Hlavní obsah

Nové výpočty. Jak bude vypadat vaše faktura ze energie

Záznam středečního Byznys Clubu o vysokých cenách energií a jak jim čelit.Video: Seznam Zprávy

 

Reklama

23. 9. 2022 7:12

Od příštího roku vláda stanovila maximální cenu elektřiny a plynu, čímž reagovala na pohyby cen na energetickém trhu v posledních týdnech. Lidé se nyní ptají, jak budou vypadat jejich měsíční zálohy a roční náklady na energie.

Článek

Faktury za elektřinu a plyn se pro rok 2023 zásadně promění. Oproti letošním účtům se v nich projeví zastropování cen a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie.

Ročně díky tomu ušetří domácnosti, živnostníci a malé a střední firmy tisíce korun. „Uživatelé začali pracovat s cenou 5 000 Kč za MWh plus DPH a je třeba jim ukázat, jak to bude vypadat jako celek. Jak bude vypadat jejich celková faktura na příští rok od ledna do prosince a jejich měsíční zálohy,“ říká Jiří Matoušek, marketingový ředitel dodavatele Centropol.

Stropy odběratele ochrání před dalším růstem cen energií. „Pak je tam ale platba za rezervovaný příkon, tedy regulovaná část ceny, která se od příštího roku zvýší. Na to je třeba upozornit,“ dodává Matoušek.

Stropy jsou důsledkem otočky české vlády. Poté, co velkoobchodní cena elektřiny na konci srpna překonala 1 000 euro za MWh, ministři zjistili, že dosavadní opatření (příspěvek na bydlení, úsporný tarif a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje) nebudou stačit, a zhruba během jednoho týdne přišli s návrhem na zastropování cen elektřiny a plynu.

Zastropování pomůže hodně lidem, kteří mají spotové ceny v průběhu celé zimy.
Jiří Matoušek, marketingový ředitel Centropolu

Státní pokladnu to bude stát podle zářijových předpokladů 130 miliard Kč. Vláda dala strop na cenu silové elektřiny a cenu za odebraný zemní plyn a rozdíl mezi touto částkou a skutečnou tržní cenou dodavatelům energií zadotuje.

Modely domácností využívající jen elektřinu

Domácnost, která elektřinou vaří a svítí za jistič, neboli za stálý měsíční plat za rezervovaný příkon, zaplatí nejméně 110 Kč bez DPH (max. 3×20 A). Pokud elektřinou navíc ohřívá vodu, nyní platí 155 Kč, pokud k tomu ještě elektřinou vytápí, bude stát minimálně 340 Kč (max. 3×25 A), což se nejspíš změní.

Pozor na jednotky

Různí dodavatelé ve fakturách užívají rozdílné jednotky. Proto se někdy mluví o tom, že například vládní strop je u elektřiny 6 Kč, jindy 6000 Kč.

Vztahy mezi jednotkami jsou tyto:

1 MWh = 1000 kWh

1 kWh = 0,001 MWh

6 Kč za kWh = 6000 Kč za MWh

U plynu pak platí zhruba:

1 m3 = 10,62 kWh

1 kWh = 0,094 m3

DPH činí 21 % (částky bez DPH tedy násobte 1,21)

Ačkoli je opatření plošné, jedné skupině uleví výrazně, a to především proto, že se jí cena energií může měnit klidně z měsíce na měsíc – jejich ceníky totiž určuje burza. Jde o zákazníky na spotových produktech, kterých je u nás přes 130 tisíc. „Zastropování pomůže hodně lidem, kteří mají spotové ceny v průběhu celé zimy,“ říká Matoušek.

Pak je tu skupina odběratelů, která si bude muset vystačit s příspěvkem formou úsporného tarifu a odpuštění poplatků za OZE. Ceny energií se u těch klientů totiž ještě pohybují pod cenovým stropem, protože mají zafixovanou cenu elektřiny pod 6,05 Kč (vč. DPH) za kWh či plyn za méně než 3,025 Kč za kWh. Strop tak neprorazí a nijak jim nepomůže.

Vaření na elektřině

Modelová čtyřčlenná domácnost, která žije v bytě a elektřinu používá na svícení, vaření a napájí jí běžné spotřebiče, spadá pod distribuční sazbu D02d. Její roční spotřeba elektřiny činí zhruba 3,8 MWh (3 800 kWh).

Pokud se k zastropované ceně 5000 Kč za MWh (5 Kč za kWh) bez DPH za silovou elektřinu přičtou i další poplatky, jako daň z elektřiny, poplatek za distribuci, činnost operátora trhu (OTE) a systémové služby, zaplatí podle propočtů Centropolu 6774,8 Kč za MWh bez DPH a 8 197,5 Kč za MWh včetně DPH. Poplatky za OZE stát od října plošně odpustil, a tak se o tuto částku výsledek snížil.

Bez stropu by od ledna domácnost za elektřinu zaplatila podle predikce Centropolu 13 031,5 Kč s DPH za megawatthodinu. Ročně by ji pak účet vyšel na 49 520 Kč, což je meziroční nárůst o 24 829 Kč.

Při spotřebě 3,8 MWh ročně by se stropem čtyřčlenná domácnost zaplatila 31 151 Kč, což představuje rozdíl 18 369 Kč.

Při nižší spotřebě 1,9 MWh by domácnost zaplatila 15 575 Kč za rok, zatímco bez stropu by to bylo 24 740 Kč. Úspora tedy činí 9185 Kč.

K tomu se ještě musí přičíst platba za rezervovaný příkon 3 343 Kč, kterou zákazník zaplatí, i kdyby žádnou elektřinu nespotřeboval.

S vyšší roční spotřebou tak zákazník ročně za elektřinu vydá 34 493 Kč a jeho měsíční záloha bude činit 2 874,4 Kč. Rodina s nižší spotřebou pak ročně zaplatí 18 918 Kč a měsíčně ji to bude stát 1 576,5 Kč.

Ohřev vody elektřinou

Čtyřčlenná domácnost, která elektřinou navíc ještě ohřívá vodu, zaplatí celkem za elektřinu 6 050 Kč bez DPH, 7 320,5 Kč včetně daně. Za jistič, fixní plat dodavateli a poplatek OTE, pak ročně včetně DPH zaplatí 3 604 Kč.

Jejich roční náklady při spotřebě 5,5 MWh činí 40 263 Kč a po přičtení platby za rezervovaný příkon 43 867 Kč. Pokud modelová rodina spotřebuje méně, tedy 4,37 MWh ročně, zaplatí bez platby za jistič 31 991 Kč, celkové roční náklady pak budou odpovídat 35 595 Kč.

Po vypočítání měsíčních záloh by rodina, která ohřívá elektřinou i vodu, platila 3 655,6 Kč při vyšší spotřebě. Pokud by spotřebovala méně elektřiny, měsíční záloha by činila 2 966,2 Kč.

Bez vládního zákroku by za megawatthodinu silové elektřiny domácnosti v roce 2023 platily 8 500 Kč, což by celkovou částku za MWh posunulo na 12 154,4 Kč za MWh v sazbě D25d.

Vytápění elektřinou

Nejvyšší účty za elektřinu bude mít domácnost, která elektřinu používá nejen na svícení, na vaření a k ohřevu vody, ale také jí topí. Celková cena (v distribuční sazbě D57d) za jednu MWh činí i se stropem 6443,4 Kč včetně DPH (5 325,1 Kč bez DPH).

Tito odběratelé mají vysokou spotřebu, která se může v případě čtyřčlenné rodiny vyšplhat až k 12,5 MWh ročně.

V tomto případě by zaplatila 80 543 Kč za elektřinu ročně, při připočtení ostatních poplatků se pak náklady vyšplhají na 88 212 Kč. Bez zastropování ceny by však jejich účty překročily 100 tisíc Kč. Měsíční zálohy by v tomto případě byly 7 351 Kč.

Rodiny, které elektřinou svítí, ohřívají vodu a vytápějí, ale mají roční spotřebu nižší, tedy kolem devíti MWh, zaplatí 57 991 Kč za samotnou spotřebu. S přičtením 7 669 Kč za rezervovaný příkon by roční náklady odpovídaly 65 660 Kč. Měsíčně by v tomto případě platily 5 471,7 Kč.

Modely domácností využívající plyn

Vláda zastropovala i ceny plynu, což pomůže zbytku maloodběratelů, kteří místo elektřiny na vaření, ohřev vody a vytápění využívají plyn, jehož cena v posledních měsících také značně vzrostla. Vláda stanovila maximální cenu za odebraný zemní plyn na 2 500 Kč za MWh bez DPH. Bez stropu by dle Centropolu cena za odebraný plyn dosáhla 3 750 Kč za MWh.

Vaření na plynu

Domácnost, která využívá zemní plyn pouze na vaření, zaplatí se zastropováním za MWh včetně DPH 2 965,9 Kč. Její roční náklady na spotřebu tak budou odpovídat při odběru jedné MWh 3 589 Kč, jinak by mohly bez maxima dosáhnout 5 138,2 Kč. S připočtením stálého měsíčního platu pak ročně při vyšší spotřebě zaplatí 5 013 Kč. V tomto případě by měsíční záloha dosáhla 417,7 Kč.

Při nízké spotřebě plynu (0,9 MWh) za samotnou spotřebu zaplatí domácnost 1 794 Kč a s přičtením stálého měsíčního platu dosáhnou roční náklady 17 190 Kč a měsíční záloha 1 432,6 Kč.

Ohřev vody plynem

Některé domácnosti plynem ohřívají i vodu. Ty by bez vládní pomoci v podobě zastropování zaplatily 4 881 Kč za MWh, ale ročně by to jejich peněženka pocítila zvýšením nákladů o 14 520 Kč v porovnání s letoškem.

Jejich částka za MWh se stropem bude 3 332 Kč. Tito odběratelé spotřebují 4,5 až 7 MWh plynu ročně. Při vyšší spotřebě se roční náklady za spotřebu dostanou na 25 521 Kč za rok. Měsíční zálohu by pak dodavatel vyměřil na 2 126,8 Kč.

Při nižší spotřebě domácnost zaplatí čistě za spotřebu plynu 14 995 Kč, celkem i s ostatními poplatky 17 190 Kč ročně. Měsíčně by pak její náklady dosáhly 1 432,5 Kč.

Vytápění plynem

Skupina odběratelů, kteří plynem navíc i topí, pak mají spotřebu od 10 MWh do 30 MWh ročně. Při nejnižší spotřebě by jejich konečná roční částka za plyn odpovídala 36 234 Kč a měsíčně by to domácnost vyšlo na 3 019,5 Kč.

Pokud odběrné místo toho spotřebuje 20 MWh ročně, zaplatí nakonec 67 613 Kč včetně DPH. Měsíční zálohy by činily 5 634,5 Kč. Pokud je spotřeba ještě vyšší, zaplatili by zákazníci 101 708 Kč ročně za 30 MWh plynu. Jejich měsíční účet by pak činil 8 475,7 Kč.

Pokud některým domácnostem nebude tato pomoc stačit, stát kromě zastropování cen energií a odpuštění poplatků za OZE od roku 2023 s cenami energií uleví úsporným tarifem v nové podobě. Ten má cílit na zranitelné zákazníky, ale zatím není jasné, jak podpora bude vypadat. To má Ministerstvo průmyslu a obchodu v plánu oznámit do konce letošního roku.

Reklama

Doporučované