Hlavní obsah

Překvapení klienti: Dodavatel energií oznámil zdražení jen na webu

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

5. 11. 14:46

Neoznámené zvýšení cen za elektřinu a plyn na trojnásobek u nefixovaných smluv. Klienti dodavatele energií Vemex si stěžují, že se o novince mohli dozvědět jen z webu firmy. Nemusí tak na něj přistoupit, radí odborník.

Článek

Dodavatel elektřiny a plynu společnost Vemex od poloviny letošního listopadu zvyšuje ceny za energie. O svých plánech ale zapomněla informovat vlastní klienty, kteří nemají fixovanou smlouvu. Podle nových ceníků, které se objevily v polovině letošního října na internetových stránkách společnosti, Vemex zvyšuje ceny na trojnásobek.

Podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dodavatel energií Vemex ale nepostupoval správně. Na zvýšení cen nemá právo kvůli tomu, že klienti se o zvyšování nedozvěděli formálně správnou cestou.

Dodavatel musí při zvýšení ceny (nebo změně jiných podmínek) prokazatelně oznámit klientům záměr 30 dní před účinností změny.
Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ

„Dodavatel musí při zvýšení ceny (nebo změně jiných podmínek) prokazatelně oznámit klientům záměr 30 dní před účinností změny a poučit je o možnosti odstoupení. Oznámení se děje způsobem stanoveným ve smlouvě, musí být individuální a adresné, oznámit lze např. poštou, e-mailem nebo jiným způsobem, který je sjednán ve smlouvě se zákazníkem,“ vysvětlil Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.

Jak pro SZ Byznys uvedl ředitel prodeje společnosti Vemex Svetozar Pokorný, podnik nové ceníky zveřejnil pouze na svých webových stránkách. Pokud by firma o zdražení informovala dle pravidel energetického zákona, zdražení by se dotklo klientů s nezafixovanou cenou ve smlouvě. Ti podle Svetozara Pokorného z celkového počtu klientů tvoří jen menší podíl.

„Podíl klientů s nezafixovanou cenou za dodávku energií tvoří pod deset procent aktivního portfolia,“ informoval ředitel prodeje Vemex Seznam Zprávy Byznys.

Naopak klientů s fixovanou cenou se zdražení, o kterém firma klienty neinformovala správně, nedotkne.

„Vemex Energie s naprostou vážností deklaruje, že dodrží beze zbytku a v plném rozsahu své smluvní závazky vůči zákazníkům. Každému zákazníkovi, který má platnou smlouvu s naší společnosti na dodávku plynu/elektrické energie s tzv. fixovanou cenou (ať už individuální, či ceníkovou) dodržíme po celé období platnosti smlouvy,“ potvrdil ředitel prodeje Svetozar Pokorný.

Že se informace o změnách v cenících do poštovních nebo emailových schránek nedostala, potvrzuje i jeden ze současných klientů firmy. Ten svou smlouvu se společností uzavíral před deseti lety a smlouvou s fixací dnes už nedisponuje.

Vemex, s. r. o.

Vemex Energie je dceřinou společností firmy Vemex, s. r. o., která obchoduje se zemním plynem a je ovládaná ruským Gazpromem. Kromě Česka společnost působí také na Slovensku.

Akcionáři společnosti Vemex, s. r. o. jsou:

Gazprom Germania, dceřiná společnost Gazpromu – 50 %

Centrex Europe Energy & Gas AG – 33 %

MND Group NV – 17 %

Společnost Vemex dodává na přibližně 10–12 % českého trhu s plynem. Hlavními klienty jsou Pražská plynárenská, chemický výrobce Spolana a ocelář Vítkovice.

V roce 2007 Vemex podepsal pětiletou smlouvu s Gazpromem na roční dodávky až 500 milionů metrů krychlových plynu. Společně s českým výrobcem zemního plynu MND, akcionářem samotné společnosti Vemex, společnost plánuje výstavbu zásobníku zemního plynu ve východní části České republiky.

Zdroj: Wikipedia

„Vzhledem k turbulencím na současném trhu energií se jako všichni obáváme zvýšení cen. Společnost Vemex nás zatím o žádném zvýšení neinformovala. Zároveň jsme si ale všimli, že na jejích webových stránkách se objevily nové ceníky platné od 15. listopadu,“ potvrdil klient společnosti Vemex.

„Částka za MWh pro náš typ smlouvy podle nich činí 5600 Kč, dosud se naše cena pohybovala kolem 1600 Kč/MWh. Podle nového ceníku by naše faktura za rok činila okolo 130 000 Kč. Dosud to bylo 43 000 Kč,“ vyčíslil zdražení v reálném příkladu klient, který topí elektrickým topením a využívá elektrický bojler i přímotopy.

Podle ERÚ ale naštěstí pro klienty, kterých se nedobrovolné navýšení cen dotkne, existuje cesta ven.

Jaké má klient možnosti?

Jaké má klient, kterému byla cena za energie nečekaně navýšena, možnosti? Na to pro SZ Byznys odpovídal tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

Jak v takovém případě může poškozený klient reagovat? Musí platit zdražené částky? Má si o ně žádat zpětně? Jaký je přesně postup?

Předně musí smlouva obsahovat možnost jednostranné změny obchodních podmínek nebo zvýšení ceny. Následně dodavatel musí zvýšení ceny (nebo změny jiných podmínek) prokazatelně oznámit 30 dní před účinností změny a poučit o možnosti odstoupení. Oznámení se děje způsobem stanoveným ve smlouvě, musí být individuální a adresné, oznámit lze např. poštou, e-mailem nebo jiným způsobem, který je sjednán ve smlouvě se zákazníkem.

Na koho se má klient obrátit, když se chce proti novým cenám odvolávat?

Musí to oznámit dodavateli, a v případě, že dodavatel bude trvat, že zvýšení je podle práva, nezbývá než jít s dodavatelem do sporu. Domáhat se splnění smluvní povinnosti lze jen rozhodnutím vydaným soudem nebo orgánem mimosoudního řešení sporu (dle povahy nároku).

Jak postupovat, když přijde v lednu faktura za rok 2021 a v ní bude započtena tato zvýšená cena za 11. a 12. měsíc? Má klient právo nárokovat si vrácení neoprávněně účtované částky z důvodu, že nebyla včas oznámena?

Ano, pokud je vyúčtována cena v rozporu se smlouvou, pak musí zákazník vyúčtování reklamovat. Nebude-li reklamaci vyhověno, pak jediná cesta je zase sporné řízení.

Kdy má klient právo přejít k jinému dodavateli bez sankcí? Jak situaci řešit ještě před platností nových ceníků, když firma nereaguje?

Pokud dodavatel neoznámí zvýšení ceny řádně, může zákazník bez sankce odstoupit 3 měsíce po účinnosti změny a najít si nového dodavatele. Akceptace dodavatele pro tyto kroky není nutná – je však nutné, aby zákazník zaslal dodavateli odstoupení písemně (stačí e-mail), aby bylo odstoupení prokazatelné. Na písemnou žádost spotřebitele je dodavatel povinen bezodkladně sdělit datum ukončení dodávky.

Jaké jsou varianty, jak má probíhat oznamování dodavatele klientům o zdražení?

Způsobem stanoveným ve smlouvě, není-li uveden postup, pak jiným prokazatelným způsobem. Mělo by vždy být individuální a adresné, oznámit lze např. poštou, e-mailem nebo jiným způsobem, který je sjednán ve smlouvě se zákazníkem.

Co hrozí dodavatelům, kteří zdražení účtují klientům, kteří se o něm formálně nedozvěděli?

Bude-li se zákazník bránit, dodavatel není oprávněn cenu zvýšit, zákazníkům zůstane zachována původně sjednaná cena. (Zde mj. platí ustanovení občanského zákoníku, tedy že neoznámená změna je změnou neplatnou.)

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované