Hlavní obsah

Doprava a omezení v dopravě

Článek

Dopravní agendy marker

Od pondělí 20. dubna 2020 se Ministerstvo dopravy vrací k běžnému provozu.Ke své činnosti se vrací i další orgány státní správy, například městské a obecní úřady. Lidem se doporučuje kontaktovat pracovníky úřadů elektronicky či telefonicky, při osobním styku jsou zavedena zvýšená hygienická opatření.

V obcích s rozšířenou působností (ORP) fungují už standardně dopravně-správní agendy, jako je vydávání řidičských průkazů, profesních průkazů nebo vyzvedávání registračních značek.

Ministerstvo vnitra vydalo doporučení, aby občané upřednostňovali hlavně elektronický a telefonický kontakt. Před osobním dostavením se na úřad je lidem doporučeno, aby zatelefonovali na úřad a ověřili, zda je případná osobní účast nutná a pokud ano, aby si sjednali schůzku na konkrétní čas a zabránili tak přílišnému shlukování lidí v prostorách úřadů. Úřady by také měly zajistit před budovami schránky, do kterých lidé své vyplněné žádosti a formuláře vhodí a omezí tak ještě více osobní kontakt.

Při osobním styku platí na úřadech zvýšená hygienická opatření. Ta se týkají udržování osobní vzdálenosti dvou metrů, zabránění shlukování klientů na chodbách a povinnosti pro úředníky a občany nosit roušky. Při fotografování na doklad je povoleno roušku sundat.

Kde najdu souhrnný přehled omezení v dopravě?

Jaká jsou omezení dopravy do zahraničí z ČR? (otevřené hraniční přechody)

Katalánsko

Celá oblast se chystá do úplné karantény - zrušení letů, železničních spojení, silnice.

Ukrajina

Přerušení letů od 17. 3.

Dánsko

Zavření hranic (nouzová linka ambasády +4528139602).

Slovensko

Uzavřeny hranice s vyjímkou kamionů, řidiči musí mít ochranné pomůcky.

Všechny mezinárodní osobní lety z/na Slovensko jsou zakázané.

Mezinárodní autobusová a železniční doprava je kompletně zastavena.

Je zde zrušen zákaz jízdy kamionů v neděli!

Místa určena k překračování vnitřních hranic:Mosty u Jablunkova – Svrčinovec

Bumbálka - Makov

Střelná – Lysá pod Makytou

Brumov-Bylnice – Horní Srnie

Starý Hrozenkov – Drietoma

Strání – Moravské Lieskové – pouze ČR a SR dopravci

Velká nad Veličkou – Vrbovce – pouze ČR a SR dopravci

Sudoměřice-nová cesta - Skalica

Břeclav – Brodské – nákladní N1

Hodonín – Holíč – pouze dopravci ČR a SR

Polsko

Uzavřelo osobní dopravu vyjma pendlerů a zvláštní linkové (autobusy s pendlery).

Výjimka pro nákladní dopravu.

Státní hranice Polska bude možné překročit pouze na k tomu účelu stanovených hraničních přechodech.

Všechny osoby, jež do Polska vstoupí od neděle 15.3.2020, musí nastoupit dvoutýdenní domácí karanténu pod hrozbou postihu v případě jejího nedodržení.

Výjimky z výše uvedených opatření se týkají:

1) cizinců, kteří jsou manžely nebo dětmi polských občanů,

2) držitelů karty Poláka,

3) diplomatů,

4) osob s trvalým nebo dočasným pobytem nebo s pracovním povolením,

5) případů, kdy výjimku ke vstupu udělí příslušný vojvoda,

6) řidičů dopravních prostředků převážejících zboží (na tyto osoby se nevztahují pravidla o karanténě),

7) Poláků a cizinců ze sousedních států cestujících za prací v příhraničních regionech po předložení příslušného potvrzení potvrzujícího pracovněprávní vztah; na tyto osoby se nevztahují pravidla o karanténě.

Aktuálně jsou otevřeny přechody níže:

Královec/Lubawka (KŘP H) – silnice I. třídy, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 9 t,

Závada/Golkowice (KŘP T) – silnice II. třídy, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t, zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje 3,4 m,

Mikulovice/Głucholazy (KŘP M) – silnice I. třídy, bez omezení.

Další otevřené hraniční přechody do Polska:

Harrachov - Jakuszyce

Náchod - Kudowa-Slone

Bartultovice - Trzebina

Bohumín - Nowe Chalupki

Věřňovice - Gorzyczki

Boguszowice -Chotěbuz

Cieszyn - Český Těšín - pouze pro pěší

Rakousko

Uzavřeny hranice s výjimkou nákladní dopravy a přístupu pro pendlery.

Zrušeny povinné přestávky pro řidiče kamionů, autobusů.

V Tyrolsku je zákaz zastavování pro řidiče kamiónů a autobusů.

Zrušen zákaz jízdy kamionů v neděli .

Místa určena k překračování vnitřních hranic:

Silniční ( pro kamiony nonstop):

Dolní Dvořiště-Wullowitz

České Velenice- Gmünd – z rakouské strany omezení do 3,5 tuny

Hatě- Kleinhaugsdorf

Mikulov - Drasenhofen

Silniční (jen pro pendlery 5-23):

Vratěnín - Oberunau

Valtice - Schrattenberg

Nová Bystřice- Grametten – LZE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE PO SCHVÁLENÍ VLÁDY BUDE V ÚTERÝ BEZ OMEZENÍ

Hevlín - Laa an der Thaya

Německo

Uzavřeny hranice s výjimkou nákladní dopravy a přístupu pro pendlery.

Lze používat pouze vybrané hraniční přechody viz samostatný dokument.

Přehled přechodů.

Místa určena k překračování vnitřních hranic:

Silniční, jen pro pendlery 5-23:Všeruby - Eschlam

Rumburk - Neugersdorf

Cínovec - Altenberg

Petrovice - Lückendorf

Boží dar - Oberwiesenthal

Silniční (pro kamiony nonstop):

Strážný - Phillippsreut

Pomezí nad Ohří - Schirnding

Rozvadov-dálnice – Waidhaus

Folmava - Furth im Wald/Schafberg

Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein

Krásný Les - Breitenau

H. Sv. Šebestiána - Reitzenhain

Omezení dopravy osob za na území ČR vlakem, autobusem či lodí

Dopravcům v mezinárodní osobní silniční dopravě s obsaditelností nad 9 osob je zakázána přeprava cestujících přes hranice ČR.

Mezinárodní vlaková doprava osob přes hranice ČR je zakázána,je povolen převoz prázdných souprav (bez lidí) do i z ČR (jak českých dopravců, tak i dopravců zahraničních).

Výjimku tvoří zvláštní vlaky provozované společnostmi České dráhy a PKP Intercity, zajišťujícími výhradně přepravu občanů Ukrajiny zpět do vlasti přes hraniční přechod Petrovice u Karviné/Zebrzydowice. Doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví Ukrajiny v ČR pro bližší informace.

Mezinárodní lodní doprava osob přes hranice ČR je zakázána.

Výjimku tvoří vycestování cizinců mimo území ČR autobusem. Jejich návrat však již nebude umožněn. Výjimku tvoří návrat obyvatel ČR (+ trvalý a přechodný pobyt více než 90 dnů) autobusem zpět do ČR.

Jaká omezení platí pro řidiče, piloty a další přepravní personál?

Zákaz vstupu na území ČR nebo zákaz vycestovat z území ČR se nevztahuje na:

- řidiče nákladních vozidel (tj. kategorie vozidel N), řidiče autobusů,

- posádky dopravních letadel,

- strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry,

- lodní kapitány (navážení lodníků na osobní lodě v zahraničí: tento týden je možné; - lze očekávat, že se to příští týden bude zpřísňovat a může být omezeno),

- a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace.

Jaká jsou omezení v letecké dopravě?

Veškeré lety se uskuteční výhradně z a na letiště Václava Havla v Praze (platí pro všechny lety i sportovní a rekreační létání). Toto pravidlo neplatí pro nákladní leteckou dopravu a pro lety uskutečňované zejména za účelem pátrání, záchrany, hašení požáru, atd.

Občanům ČR není umožněno vycestovat kamkoli za hranice ČR.

Cizincům, kromě těch s trvalým pobytem v ČR, není umožněn vstup do ČR z jakéhokoli státu světa, až na výjimky, které může udělit ministr vnitra a jsou uvedeny na stránkách zde:

Jaká omezení platí pro zdravotníky, hasiče a další profese související se zdravím a bezpečností obyvatel?

Při výkonu zaměstnaní se mohou na tyto pracovníky vztahovat další vyjímky (např. převoz krve či transplantátů), Úplný přehled je k dispozici na webu MV. (https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx)

Jsem profesionální řidič, dopravce, pracovník v dopravě - kde se mohu dozvědět více o omezeních dopravy?

Informace získáte na webových stránkách ČESMAD https://info.odoprave.cz/.

Musím mít jako řidič u sebe v autě při cestě nějaké speciální vybavení?

Není vyžadováno žádné speciální vybavení pro řidiče – je třeba dbát zvýšené hygieny, doporučujeme roušky, dezinfekční prostředky, ale není to povinnost.

Specifikace u nadměrných vozidel

Doprovází-li vozidlo s nadrozměrným a nadměrným nákladem doprovodné vozidlo (např. malé osobní vozidlo), bude na posádku doprovodného vozidla pohlíženo jako na součást tohoto vozidla.

Může slovenský občan pracující v ČR přejíždět přes hranice na Slovensko?

Na Slovensko přejet může, jelikož se jedná o slovenského občana, nicméně je nutné brát v potaz opatření přijatá Slovenskem, kdy tento občan může být umístěn do karantény. Výjimka z karantény se v SR vztahuje jenom na některé profese, např. pracovníky mezinárodní dopravy, ošetřovatele, zdravotníky a pak na osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v SR anebo v příhraničním pásmu do 30 km od státní hranice SR, a mají uzavřený pracovněprávní vztah anebo obdobný vztah v příhraničních oblastech do 30 km od hranic a jsou držiteli pracovního potvrzení od zaměstnavatele. Pro více informací doporučujeme sledovat web MV SR: https://www.minv.sk/ a MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Může občan německého příslušenství žijící v Německu s živností v ČR, cestovat za prací do ČR, kde má provozovnu?

Na základě usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 443 je s účinností od 27. dubna možné, aby na území ČR za účelem výkonu ekonomické činnosti přijel občan EU s tím, že musí při překročení hranice ČR předložit potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem a potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na vzorovém formuláři Ministerstva vnitra. V případě, že jeho pobyt bude delší než 72 hodin, musí absolvovat následný test mezi 10. a 14. dnem po vstupu na území ČR. Více informací je možné nalézt na webu MPO ČR: https://www.mpo.cz/nouzovystav-cestovanizapraci

Omezení ve vnitrostátní vlakové dopravě

Omezení pravidelných vlakových spojů

Jak budou obnovovány spoje soukromých dopravců?

Soukromí železniční dopravci postupně během května a června obnoví některé vnitrostátní linky – doporučujeme sledovat weby jednotlivých dopravců

Mohu si koupit jízdenku ve vlaku Českých drah?

Pouze elektronicky, nebude to možné, cestující budou přepraveni i bez jízdního dokladu

Omezení rychlíků R8 Brno- Bohumín

Po dobu krizového stavu ( od 19.3. do odvolání dojde na lince rychlíků R8 Brno Královo Pole- Bohumín k redukci dopravy).

Následující vlaky nepojedou:

-Z Brna hl.n. nejede odj. 9:02, 11:02, 13:02, 18:02 a 20:02

-Z Bohumína nejede odj. 7:28, 9:28, 11:28, 14:28 a 19:28

R8 Brno – Bohumín

- linka je v omezeném provozu v celé trase, ze 17 párů vlaků za den jede 12 párů

- podrobnosti www.regiojet.cz

R15 Praha – Ústí nad Labem – Cheb

- linka je od 21.3.2020 v provozu pouze v úseku Ústí nad Labem – Cheb,

- vlaky této linky mezi Prahou a Ústím nad Labem jsou zrušeny,

- v tomto úseku lze použít linku R20 Praha – Děčín,

- v úseku Ústí nad Labem – Cheb naprostá většina vlaků jezdí, sledujte www.cd.cz

R17 Praha – České Budějovice/České Velenice

- Linka je od 28.3.2020 v omezeném provozu v celé trase

- Zrušeny jsou vybrané vlaky (cca 2-4 páry denně)

- podrobnosti www.cd.cz

R21 Praha – Mladá Boleslav – Tanvald

- linka je od 21.3.2020 v omezeném provozu v celé trase

- Zrušeny jsou vybrané vlaky (cca 1-3 páry denně)

- podrobnosti www.arriva.cz

R22 Kolín – Nový Bor

- linka je od 21.3.2020 v omezeném provozu v celé trase

- Zrušeny jsou vybrané vlaky (cca 1-3 páry denně)

- podrobnosti www.arriva.cz

R24 Praha – Rakovník

- linka je od 21.3.2020 v omezeném provozu v celé trase

- Zrušeny jsou vybrané vlaky (cca 1-3 páry denně)

- podrobnosti www.arriva.cz

R26 Praha – Písek – České Budějovice

- linka je od 21.3.2020 v omezeném provozu v celé trase

- Zrušeny jsou vybrané vlaky (cca 1-3 páry denně)

- podrobnosti www.arriva.cz

R29 Cheb – SH Bavorsko

- Linka zrušena bez náhrady.

Kompletní aktuální informace o spojích na stránkách jednotlivých dopravců.

Dotazy provozovatelů veřejné osobní přepravy

Je dostupná dezinfekce pro dopravce veřejné osobní dopravy?

Ano, o dezinfekci pro zaměstnance může přes Sdružení ČESMAD zažádat dopravce veřejné osobní dopravy, který zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících.

Jsem dopravce a splňuji podmínky odběru dezinfekce, ale nestihl jsem se včas přihlásit. Co mám dělat?

Kontaktujte Ministerstvo dopravy přes e-mail: covid.dopravci@mdcr.cz a ministerstvo vám dezinfekci dodá. Nezapomeňte na sebe v e-mailu uvést kompletní kontakt, kde se s vámi může ministerstvo spojit. Je třeba, ale počítat s tím, že dodatečný požadavek bude splněn až s ohledem na momentální dostupnost dezinfekce.

Vnitrostátní doprava

Privátní osobní doprava

Řidiči motorových vozidel, kteří ve voze sedí sami, nemusejí mít nasazenou roušku. Povinnost mít roušku neodpadá, pokud jedete s někým jiným, byť by to byl člen vaší domácnosti a také pokud jedete v kabrioletu s otevřenou střechou.

Taxislužby fungují pouze tehdy, pokud má řidič potřebné oprávnění řidiče taxi. Nerozlišuje se, pro jakou společnost jezdí. Pokud ho nemá, jezdit nemůže.

Do skončení nouzového stavu jsou zrušeny zóny placeného parkování včetně modrých, parkování je zde zdarma.

Pro sportovní a rekreační létání platí od 7. dubna volnější podmínky.

Veřejná osobní doprava

Využití veřejné vnitrostátní dopravy není omezeno, pokud je důvod, je možné používat MHD, autobusy vlaky. Dochází k dočasné redukci počtu spojů, např. vlaků, zákaz přepravy vlakem přes sousední státy až na výjimky viz web. Soukromí železniční dopravci postupně během května a června obnoví některé vnitrostátní linky – doporučujeme sledovat weby jednotlivých dopravců.

Aktuální jízdní řády viz www.idos.cz.

Nákladní doprava

Vnitrostátní nákladní doprava není omezena. Do ukončení nouzového stavu je povoleno jezdit kamiony i v neděli a o svátcích.

Výjimky z režimu práce a odpočinku řidiče jsou jednotlivými státy udělovány za předpokladu, že nebude narušena bezpečnost silničního provozu a řidiči, kteří pocítí únavu nebudou v jízdě pokračovat.

Odpovědnost za zdraví a bezpečí zaměstnance nese zaměstnavatel.

Výjimka řidičům, kteří jsou dotčení nuceným čekáním v kolonách, umožňuje odchýlit se od těchto dob, za předpokladu, že důvod, čas a místo odchylky budou zaznamenány na výtisku z digitálního tachografu nebo na záznamovém listu analogového tachografu a odchýlením se od těchto dob nedojde k žádnému ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

Do odvolání došlo k omezení provozu na obchodních místech Systému elektronického mýtného - na kontaktních a distribučních místech. Na distribučních místech nelze vracet palubní jednotky. Více informací na www.mytocz.eu.

Na příhraničních úsecích dálnic D1, D2, D5, D8 a D11 platí zákaz předjíždění pro nákladní automobily nad 3,5t , seznam úseků a výjimky viz web MD ČR.

Mezinárodní doprava

Od pondělí 16. 3. je pro české občany zakázáno cestovat za hranice. Cizincům je zakázáno vstoupit na území České republiky.

Všechny osoby po vstupu na území mají povinnost 14denní nařízené karantény, pokud se na ně neuplatňuje některá z výjimek.

Podmínky a náležitosti pro vstup na území České republiky:

1. občan České republiky - může na území ČR vstoupit vždy

2. občan Evropské unie (platné od 6. dubna 2020)

3. pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, rodinné příslušníky - manžele a nezletilé děti - občanů Evropské unie a České republiky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území ČR

4. pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomu účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace)

5. je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky

6. přeshraniční pracovník

7. pro pracovníky mezinárodní dopravy

8. pro pracovníky servisu kritické infrastruktury

9. pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice

10. v naléhavých mimořádných situacích

Výjimky z omezení cestování - občané

Občan České republiky může vycestovat v naléhavé mimořádné situaci – platí pro něj povinnost oznámit vstup na území České republiky hygienické stanici, pokud doba jeho vycestování byla delší než 24 hodin.

Výjimky pro profese v dopravě

Omezení cestování se nevztahuje na řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami, (v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel může zaměstnavatel sjednat externího řidiče vozidla do 9 osob). Právo na uplatnění výjimky je NUTNÉ doložit - nejlépe potvrzením. Potvrzení o zaměstnání v nákladní dopravě je vyvěšeno na webu MVČR

Na výše uvedené profese se vztahuje karanténa, pouze pokud pracují v zahraničí více než 14 dní a poté se vrací do ČR. Od 27.4. je možné se karanténě vyhnout, pokud dotyčný na hranicích předloží negativní test PCR. Ten si ale musí zajistit sami.

Pokud řidič kamionu/autobusu v zahraničí pracuje méně než 14 dní, tak pro něj nadále (i po 27.4.) platí omezení pohybu – cesta pouze na nákup, k lékaři atd.

Pokud řidič pracuje v zahraničí a jezdí vnitrostátně (např. pouze v Německu nebo na Slovensku) je brán jako pendler.

Pendleři

Od 27.4. platí, že mohou jezdit denně do práce – každých 14 dní musí předkládat negativní test na koronavirus, který nesmí být starší než 4 dny. V opačném případě se na ně bude stahovat karanténa. Tím jsou zrušené povinné 14 denní turnusy

Pendleři se rozdělují do tří skupin:

Povinnosti pro všechny skupiny A) až C):

- platí povinnost podrobit se lékařské prohlídce při vstupu na hranicích

- platí povinnost nosit ochranu úst a nosu (rouška, šátek apod.) na území ČR

- platí povinnost maximálně omezit přímý osobní kontakt na cizím území

Skupina A: pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách, IZS, v kritické infrastruktuře

Pravidla jsou stejná jak pro pendlery jezdící pracovat z ČR do sousedních států, tak pro pendlery jezdící pracovat do ČR (liší se rozsah předkládaných dokumentů).

Pro tuto skupinu

- neplatí povinnost dvoutýdenních turnusů - tyto osoby mohou tedy jezdit každý den nebo např. v režimu pondělí-pátek, či jinak,

- neplatí povinná nařízená karanténa v délce 14ti dnů po vstupu na území ČR. Ale pokud by turnus přesáhl 14 dní, tato povinnost pro ně platí,

- mohou za určitých podmínek vyjet i nad 100 km od státní hranice.

Dále platí:

- větší zákaz volného pohybu po území ČR,

- povinnost zakrývání úst a nosu na území ČR,

- omezení přímého osobního kontaktu na území sousedního státu.

Potřebná potvrzení viz web.

Skupina B a C: Pendleři překračující hranice z ČR

Skupina B: Přeshraniční pracovník (tzv. pendler) se vyznačuje tím, že trvalé bydliště má v České republice (občan ČR, občan EU), zatímco pracovní smlouvu má v sousedním státě a za prací tudíž dojíždí přes hranice (např. bydlící v ČR a jezdící do Německa za prací).

Skupina C: Přeshraniční pracovník (tzv. pendler) se vyznačuje tím, že trvalé bydliště má v sousedním státě (občan EU, popř. občan ČR), zatímco pracovní smlouvu má v České republice a za prací tudíž dojíždí přes hranice (např. bydlící v Německu a jezdící do ČR za prací). Pro ubytování cizinců v ČR platí výjimka ze zákazu poskytovat ubytovací služby.

Platí:

- Musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 14 kalendářních dní.

- Mohou vyjet i nad 100 km od státní hranice, do 100 km může pendler využít pendlerské přechody.

- Musí mít u sebe potvrzení přeshraničního pracovníka a doklad o absolvování karantény (tj. rozhodnutí krajské hygienické stanice).

- Ubytování zajišťuje zaměstnavatel nebo jiný subjekt.

- Kategorie B: Po každém návratu z turnusu musí bezprostředně po vstupu do ČR oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště a absolvovat 14denní povinnou nařízenou karanténu, poté mohou zase odjet na 14denní či delší turnus. Platí režim 2+2 - minimálně 2 týdny v zahraničí a po návratu 2 týdny v karanténě.

- Kategorie C: Po příjezdu do ČR musí před turnusem (před zahájením práce na území ČR) bezprostředně po vstupu do ČR oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa ohlašovaného pobytu a absolvovat 14denní nařízenou karanténu, poté mohou začít pracovat, a po nejméně 14 dnech zase odjet domů. Pokud má v ČR pracovat 14 dní, je celková doba pobytu na území prodloužena ještě o 14denní karanténu. Platí režim 2+2 - 2 týdny v karanténě po vstupu na území ČR a poté minimálně 2 týdny práce v ČR.

Mezinárodní osobní doprava

Silniční

Je zakázáno:

- Všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky.

Je povoleno:

- V mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob občanům České republiky a cizincům pobývajícím s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří se vrací do České republiky, návrat do České republiky.

- V mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob cizincům opuštění území České republiky.

- Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR je umožněno dopravit prázdné autobusy bez cestujících do nebo mimo území republiky.

- Tranzit cizinců přes ČR je možný

Železniční

Všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky. Dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do nebo mimo území ČR.

Vodní doprava

Všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě je s účinností od 14. března od 00:00 hodin zakázána přeprava cestujících přes hranice České republiky.

Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice se stejně jako dopravcům se sídlem mimo Českou republiku umožňuje dopravit prázdná plavidla bez cestujících do nebo mimo území České republiky.

Letecká doprava

Pro osobní komerční dopravu funguje pouze Letiště Václava Havla v Praze, nákladní doprava je možná na ostatní letiště v ČR (dále toto pravidlo neplatí pro lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požáru, lety pro zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety pro technické účely (včetně letů k provedení opravy a údržby) a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních zařízení).

Jsou omezeny rekreační a výcvikové lety?

Ministerstvo dopravy v nouzovém stavu nedoporučuje létat rekreačním pilotům nebo provádět výcvik letců.

Návrat občana ČR repatriačním letem. Jak postupovat při vyzvednutí příbuzných a dalším kontaktu?

Jediným letištěm v ČR, které přijímá repatriační lety je Letiště Václava Havla Praha. Po návratu repatriačním letem nastupuje občan do 14 denní karantény i v případě, že nemá klinické příznaky nemoci. Jestliže ho na letišti vyzvedával jeho rodinný příslušník, nemá povinnost vstoupit do karantény, pokud se nepotvrdí pozitivní test přicestovalého. Doporučuje se ale dbát na dodržování hygienických opatření.

Jak se nahrazují škody a proplácejí výdaje v případě storna letenky či zrušeného letu?

Zrušením letů se zabývá nařízení EU (č. 261/2004). U případů, kdy došlo ke zrušení letů z důvodu ochranných opatření spojených s výskytem COVID-19, by měl letecký dopravce postupovat dle Čl. 8 a nahradit cestujícím pořizovací cenu letenky.

Nelze ze strany cestujícího očekávat vyplacení náhrady škody (kompenzace) dle Čl. 7, neboť se jedná o mimořádné okolnosti, kterým nemohl letecký dopravce zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření.

V ČR věc řeší Úřad pro civilní letectví

Mezinárodní nákladní doprava - silniční

Nákladní doprava do zahraničí je možná. Vztahuje se na ní výjimka z cest do zahraničí.

Při průjezdu hranicemi lze doporučit, aby řidiči prokázali, že vlastní profesní průkaz způsobilosti řidiče, objednávku nebo fakturu, která prokáže, že cesta do zahraničí má účel dovézt/přivézt zboží a doporučuje se mít u sebe pracovní smlouvu, aby řidič prokázal vztah k zaměstnavateli. Řidič nesmí vézt jiné osoby (závozník apod.).

Co lze považovat za nákladní dopravu?

Za mezinárodní dopravu nelze pokládat, pokud osoba jede osobním autem (nebo více osob dodávkou) do zahraničí/nebo cizinci do ČR a vykonávají práci v dopravě v rámci jednoho státu - např řidič přejede osobním autem do Německa, kde týden jezdí s kamionem vnitrostátní dopravu a poté se na víkend vrací do ČR, nebo v Německu jezdí celý týden autobusem apod. V takovém případě jsou tyto osoby v režimu pendlerů, pokud splňují podmínky pro pendlery (a se všemi pro ně platnými omezeními).

Aktuální informace o propustnosti hranic v rámci EU pro nákladní dopravu, včetně časů, které zde strávíte, naleznete zde. Mapky a další informace na webu Ministerstva vnitra ČR .

Lze v rámci mezinárodní nákladní přepravy převážet jiné osoby?

Řidič nesmí vézt jiné osoby (závozník, rodinní příslušníci apod., pokud nejde o případy, na které se vztahuje některá z ostatních výjimek - např. repatriace a sloučení rodiny).

Které osobní doklady musí u sebe mít řidič nákladní dopravy do zahraničí?

Při průjezdu hranicemi lze doporučit, aby řidiči prokázali, že vlastní profesní průkaz způsobilosti řidiče, objednávku nebo fakturu, která prokáže, že cesta do zahraničí má účel dovézt/přivézt zboží a doporučuje se mít u sebe pracovní smlouvu, aby řidič prokázal vztah k zaměstnavateli.

Které doklady k vozidlu do 3,5 tuny musí mít řidič nákladní dopravy do zahraničí?

Řidič vozidla do 3,5 tuny musí na hranicích prokázat

1. že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),

2. že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky)

3. vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy)

4. výpis z živnostenského rejstříku (pokud je OSVČ)

5. řidič potřebuje potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy - dostupné na stránkách Ministerstva vnitra

Jaké doklady potřebuje pro přejezd hranic řidič kamionu či náklaďáku?

Musí mít doklady:

- že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),

- že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky),

- vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy – pokud je to zaměstnanec),

- výpis z živnostenského rejstříku – pokud je to OSVČ.

Které doklady musí mít řidič, který se má ujmout nákladního vozidla za hranicemi ČR?

Pokud se má řidič ujmout nákladního vozidla za hranicemi České republiky, bude mu to umožněno na základě předložení průkazu profesní způsobilosti řidiče (NAD 3,5 tuny) nebo po předložení „Potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy“ – vzor je dostupný na webu MV.

Omezení dopravy nákladních vozidel na příhraničních úsecích dálnic D1, D2, D5, D8 a D11

Od 19. 3. 2020, 18:00 hod. na dobu 60 dnů je na příhraničních úsecích dálnic D1, D2, D5, D8 a D11 zákaz předjíždění pro nákladní automobily nad 3,5t. Omezení bylo stanoveno v těchto úsecích:

- dálnice D1 od km 366,300 vpravo (směr státní hranice)

- dálnice D2 od km 35,000 vpravo (směr státní hranice)

- dálnice D5 od km 136,300 vpravo (směr stání hranice)

- dálnice D8 od km 86,900 vpravo (směr státní hranice) a od státní hranice po km 88,200 vlevo (směr Praha, z důvodu kontrol Police České republiky)

- dálnice D11 od km 76,650 vpravo (směr státní hranice, resp. silnice I/33).

Výjimku z tohoto zákazu mají vozidla užitá při:

1. přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,

2. přepravě živých zvířat,

3. přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,

4. přepravě poštovních zásilek,

5. přepravě zdravotnického a biologického materiálu, léků a materiálu pro jejich výrobu.

Důvodem tohoto omezení je eliminace tvorby kolon na hraničních přechodech a upřednostnění vybrané přepravy, která to z povahy věci vyžaduje.

Musí řidiči mezinárodní nákladní dopravy do karantény po vstupu na území ČR? Platí pro ně pravidla pro pendlery?

Řidiči nákladní dopravy jsou samostatnou kategorií, mají výjimku z karantény a netýkají se jich pravidla pro pendlery. Na hranicích musí počítat se standardní kontrolou, může jim být vyfocena RZ a zkontrolován občanský průkaz.

Jakým způsobem mám zajistit dodržení bezpečnostní přestávky v situaci, kdy je nutné čekat v dlouhých kolonách?

Česká republika využila v souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení č. 561/2006 z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření na hraničních přechodech možnost vydání výjimky z pravidel pro bezpečnostní přestávky, doby řízení a odpočinku, a všem řidičům, kteří jsou dotčení nuceným čekáním v kolonách umožnila odchýlit se od těchto dob, za předpokladu, že důvod, čas a místo odchylky budou zaznamenány na výtisku z digitálního tachografu nebo na záznamovém listu analogového tachografu a odchýlením se od těchto dob nedojde k žádnému ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Výjimka platí od 16.3.2020 00:00 po dobu 30 dní.

I ostatní země EU přistoupily v nějaké podobě k výjimkám z přestávek pro nákladní dopravu:

Belgie – 14.3.-18.3. 2020 (zásobování jídlem a zdravotnickým mat.)

Bulharsko – 19.3.-13.4.2020 (pro nákladní)

Dánsko - 13.-22.3.2020 (pro vnitrostátní nákladní dopravu)

Chorvatsko – 18.3.-16.4.2020 (zásobování jídlem, PHM, zdravotnický mat.)

Irsko – 18.3.-16.4.2020 (pro nákladní)

Lucembursko – 19.3.-17.4.2020 (pro nákladní)

Maďarsko – 21.3.-19.4.2020 (pro nákladní)

Malta – 18.3.-16.4. (pro mezinárodní nákladní)

Německo – 18.3.-17.4. (zásobování jídlem, PHM, zdravotnický mat.)

Nizozemsko – 14.3.-7.4.2020 (pro vnitrostátní zásobování)

Norsko - 14.3.-13.4.2020 (pro nákladní a osobní)

Polsko – 18.3.-16.4.2020 (pro nákladní a osobní)

Rakousko - 16.3.-14.4. 2020 (pro nákladní)

Rumunsko – 18.3.-16.4.2020 (pro nákladní)

Řecko – 19.3.-17.4.2020 (pro nákladní)

Slovensko – 19.3.-17.4. (pro nákladní)

Španělsko – 14.3.-28.3.2020 (pro nákladní)

Švédsko – 16.3.-14.4.2020 (pro vnitrostátní nákladní a osobní)

Velká Británie – 18.3.-16.4.2020 (zásobování)

Kde najdu aktuální informace o propustnosti hranic a čekacích dobách?

- Evropa: Aktuální informace o propustnosti hranic v rámci EU pro nákladní dopravu, včetně časů, které zde strávíte, naleznete zde

- Francie: Odkaz na dopravní situaci ve Francii a hraničních přechodech zde

Jaká opatření platí na hranicích s Polskem?

Polsko vyžaduje po řidičích kamionů na hranicích vyplnit vstupní kartu.

- Odkaz na kartu řidiče zde

- Odkaz na kartu pasažéra zde

Které hraniční přechody jsou otevřeny pro nákladní dopravu?

Tyto přechody jsou v režimu 24/7:

Rakousko

- Dolní Dvořiště – Wullowitz

- České Velenice - Gmünd - Böhmzeil – pouze pro nákladní dopravu do 3,5t

- Nová Bystřice – Grametten

- Hatě – Kleinhaugsdorf

- Mikulov – Drasenhofen

Německo

- Strážný – Phillippsreut

- Pomezí nad Ohří – Schirnding

- Rozvadov- Waidhaus (dálnice)

- Folmava - Furth im Wald / Schafberg

- Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein

- Krásný Les - Breitenau (dálnice)

- Hora Sv. Šebestiána – Reitzenhain

Polsko

- Harrachov – Jakuszyce

- Náchod – Kudowa-Slone

- Bartultovice – Trzebina

- Bohumín - Nowe Chalupki

- Věřňovice – Gorzyczki

- Boguszowice -Chotěbuz

- Královec - Lubawka (zákaz vozidel nad 9t)

- Mikulovice - Głucholazy

- Závada - Golkowice (max. 9t a max výška 3,4 m)

Slovensko

- Mosty u Jablunkova – Svrčinovec

- Bumbálka – Makov

- Střelná – Lysá pod Makytou

- Brumov-Bylnice – Horní Srnie

- Starý Hrozenkov – Drietoma

- Strání – Moravské Lieskové – pouze ČR a SR dopravci

- Velká nad Veličkou – Vrbovce – pouze ČR a SR dopravci

- Sudoměřice-nová cesta - Skalica

- Břeclav – Brodské – nákladní N1

- Hodonín – Holíč – pouze dopravci ČR a SR

Mapky a další informace na webu Ministerstva vnitra ČR

Mezinárodní nákladní doprava - drážní

Zatím bez omezení

Mezinárodní nákladní doprava - vodní

Zatím bez omezení

Mezinárodní nákladní doprava - letecká

Zatím bez omezení