Hlavní obsah

Modrá pyramida vyšla ze střetu s centrální bankou o půl milionu chudší

Ilustrační foto.

Reklama

7. 1. 2022 16:50

Stavební spořitelna ze skupiny Komerční banky měla pochybit téměř ve všech oblastech svého byznysu. Kontroloři České národní banky jí za šest přestupků napočítali půlmilionovou sankci.

Článek

Malý výběr produktů, nedostatečná vnitřní kontrola a chybějící záznamy ze schůzek s klienty, kterým prodávala investice, spotřebitelské úvěry a pojištění. Tak se dají shrnout pochybení, kterých se podle České národní banky (ČNB) v letech 2019 a 2020 dopustila Modrá pyramida, dceřiná společnost Komerční banky.

Centrální banka chyby označila za „závažné porušení právních předpisů, jehož následkem je uložení zásadního peněžitého postihu“. Tím je půlmilionová pokuta. Z posledně zveřejněných hospodářských výsledků za rok 2020 vyplývá, že Modrá pyramida dosáhla zisku ve výši 323 milionů korun.

Za nejzávažnější porušení přitom ČNB označila to, že stavební spořitelna nezajistila průběžnou vnitřní kontrolu při sjednávání investic. Za takový přestupek hrozí pokuta až do výše 150 milionů korun.

Zákon o spotřebitelském úvěru měla stavební spořitelna porušit například tím, že zákazníkům nedala dostatečně na výběr z vhodných produktů na trhu, ale vybírala jen ze šesti půjček ve své nabídce.

Modrá pyramida v podaném odvolání reagovala tím, že si odlišně vykládá zákon. Podle ní je nabízená škála úvěrových produktů pro poskytování rady zákazníkům dostatečná.

Co ČNB Modré pyramidě mimo jiné vytkla (malá nabídka půjček):

  • Když účastník řízení vystupuje jako samostatný zprostředkovatel podle Zákona o spotřebitelském úvěru (ZSÚ), tak při poskytování rady klientům pro něj platí povinnost výběru z dostatečného počtu vhodných produktů spotřebitelských úvěrů (SÚ) dostupných na trhu.
  • Počet pouze 2 poskytovatelů SÚ a pouze 6 možností/variant SÚ celkem (z toho pouze 1 SÚ na bydlení – tedy zde ani není možnost výběru) vzhledem k velikosti trhu v ČR není dostatečný.
  • Účastník řízení by měl při poskytování rady klientům nabízet možnost sjednání SÚ od více poskytovatelů (v ČR působí k datu 27. 10. 2021 a obdobně i k datu 20. 11. 2020 – dle Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu více než 80 nebankovních poskytovatelů SÚ) a více jednotlivých možností nabízených SÚ tak, aby našel pro spotřebitele nejvhodnější produkt.

Zdroj: Rozhodnutí ČNB z 30. 11. 2021

ČNB se také nelíbilo, že Modrá pyramida (MPSS) nedala klientovi záznam o poskytnuté radě týkající se jeho finanční situace či potřeb nebo rizik, kterým může být spotřebitel při půjčce vystaven. Šlo například o půjčky, které si bralo více lidí najednou, ale záznam z jednání podepsal jen jeden z nich. Nebylo tak zřejmé, zda spolužadatelé dostali o půjčce informace, které zákon vyžaduje.

Podobně v oblasti prodeje pojištění: ve stejném období chyběly v některých případech záznamy o potřebách klienta, zdůvodnění doporučení konkrétních pojistných produktů a vysvětlení dopadů sjednání pojištění na zákazníka.

Klíčové dokumenty z jednání stavební spořitelny se zákazníky chyběly centrální bance také při kontrole zprostředkování investic.

Stavební spořitelna udělení pokuty akceptovala. „Rozhodnutí prostudujeme a připomínky ČNB budeme implementovat do našich postupů,“ uvedla mluvčí Modré pyramidy Šárka Nevoralová.

Reklama

Doporučované