Hlavní obsah

Unikátní mapa ukazuje kvalitu života v Česku: Kde se žije dobře a kde hůř?

31. 3. 10:12

Kvalita života ve městech a obcích v Česku se mění a projevuje se to v mnoha různých oblastech, od vzdělání a zdravotní péče až po dopravu a pracovní příležitosti. Podívejte se, jak je na tom vaše obec.

Reklama

Článek

Seznam Zprávy přinášejí unikátní mapu, v níž ukazují, kde se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku žije dobře, nebo naopak špatně. Je to viditelné na první pohled – červená barva značí horší kvalitu života, u zelené je tomu naopak.

To nejdůležitější, co lze z mapy vyčíst, jsou lokalizované mikroregiony: nejen jednotlivé obce, ale i jejich okolí, což umožňuje srovnání v rámci dané oblasti. Čím sytější červená barva, tím více se zde sbíhá negativních vlivů na kvalitu života.

Mapu je možné oddalovat a přibližovat scrollem myši nebo přiblížením či odtažením prstů na dotykovém displeji. Kliknutím na „index kvality života“ se šipkou se zobrazí rozpad na všechny porovnávané kategorie.

Pořadí je stanoveno od nejhorší po nejlepší kvalitu života – tedy čím vyšší index se u vybrané obce (a vybrané kategorie) zobrazí, tím je zde život lepší. Naopak čím nižší údaj, tím horší je měřený parametr.

Jak se měří kvalita života

Vybrali jsme 12 hlavních velkých okruhů, z nichž jsme následně zvolili další podkategorie parametrů:

 •  Demografie
 •  Bezpečnost
 •  Bydlení
 •  Infrastruktura a vybavenost obce
 •  Občanská angažovanost
 •  Zaměstnanost a práce
 •  Příjem a bohatství
 •  Vzdělání
 •  Zdraví
 •  Životní prostředí
 •  Mezilidské vztahy
 •  Výsledky voleb

Výsledných 18 ukazatelů (najdete je v mapě) jsme navolili tak, aby bylo zastoupení co nejpestřejší napříč všemi oblastmi života.

Z ukazatelů jsme pak vypočítali medián pořadí v rámci všech 6258 obcí ČR. Ten jsme pojmenovali jako Index kvality života. Zjednodušeně: nižší skóre – horší podmínky pro život, vyšší skóre – lepší podmínky.

Proč počítáme medián pořadí obcí

Smyslem je ukázat obce, kde se schází více špatných podmínek k životu pohromadě, tedy kde dochází k souběhu více problémů naráz. Jak je vidět z mapy celkového indexu i dílčích parametrů, různé problémy se ukazují i izolovaně a je možné vidět opakující se oblasti (typicky periferní oblasti u voleb, exekucí, úbytku populace atd.). Místa, která hodnotíme jako horší k životu, vykazují souběh více negativních faktorů.

Medián pořadí pak ukazuje obce seřazené podle toho, jak dobře/špatně se zde žije v porovnání se všemi zbývajícími obcemi ČR.

Kapitola: malé obce

V obecné rovině jsou to menší obce (s méně než dvěma tisíci obyvatel), které jsou nejvíce zasaženy tím, jak postupně mizí služby, které jsou pro kvalitní život v daném místě důležité. Školy, pošty, zdravotní střediska, obchody a hostince se soustřeďují do městysů, malých měst a bývalých okresních měst.

To pak citelně dopadá na lidi, kteří žijí na hraniční i vnitřní periferii Česka, zvláště na starší osoby, lidi s hendikepem, ženy středního věku nebo studenty, kteří jsou odkázáni na veřejnou dopravu či pomoc příbuzných a přátel.

Aby se to vyplatilo

Velmi často jsou to ekonomické důvody či snaha o rentabilitu, co vede krajské či obecní politické reprezentace k rozhodnutí, že se zruší autobusové linky nebo železniční zastávky. To má vliv na život mnoha lidí. Ti pak musí cestovat do vzdálenějších oblastí za prací, školou a zdravotní péčí. Auto se stává nezbytností, ale ne všichni mohou řídit, což vede k závislosti na pomoci dalších lidí.

Když se pak mladé rodiny přestěhují do větších sídel, kde jsou doprava a služby dostupnější, v obci ubude dětí – a zanikne místní malotřídní škola.

Sociální vyloučení obyvatel venkovských oblastí pak má vliv na to, jak zde stárne populace, jak se tato místa postupně vylidňují, a konečně i na výsledky voleb.

Proč lidé volí na protest

Po každých volbách se ukazuje, že jsou to tradičně periferní oblasti Česka, kde lidé volí tzv. na protest. Nespokojenost s kvalitou života vede k nedůvěře v politiku obecně, až k rezignaci, což se projevuje nízkou volební účastí. Odliv vzdělaných lidí pak zase v těchto oblastech umožňuje vítězit populistickým nebo protisystémovým kandidátům.

U prezidentské volby šlo o hlasy pro Andreje Babiše a Jaroslava Baštu. Mapa červeně zobrazuje místa, kde měli tito dva kandidáti nejsilnější podporu voličů.

Co se zlepšuje

Někteří místní politici se snaží najít řešení pro udržení životaschopnosti malých obcí. Usilují o podporu veřejné dopravy, vytvoření nových pracovních příležitostí nebo zlepšení služeb poskytovaných v obci. Zdaleka ne všude se to daří – a důvody jsou velice různé. Přitom i dílčí zlepšení kvality života zejména v malých obcích pak logicky zabraňuje dalšímu úpadku.

Ke zlepšení kvality života jednoznačně vede například pokrytí signálem pro mobilní telefony, dostupnost internetu nebo třeba dosažitelnost zboží, které se dnes dá dopravit takřka kamkoli přes rozličné rozvážkové služby. Tím se do značné míry nahradily některé zrušené pobočky pošty. Dostupnost těchto služeb ale není rovnoměrně rozložena a i to se pak zákonitě promítá v celkové kvalitě života.

Reportáže z míst, kde se špatně žije

Redakce Seznam Zpráv bude reportovat z míst, kde se sbíhá více důvodů, proč se zde lidem špatně žije. Hlavním důvodem je ukázat, jaké těžkosti musí lidé překonávat, a také mluvit přímo s nimi, nikoli jen o nich.

Jak se žije v Česku

Foto: Seznam Zprávy

Série Seznam Zpráv.

Seznam Zprávy vyrážejí do měst a obcí, aby zjistily, jak se vám v České republice žije. Zajímá nás, jak zvládáte zdražování, jak bydlíte, jaké máte příležitosti k práci. Celoroční projekt vychází z interních dat datového týmu a průzkumů společnosti IPSOS.

Všechny díly série naleznete ve speciálu „Jak se žije v Česku“.

Chcete se do projektu Jak se žije v Česku zapojit? Dejte nám vědět, kde se potýkáte s problémy. Svoje tipy pište na e-mail: pribehy@sz.cz.

Reklama

Doporučované