Hlavní obsah

Jako kůl v plotě. Malí podnikatelé si stěžují, že jim stát nepomáhá

Digitalizace podnikání jde pomaleji, než bychom chtěli. Přitom vůle podnikatelům většinou nechybí. Ilustrační foto.

Reklama

14. 11. 2022 16:20

Čím menší podnik, tím horší podmínky pro podnikání. Tak by se daly ve stručnosti shrnout výsledky průzkumu, který mezi nejmenšími českými firmami uskutečnila společnost Mastercard. Teď chce pracovat na zlepšení situace.

Článek

Když v nějaké nedělní televizní debatě zazní slovo digitalizace, obvykle se vztahuje k potírání přebujelé byrokracie, případně k nutnosti „prodigitalizovat se“ k úsporám v počtu úřednického stavu.

Jenže digitalizace mnohem dramatičtěji probíhá na úrovni firem a Česko má v tomto ohledu co dohánět. Z průzkumu Barometer Strive Czechia společnosti Mastercard vyplývá, že vlak ujíždí především menším firmám, případně samostatným podnikatelům a živnostníkům.

Platí totiž pravidlo, že čím menší podnik, tím slabší výsledky v ukazatelích výkonnosti – nejde jen o výši příjmů a zisku, ale z ní také odvozenou nižší technologickou úroveň.

Překážkou pro větší uplatnění moderních technologií je totiž zejména jejich nákladnost, a ta se nejvíc projevuje u mikropodniků do deseti zaměstnanců, u žen-podnikatelek a také u podnikatelů, kteří do Česka přišli třeba z oblastí postižených válkou.

Téměř tři z pěti podniků přitom uvedly, že moderní technologie považují pro budoucí úspěšnost svého podnikání za zásadní. Kromě digitalizace se výzkumníci ptali také na přístup k různým programům podpory podnikání, k podpoře v oblasti digitalizace byznysu malých podniků, ale také k financování.

Momentálně nasazují dotazované firmy technologie nejčastěji ve financích a v účetnictví, 69 procent respondentů hodnotí digitalizaci těchto podnikových oblastí jako dobrou nebo velmi dobrou.

V tom se výsledky Strive Czechia Barometru, který pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu iniciovalo Centrum pro inkluzivní růst společnosti Mastercard ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, do vysoké míry shodují s výsledky průzkumu provedeného agenturou CEBR v roce 2021 ve Velké Británii.

Preferovány jsou systémy plánování podnikových zdrojů (ERP), následují sociální média a elektronická fakturace. Na opačném konci stojí personalistika, kde čeští podnikatelé digitální technologie využívají jen zřídka (32 % oslovených podniků).

Foto: Seznam Zprávy

Účetnictví mají digitalizované více než 2/3 malých podnikatelů.

Samostatnou kapitolou jsou elektronické platební systémy, s některým z nich má zkušenost naprostá většina podniků zahrnutých do průzkumu. Nejčastěji používaným způsobem příjmu plateb jsou bankovní převody.

Pro nehotovostní platby však stále ještě existuje značný prostor k růstu. Méně než dvě pětiny podniků (38 %) přijímají platby platebními kartami a jen pětina (20 %) přijímá platby digitálními platebními metodami.

Zajímavostí je, že zhruba každá šestá firma vedená podnikatelem ve věku 35 let nebo méně experimentuje s kryptoměnami.

Pro srovnání, Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI), který hodnotí úroveň digitalizace v členských zemích EU, popisuje Česko jako zemi s relativně pomalým přijímáním moderních technologií. V roce 2022 byla ČR v jejich integraci na 19. místě z 27 členských zemí EU, což je mimochodem pokles o čtyři pozice z 15. místa v roce 2021.

Komu banky půjčují

Téměř dvě třetiny (64 %) respondentů výzkumu odpověděly kladně na dotaz, zda by si na pokrytí provozních potřeb nebo rozšíření činnosti vzaly úvěr. Jen pětina dotázaných ale v posledních 12 měsících půjčku nebo úvěr doopravdy využila. V polovině případů úvěrem financovali provozní kapitál (51 %), dalšími důvody zadlužení bylo rozšíření podnikatelské činnosti (29 %) a investování (23 %).

Výzkum pak ukázal poměrně významný rozdíl v přístupu k úvěrování mezi firmami různých velikostí. Z malých podniků (11–49 zaměstnanců) využilo úvěr nebo půjčku 36 procent, mezi mikropodniky (1–10 zaměstnanců) to ve sledovaném období bylo jen 19 procent a mezi samostatnými podnikateli na cizí zdroje dosáhl ani ne každý desátý (8 %).

„Co se týče soukromého sektoru obecně, existuje mezi českými bankami ochota nejmenším zaměstnavatelům půjčovat. Podíl zamítnutých žádostí o úvěr je třetí nejnižší v EU,“ řekl k dostupnosti financování „malých byznysů“ v souvislosti s programem Strive Czechia prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Zároveň však poukázal na fakt, že pokulhává dostupnost financování inovací a technologických startupů.

„Podíl dostupného rizikového kapitálu v Česku, v procentním vyjádření k HDP, je mezi srovnatelnými evropskými zeměmi nejnižší. Přitom technologické startupy budou v naší ekonomice hrát stále významnější roli,“ upozornil Dlouhý. Řada takových projektů logicky začíná právě jako firmy s nízkým počtem zaměstnanců.

Malí cítí jen malou podporu, anebo žádnou

Velikost firmy se ukázala být výhodou také v přístupu k rozličným programům podpory podnikání. Zhruba dvě třetiny samostatných podnikatelů v průzkumu uvedly, že nemají přístup k žádné podpoře, zatímco u podniků s 11–49 zaměstnanci tento problém pociťuje jen 21 procent respondentů. Takový rozdíl staví samostatné podnikatele do jasně nevýhodné situace, což se o to více projevuje v krizových obdobích, jako byla pandemie covidu-19 anebo dnešní energetická krize.

Strive Czechia

  • Po Velké Británii spouští společnost Mastercard i v Česku program Strive, jehož cílem je podpora samostatných podnikatelů, mikropodniků a malých podniků.
  • V průběhu následujících tří let chce pomoci zhruba 250 tisícům podniků v přechodu k digitální ekonomice, a to zejména prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, ale ve spolupráci s finančními institucemi i rozšířením finančních služeb zaměřených právě na segment malých firem.
  • Rozpočet tříletého programu operuje s 5,5 milionu dolarů, konkrétní aktivity budou podnikatelům představeny na jaře 2023.

Jakkoliv lze citovanou nedostupnost podpory, ať už jde o podporu ze strany státu, oborových organizací, nebo soukromého sektoru, do určité míry vysvětlit i nedostatečným povědomím podnikatelů a nejen její reálnou nedostupností, je zjištění výzkumu přinejmenším znepokojivé.

„Význam digitalizace naplno ukázala pandemie covidu-19 a většina podnikatelů věří, že je digitalizace pro jejich budoucí úspěch zcela zásadní. Je tedy velmi potěšující, že i přes nesporné problémy firmy v ČR mají vůli a zájem zlepšovat a zefektivňovat své provozy a mimo jiné se také zasadit o co největší energetickou úspornost. Už jen proto by jim měl stát vyjít vstříc a pomoci jim co nejvíce,“ řekl v souvislosti s výzkumem a na něj navázaným programem Strive Czechia prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Drobní podnikatelé s maximálně 49 zaměstnanci jsou podle viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy významným článkem národní ekonomiky a mají zásadní význam pro prosperitu celé společnosti.

Partnerem článku je společnost Mastercard.

Reklama

Doporučované