Hlavní obsah

Klienti si stěžují. Dodavatel energií jim zapomněl říct, že si připlatí

Foto: Pixabay.com

Společnost Vemex upravuje nejen hromadné ceníky, ale sáhla také na individuálně dojednané smlouvy (ilustrační foto).

Reklama

12. 1. 11:17

Dramatické zdražení elektřiny a plynu se promítá do ceníků dodavatelů energií. Někteří však zapomínají na důležitou formalitu – informovat klienty. Ti si stěžují například na společnost Vemex, která loni takto zdražila několikrát.

Článek

Poprvé se z řad klientů na konto společnosti Vemex začaly ozývat nespokojené hlasy v loňském listopadu, kdy dodavatel neohlášeně zvedl ceny za dodávky elektřiny a plynu.

Od konce loňského října však Vemex změnil ceník už čtyřikrát a zdá se, že klienty dál odmítá adresně informovat tak, jak to vyžaduje Energetický regulační úřad.

Na přístup k oznamování nových ceníků si nespokojení klienti stěžují stále. „Vemex se věci zcela vymkly a zdá se, že jsou většinou řešeny v rozporu se zákonem, protože změny cen jsou vypisovány v době kratší než 30 dnů a nikdy nejsou adresně oznamovány odběratelům, jak je jasně uvedeno v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb. a jak je dále upřesněno v obchodních podmínkách, které jsem podepsal jako součást smlouvy,“ napsal redakci SZ Byznys jeden z nespokojených klientů.

Redakce SZ Byznys žádala společnost Vemex o vyjádření, ta však ani na opakované výzvy dosud nereagovala.

K problematice oznamování změn v cenách za dodávky energií se však vyjádřila už v listopadu. Tehdy v telefonickém komentáři ředitel prodeje společnosti Vemex Svetozar Pokorný potvrdil, že podnik nové ceníky zveřejnil pouze na svých webových stránkách a svým klientům jiným způsobem změnu nesděloval.

Vemex, s. r. o.

Vemex Energie je dceřinou společností firmy Vemex, s. r. o., která obchoduje se zemním plynem a ovládá ji ruský Gazprom. Kromě Česka společnost působí také na Slovensku.

Akcionáři společnosti Vemex, s. r. o. jsou:

  • Gazprom Germania, dceřiná společnost Gazpromu – 50 %
  • Centrex Europe Energy & Gas AG – 33 %
  • MND Group NV – 17 %

Společnost Vemex dodává přibližně na 10 až 12 procent českého trhu s plynem. Hlavními klienty jsou Pražská plynárenská, chemický výrobce Spolana a oceláři z Vítkovic.

V roce 2007 Vemex podepsal pětiletou smlouvu s Gazpromem na roční dodávky až 500 milionů metrů krychlových plynu. Společně s českým producentem zemního plynu MND, akcionářem samotné společnosti Vemex, společnost plánuje výstavbu zásobníku zemního plynu ve východní části Česka.

Zdroj: Wikipedia

Podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) má sice dodavatel energií Vemex právo na zvýšení cen, změnu však musí provázet informování zákazníka, a to formálně správnou cestou.

„Dodavatel musí při zvýšení ceny (nebo změně jiných podmínek) prokazatelně oznámit klientům záměr 30 dní před účinností změny a poučit je o možnosti odstoupení. Oznámení se děje způsobem stanoveným ve smlouvě, musí být individuální a adresné, oznámit lze například poštou, e-mailem nebo jiným způsobem, který je sjednán ve smlouvě se zákazníkem,“ vysvětlil Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.

Novinky jen na webu

Na neočekávané zvýšení ceníků od společnosti Vemex si stěžoval v loňském roce další ze zákazníků, který na novou podobu cen narazil na jejích webových stránkách jen náhodou. V té době se cena zvýšila na trojnásobek.

„Vzhledem k turbulencím na současném trhu energií se jako všichni obáváme zvýšení cen. Společnost Vemex nás zatím o žádném zvýšení neinformovala. Zároveň jsme si ale všimli, že na jejích webových stránkách se objevily nové ceníky platné od 15. listopadu,“ potvrdil klient společnosti Vemex.

„Částka za MWh pro náš typ smlouvy podle nich činí 5 600 Kč, dosud se naše cena pohybovala kolem 1 600 Kč/MWh. Podle nového ceníku by naše faktura za rok činila okolo 130 000 Kč. Dosud to bylo 43 000 Kč,“ vyčíslil zdražení v reálném příkladu klient, který topí elektrickým topením a využívá elektrický bojler i přímotopy.

Stížnosti se u ERÚ hromadí

Podle tiskového mluvčího ERÚ Michala Keborta se se stížností podobného rázu na úřad obrací stále více klientů.

„Energetickému regulačnímu úřadu se ozvalo několik spotřebitelů odebírajících energie od této společnosti, typicky řešili právě změnu ceny, která jim údajně nebyla řádně oznámena, a související. Mezi ‚související‘ patřila například povinnost úhrady zvýšené ceny (v případě konkrétní formy ne/oznámení změny ceny nebo jiných smluvních podmínek),“ řekl pro SZ Byznys Michal Kebort.

Stížnosti na podobné praktiky dle ERÚ ale v současné době nemíří jen na společnost Vemex. Problémem jsou i další dodavatelé.

„Stížnosti na podobné praktiky se scházejí i na několik dalších dodavatelů, a to ve větším množství než konkrétně u této společnosti,“ potvrdil Michal Kebort.

Z individuálního ceníku na hromadný

Hromadné ceníky ale nejsou to jediné, co dodavatel energií upravuje. Informoval o tom redakci SZ Byznys další z klientů. S platností od 10. 1. 2022 totiž společnost zrušila také veškeré individuální ceny sjednané formou smlouvy či dodatku.

„Z důvodu bezprecedentní situace na energetickém trhu, kde jen od začátku letošního roku ceny elektřiny na rok 2022 vzrostly téměř o 600 procent, kdy růst i nadále pokračuje a stabilizace situace není v dohledu, jsme bohužel i my nuceni na tuto skutečnost reagovat. Oznamujeme Vám tímto, že s účinností od 10. 1. 2022 měníme všechny individuální ceny elektřiny (sjednané smlouvou či dodatkem) na ceny níže uvedené dle jednotlivých distribučních sazeb,“ napsal dodavatel ve svém oznámení klientům.

Na dotaz SZ Byznys, jaké části klientů se tato změna dotýká a zda zdražení zahrnuje i klienty s fixovanou smlouvou, společnost Vemex rovněž nereagovala.

Podle vyjádření ERÚ by však na takovou změnu dodavatel neměl právo. Pokud je cena skutečně fixovaná a smlouva a všeobecné obchodní podmínky nenabízejí žádné výluky, potom dodavatel musí dohodnutou cenu po dobu trvání smlouvy dodržet.

„Výlukou může být například ustanovení, které jasně a konkrétně upravuje, za jakých podmínek může společnost přistoupit k úpravě jinak fixované ceny – ale skutečně to musí být ujednáno jasně a předem. Pak by mělo být zjevné, že o fixovanou cenu nejde, přinejmenším ne za podmínek podléhajících výluce. Nemůže jít o ‚skrytou‘ kličku,“ reagoval Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.

Vzhledem k častým dotazům na toto téma dodal, že pokud by došlo k rozporu mezi smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami, přednost má vždy smlouva před všeobecnými obchodními podmínkami.

Co může klient dělat, když dodavatel zvýší ceny?

Jak může poškozený klient reagovat, když mu dodavatel nečekaně zvýší ceny? Musí platit zdražené částky? Má si o ně žádat zpětně? Jaký je přesně postup?

Předně musí smlouva obsahovat možnost jednostranné změny obchodních podmínek nebo zvýšení ceny. Následně dodavatel musí zvýšení ceny (nebo změny jiných podmínek) prokazatelně oznámit 30 dní před účinností změny a poučit o možnosti odstoupení. Oznámení se děje způsobem stanoveným ve smlouvě, musí být individuální a adresné, oznámit lze například poštou, e-mailem nebo jiným způsobem, který je sjednán ve smlouvě se zákazníkem.

Na koho se má klient obrátit, když se chce proti novým cenám odvolávat?

Musí to oznámit dodavateli a v případě, že dodavatel bude trvat, že zvýšení je podle práva, nezbývá než jít s dodavatelem do sporu. Domáhat se splnění smluvní povinnosti lze jen rozhodnutím vydaným soudem nebo orgánem mimosoudního řešení sporu (dle povahy nároku).

Jak postupovat, když přijde v lednu faktura za rok 2021 a v ní bude započtena tato zvýšená cena za 11. a 12. měsíc? Má klient právo nárokovat si vrácení neoprávněně účtované částky z důvodu, že nebyla včas oznámena?

Ano, pokud je vyúčtována cena v rozporu se smlouvou, pak musí zákazník vyúčtování reklamovat. Nebude-li reklamaci vyhověno, pak je jediná cesta zase sporné řízení.

Kdy má klient právo přejít k jinému dodavateli bez sankcí? Jak situaci řešit ještě před platností nových ceníků, když firma nereaguje?

Pokud dodavatel neoznámí zvýšení ceny řádně, může zákazník bez sankce odstoupit tři měsíce po účinnosti změny a najít si nového dodavatele. Akceptace dodavatele pro tyto kroky není nutná – je však nutné, aby zákazník zaslal dodavateli odstoupení písemně (stačí e-mail), aby bylo odstoupení prokazatelné. Na písemnou žádost spotřebitele je dodavatel povinen bezodkladně sdělit datum ukončení dodávky.

Jaké jsou varianty toho, jak má probíhat oznamování dodavatele klientům o zdražení?

Způsobem stanoveným ve smlouvě, není-li uveden postup, pak jiným prokazatelným způsobem. Mělo by vždy být individuální a adresné, oznámit lze například poštou, e-mailem nebo jiným způsobem, který je sjednán ve smlouvě se zákazníkem.

Co hrozí dodavatelům, kteří zdražení účtují klientům, kteří se o něm formálně nedozvěděli?

Bude-li se zákazník bránit, dodavatel není oprávněn cenu zvýšit, zákazníkům zůstane zachována původně sjednaná cena. Zde mimo jiné platí ustanovení občanského zákoníku, tedy že neoznámená změna je změnou neplatnou.

Odpovědi: Michal Kebort, mluvčí Energetického regulačního úřadu

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované