Hlavní obsah

Drahé energie zasáhly rozpočty firem. Do úspor investují miliony a nelitují

Foto: Pixabay.com

Důvodem investice do vlastních zdrojů nemusí být jen ceny energií, ale i snaha o udržitelnost. Ilustrační fotografie.

Reklama

28. 1. 2022 19:31

Růst cen energií dopadl i na podniky. Některé z nich proto investují do vlastních zdrojů energie a dalších úsporných kroků. Ty jim mohou ušetřit i miliony korun ročně.

Článek

Článek si můžete pustit také v audioverzi.

S rostoucími cenami energií se firmám logicky zvedly i náklady. Obzvlášť u energeticky náročných odvětví tvoří tato položka poměrně podstatnou část rozpočtu. To je mimo jiné i důvodem, proč společnosti investují do energeticky úsporných řešení, jako jsou například solární panely, tepelná čerpadla či úspornější osvětlení.

Vedle strojírenství, skláren či papíren je velkým „žroutem“ energie i provoz hutí. V Třineckých železárnách se proto úsporami energií zabývají dlouhodobě, ale kvůli skokově rostoucím nákladům na energie je pro ně toto téma nyní ještě aktuálnější.

„Využíváme k opětovnému zpracování veškeré hutní plyny a postupně nahrazujeme zastaralá výrobní i nevýrobní zařízení moderními s vyšší energetickou účinností. Jde o úsporu několika stovek MWh, číslo se ale každý rok různí dle objemu investic a konkrétních projektů,“ popisuje Petra Macková Jurásková, tisková mluvčí skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel.

V roce 2022 se skupina chystá investovat do různých energeticky úsporných opatření stovky milionů korun. „Plánujeme dokončit instalaci fotovoltaické elektrárny s náklady ve výši 10 milionů korun na nové hale v Tažírně oceli ve Starém Městě. Úspory přinese také plánovaná rozsáhlá modernizace osvětlení výrobních hal v huti za 50 milionů korun v horizontu příštích pěti let,“ uvedla Macková Jurásková.

Instalace úspornějšího osvětlení ale začne již letos. Původní výbojková světla nahradí moderní LED svítilny s inteligentním řízením. „Úspora energie jen výměnou světel dosahuje 70 procent, s dobře zvolenou regulací se podařilo dosáhnout úspory ve výši 84 procent,“ říká Macková Jurásková.

Dalších 170 milionů korun plánuje skupina vložit do modernizace frézovací linky, která rovněž zajistí významné energetické úspory.

Šetřící mantra

Kvůli cenám energií začíná také rozsáhlá výměna osvětlení za LED žárovky i ve všech výrobních halách společnosti Vítkovice Steel. „Je to poměrně velká investice, která sice není do výrobního zařízení, ale pomůže nám snížit spotřebu elektřiny. Ušetří nám ročně zhruba 10 milionů korun, a investice se tak brzy vrátí,“ říká tisková mluvčí společnosti Jana Dronská.

Pokud jsou součástí modernizace také stavební opatření, například zateplení, pak úspory dosahují až okolo 50 procent původních nákladů.
Martin Nádeníček, předseda představenstva společnosti Amper Savings

Výše úspor oproti původní spotřebě záleží na tom, co konkrétně si společnost nainstaluje. „V rámci modernizace technologií pro výrobu či distribuci energií, jako kotel, kogenerační jednotka či kompresor, je možno dosáhnout úspor až 40 procent původních nákladů, nejčastěji však okolo 20 procent,“ říká Martin Nádeníček, předseda představenstva společnosti Amper Savings, která se věnuje úsporným řešením pro podniky.

Pokud však zájemce skombinuje vhodná řešení, úspory bude mít o to vyšší. „Pokud jsou součástí modernizace také stavební opatření, například zateplení, pak úspory dosahují až okolo 50 procent původních nákladů,“ dodává Nádeníček.

Nejen šetřit, lze i vydělat

Ředitel společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer zase zdůrazňuje výhody vlastních zdrojů. „U vlastního zdroje odpadají poplatky za přenos, distribuci, systémové služby a další. Investice do vlastních zdrojů energií a nových technologií nabízejí nejen úspory, ale při správné realizaci také příležitost k dodatečným výnosům za prodej nespotřebované energie,“ vysvětluje a dodává, že návratnost investice do vlastního zdroje elektřiny a tepla se pohybuje v rozmezí tří až 10 let.

Úsporné technologie však zdražily o desítky procent, a to kvůli nárůstu cen materiálů, z nichž se vyrábějí. „Oproti tomu ještě výraznější nárůst cen energií návratnost úsporných opatření zkrátil, a projekty tak zatraktivnil. Nárůst investičních nákladů je tedy kompenzován vyššími garantovanými úsporami,“ říká Nádeníček.

Před dvěma lety jsme investovali do vlastního geotermálního vrtu, tepelných čerpadel a solárních panelů. Se současnými cenami energií můžeme díky vlastním zdrojům dosáhnout finančních úspor až o 40 procent.
Jiří Kužniar, šéf komunikace firmy Masoprofit

Zvýšení cen energií pociťují také firmy, které k vytápění používají elektrokotle. Proto nyní investují hlavně do tepelných čerpadel. „Pokud se rozhodnou doplnit elektrokotel tepelným čerpadlem, mohou snížit náklady na vytápění až o 70 procent. Investice do pořízení čerpadla se tak rychle vrátí,“ uvedl Martin Věžník, vedoucí obchodního oddělení firmy Regulus, která se zabývá výrobou a instalací tepelných čerpadel.

Firmy, které do vlastních zdrojů energie investovaly už dříve, si teď mohou gratulovat. „Před dvěma lety jsme investovali do vlastního geotermálního vrtu, tepelných čerpadel a solárních panelů. Se současnými cenami energií můžeme díky vlastním zdrojům dosáhnout finančních úspor až o 40 procent,“ uvedl Jiří Kužniar, šéf komunikace firmy Masoprofit, která dodává stroje do potravinářských podniků.

Pro budoucnost

Důvodem investice do vlastních zdrojů však nemusí být jen zdražování energií, ale také snaha firem o udržitelnost a snižování emisí CO2. „V posledních letech vedle rostoucích cen energií zatraktivňuje toto téma také trend v oblasti energeticky šetrného a dlouhodobě udržitelného hospodářství a snižování uhlíkové stopy,“ říká Nádeníček.

Řada podniků tak v instalaci energeticky úsporných řešení vidí i cestu ke snižování svého dopadu na životní prostředí. „Primárním důvodem pro investici do vlastních zdrojů energie pro nás nebyl růst cen, ale snaha o udržitelnost a přechod na zelenou energetiku,“ potvrzuje Kužniar.

Firmy mohou na podobné projekty čerpat i dotace. Nejčastěji využívají Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost nebo příspěvky z Operačního programu Životního prostředí, který firmám umožňuje získat finance z Evropské unie.

Prostředky lze získat i z Modernizačního fondu či Národního plánu obnovy. „Dovolil bych si také upozornit na mnohdy neprávem opomíjený program MPO EFEKT, v rámci kterého je možno získat dotaci na zpracování analýzy vhodnosti pro realizaci EPC projektu u žadatele,“ dodává Nádeníček. Služba Energy Performance Contracting (EPC) zahrnuje nejen návrh, přípravu a realizaci úsporných opatření, ale i zajištění financování projektu.

Reklama

Doporučované