannou smlouvu mezi Českem a USA. Pro byla kromě poslanců vládní koalice i drtivá většina poslanců opozičního hnutí ANO.

Hnutí SPD, které od úterý zdržovalo jednání dlouhými projevy, se neúspěšně snažilo o zamítnutí smlouvy hned v úvodním kole. Přidali se k nim ale pouze tři poslanci hnutí ANO.

Dohodou se nyní budou zabývat výbory, a pak ji čeká další hlasování ve Sněmovně.

V debatě padala ze strany poslanců SPD řada emotivních výroků o tom, že Česká republika ztrácí svou suverenitu, že úřady nebudou tušit, kdo se na území pohybuje, nebo že američtí vojáci nebudou za své činy trestně odpovědní.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna dokonce v jednu chvíli vystoupil s odvážným tvrzením, že vláda premiéra Petra Fialy (ODS) chce americké vojáky v Česku proto, aby ji ochránili před naštvanými voliči.

„Oni vlastně přicházejí chránit vládu České republiky, která ztrácí pevnou půdu pod nohama. (…) Když v roce 1968 ztrácel komunistický Tálibán půdu pod nohama, tak taky pozvali vojáky,“ řekl Foldyna při večerním jednání.

Tomio Okamura zase odmítal obvinění, že je proti Spojeným státům tvrzením, že byl na veřejném seznamu podporovatelů Donalda Trumpa. Údajně ho také „objali lidé z jeho volebního týmu“.

Seznam Zprávy se rozhodly ověřit ty z výroků, které byly faktické a týkají se konkrétních článků navrhované dohody. Při ověřování jsme vycházeli ze znění samotné smlouvy a také z vysvětlení experta na mezinárodní právo.

Tomio Okamura (SPD): „Fialova vláda chce zřizovat cizí vojenské základny, americké vojenské základny v České republice.“

Obranná dohoda nezřizuje cizí vojenské základny v Česku, neumožňuje to ani do budoucna. Pouze za předem daných podmínek umožní pobyt amerických vojáků na českých vojenských základnách. Doslova se ve smlouvě píše: „Všechny budovy, nepřemístitelné objekty a montážní celky připevněné k zemi v dohodnutých zařízeních a prostorech včetně těch, které jsou upraveny či zlepšeny ozbrojenými silami USA, zůstávají ve vlastnictví České republiky.“

Jak opakovaně ujišťuje Ministerstvo obrany, smlouva samotná neopravňuje USA k vyslání žádných vojáků - konkrétní misi musí vždy znovu schválit vláda a Parlament.

Proti Okamurovi v této věci vystoupil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Prosím vás, žádné základny, žádní vojáci tady nebudou. Je to triviální smlouva. Mimochodem, tu smlouvu má Rumunsko od roku 2005, takže 18 let. Bulharsko od roku 2006. Takže si to může každý ověřit, že tady žádné základny ani vojáci nebudou,“ řekl expremiér ve Sněmovně.

Všechny prostory budou využívány českou a americkou stranou společně. Určité části mohou být využívány pouze americkou stranou, i to však podléhá předchozímu schválení české strany. „Bez přístupu českých vojáků můžou USA dočasně používat jen ty prostory, u kterých to určí i české Ministerstvo obrany nebo ve kterých se skladuje nepoužívaný vojenský materiál USA,“ uvedl pro Seznam Zprávy právník a expert na mezinárodní právo z Pražského centra pro výzkum míru při Univerzitě Karlově Tomáš Bruner.

Tomio Okamura (SPD): „Dohoda je uzavřena na deset let a nedá se vypovědět. Takže další vlády se jí budou muset řídit, i když s ní nebudou souhlasit.“

Předseda SPD má v této věci pravdu – v předkládací zprávě ke smlouvě se píše: „Strany se dohodly, že dohodu sjednají na počáteční dobu platnosti deseti let, po jejímž uplynutí zůstane dohoda v platnosti, ale kterákoli strana ji bude moci ukončit písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou.“ Důvodem je podle zprávy potřeba uzavření stabilního vztahu mezi smluvními stranami, který umožní dlouhodobé obranné investice.

Radim Fiala (SPD): „Vláda se dobrovolně zcela vzdává práva stíhat veškeré trestné činy amerických vojáků spáchané na území České republiky, včetně případů, kdy bude obětí český občan.“

Ve smlouvě se skutečně uvádí, že „Česká republika se vzdává přednostního práva na výkon trestní jurisdikce“. Neznamená to ale, že zcela ztrácí právo řešit trestné činy amerických vojáků na svém území.

„V konkrétních případech zvláštního významu pro Českou republiku mohou české orgány toto vzdání se odvolat písemným prohlášením zaslaným příslušným orgánům ozbrojených sil USA,“ píše se ve smlouvě.

Česká strana se může do případu vložit sama od sebe, americká armáda má navíc povinnost ji o případech informovat. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvádí, že by se to týkalo například právě případů trestných činů proti civilistům. „Je vždy a zcela na uvážení české strany, zda si ponechá jurisdikci nad vojákem,“ řekla v diskuzi.

Tomio Okamura (SPD): „Tato smlouva zavádí volný režim příjezdu a odjezdu, dovozu a vývozu materiálu. A to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. De facto se bude jednat o podobný princip, jaký je aplikován na teritoria ambasád. Tedy nemůžeme dovnitř, nevíme, kdo tam je, co tam je uskladněno, a nevíme, jaká se zde provádí činnost.“

Smlouva neumožňuje Američanům dovážet obranný materiál bez vědomí české strany. „Ozbrojené síly USA předem oznámí českému výkonnému orgánu typy, počty a rozvrhy dodávek takového umísťovaného materiálu, který ozbrojené síly USA hodlají přepravit či umístit na území České republiky, jakož i dodavatele USA a české dodavatele, kteří takové dodávky provádějí,“ píše se v ní.

Ministerstvo obrany pak dodává, že skladování materiálu musí být s českou stranou koordinováno. A materiál nesmí být umístěn jinde než na předem dohodnutých místech.

Stejně tak nebude platit volný režim pro příjezd či odjezd vojáků a dalšího personálu. V souladu s dřívějšími mezinárodními smlouvami se sice na vojáky a další personál nebude vztahovat vízová a registrační povinnost nebo kontroly cizinců. Pro vstup do Česka ale musí mít průkaz totožnosti a platný rozkaz k přesunu. Civilní pracovníci a další osoby musí mít platný pas a identifikační karty Ministerstva obrany a další dokumenty.

„Česká republika neztratí přehled, kdo na její území přichází a odchází z něj,“ uvedl expert na mezinárodní právo Tomáš Bruner.

Radim Fiala (SPD): „Vláda v době hroutícího se rozpočtu poskytuje tyto nemovitosti bez nájemného. (…) Ozbrojené složky u nás nebudou platit žádné daně, ani DPH.“

Dle dohody Česká republika skutečně poskytne „veškerá dohodnutá zařízení a prostory bez nájemného či obdobných nákladů pro ozbrojené síly USA“. Od daní je osvobozený nákup materiálu, který má být použit pro služební účely.

Stejně tak příslušníci ozbrojených sil, civilní pracovníci a jejich rodiny nebudou platit daně, DPH ani licenční poplatky. „Takové zboží nesmí překročit přiměřené množství pro osobní potřebu a nesmí svojí povahou nebo množstvím vyvolávat dojem, že je zakoupeno pro obchodní účely,“ uvádí smlouva.

Ministryně obrany Černochová Fialovu námitku komentovala slovy: „Američtí daňoví poplatníci dlouhodobě dotují obranu Evropy, včetně České republiky. A pan předseda poslaneckého klubu SPD by je za to chtěl ještě kasírovat?“

Radim Fiala (SPD): „Některé pozemky a zařízení, která chce vláda věnovat Američanům, jsou ve vlastnictví krajů a obcí, což je nepřípustný zásah do práva na územní samosprávu garantovaného českou ústavou.“

Dle znění smlouvy vláda nechce věnovat Američanům žádné pozemky a zařízení. Co se týká obecních a krajských majetků, ty vláda nemůže americké armádě ani zapůjčit. Ve smlouvě se pouze uvádí, že pokud by byl některý z těchto pozemků potřeba – například k parkování –, vláda se má snažit s kraji a obcemi dohodnout. Konkrétně jde o pasáž, v níž se uvádí, že „český výkonný orgán v souladu se svojí vnitřní praxí a postupy vyvine přiměřené úsilí, aby … usnadnil dočasný přístup.“

Reklama

Doporučované