Hlavní obsah

Tři miliony lidí spořících na důchod prodělává za devět let až deset procent

Foto: Shutterstock.com/Matej Kastelic

hhh

Reklama

25. 5. 2022 15:40

Klienti penzijních společností, kteří si spoří v transformovaných penzijních fondech a sázejí tak na garantovanou jistotu zhodnocení, jež nesmí spadnout do mínusu, za posledních devět let reálně prodělávají šest až deset procent.

Článek

Ke konci roku 2021 si na důchod spořilo v některém z fondů třetího pilíře českého důchodového systému 4,43 milionu účastníků, vyplývá z údajů Asociace penzijních společností ČR. Doplňkové penzijní spoření, které umožňuje volit různé investiční strategie (konzervativní, vyváženou, dynamickou), si zvolilo 1,468 milionu účastníků. Zbytek klientů, tedy skoro tři miliony, si doposud spoří na penzi v transformovaných fondech.

Z analýzy výsledků transformovaných fondů za minulý rok, kterou připravila společnost Freedom Financial Services pak vyplývá, že tito lidé za posledních devět let reálně prodělávají šest až deset procent.

Ke konci roku 2021 si na důchod spořilo v některém z fondů třetího pilíře českého důchodového systému 4,43 milionu účastníků, vyplývá z údajů Asociace penzijních společností ČR. Doplňkové penzijní spoření, které umožňuje volit různé investiční strategie (konzervativní, vyváženou, dynamickou), si zvolilo 1,468 milionu účastníků. Zbytek klientů, tedy skoro tři miliony, si doposud spoří na penzi v transformovaných fondech.

Podle dat asociace vytvořily transformované fondy penzijního připojištění loni zisk 2,132 miliardy Kč, zatímco účastnické fondy v doplňkovém penzijním spoření vydělaly 2,43 miliardy Kč. V transformovaných fondech stále leží více než 82 procent úspor klientů a téměř 18 procent se nachází v novějších účastnických fondech.

„Z loňských výsledků jednotlivých transformovaných fondů je zjevné, že se ani jedinému nepodařilo překonat hranici jednoho procenta,“ uvedl spolumajitel Freedom Financial Services Václav Šimek.

Nejvyššího zhodnocení dosáhla podle firmy Penzijní společnost České spořitelny se zhodnocením 0,98 procenta. Na opačném pólu skončila penzijní společnost Generali s 0,24 procenta. Šimek připomněl inflaci, která v loňském roce činila 3,8 procenta. „Přitom inflace za rok 2021 je jen slabým odvarem té, jakou zažíváme letos,“ podotkl.

Reálný celkový výnos všech transformovaných fondů se od roku 2013 pohybuje v záporných hodnotách od minus 9,85 procenta u penzijní společnosti Komerční banky po minus 5,77 procenta u Penzijní společnosti Generali.

„Tyto hodnoty ostře kontrastují se srovnáním výsledků účastnických fondů, které zejména u dynamických variant dokázaly prostředky klientů zhodnotit i o více než dvacet procent. Nejen všechny dynamické účastnické fondy, ale i všechny s vyváženou strategií v loňském roce dokázaly svým klientům zajistit překonání inflace, některé i několikanásobně,“ upozornil Šimek.

Do transformovaných fondů klienti už od 30. listopadu 2012 nemohou vstupovat a mohou tyto fondy převést jen do některého z účastnických fondů doplňkového penzijního spoření. Ty sice nenabízejí jistotu nezáporného zhodnocení a mohou se v některých letech dostat i do minusu, zato ale mají dlouhodobou perspektivu překonávat inflaci.

„Z důvodu možné rozkolísanosti by tak měli přechod dobře zvážit zejména účastníci, kteří mají krátce před odchodem do důchodu. Naopak u účastníků, kteří mají deset a více let před důchodem, nedává moc smysl zůstávat v transformovaných fondech,“ uzavřel Šimek.

Reklama

Doporučované