Hlavní obsah

Dunaj-Odra-Labe? Nerozhodujte bez nás, volají ostravští akademici

Foto: Jan Lenart, Ostravská univerzita

„Schválení projektu bezprecedentně ohrožuje budoucnost krajiny našeho regionu a jedinečně zachovalého úseku řeky Odry podél hranice s Polskem,“ uvedli ostravští akademici.

Reklama

8. 10. 2020 9:13

Poškodí místní ekosystémy. Poničí zdroje vody. Zabere úrodnou půdu. Je to ekonomický nesmysl. Akademici z Ostravské univerzity těmito argumenty apelují na vládu, aby přehodnotila postoj ke kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Článek

„Vedení Ostravské univerzity zásadně odmítá, aby tento ekonomicky a environmentálně rozporuplný projekt byl přijat bez široké diskuze v regionu, kde má být realizován,“ stojí v prohlášení akademiků adresovaném vládě. Podepsali je rektor Ostravské univerzity Jan Lata, pět děkanů i Stanislav Ožana, předseda studentské komory Akademického senátu.

V pondělí vláda přijala usnesení k zahájení přípravy projektu oderské větve kanálu Dunaj-Odra-Labe. První etapa by měla stát zhruba 15 miliard korun. Stát se při analýze projektu zaměřuje především na propojení Dunaje s Odrou. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030. Úsek by měl začínat na Odře v ostravské části Svinov a pokračovat k polským hranicím, kde by se měl napojit na polskou část vedoucí až k městu Kędzierzyn-Koźle.

Lidem z vedení ostravské vysoké školy vadí, že s nimi plán, který by zásadně ovlivnil severní Moravu a Slezsko, nikdo ani nekonzultoval. „Ekonomický benefit České republiky byl dlouhodobě uplatňován na úkor Moravskoslezského kraje, což se odrazilo na stavu místního životního prostředí a zdraví jeho obyvatelstva. Schválení tohoto projektu v tomto trendu pokračuje a bezprecedentně ohrožuje budoucnost krajiny našeho regionu a jedinečně zachovalého úseku řeky Odry podél hranice s Polskem,“ uvedli.

Ostravská univerzita podle akademiků vidí svoji roli nejen v oblasti vzdělávací a vědecké, ale také v prostoru společenské zodpovědnosti. „Zásadním pilířem pro budoucnost každé společnosti je životní prostředí a jeho kvalita. Vedení Ostravské univerzity proto cítí nutnost vyjádřit znepokojení nad projektem, který v čase globální klimatické změny budou děti našich studentů odstraňovat s vysokými náklady,“ píše se v dokumentu.

Ekonomická přínosnost projektu je podle vedení školy přinejmenším diskutabilní, ekologický rozměr megalomanské stavby, jak o ní rektor a děkanové píší, je prý jednoznačně záporný. Následuje výčet škod, jichž se Ostravská univerzita obává. Seznam Zprávy je přinášejí v plném znění:

- poškodí místní ekosystémy, a to jak ty suchozemské, tak především ty vázané na koryto a nivu řeky,

- poškodí zdroje vody, a to jak povrchové, tak podzemní,

- zásadně poškodí charakter cenného území PP Hraniční meandry Odry, které náleží mezi evropsky významné lokality Natura 2000,

- výstavba zabere úrodnou půdu a nenávratně ji zničí,

- celkově ohrozí hydrologickou bilanci území, což bude mít další návazné dopady na kvalitu životního prostředí našeho regionu,

- rizikově ohrozí biodiverzitu území vázaného na fenomén říční krajiny Odry

Ostravská univerzita vyzývá vládu, aby svůj postoj přehodnotila. „Domníváme se, že odhadovaných 15 miliard určených nyní na přípravu projektu a následných 610 miliard na jeho realizaci může být nasměrováno do smysluplnějších a ekonomicky rozumnějších aktivit, které zvýší přitažlivost našeho regionu a budou atraktivní pro mladé lidi, kteří z regionu trvale odcházejí. Žádáme Vládu ČR, aby znovu zvážila toto svoje usnesení a vedení Moravskoslezského kraje, aby se zasadilo o jeho zrušení, neboť negativně ovlivní náš kraj, k jehož rozvoji Ostravská univerzita ve spolupráci s městem i krajem dlouhodobě přispívá,“ konstatují akademici.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované