Hlavní obsah

Mendelova univerzita čelí omezení akreditace kvůli podezření z plagiátorství

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Danuše Nerudová, bývalá rektorka univerzity uvedla, že „brala případ velmi vážně a je dobře, že se důkladně vyšetřuje“.

Reklama

21. 4. 2022 15:30

Mendelově univerzitě v Brně hrozí omezení akreditace. Důvodem jsou zjištěná pochybení v doktorském studiu.

Článek

Chyby ukázala kontrola provedená Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ), o jejíchž výsledcích informoval Týdeník Hrot. Škola se snaží pochybení napravit. „Omezení studia na univerzitě nehrozí,“ řekl mluvčí školy Filip Vrána. Zástupce akreditačního úřadu Jiří Smrčka uvedl, že se vede řízení o odejmutí institucionální akreditace pro ekonomické obory a zároveň na škole začala ještě další kontrola.

Univerzita má institucionální akreditaci, což znamená, že v ekonomické oblasti může obory otevírat a profilovat bez zásahů zvenčí. Pokud by o ni zcela nebo částečně přišla, musela by žádat o akreditaci pro jednotlivé obory právě akreditační úřad, což je pro univerzity komplikovanější cesta.

Akreditační úřad zahájil další kontrolu na Mendelově univerzitě, která má ověřit, zda nedostatky byly pouze v oblasti vzdělávání ekonomické obory na Provozně-ekonomické fakultě, a nebo zda mohlo docházet k podobným nebo jiným problémům i v dalších oblastech vzdělávání, pro které má Mendelova univerzita institucionální akreditaci, a to i na dalších fakultách.
Jiří Smrčka, zástupce akreditačního úřadu

Mezinárodní antiplagiátorská platforma VroniPlag v minulých měsících podle Hrotu odhalila shody v textech disertačních prací několika rakouských komunálních politiků, kteří úspěšně ukončili doktorské studium na Provozně ekonomické fakultě (PEF) Mendelovy univerzity. Úřad pak na fakultu poslal kontrolory.

Podle Hrotu byla v doktorském studiu nabízeném cizincům řada problematických aspektů. „Na PEF byly v průběhu kontroly zjištěny nedostatky včetně závažných nedostatků, které se týkaly státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací studentů kontrolovaných studijních programů,“ píše se v zápisu z únorového zasedání Rady NAÚ.

Podle Smrčky zahájil proto NAÚ v únoru řízení k odejmutí institucionální akreditace pro ekonomické obory na Provozně-ekonomické fakultě. „Kromě toho akreditační úřad zahájil další kontrolu na Mendelově univerzitě, která má ověřit, zda nedostatky byly pouze v oblasti vzdělávání ekonomické obory na Provozně-ekonomické fakultě, a nebo zda mohlo docházet k podobným nebo jiným problémům i v dalších oblastech vzdělávání, pro které má Mendelova univerzita institucionální akreditaci, a to i na dalších fakultách,“ řekl. Kontrola podle něj může trvat několik měsíců. Jak dlouhé bude řízení o odejmutí akreditace, nechtěl odhadovat.

Danuše Nerudová, bývalá rektorka univerzity, se k věci vyjádřila na sociální síti. „Brala jsem případ velmi vážně a je dobře, že se důkladně vyšetřuje. Jakmile jsem se o těchto konkrétních pochybeních dozvěděla, začala jsem je ze své pozice řešit. Iniciovala jsem odebrání neoprávněně získaných titulů, jmenovala vlastní kontrolní komisi,“ napsala. „A učinila všechny kroky, které vedly k prošetření celé věci. Ve své funkci jsem zavedla řadu kroků a mechanismů, které stále pomáhají při kontrole a zvyšování kvality studijních programů. Studijní programy jsou však v kompetenci děkanů jednotlivých fakult. Rektor může ze své pozice pouze vyšetřovat a sestavit komisi, což jsem udělala,“ dodala.

Kontrola na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity se konala od loňského 25. srpna do 25. listopadu. Protokol o kontrole zaslal NAÚ univerzitě 20. prosince, škola podle zápisu ze zasedání rady úřadu nepodala proti zjištěním kontrolorů žádné námitky.

Univerzita podle Vrány sama podniká kroky k nápravě a k potlačení takzvaného překladového plagiátorství i k vyřešení dalších případných problémů. S úřadem je v kontaktu. „Včera (ve středu) večer jsme odeslali obsáhlé vyjádření NAÚ, v kterém mimo jiné popisujeme nápravná opatření, která jsme v dané věci už učinili,“ uvedl Vrána.

Na základě vlastního prověřování škola zatím odebrala jeden doktorský titul, druhý případ je v běhu, doplnil Vrána.

Reklama

Doporučované