Hlavní obsah

Reforma penzí do dvou let i 200 kilometrů dálnic. Pročetli jsme sliby vlády

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Vláda Petra Fialy schválila programové prohlášení.

Reklama

6. 1. 2022 18:46
aktualizováno • 7. 1. 2022 11:20

Vláda schválila programové prohlášení. To naznačí, jakým směrem by se Česko mělo další čtyři roky ubírat. Seznam Zprávy nahlédly do neoficiální verze ještě před jeho představením veřejnosti.

Článek

Vláda ve čtvrtek odpoledne odsouhlasila znění svého programového prohlášení pro roky 2021 až 2024. Veřejnosti ho představí v pátek, před poslance s ním pak předstoupí příští středu, když bude Poslaneckou sněmovnu žádat o důvěru.

Redakci Seznam Zpráv se podařilo získat neoficiální verzi programového prohlášení. Přinášíme nejzajímavější body z vládních plánů.

Důchodová reforma do roku 2023

Nová vláda se v programovém prohlášení zavazuje předložit do konce roku 2023 „skutečnou důchodovou reformu“, která by měla nastavit stabilní systém férových důchodů.

Důchod má mít dvě hlavní složky, třetí pak bude dobrovolná. Základní složka se má zvýšit, aby „reflektovala požadavky na důstojnost života ve stáří a finanční možnosti státu“. Druhá, zásluhová, složka pak bude vycházet z odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí.

„Dobrovolná složka bude zřízena ve formě státního nebo veřejnoprávního fondu. Bude inspirovaná zahraničními zkušenostmi,“ stojí v návrhu programového prohlášení.

Vláda v programu zároveň plánuje zkrátit dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod, ale zároveň motivovat pracující seniory. Do náhrady doby chce vrátit dobu studia.

V plánu je také zvýšení vdovských a vdoveckých důchodů. Do programového prohlášení se dostal i nápad, se kterým koalice operovala už před volbami, a to možnost platit jedno procento svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům. Do hry se má dostat i dobrovolný společný vyměřovací základ manželů.

Daňové prázdniny pro rodiny

Rodiny s malými dětmi se mohou těšit na daňové prázdniny. Stejně jako rodiče s větším počtem dětí. „Zavedeme daňové prázdniny se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí,“ píše se v programovém prohlášení.

Úlevy ale vláda slibuje i dalším skupinám. Bude se například valorizovat daňová sleva na poplatník. U částečných úvazků by mělo klesnout sociální pojištění. Pokud se podaří stabilizovat veřejné finance, mělo by se o dva procentní body snížit sociální pojištění na straně zaměstnavatele.

200 kilometrů dálnic do roku 2025

Vláda chce do roku 2025 rozšířit dálniční sítě až o 200 kilometrů. Do uvedeného roku například má být zprovozněn obchvat Českých Budějovic a další úseky D3, prodloužit se mají i dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončena má být i dálnice D48, a to včetně obchvatu Frýdku-Místku.

Stavět chce kabinet rovněž na železnici. Za cíl si dal zprovoznit do roku 2030 150 kilometrů nových vysokorychlostních tratí. K urychlení jejich výstavby se chystá navrhnout speciální zákon.

Vláda se také v návrhu programového prohlášení zavazuje do 30. června letošního roku zrevidovat státem poskytované slevy na jízdné.

Naučit se žít s covidem

V neoficiální verzi programového prohlášení vlády, které se věnuje zdravotnictví, je devět řádků věnováno tématu koronaviru. Hned v první větě se píše, že Češi se musí s covidem naučit žít.

„Nebudeme donekonečna omezovat zdravotní péči pro ostatní pacienty. Z covidu se musí stát další závažné onemocnění, které umí zdravotnictví řešit a předcházet závažnému průběhu tohoto virového onemocnění,“ píše se v dokumentu.

Kvalita života seniorů jako v Německu

„V prohlášení je, že cílem vlády je, aby se kvalita života českého seniora blížila kvalitě života německého nebo rakouského seniora,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Korespondenční volby do dvou let

Volit ze zahraničí pohodlněji už by mělo jít za necelé dva roky. Vláda navrhuje korespondenční hlasování od roku 2023 pro Čechy v zahraničí ve sněmovních, prezidentských a evropských volbách.

Platy učitelů 130 procent hrubé mzdy

Na Ministerstvu školství se pokračuje v plánech nehledě na stranické barvy. Nový ministr Petr Gazdík si ponechal nejen svého předchůdce Roberta Plagu, ale i jeho závazek udržet platy pedagogických pracovníků na úrovni 130 procent hrubé měsíční mzdy.

S tím bude ale potíž, podle odhadů na tuto hodnotu platy nevystoupaly ani za loňský rok. Definitivní čísla ale nejsou ještě hotová. Příští rok navíc vláda sebrala učitelům původně slíbené procento navýšení tarifních platů.

Návrat solárů

V oblasti průmyslu a obchodu si dala vláda za cíl rehabilitovat téma fotovoltaických elektráren. „Považujeme ji v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj,“ vysvětluje v neoficiální verzi svého prohlášení. Do roku 2025 chce přispět k tomu, aby se zřídilo minimálně sto tisíc fotovoltaických střech.

Prohlášení pak upřesňuje, že nový energetický zákon chce mít hotový do konce roku 2022 a slibuje posílení ochrany zákazníka a posílení nástrojů státu v dohledu nad energetickým trhem.

Pomyslnou červenou linií je pak jaderná energetika, kde kromě již známé snahy o začlenění jaderné energie mezi čisté zdroje uvádí, že chce připravit podklady o dalších blocích v Dukovanech, ale i v Temelínu.

Zastropování dotací pro velké

Příchod nové vlády bude podle jejího programového prohlášení znamenat změnu pro velké zemědělské firmy, jimž se mají zastropovat dotace. Naopak podpory by se měly dočkat spíše malé a střední podniky, rodinné farmy či začínající a ekologičtí zemědělci. Podpory se dočkají i malé lesnické a dřevařské firmy, které by ideálně měly být konkurenceschopné při získávání státních zakázek.

Zemědělce chce vláda motivovat i ke zmenšování půdních bloků. „Osevní plochu plodiny v erozně ohrožených oblastech omezíme na deset hektarů,“ slibuje vláda.

Vláda se v programu rovněž zavazuje k ukončení podpory biopaliv 1. generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny. Podpory se naopak dočká bioplyn z odpadu.

Miliardy korun na vodu

Do konce roku 2022 se vláda v programovém prohlášení zavazuje předložit návrh na ústavní ochranu vody. Z evropských i národních příspěvků bude chtít vyčlenit osm miliard korun na tisíce projektů na obnovy mokřadů, tůni, malých vodních nádrží, ale i zlepšení skladby lesů či revitalizace vodních toků.

Výrazné podpory se má dočkat i budování nových zdrojů pitné vody, vodovodů, systémů vsakování a podobně. „Vyčleníme na toto nejméně deset miliard korun,“ slibuje vláda.

Dvě procenta na obranu do roku 2025

Do roku 2025 by Česká republika měla vydávat na obranu dvě procenta HDP. Jako minimální hranici to vláda chce i legislativně ukotvit. Vytvořit chce také obranný fond.

Ministryně se rovněž zavazuje do konce roku 2022 předložit ústavní novelu, na jejímž základě by vláda mohla akceschopněji rozhodnout o vyslání vojáků například za účelem osvobození občanů ČR. Nová vláda chce rovněž odmítnout snahy o vytvoření evropské armády.

Revize vztahů s Ruskem a Čínou

Hned prvním bodem programového prohlášení ve věci zahraniční politiky je zásadní rozvíjení nadstandardních vztahů se Slovenskem. Vláda chce rovněž prosazovat intenzivní česko-německé vztahy. Vztahy s Ruskem a Čínou naopak mají projít revizí.

E-shop pro úřady

Novinkou by mělo být i spuštění e-shopu, v němž si úřady budou moci nakoupit centrálně vysoutěžené produkty. Zdrojové kódy nových softwarů nebo jeho částí pak budou otevřené pro další subjekty státní správy.

Zrušení povinnosti mít u sebe doklad

V kapitole digitalizace ministři navrhují zrušení povinnosti nosit u sebe doklady a jejich nahrazení takzvanou e-Dokladovkou.

Článek vznikl s přispěním Jaroslava Gavendy, Ondřeje Koutníka a Josefa Mačího.

AKTUALIZOVÁNO: Doplnili jsme bod o daňových změnách.

Reklama

Doporučované