Hlavní obsah

Průvodčí vykázal Romy. Neprokázali se jako uprchlíci, řekly České dráhy

Na sociálních sítích se šíří video, kde průvodčí rázně vykazuje z vlaku skupinu romských žen s dětmi, které neměly jízdenky.Video: facebook/anulka.svabova

 

Reklama

28. 4. 2022 17:45

Zatímco jedni kritizují nelidský přístup průvodčího, druhá skupina jeho rázné chování schvaluje. Seznam Zprávy zjišťovaly okolnosti sporu ve vlaku, který na videu koluje po sociálních sítích.

Článek

Víc než půl milionu lidí zhlédlo video, ve kterém průvodčí vykazuje z vlaku skupinu romských žen s dětmi bez jízdenek. České dráhy sice připouští, že se mohlo jednat o uprchlíky z Ukrajiny, ale průvodčího se zastaly. Uprchlíci sice mohou po Česku cestovat zdarma, ale má to svá pravidla. A ta nesplnili.

Natočená scéna se odehrála na vnitrostátním spoji, který vyrážel z hlavního nádraží v Praze. Namířeno měli do Broumova. Vlak ale museli opustit již na zastávce Praha-Libeň.

„Nemáte peníze? Tak si vystoupíte. Honem,“ opakuje několikrát ve dvouminutovém videu průvodčí zvýšeným hlasem. Ženy se snaží cizím jazykem s mužem domluvit, ten je však neústupný.

Podle Českých drah video neukazuje celou událost. „Průvodčí žádal o předložení jízdenek, osobních dokladů nebo o zaplacení jízdného několikrát. To však video nezachycuje a na záznamu je až fáze, kdy už došlo k vyloučení z přepravy,“ sdělil tiskový mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Podle něj tak cestující neukázali žádné potvrzení, že splňují podmínku pro jízdu zdarma. Ta zní: v mezistátním vlaku, o který se jednalo, je možná pouze po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně (podrobněji viz box níže).

„(Skupina) nepředložila žádné osobní doklady ani jízdenky, které by opravňovaly k přepravě. Je možné se domnívat, že šlo o uprchlíky z Ukrajiny, ale náš personál neměl žádnou možnost tuto skutečnost zjistit,“ uvedl mluvčí.

„Postup průvodčího byl komisní a jednoznačný, ale není zřejmé, že by během celého odbavení a přepravní kontroly došlo k porušení podmínek a pravidel,“ dodal s tím, že pokud neměly ženy peníze a jednalo se o uprchlice, mohly požádat o potřebnou pomoc na příslušných kontaktních místech a u příslušných orgánů.

Bezplatná doprava pro uprchlíky v Česku

Které spoje mohou uprchlíci bezplatně využívat?

Pro uprchlíky z Ukrajiny jsou zdarma jen mezinárodní vlaky, vnitrostátní spoje pak mohou využívat bezplatně po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně.

Jakým způsobem se prokazuje nárok na bezplatnou přepravu?

Nárok na bezplatnou přepravu v mezinárodních vlacích se dokládá cestovním pasem, případně i občanským průkazem nebo dokladem o přechodu vnější hranice Evropské unie z Ukrajiny.

Ve vnitrostátních vlacích je vyžadován cestovní doklad nebo hraniční průvodka, ve kterých je vyznačena dočasná ochrana formou víza, záznam o udělení tohoto víza anebo razítko osvědčující udělení dočasné ochrany.

Jak dlouho budou uprchlíci mít možnost dopravu zdarma využívat?

Předpokládá se, že uprchlíci budou moct bezplatnou přepravu využívat po dobu nouzového stavu. Ten kabinet vyhlásil na 30 dnů od pátku 4. března, později ho vláda prodloužila do 31. května.

Mohou uprchlíci cestovat i jinými dopravními prostředky?

Na jiné dopravní prostředky se možnost nevztahuje. Opatření cestování zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny se omezuje na železniční dopravu z důvodu její větší kapacitní vhodnosti pro přepravu rozsáhlých skupin cestujících a plošné pokrytí státu.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

Na incident upozornila i nezisková organizace Romea. Její člen Zdeněk Ryšavý, který se dlouhodobě věnuje mapování nevhodného chování vůči Romům, označil jednání průvodčího za neadekvátní, popsal ho jako arogantní a neomalené.

Mírněji případ hodnotí ředitelka romského střediska Drom Jarmila Kouřilová. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o ženy s malými dětmi, mohla být situace ze strany průvodčího řešena možná více empaticky. Na zachyceném videu však neshledávám žádný rasistický podtext ze strany průvodčího, ovšem v komentářích spolucestujících či samotných autorů videa lze spatřovat jistý druh xenofobie a projevy rasismu,“ řekla pro Seznam Zprávy.

Vedení Českých drah odmítá, že by národnost cestujících hrála roli při hodnocení podobných situací. „Národnost, etnickou příslušnost nebo státní příslušnost nezjišťujeme a při dodržování přepravních podmínek ji nijak nezohledňujeme,“ doplnil Šťáhlavský. Zdůrazňuje, že stejně by se postupovalo i v případě jiných cestujících, kteří by se neprokázali žádnými doklady pro svou cestu.

Pravidla přepravy Českých drah

Pověřený zaměstnanec ČD je oprávněn vyžadovat po cestujícím, který se neprokázal v době plnění přepravní smlouvy platným jízdním nebo souvisejícím cestovním dokladem z příčin na jeho straně, zaplacení jízdného, na které prokáže nárok, z nástupní stanice do cílové stanice a přirážky k jízdnému. Pokud cestující nezaplatí požadovanou částku na místě, je povinen prokázat se pověřenému zaměstnanci ČD osobními údaji potřebnými k případnému vymáhání dlužné částky. Cestující bude následně v nejbližší stanici vyloučen z přepravy dle čl. 146 Smluvních přepravních podmínek.

Reklama

Doporučované