Hlavní obsah

Doprava ze zahraničí do ČR

Článek

Jaká jsou omezení?

Od 16. března 2020 se opatření zpřísňuje, není umožněno občanům ČR vycestovat kamkoli za hranice ČR a cizincům není umožněn vstup do ČR z jakéhokoli státu světa, až na výjimky. Občané ČR se stále mohou vracet zpět do ČR za určitých podmínek, cizinci naopak vycestovat z ČR.

Na koho se nevztahuje zákaz vstupu na území ČR nebo zákaz vycestovat z území ČR?

Zákaz se nevztahuje na:

- řidiče nákladních vozidel (tj. kategorie vozidel N), řidiče autobusů,

- posádky dopravních letadel,

- strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry,

- lodní kapitány (navážení lodníků na osobní lodě v zahraničí: tento týden je možné; lze očekávat, že se to příští týden bude zpřísňovat a může být omezeno),

- a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace.

Jakou dopravou se mám vrátit abych neohrozil ostatní?

Pokud jste občan ČR či cizinec s povolením trvalého pobytu v ČR a máte problém se zajištěním dopravy do ČR, obraťte se na zastupitelský úřad ČR v zemi, kde se právě nacházíte. V případě služební či studijní cesty kontaktujte také organizaci, která vás na cestu vyslala.

Jak se mohu vrátit do ČR ze zahraničí?

Návrat občanů ČR a cizinců s trvalým pobytem v ČR (platným v době vyhlášení mimořádného stavu) je možný.

Platí že:

- při návratu ze zahraničí vám bude nařízena 14 denní karanténa (tedy bez ohledu na to, zda cestujete z rizikové země či nikoli)

Mohu se do ČR vrátit letecky, s přestupem v rizikové zemí?

Pokud letíte zpět do Prahy, není přestup v rizikové zemi problém. Karanténa se na Vás bude vztahovat, počítejte ale s dopravními komplikacemi.

Doporučujeme všem zahraničním cestujícím, kteří jsou v České republice, aby co nejdříve kontaktovali svou leteckou společnost nebo prodejce, který jim nákup letenky či zájezdu zprostředkoval. Měli by se informovat o aktuálním stavu svého odletu, zdali bude jejich zpáteční let i nadále realizován nebo jaké mají možnosti v případě dřívějšího odletu z České republiky. Velmi to usnadní jejich návrat domů, letecké společnosti mohou vlivem nižší poptávky lety z Prahy značně omezovat

Jaká je povinnost karantény při návratu z konkrétní země?

Karanténa v délce 14 dnů Vám bude povinně nařízena po návratu občana z jakýchkoli zahraničních zemí. Aktuální seznam těch rizikových zemí naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví:

Co mám dělat po příletu na letiště Ruzyně, pokud se mne týká karanténa?

Ihned nahlásit svůj přílet praktickému lékaři (telefon, SMS) a případně využít služby na letišti - transport z autobusem z Letiště do Nemocnice na Bulovce.

Mohu zůstat v zahraničí?

Ministerstvo zahraničí doporučuje návrat z rizikových zemí. Pokud v zahraničí dlouhodobě žijete či pracujete, můžete se do ČR vrátit kdykoliv. Počítat je ale třeba s dopravními komplikacemi. Po návratu do ČR už se na vás bude vztahovat zákaz ze země vycestovat, leda byste měl v cizí zemi povolení k trvalému či přechodnému pobytu na více než 90 dnů.

Mohu opět vycestovat poté, co jsem se vrátil ze zahraničí do ČR?

Po návratu ze zahraničí během mimořádného stavu již není možné do zahraničí opětovně vycestovat, leda byste měl v cizí zemi povolení k trvalému pobytu.

Je povolen svoz českých obyvatel ze zahraničních zájezdů zpátky do republiky?

Ano, návrat obyvatel (cizinců s trvalým či přechodným pobytem více než 90 dnů) je povolen. Svozový autobus musí vyjet z ČR prázdný, vracet se obsazený. Obdobně platí i přeprava cizinců z ČR (vjezd do ČR prázdným autobusem, odjezd obsazeným).

Nouzová doprava občanů zpět do ČR

Mimořádné přepravy se mohou zúčastnit pouze občané ČR, kterým byl prokazatelně zrušen navazující let do ČR v důsledku zavedených opatření. Vyzýváme občany, aby se pokusili v prvé řádě využít možnosti dopravit se do ČR vnitrostátní komerční přepravou nebo aby je na letišti vyzvedl rodinný příslušník. Na všechny cestovatele bude nahlíženo jako na cestovatele z rizikových zemí a přeprava nebude umožněna osobám, které budou vykazovat příznaky onemocnění.

Informace o aktuálně organizované nouzové přepravě mají příslušné zastupitelské úřady:

-Ambasáda Vídeň 0043-67 684 964 615,

-Ambasáda Berlín +491 702 479 956,

-Ambasáda Bern 0041 796 413 300,

-Ambasáda Dublin 00353 (0) 87 618 90 55,

-Ambasáda Varšava +48 608 298 988,

-Ambasáda Bratislava 00421 903 287 003,

-Ukrajinská ambasáda v Praze 602 224 938,

-Ambasáda Kodaň 0045 281 39 602,

-Česká ambasáda v Kyjevě +38 0503 10 10 43,

-Generální konzulát v Drážďanech +49 171 767 2601,

-Česká ambasáda v Oslu +47 92611283,

-Nouzová linka – Velvyslanectví Francie 0033 607 764 394,

-Česká ambasáda ve Varšavě +48 608 298 988.

-Ambasáda Lucemburk (nouzová linka) +352 621 719 375

-Ambasáda Budapešť (nouzová linka) +36 30 924 7081

-Ambasáda ve Spojeném Království (nouzová linka) +44 77 69 68 24 42, sledovat také webové stránky – popsány všechny situace a doporučení, co a jak dělat

-Ambasáda v Madridu od 8 do 20: +34 91 353 18 97 nebo 98, nepřetržitý provoz na lince +34 699 982 307

-Konzulární linka v Dusseldorfu +49 211 5669 4239 nebo +49 211 5669 4902

Kompletní seznam najdete zde:

Jsem občan ČR, ale přiletím do Vídně, Frankfurtu, Mnichova apod. Může mě někdo z rodiny vyzvednout?

Ano. Na tyto případy myslí výjimka a občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele) - pouze po předložení letenky/palubní vstupenky nebo jiného dokladu potvrzující příjezd rodinného příslušníka, může vycestovat.

Co mám dělat po návratu do ČR?

Osoba, která se v období od 13.3.2020 vrátila z pobytu v rizikové oblasti (Čína, Írán, Itálie, J. Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko), či kdykoli po 7.3. z kteréhokoli regionu Itálie, zůstane doma a oznámí tuto skutečnost telefonicky nebo jiným vzdáleným bezkontaktním přístupem (např. e-mailem) svému praktickému lékaři. Nemá-li registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Praktický lékař rozhodne o karanténě a vystaví e-neschopenku v délce 14 dní od dne návratu. Karanténa neplatí pro návrat z pracovní cesty pro řidiče nákladní dopravy, řidiče a posádky dopravní zdravotnické služby, piloty dopravních letadel – seznam výjimek zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx

Nově tento režim platí pro návrat z jakékoli zahraniční země, tedy již ne pouze z těch rizikových.

Kam se má obrátit český občan, který se vrátil ze Švýcarska, kde platí zdravotní pojištění, takže tady nemá lékaře.

Český občan, který se vrátí ze zahraničí a hodlá tady pobývat, je povinen se přihlásit k jedné z českých zdravotních pojišťoven a ta mu doporučí smluvního praktického lékaře. Zdravotní pojištění švýcarské pojišťovny pokrývá jen neodkladnou péči, která je proplácena podle mezinárodní dohody.

Přiletěl jsem na dovolenou do ČR, jak se mám nyní chovat?

Doporučujeme všem zahraničním cestujícím, kteří jsou v České republice, aby co nejdříve kontaktovali svou leteckou společnost nebo prodejce, který jim nákup letenky či zájezdu zprostředkoval. Měli by se informovat o aktuálním stavu svého odletu, zdali bude jejich zpáteční let i nadále realizován nebo jaké mají možnosti v případě dřívějšího odletu z České republiky. Velmi to usnadní jejich návrat domů, letecké společnosti mohou vlivem nižší poptávky lety z Prahy značně omezovat.

Co mám dělat po návratu do ČR pokud pociťuji příznaky nákazy - suchý kašel, horečka, dušnost?

Pokud po návratu z jakékoli cizí země pociťujete příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost) zůstaňte doma a volejte na tel. linku 112 (telefonát bude propojen s pracovníkem KHS, který rozhodne o dalším postupu, včetně vyšetření na koronavirovou infekci prostřednictvím výjezdové sanitky záchranné služby).

Mohou u nás pracovat cizinci?

Ano – Němci a Rakušané mohou kdekoli, Slováci a Poláci mohou pracovat v ČR do 100 km od hranic. Platí stejná pravidla jako pro české pendlery v zahraničí.

Musejí se studenti nacházející se v zahraničí vrátit do ČR?

Pokračování studia v zahraničí, pokud se nejedná o Erasmus, je na zvážení studenta. V obou případech doporučujeme kontaktovat ohledně podrobností Dům zahraniční spolupráce (tel: + 420 221 850 100, e-mail: info@dzs.cz), domovskou univerzitu v ČR a také Ministerstvo vnitra.

Lze z či do zahraničí cestovat taxíkem?

Nelze - řidič taxíku cizinec nesmí vstoupit na území ČR. Řidič taxíku občan ČR nesmí ČR opustit. Je ale samozřejmě možné jet taxíkem k/od hranice a samotnou hranici překonat pěšky (na omezeném počtu hraničních přechodů). V takovém případě nemusí řidič taxíku do karantény pouze proto, že vezl například člověka cestujícího z rizikové země.

Lze využívat taxislužby v rámci ČR?

Ano, taxislužbu však může provozovat osoba s oprávněním řidiče taxislužby. Provoz alternativních taxislužeb byl zakázán, s výjimkou rozvozu potravin.

Je možné docházet do autoškoly?

Ano od 27.4.

Blízká osoba zůstala v zahraničí, jak ji můžu pomoct dostat se domů?

Je možné využít tyto možnosti:

- autem, oba i s řidičem jdou do karantény,

- pronajaté vozidlo – musí být vráceno v ČR,

- svozové autobusy z letišť.

Je povolen převoz prázdných autobusů (bez lidí) do i z ČR (jak českých dopravců, tak i dopravců zahraničních). Do ČR za účelem vyzvednutí cizinců a umožnění opustit naše území, z ČR za účelem vyzvednutí občanů pro jejich návrat.

Uvízl jsem na letišti či v resortu, koho mám kontaktovat, jak se odsud můžu dostat?

Kontaktovat příslušnou ambasádu, kompletní seznam najdete zde:

Kdo se může mimořádné přepravy účastnit?

Mimořádné přepravy se mohou zúčastnit pouze občané ČR, kterým byl prokazatelně zrušen navazující let do ČR v důsledku zavedených opatření

Storno letenky/Zrušený let

Zrušením letů se zabývá nařízení EU (č. 261/2004). U případů, kdy došlo ke zrušení letů z důvodu ochranných opatření spojených s výskytem COVID - 19, by měl letecký dopravce postupovat dle Čl. 8 a nahradit cestujícím pořizovací cenu letenky.

Nelze ze strany cestujícího očekávat vyplacení náhrady škody (kompenzace) dle Čl. 7, neboť se jedná o mimořádné okolnosti, kterým nemohl letecký dopravce zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření.

V ČR věc řeší Úřad pro civilní letectví.

Mám dopravní firmu/jsem řidič kamionu a chci dovážet/přivážet zboží ze zahraničí. Můžu přejet hranice, když jsou zavřené?

Ano, nákladní doprava má výjimku pro přejezd hranic. Doporučujeme sledovat stránky Ministerstva dopravy www.mdcr.cz a Ministerstva zahraničí www.mzv.cz. Výjezd pracovníků mezinárodní dopravy z ČR je obecně možný podle usnesení vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020, viz web MV ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx nebo web MPO ČR: https://www.mpo.cz/nouzovystav-cestovanizapraci.

Pokud jste řidičem nebo máte firmu a vlastníte dodávku do 3,5 t přes hranice můžete také, ale musíte:

- mít technický průkaz, kde musí být uvedeno, že se jedná o vozidlo kategorie N,

- prokázat, že řidič má vztah ke svému zaměstnavateli (pracovní smlouva nebo že je sám majitel firmy),

- prokázat, že veze/převáží zboží (faktura, objednávka),

- pokud jste OSVČ – doložit výpis ze živnostenského rejstříku,

Co mám dělat, když jsou zavřené hranice?

Z letišť v zahraničí jsou Ministerstvem zahraničních věcí organizovány svozové autobusy, které dovezou občany ČR domů. Upozorňujeme, že návrat z rizikové země znamená 14 denní karanténu a sledování zdravotního stavu. Informace o svozech občanů ze zahraničí najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/mimoradne_autobusove_linky.html

Je možné vyzvednout člena rodiny v zahraničí, pokud bude mít dotyčný z ČR jejich boarding pass? Následuje pak pro všechny karanténa?

Podle našich informací tato výjimka skončila 27.3.2020 a zatím nebyla prodloužena.

Vracím se ze zahraničí dříve kvůli pandemii koronaviru. Nesplním tak minimální 6 měsíční lhůtu pobytu v zahraničí kvůli odhlášení se od zdravotního pojištění v České republice a měl bych tak doplatit zdravotní pojištění ČR za dobu strávenou v zahraničí. Na doplacení nemám prostředky, jak mám postupovat?

Tuto situaci musí občan řešit se svou pojišťovnou. V sekci Informační linky najdete kontakty na tuzemské zdravotní pojišťovny.