Hlavní obsah

Exkluzivně v češtině: Jak vidí Brusel Moniku Babišovou

Foto: Profimedia.cz

Auditoři Evropské komise dopodrobna popisují roli Moniky Babišové při správě Agrofertu, na který by neměl mít Andrej Babiš pražádný vliv.

Reklama

2. 1. 2020 7:00

Seznam Zprávy přinášejí překlad klíčové pasáže závěrečného auditu Evropské komise o střetu zájmů českého premiéra.

Článek

Zhruba sedm desítek stran textu, přes stovku připomínek českých úřadů a jednoznačný závěr. Český premiér Andrej Babiš porušuje evropská i česká pravidla o střetu zájmů. Tedy nadále propojuje funkci politika a byznysmena. Stamiliony dotací, které dostal přislíbené holding Agrofert, proto Unie platit nebude. A neměl by je platit ani český daňový poplatník, jinak jde o neoprávněnou veřejnou podporu.

Tolik verdikt závěrečné auditní zprávy Evropské komise, která dorazila do Česka počátkem prosince.

Seznam Zprávy nechaly celou závěrečnou zprávu přeložit u profesionálních překladatelů. Vzhledem k časové náročnosti převedení anglické verze do češtiny ji publikujeme postupně.

V tomto textu předkládáme více než 70 stran, které dopodrobna rozebírají střet zájmů Andreje Babiše.

+72

Český premiér dlouhodobě namítá, že v žádném střetu zájmů není a být nemůže, protože své impérium Agrofert vložil do svěřenských fondů.

Právě na těchto desítkách stran se s tímto jeho tvrzením auditoři podrobně vyrovnávají.

„Svěřenské fondy mají každý jednoho svěřenského správce, který má jednat nezávisle (bod 7.3 statutu). Pravomoc svěřenského správce jednat je nicméně v bodě 7.6 statutu výrazně omezena do takové míry, že deklarovaná schopnost jednat nezávisle je svěřenskému správci v podstatě odebrána, pokud jde o zásadní rozhodování týkající se majetku svěřenských fondů, který je ve statutu uveden,“ píší například auditoři.

Postupně docházejí k závěru, že fondy jsou pouhou zástěrkou, která střet zájmů neřeší, ale naopak kryje.

„První svěřenský správce obou svěřenských fondů byl jmenován zakladatelem panem Babišem. Ve statutu AB private trust I i AB private trust II udělil pan Babiš svěřenskému správci (jiná osoba u každého svěřenského fondu) pravomoc dočasně vykonávat práva spojená s akciemi společnosti AGROFERT, a. s., převedenými do svěřenského fondu. Tito svěřenští správci jsou také pověřeni řízením několika společností ze skupiny AGROFERT, a. s. (v případě svěřenského správce AB private trust I), nebo jsou aktuálně pověřeni řízením společnosti AGROFERT, a. s. (v případě svěřenského správce AB private trust II), jejichž jediným vlastníkem a správcem se stane obmyšlená osoba (pan Babiš),“ píší s tím, že tato personální propojení znemožňují svěřenským správcům jednat samostatně.

Přímé napojení Babiše na fondy pak dokládají přes roli premiérovy manželky Moniky. Ta zasedá v radě protektorů – tedy těch, kteří dohlížejí na svěřenské správce, že plní své povinnosti.

„Manželka pana Babiše není osobou blízkou jen ve vztahu k panu Babišovi, ale je také členkou rady protektorů jakožto rodinný protektor v obou svěřenských fondech (AB private trust I a AB private trust II). Jako rodinného protektora ji jmenuje a odvolává pan Babiš jako zakladatel a obmyšlená osoba obou svěřenských fondů kdykoli, dle svého uvážení a s okamžitým účinkem,“ popisují auditoři fungování fondů.

A dovozují z toho zcela jasně, že tím pádem má premiér přístup k informacím o tom, co se s jeho firmami děje, ač by právě tomuto měly svěřenské fondy zamezit.

„Rada protektorů (a každý člen jednotlivě) má neomezený přístup ke všem informacím týkajícím se svěřenského fondu, který je předmětem dozoru rady, a je výslovně statutem oprávněna přistupovat k interním informacím bez jakéhokoli omezení,“ uvádějí na straně 51 (stránkování českého překladu se může od originálu mírně lišit vzhledem k tomu, že čeština „spotřebuje“ více místa).

Následně pak, aby nebylo pochyb, jak vnímají roli Moniky Babišové, auditoři píší:

„Existuje důvod se domnívat, že manželka pana Babiše jako jeho blízká osoba nebude jednat v rozporu se zájmy svého manžela, který je zakladatelem a obmyšlenou osobou a jedinou osobou, jež je oprávněna ji kdykoli odvolat z pozice rodinného protektora. Růst hodnoty majetku svěřenského fondu v situaci, kdy má být tento majetek uvolněn zpět ve prospěch pana Babiše jako obmyšlené osoby po ukončení činnosti svěřenských fondů, je jistě také v zájmu manželky obmyšlené osoby.“

V rozsáhlém dokumentu ovšem nezůstávají auditoři jen u rodinných vazeb. Vysvětlují, že podle jejich analýzy byly fondy založeny protiprávně. Neboli že se svých firem Andrej Babiš nikdy doopravdy nezbavil.

Obojí znamená, že Agrofert nemá nárok na jakoukoliv podporu z veřejných peněz, což by pro holding znamenalo ztrátu až čtyř miliard ročně nejen na evropských dotacích, ale také třeba na veřejných zakázkách.

Ještě před Vánoci jsme publikovali překlad toho nejdůležitějšího: závěrů, ke kterým auditoři dospěli. Tedy posledních 20 stran ze zhruba 240stránkového dokumentu. Na nich jsou mimo jiné konkrétní kroky, které mají české úřady podniknout.

+15

Pro správné pochopení přidáváme i závěry z předběžné zprávy, kterou jsme nechali na konci letošního jara také přeložit.

+5

V nejbližší době pak přineseme i překlad pasáží, které rozebírají pochybení českých úřadů spravujících unijní peníze a jednotlivé projekty Agrofertu, jež auditoři shledali nezpůsobilými pro vyplácení podpory.

Firma jakákoliv pochybení dlouhodobě odmítá a vyjádření auditorů hodlá podrobit pečlivému zkoumání. Hrozí proto také, že se obrátí na soudy.

Z hlediska Evropské komise je ale v podstatě vyřešeno. Zpráva je definitivní a jediné, o čem se nyní bude jednat, jsou výše takzvaných korekcí neboli „pokut“ za špatné rozdělování fondů. Tam může ještě Česká republika dopad premiérova střetu zájmů, který by nyní skončil na bedrech daňových poplatníků, zmírnit.

Reklama

Doporučované