Hlavní obsah

Nejlepší investoři se podceňují. Další Češi si věří, ale nerozumí tomu

Foto: Seznam Zprávy

Jen dvě procenta Čechů se považují za velmi zkušené a znalé investory. Ilustrační fotografie.

Reklama

1. 6. 2022 11:24

V investiční gramotnosti si lépe vedou lidé, kteří se nepovažují za velmi zkušené investory. Znalosti žen se podle nového průzkumu zlepšují, stále však vedou muži.

Článek

Nerozumí tomu, ale věří si. Běžný jev pozorovatelný napříč odvětvími ukázal i nový průzkum investiční gramotnosti platformy Portu. Deklarované sebevědomí v investování totiž příliš neodpovídá reálným znalostem.

Nejlepších výsledků v investiční gramotnosti dosáhli dotazovaní, kteří se označili na škále zkušeností druhou nejhorší možnou variantou. Naopak respondenti, kteří se hodnotili jako velmi zkušení, měli v dotazníku druhý nejhorší výsledek.

„Vidíme zde paradox, který už byl odkrytý v první vlně měření. Ti, kteří se považují za velmi zkušené a znalé investory, zpravidla jsou to mladí, tak dosahují podprůměrných výsledků,“ poznamenává k průzkumu Martin Luňáček, výkonný ředitel investiční platformy Portu, která za projektem stojí a plánuje vývoj dlouhodobě sledovat.

Celkově dosáhl Index investiční gramotnosti letos v květnu na 101 bodů. Ve srovnání s předchozím průzkumem v loňském říjnu tak vzrostl o jeden bod. Za nárůstem stojí podle autorů lepší informovanost žen a mladších věkových skupin.

Index investiční gramotnosti

Index investiční gramotnosti, za kterým stojí investiční platforma Portu, sleduje, jak se Češi orientují v investicích a spoření. Cílem projektu je vzdělávat širokou veřejnost ve finanční gramotnosti a zvyšovat povědomí o investicích a chování trhu s cennými papíry.

Index je sestavován na základě výsledků dotazníkového šetření mezi respondenty. Obsahově pokrývá oblasti investiční gramotnosti jako je vliv inflace, vztah mezi výnosem a rizikem, finanční matematiku, princip složeného úročení, princip diverzifikace, vliv měnových kurzů.

Průzkumu o investicích se na přelomu dubna a května zúčastnil reprezentativní vzorek 1 046 respondentů. Online dotazník vyplňovali lidé ve věku od 18 do 65 let. Průzkum Index investiční gramotnosti realizovala pro investiční platformu Portu již podruhé výzkumná agentura IPSOS. První šetření proběhlo loni v říjnu.

Přesto index ukazuje výrazné rozdíly mezi znalostmi žen a mužů v oblasti investování. Zatímco u mužů odpovídá index téměř 120 bodům, výsledek žen se pohybuje na 82 bodech.

Muži se podle průzkumu cítí v investování výrazně zkušenější než ženy. Přibližně třetina z nich se označila za spíše či relativně hodně zkušeného investora, zatímco na stejnou otázku odpovědělo kladně jen polovina z dotazovaných žen.

Investiční gramotnost žen je sice nižší, nicméně z dat vyplývá, že se ženy rychleji zlepšují.
Anna Kortusová

Za zcela nebo spíše nezkušené v oblasti investování se vnímá výrazná většina žen, mužů pak dvě třetiny. Naopak hluboké zkušenosti přiznává pouze malé procento dotazovaných bez ohledu na pohlaví.

Podle průzkumu se ženy lépe orientují v obecnějších otázkách, které se s investováním pojí, ale v komplexnějších tématech mají znalosti nižší (viz graf níže).

„Investiční gramotnost žen je sice nižší, nicméně z dat vyplývá, že se ženy rychleji zlepšují – meziroční zvýšení Indexu investiční gramotnosti táhly právě ženy a mladí,“ komentuje pro Seznam Zprávy výsledky průzkumu Anna Kortusová, finanční analytička investiční platformy Portu.

„Mezi hlavní překážky u žen patří nižší sebevědomí. Odrazuje je na první pohled domnělá složitost investičního světa, obecně je oblast peněz a investic vnímána spíše jako ‚pánský klub‘,“ dodává Kortusová.

Zájem žen o investování se však podle ní zvyšuje. „Na začátku Portu v roce 2018 tvořily ženy jen pár procent ze všech uživatelů, nyní je to zhruba třetina,“ popisuje zkušenosti z praxe. Podle nedávného průzkumu další investiční platformy Fondee se investování věnuje 27 procent žen.

Investování rozumí lépe starší, posun je viditelný více u mladých

Lepší výsledky v indexu mají také starší respondenti. Ve srovnání s předchozím průzkumem z loňského října ale více vzrostla investiční gramotnost u mladších ročníků.

„U mladých lidí, hlavně v kategorii 27 až 35 let, je posun vůbec největší napříč celou populací,“ poznamenává k výsledkům Luňáček.

Během pandemie investice zaznamenaly boom. Staly se trendy tématem na sociálních sítích a lidé trávící čas doma si začali zjišťovat také jiné možnosti, jak peníze investovat, třeba mimo klasické podílové fondy.
Anna Kortusová

„Lze to dobře vysvětlit současnou situací, která může být tíživá z hlediska inflace, rostoucích nákladů na život. Na mladou generaci lidí, kteří jsou po škole, často mají první, druhé zaměstnání a nemají tak rozsáhlé rezervy, tak na ně tato situace dopadá. Pro ně je to aktuální téma, musí se o něm více vzdělávat, hledají si informace,“ vysvětluje, proč se v hodnocení zlepšila právě tato věková skupina.

I přes nárůst od posledního průzkumu je mezi mladými informovanost nejnižší. „Spojili jsme se s Kovym (youtuberem Karlem Kovářem, pozn. red.), který téma investic dostává k mladým. Právě mladí jsou důležitá skupina, protože jejich investiční gramotnost je i podle indexu nízká. Snažíme se s nimi komunikovat přímo na vysokých školách, kde pořádáme přednášky o základech investování,“ vysvětluje Kortusová kroky ke zvyšování investiční gramotnosti.

Podle Kortusové se ale obecně informovanost v oblasti investování vyvíjí, přispěla k tomu i pandemie a současná inflace. „Během pandemie investice zaznamenaly boom. Staly se trendy tématem na sociálních sítích a lidé trávící čas doma si začali zjišťovat také jiné možnosti, jak peníze investovat, třeba mimo klasické podílové fondy,“ popisuje.

„Viděli jsme to i my v Portu na rychle vzrůstajícím počtu uživatelů. Nyní investicím nahrává téma inflace, které média hojně diskutují, a lidé hledají způsoby, jak před ní své peníze ochránit,“ dodává Kortusová k aktuální situaci.

‚Pojmu inflace Češi rozumí, málokdo ale koná‘

Průzkum také ukázal, že téměř 80 procent dotazovaných rozumí pojmu inflace a 74 procent chápe rozdíl mezi spořením a investováním. Necelých 60 procent pak ví, proč je důležitá diverzifikace investic, tedy rozložení investic do různých produktů.

„Osm z deseti Čechů chápe, co inflace je, nicméně problém je trochu v tom, jak na ni dokážou reagovat, málokdo totiž koná. Ukazuje se, že jen polovina nebo méně než polovina lidí dokáže své prostředky nějak efektivně chránit proti inflaci a nemít je pouze na běžném nebo spořicím účtu,“ poznamenává k výsledkům Luňáček.

„Polovina Čechů se orientuje při výběru investice na minulé výnosy a bere je jako jakousi záruku výnosů budoucích. Vnímám to jako velký problém zvláště s ohledem na to, že hlavně mladí se orientují na historické výnosy,“ dodává.

Posouvat mezi otázkami lze pomocí šipek.

Reklama

Doporučované