Hlavní obsah

#StopCovidCZ: Doprava a omezení v dopravě

Článek

Kde najdu souhrnný přehled omezení v dopravě?

Jaká jsou omezení dopravy do zahraničí z ČR?

Katalánsko

Celá oblast se chystá do úplné karantény - zrušení letů, železničních spojení, silnice.

Ukrajina

Přerušení letů od 17. 3.

Dánsko

Zavření hranic (nouzová linka ambasády +4528139602).

Slovensko

Uzavřeny hranice s vyjímkou kamionů, řidiči musí mít ochranné pomůcky.

Všechny mezinárodní osobní lety z/na Slovensko jsou zakázané.

Mezinárodní autobusová a železniční doprava je kompletně zastavena.

Je zde zrušen zákaz jízdy kamionů v neděli!

Místa určena k překračování vnitřních hranic:

Brodské-Břeclav – pouze pendleři – 5–23 hod.

Holič – Hodonín – Slovenská strana nepouští nákladní dopravu.

Polsko

Uzavřelo osobní dopravu vyjma pendlerů a zvláštní linkové (autobusy s pendlery).

Výjimka pro nákladní dopravu.

Státní hranice Polska bude možné překročit pouze na k tomu účelu stanovených hraničních přechodech.

Všechny osoby, jež do Polska vstoupí od neděle 15.3.2020, musí nastoupit dvoutýdenní domácí karanténu pod hrozbou postihu v případě jejího nedodržení.

Výjimky z výše uvedených opatření se týkají:

1) cizinců, kteří jsou manžely nebo dětmi polských občanů,

2) držitelů karty Poláka,

3) diplomatů,

4) osob s trvalým nebo dočasným pobytem nebo s pracovním povolením,

5) případů, kdy výjimku ke vstupu udělí příslušný vojvoda,

6) řidičů dopravních prostředků převážejících zboží (na tyto osoby se nevztahují pravidla o karanténě),

7) Poláků a cizinců ze sousedních států cestujících za prací v příhraničních regionech po předložení příslušného potvrzení potvrzujícího pracovněprávní vztah; na tyto osoby se nevztahují pravidla o karanténě.

Aktuálně jsou otevřeny přechody níže:

Královec/Lubawka (KŘP H) – silnice I. třídy, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 9 t,

Závada/Golkowice (KŘP T) – silnice II. třídy, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t, zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje 3,4 m,

Mikulovice/Głucholazy (KŘP M) – silnice I. třídy, bez omezení.

Další otevřené hraniční přechody do Polska: Náchod/ Jakuszyce, Náchod/ Kudowa Slone, Bartultovice / Trzebina, Bohumín / Nowe Chałupki, Věřňovice / Gorzyczki, Chotěbuz/ Cieszyn, Český Těšín/ Cieszyn

Rakousko

Uzavřeny hranice s výjimkou nákladní dopravy a přístupu pro pendlery.

Zrušeny povinné přestávky pro řidiče kamionů, autobusů.

V Tyrolsku je zákaz zastavování pro řidiče kamiónů a autobusů.

Zrušen zákaz jízdy kamionů v neděli .

Místa určena k překračování vnitřních hranic:

Silniční ( pro kamiony nonstop):

Dolní Dvořiště-Wullowitz

České Velenice- Gmünd – z rakouské strany omezení do 3,5 tuny

Hatě- Kleinhaugsdorf

Mikulov - Drasenhofen

Silniční (jen pro pendlery 5-23):

Vratěnín - Oberunau

Valtice - Schrattenberg

Nová Bystřice- Grametten – LZE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE PO SCHVÁLENÍ VLÁDY BUDE V ÚTERÝ BEZ OMEZENÍ

Německo

Uzavřeny hranice s výjimkou nákladní dopravy a přístupu pro pendlery.

Lze používat pouze vybrané hraniční přechody viz samostatný dokument.

Přehled přechodů.

https://docs.google.com/document/d/1WOFfZtgoC0sJ5aA-2Ft2×IaKdzTOsN3m0D1TnrvHm1s/edit?usp=sharing

Místa určena k překračování vnitřních hranic:

Silniční, jen pro pendlery 5-23:

Všeruby - Eschlam

Jiříkov - Neugersdorf

Vojtanov -Schönberg (https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx)

Cínovec - Altenberg

Silniční (pro kamiony nonstop):

Strážný - Phillippsreut

Pomezí nad Ohří - Schirnding

Rozvadov-dálnice – Waidhaus

Folmava - Furth im Wald/Schafberg

Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein

Krásný Les - Breitenau

H. Sv. Šebestiána - Reitzenhain

Omezení dopravy osob za na území ČR vlakem, autobusem či lodí

Dopravcům v mezinárodní osobní silniční dopravě s obsaditelností nad 9 osob je zakázána přeprava cestujících přes hranice ČR.

Mezinárodní vlaková doprava osob přes hranice ČR je zakázána,je povolen převoz prázdných souprav (bez lidí) do i z ČR (jak českých dopravců, tak i dopravců zahraničních).

Výjimku tvoří zvláštní vlaky provozované společnostmi České dráhy a PKP Intercity, zajišťujícími výhradně přepravu občanů Ukrajiny zpět do vlasti přes hraniční přechod Petrovice u Karviné/Zebrzydowice. Doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví Ukrajiny v ČR pro bližší informace.

Mezinárodní lodní doprava osob přes hranice ČR je zakázána.

Výjimku tvoří vycestování cizinců mimo území ČR autobusem. Jejich návrat však již nebude umožněn. Výjimku tvoří návrat obyvatel ČR (+ trvalý a přechodný pobyt více než 90 dnů) autobusem zpět do ČR.

Jaká omezení platí pro řidiče, piloty a další přepravní personál?

Zákaz vstupu na území ČR nebo zákaz vycestovat z území ČR se nevztahuje na:

- řidiče nákladních vozidel (tj. kategorie vozidel N), řidiče autobusů,

- posádky dopravních letadel,

- strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry,

- lodní kapitány (navážení lodníků na osobní lodě v zahraničí: tento týden je možné; - lze očekávat, že se to příští týden bude zpřísňovat a může být omezeno),

- a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace.

Jaká jsou omezení v letecké dopravě?

Veškeré lety se uskuteční výhradně z a na letiště Václava Havla v Praze (platí pro všechny lety i sportovní a rekreační létání). Toto pravidlo neplatí pro nákladní leteckou dopravu a pro lety uskutečňované zejména za účelem pátrání, záchrany, hašení požáru, atd.

Občanům ČR není umožněno vycestovat kamkoli za hranice ČR.

Cizincům, kromě těch s trvalým pobytem v ČR, není umožněn vstup do ČR z jakéhokoli státu světa, až na výjimky, které může udělit ministr vnitra a jsou uvedeny na stránkách zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx (např. posádky dopravních letadel).

Jaká omezení platí pro zdravotníky, hasiče a další profese související se zdravím a bezpečností obyvatel?

Při výkonu zaměstnaní se mohou na tyto pracovníky vztahovat další vyjímky (např. převoz krve či transplantátů), Úplný přehled je k dispozici na webu MV. (https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx)

Jaké doklady potřebuje pro přejezd hranic řidič kamionu či náklaďáku?

Musí mít doklady:

- že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),

- že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky),

- vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy – pokud je to zaměstnanec),

- výpis z živnostenského rejstříku – pokud je to OSVČ.

Kterých úseků se týká omezení dopravy nákladních vozidel na příhraničních úsecích dálnic?

-dálnice D1 od km 366,300 vpravo (směr státní hranice),

-dálnice D2 od km 35,000 vpravo (směr státní hranice),

-dálnice D5 od km 136,300 vpravo (směr stání hranice),

-dálnice D8 od km 86,900 vpravo (směr státní hranice) a od státní hranice po km 88,200 vlevo (směr Praha, z důvodu kontrol Police České republiky),

-dálnice D11 od km 76,650 vpravo (směr státní hranice, resp. silnice I/33)

Omezení dopravy nákladních vozidel na příhraničních úsecích dálnic D1, D2, D5, D8 a D11

Od 19.3 po dobu 60 dnů je omezena doprava nákladních vozidel nad 3,5 tuny ve směru k hraničním přechodům, a to zákazem předjíždění pro nákladní automobily. Z důvodu eliminace tvorby kolon na hraničních přechodech a upřednostnění vybrané přepravy, která to z povahy věci vyžaduje.

Toto omezení se nevztahuje na nákladní automobily, které:

-přepravují zboží podléhající rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla

-přepravují živá zvířata

-přepravují pohonné hmoty určené k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot

-přepravují poštovní zásilky

-přepravují zdravotnický a biologický materiál, léky a materiál pro jejich výrobu

Jsem profesionální řidič, dopravce, pracovník v dopravě - kde se mohu dozvědět více o omezeních dopravy?

Ministerstvo dopravy zřídilo pro tento účel informační telefonní linky:

- V českém jazyce 225 131 810

- V anglickém jazyce 225 131 820

- Na webových stránkách ČESMAD https://info.odoprave.cz/

Musím mít jako řidič u sebe v autě při cestě nějaké speciální vybavení?

Není vyžadováno žádné speciální vybavení pro řidiče – je třeba dbát zvýšené hygieny, doporučujeme roušky, dezinfekční prostředky, ale není to povinnost

Specifikace u nadměrných vozidel

Doprovází-li vozidlo s nadrozměrným a nadměrným nákladem doprovodné vozidlo (např. malé osobní vozidlo), bude na posádku doprovodného vozidla pohlíženo jako na součást tohoto vozidla.

Omezení ve vnitrostátní vlakové dopravě

Omezení pravidelných vlakových spojů

Mohu si koupit jízdenku ve vlaku Českých drah?

Pouze elektronicky, nebude to možné, cestující budou přepraveni i bez jízdního dokladu

Omezení rychlíků R8 Brno- Bohumín

Po dobu krizového stavu ( od 19.3. do odvolání dojde na lince rychlíků R8 Brno Královo Pole- Bohumín k redukci dopravy).

Následující vlaky nepojedou:

-Z Brna hl.n. nejede odj. 9:02, 11:02, 13:02, 18:02 a 20:02

-Z Bohumína nejede odj. 7:28, 9:28, 11:28, 14:28 a 19:28

Linka Ex1 (Ostrava – Návsí)

-omezení z 8 párů na 5 párů vlaků denně

-dopravní obslužnost na dané relaci dále zajistí 4 páry komerčních vlaků Českých drah (mimo smlouvy o veřejných službách)

-zároveň bude na dané relaci pro úsekovou frekvenci zachována regionální doprava v objednávce kraje.

Linka Ex2 (Praha – Olomouc – Vsetín/Horní Lideč)

-odřeknutí vlaků v úseku Praha – Olomouc (s ohledem na vlaky jiných linek omezení z 19 párů na 10 párů vlaků denně v úseku Praha – Olomouc)

-dopravní obslužnost na této relaci Praha – Olomouc zajistí 10 párů vlaků linky R18 Praha – Olomouc – Luhačovice/Zlín

-zároveň bude na dané relaci pro úsekovou frekvenci zachována regionální doprava v objednávce krajů.

Linka Ex3 (Praha – Brno – Břeclav)

-odřeknutí vlaků linky Ex3

-dopravní obslužnost v úseku Praha - Brno zajistí 9 párů vlaků linky R19 Praha – Česká Třebová – Brno

-omezení z 30 párů na 12 párů vlaků denně v úseku Brno – Břeclav

-zároveň bude da dané relaci zachována regionální doprava v objednávce krajů

Linka Ex5 (Praha – Děčín)

- odřeknutí vlaků linky Ex3,

- dopravní obslužnost v úseku Praha - Brno zajistí 9 párů vlaků linky R19 Praha – Česká Třebová – Brno,

- omezení z 30 párů na 12 párů vlaků denně v úseku Brno – Břeclav,

- v úseku Brno – Břeclav a zpět lze použít 12 párů vlaků linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc

R8 Brno – Bohumín

- linka je v omezeném provozu v celé trase, ze 17 párů vlaků za den jede 12 párů

- podrobnosti www.regiojet.cz

R9 Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava/Brno

- linka je od 24.3.2020 v omezeném provozu v celé trase, nejezdí asi 3 páry vlaků podle konkrétního dne v týdnu

- podrobnosti www.cd.cz

R15 Praha – Ústí nad Labem – Cheb

- linka je od 21.3.2020 v provozu pouze v úseku Ústí nad Labem – Cheb,

- vlaky této linky mezi Prahou a Ústím nad Labem jsou zrušeny,

- v tomto úseku lze použít linku R20 Praha – Děčín,

- v úseku Ústí nad Labem – Cheb naprostá většina vlaků jezdí, sledujte www.cd.cz

R16 Praha – Plzeň – Klatovy

- Linka je od 21.3.2020 v omezeném provozu v celé trase

- Zrušeny jsou vybrané vlaky (cca 2 páry denně)

- podrobnosti www.cd.cz

R17 Praha – České Budějovice/České Velenice

- Linka je od 28.3.2020 v omezeném provozu v celé trase

- Zrušeny jsou vybrané vlaky (cca 2-4 páry denně)

- podrobnosti www.cd.cz

R20 Praha – Ústí nad Labem – Děčín

- Linka je od 21.3.2020 v omezeném provozu v celé trase

- Zrušeny jsou vybrané vlaky (cca 2-4 páry denně)

- podrobnosti www.cd.cz

R21 Praha – Mladá Boleslav – Tanvald

- linka je od 21.3.2020 v omezeném provozu v celé trase

- Zrušeny jsou vybrané vlaky (cca 1-3 páry denně)

- podrobnosti www.arriva.cz

R22 Kolín – Nový Bor

- linka je od 21.3.2020 v omezeném provozu v celé trase

- Zrušeny jsou vybrané vlaky (cca 1-3 páry denně)

- podrobnosti www.arriva.cz

R24 Praha – Rakovník

- linka je od 21.3.2020 v omezeném provozu v celé trase

- Zrušeny jsou vybrané vlaky (cca 1-3 páry denně)

- podrobnosti www.arriva.cz

R26 Praha – Písek – České Budějovice

- linka je od 21.3.2020 v omezeném provozu v celé trase

- Zrušeny jsou vybrané vlaky (cca 1-3 páry denně)

- podrobnosti www.arriva.cz

R29 Cheb – SH Bavorsko

- Linka zrušena bez náhrady.

Omezení vlaků LEO Express

Zachovány jsou pouze níže zmíněné:

-1232 Staré Město u Uherského Hradiště 6:25 – Praha 9:27

-1255 Praha 12:08 – Bohumín 15:44

-1256 Bohumín 12:56 – Praha 16:27

-1241 Praha 17:08 – Staré Město u Uherského Hradiště 20:07

Kompletní aktuální informace o spojích:

Dotazy provozovatelů veřejné osobní přepravy

Je dostupná dezinfekce pro dopravce veřejné osobní dopravy?

Ano, o dezinfekci pro zaměstnance může přes Sdružení ČESMAD zažádat dopravce veřejné osobní dopravy, který zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících.

Jsem dopravce a splňuji podmínky odběru dezinfekce, ale nestihl jsem se včas přihlásit. Co mám dělat?

Kontaktujte Ministerstvo dopravy přes e-mail: covid.dopravci@mdcr.cz a ministerstvo vám dezinfekci dodá. Nezapomeňte na sebe v e-mailu uvést kompletní kontakt, kde se s vámi může ministerstvo spojit. Je třeba, ale počítat s tím, že dodatečný požadavek bude splněn až s ohledem na momentální dostupnost dezinfekce.

Zpátky na informační rozcestník >>>