Hlavní obsah

Rozdával představitelům církve svědectví o zneužívání. Hotel na něj zavolal policii

Foto: Annalena Müller

Událost zachytila švýcarská novinářka Annalena Müller.

Reklama

9. 2. 11:10

Z konference církevních představitelů vyvedli kritika, který chtěl účastníkům rozdat své svědectví o prožitcích v církvi týkající se jeho zneužívání a sexuální orientace. Pořadatelé se brání, že akce byla určená jen pro pozvané.

Článek

Pondělní setkání katolických představitelů v Praze narušili aktivisté. Jedním z nich byl Ladislav Koubek s kamarádkou, kteří přišli do vyhrazených prostor předat účastníkům letáčky týkající se jeho sexuálního zneužívání. Když odmítl na žádost personálu hotel opustit, zavolali na něj policii.

„Já jsem na tu akci přišel ze dvou důvodů. Ten první je, že jsem oběť sexuálního zneužívání v církvi. Když jsem to řešil s odpovědnými osobami v církvi, setkal jsem se mnohdy s odpornými reakcemi,“ uvedl Ladislav Koubek.

Vedoucí České biskupské konference Monika Klimentová zdůrazňuje, že s většinou aktivistů neměli organizátoři problém. „Pan Koubek se ale snažil dostat do prostor, kde probíhalo jednání. Kolegové ho vyzývali, aby nestál tam, kde proudí účastníci. Způsoboval tam zmatek,“ řekla.

Podle ní nebyl problém s obsahem plakátů, ale s místem, kde plakáty předával. „Mohl nás předem kontaktovat a rozdávat letáky před hotelem, případně mohl požádat o sjednání schůzky. Vyšli bychom mu vstříc. My jsme nechtěli, aby si delegáti mysleli, že jde o oficiální dokumenty,“ vysvětlila.

Synodální setkání jsou určena k diskuzi o proměnách církve. Zastřešuje je rada evropských církevních konferencí. Vzhledem k tomu, že se tentokrát konalo v Praze, s organizací vypomáhali pracovníci České biskupské konference.

„Synoda je určená k tomu, že se církev má změnit. I na webu vítali veřejnost. Pojďme se bavit o budoucnosti. Po tom, co jsem s českou církví zažil, jsem v synodě viděl příležitost se o tu zkušenost podělit,“ řekl Koubek.

Vedoucí České biskupské konference Monika Klimentová odmítá, že by byla konference otevřená veřejnosti. „Jestli si pan Koubek myslel, že jde o veřejné fórum, pochopil to špatně. Na webu je jasně napsané, že je konference čistě pro delegáty,“ zdůraznila.

Koubek tvrdí, že s ním organizátoři jednali necitlivě. „Říkali, že to ani nemá hodnotu toho papíru, ptali se, proč nešetřím naše lesy. To bylo urážející po tom všem, čím jsem si prošel,“ zdůraznil Koubek.

„A pak na mě zavolali komando šesti policajtů.“

Co je to synoda?

Synoda je označení pro různá shromáždění představitelů křesťanských církví. Původně znamená společné putování. Synodální cesta či proces vyhlášené Františkem mají obsahovat setkávání, naslouchání a rozlišování o společné budoucnosti věřících.

Rada kardinálů, což je poradní sbor papeže, uvedla, že synoda má v církvi „překonat rozkolnictví a dílčí zájmy“.

Synody se nejprve konaly na úrovni místních církví, nyní postoupily na kontinentální úroveň. Vyvrcholí říjnovým zasedáním biskupů ve Vatikánu. Účastníci kontinentálního setkání v Praze nyní předkládají návrhy, podle kterých by se v budoucnu mohli všichni věřící spolu s biskupy podílet na rozhodování v církvi.

V době přivolání policistů byla Klimentová s novinářem v tiskovém centru. Podle jejích informací policisty zavolal personál hotelu.

„Dostali jsme oznámení, že skupinka demonstruje před hotelem a narušuje chod biskupské konference. Po příjezdu na místo jsme zjistili, že osoby, které měly chod místa narušovat, z místa odešly. Z naší strany nebylo zjištěné žádné protiprávní jednání,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Zavolání policie Koubka zaskočilo. „Myslím, že vzhledem k tomu, co jsem zažil, jsem měl plné právo dopis účastníkům předat. Nejhorší bylo to, že když jsem zaměstnancům zdůraznil, že jsem oběť sexuálního zneužívání v církvi, vůbec to s nimi nepohnulo,“ dodal.

Policejní mluvčí uvedl, že zasahující policisté poučili všechny včetně oznamovatele a pána, který se tam nacházel. Koubek následně dobrovolně odešel.

„Policisté byli v pohodě a zdvořilí. Přišli pozdě, mezitím jsem dopis rozdal všem delegátům,“ uvedl.

Podle Koubka mu policisté řekli, že si pořadatelé nepřejí, aby do hotelu vstupoval. „Já stejně chtěl jen předat letáky a jít do práce,“ podotkl.

Úvahy o sebevraždě

Koubek v dopise, který předával delegátům, zmiňuje své zkušenosti se sexuálním zneužíváním. Systém nahlašování zneužívání v rámci církve podle něj selhal. „Když jsem se svěřil faráři, kterému jsem dvacet let hrál na varhany, řekl mi, že ho to vůbec nezajímá. Podle církevních předpisů měl přitom právě on informovat biskupa,“ řekl.

Za biskupem nakonec šel sám. „Bylo vidět, že je empatický a vyvolal ve mně naději, že se to bude řešit. Dva roky se ale nic neděje,“ popsal.

„Je nám líto pána, že byl obětí sexuálního zneužívání, to je samozřejmě strašné,“ reagovala Klimentová.

V dopise, který Ladislav Koubek předával delegátům, se z velké části věnuje svým prožitkům z dětství gaye v katolické církvi. Pasáže v bibli a jejich výklad, stejně jako postoj církevních představitelů, ho podle svědectví v dopisu téměř dohnaly k sebevraždě.

„Já jsem gay. Co jsem si kvůli tomu zažil, ty nenávistné řeči od farářů. Ty naivní řeči, ať se jdu léčit. Oni to mysleli dobře, ale byly to naivní rady, které mi uškodily,“ zdůraznil.

Podle Koubka by většina katolíků na jeho sdělení reagovala lidsky. „Ale desetina fanatičtějších se k mému případu bude stavět odmítavě už jen z toho důvodu, že jsem gay,“ řekl.

Monika Klimentová uvedla, že sexuální orientace Koubka v případě incidentu v hotelu nehrála žádnou roli. „Tady je dvě stě padesát účastníků a není možné, aby si sem každý přišel a dělal si, co chce. A nezáleží na tom, jestli je to gay,“ řekla.

Gayové jsou podle Klimentové součástí společenství. „Jsou to naši bratři a sestry, se kterými bychom měli mít vztah, měli bychom se snažit jim pomáhat, i když samozřejmě praktikovaná homosexualita zůstává hříchem. Na tom se nic nemění,“ řekla.

Naráží tím na slova papeže Františka z letošního roku, podle kterého je homosexualita hřích.

Špička ledovce

Ladislav Koubek se podle svých slov po incidentu v hotelu dozvěděl o dalších případech sexuálního zneužívání z okolí svých nejbližších.

„Myslel jsem, že jsme byly v rodině dvě oběti sexuálního zneužívání. Ale ozval se mi příbuzný a jsme tři. Kromě toho se mi v pondělí svěřil ještě kamarád. Když si to dávám dohromady, zjišťuji, že ohlášené případy jsou pouhou špičkou ledovce,“ uvedl.

Před třemi lety papež svým nařízením zrušil takzvané papežské tajemství, které se dosud využívalo při vyšetřování případů sexuálního zneužívání kněžími.

„Procesně máme jasně danou instrukci od Vatikánu, jak by se sexuální zneužívání mělo řešit. Oběť se má obrátit na svého biskupa a biskup nebo generální vikář dané diecéze je oprávněný tyto věci řešit,“ uvedla Klimentová.

Oběť se má podle Klimentové obrátit na kontaktní místo či na církevní soud. Především v případě sexuálního zneužívání nezletilých by se pak měli lidé obrátit na policii.

„Ty případy, které teď vycházejí na povrch, jsou starší. Je to problém, že z trestního práva je to promlčené, ale z církevního práva se to může řešit dál. Je to další téma synody. Církev si moc dobře uvědomuje, že je to velký problém,“ uvedla.

Koubek organizátorům vzkázal, aby se snažili projevovat více empatie. „Pokud se někdo svěří s tak závažnou věcí, že byl zneužívaný nebo že je gay, pro toho člověka to znamenalo obrovský vnitřní boj. Nikomu bych nepřál ta léta trápení. Když jim někdo něco takového svěří, měli by se snažit chovat citlivě,“ zdůraznil.

Postoj církve k homosexualitě

Papež František 25. ledna v rozhovoru s agenturou Associated Press kritizoval zákony, které považují za zločin homosexualitu. Papež nicméně také uvedl, že homosexualita není zločin, ale hřích, a že mezi tím by se mělo rozlišovat. „Všichni jsme boží děti a Bůh nás miluje takové, jací jsme,“ řekl papež.

Předloni papež František poprvé veřejně podpořil i zákony, které umožňují stejnopohlavním párům vstoupit do registrovaného partnerství. Bylo to poprvé, co se hlava katolické církve vyjádřila ve prospěch civilních sňatků pro gaye a lesby. Katechismus katolické církve nicméně stále označuje homosexuální styky za „vnitřně nezřízené“.

„Já jsem si tím nejhorším prošel. Setkal jsem se v užším kroužku s otázkami, proč to vůbec říkám a jestli si myslím, že tím církvi prospěju. Myslím, že je naopak důležité o tom mluvit,“ dodal.

Biskupská konference se podle Klimentové snaží obětem pomáhat. „My jsme na České biskupské konferenci otevřeli kontaktní místo, kde máme síť psychologů a terapeutů. Každý tam může anonymně zavolat,“ řekla.

Ani Ladislav Koubek si nemyslí, že by všichni představitelé církve sexuální zneužívání odmítali řešit. „V Brně je nový biskup Pavel Konzbul, se kterým jsem v kontaktu. On je člověk, který chce ty věci brát vážně,“ řekl.

Reklama

Doporučované